dr hab. Arkadiusz Kustra
Dyrektor Projektów
w Centrum Eksperckim
Finanse i Ład Korporacyjny

Szkolenia z finansów i ładu korporacyjnego

Kształcimy specjalistów z finansów i ładu korporacyjnego od 1990 roku! To u nas nowoczesną wiedzę z tych dziedzin zdobywali pierwsi w Polsce po 1989 roku maklerzy, doradcy inwestycyjni, dyrektorzy finansowi, członkowie rad nadzorczych…

Lata doświadczeń utwierdziły nas w przekonaniu, że warto nieustannie dbać o wysoki poziom programów i powierzać prowadzenie szkoleń najlepszym specjalistom. Dla firm i uczestników programów otwartych to najlepsza gwarancja zwrotu z inwestycji szkoleniowych.

Szkolenia z finansów i ładu korporacyjnego kierujemy do specjalistów z tego zakresu oraz wyższej kadry zarządzającej. Programy z tych dziedzin są opracowane przez najlepszych ekspertów, z którymi IBD Business School współpracuje od wielu lat. Nasi absolwenci są dziś w organach kierowniczych wielu przedsiębiorstw, zarządzają z powodzeniem własnymi firmami, które działają na globalnym rynku.