Szkolenia z finansów i ładu korporacyjnego

Szkolenia z finansów i ładu korporacyjnego prowadzimy od 1990 roku! To u nas nowoczesną wiedzę z tych dziedzin zdobywali pierwsi w Polsce po 1989 specjaliści gospodarki rynkowej – maklerzy, doradcy inwestycyjni, dyrektorzy finansowi, członkowie rad nadzorczych…

Uważnie obserwujemy, co dzieje się w gospodarce światowej i lokalnej, naszej polskiej. Jak globalne zmiany, w tym przede wszystkim geopolityczne, klimatyczne, emigracyjne, przekładają się na nowe podejście do roli finansów. Jak, wreszcie, zmienia się podejście do maksymalizacji zysku w działalności przedsiębiorstw. Dziś w coraz większym stopniu oczekuje się od nich nie tylko zagwarantowania dochodu dla akcjonariuszy, ale także realnego uczestnictwa w realizacji potrzeb społecznych.

szkolenia z finansówWprowadzamy do naszej oferty szkoleń z finansów nowy zaawansowany 4-sesyjny program: Akademię Finansów dla Menedżerów. To kompleksowy i spójny pod względem programowym projekt edukacyjny. Adresujemy go do szerokiego grona menedżerów, którzy zarządzają całymi organizacjami lub poszczególnymi działami, lub dużymi projektami (ilustr. Pixabay ).

Akademię w szczególności polecamy tym osobom, które nie mają wykształcenia finansowego czy ekonomicznego. Bowiem jej głównym celem jest aktualizacja i systematyzacja wiedzy w zakresie zarządzania finansami w sposób przejrzysty i zrozumiały. Zależy nam na tym, aby uczestnicy Akademii mogli o sobie powiedzieć, że rozumieją nowoczesne finanse, że będą potrafili podejmować odpowiedzialne decyzje finansowe i przewidywać ich konsekwencje.

Lata doświadczeń utwierdziły nas w przekonaniu, że warto nieustannie dbać o wysoki poziom programów i powierzać prowadzenie szkoleń najlepszym specjalistom. Dla firm i uczestników programów otwartych to najlepsza gwarancja zwrotu z inwestycji szkoleniowych.

Szkolenia z finansów i ładu korporacyjnego kierujemy do specjalistów z tego zakresu oraz wyższej kadry zarządzającej. Programy z tych dziedzin są opracowane przez najlepszych ekspertów, z którymi IBD Business School współpracuje od wielu lat. Nasi absolwenci są dziś w organach kierowniczych wielu przedsiębiorstw, zarządzają z powodzeniem własnymi firmami, które działają na globalnym rynku.

Adresaci szkoleń z finansów i ładu korporacyjnego

 • kandydaci na członków organów nadzorczych
 • właściciele firm
 • dyrektorzy ds. personalnych, marketingu, sprzedaży, logistyki
 • kierownicy i dyrektorzy wydziałów w jednostkach administracyjnych i organizacjach pozarządowych
 • franczyzobiorcy
 • kierownicy projektów
 • osoby odpowiedzialne za pozyskiwanie nowych klientów, zawieranie umów handlowych oraz analizę przepływów pieniężnych w przedsiębiorstwie

 

Gruntowna i usystematyzowana wiedza z finansów i ładu korporacyjnego jest niezbędna przy podejmowaniu decyzji.  Odnosi się to w równym stopniu do projektów inwestycyjnych oraz wszelkich bieżących działań w każdym z działów przedsiębiorstwa. Nasze programy, prowadzone przez doświadczonych specjalistów, pomagają uczestnikom zrozumieć skutki decyzji finansowych – zarówno w krótkiej, jak i dalszej perspektywie. Uczymy prawidłowego rozmienia informacji finansowych, sposobów ich właściwego wykorzystania. Pokazujemy, jak podejmowane decyzje wpływają na płynność finansową i wartość rynkową przedsiębiorstwa.

Metodyka szkoleń

 • Krótkie wykłady wprowadzające i systematyzujące wiedzę
 • Omówienia i analiza wybranych zagadnień
 • Ćwiczenia
 • Dyskusje, w tym nad studiami przypadków

Zobacz ofertę szkoleń otwartych: Finanse i Ład Korporacyjny