Szkolenia z finansów i ładu korporacyjnego

Szkolenia z finansów i ładu korporacyjnego prowadzimy od 1990 roku! To u nas nowoczesną wiedzę z tych dziedzin zdobywali pierwsi w Polsce po 1989 specjaliści gospodarki rynkowej - maklerzy, doradcy inwestycyjni, dyrektorzy finansowi, członkowie rad nadzorczych…

Lata doświadczeń utwierdziły nas w przekonaniu, że warto nieustannie dbać o wysoki poziom programów i powierzać prowadzenie szkoleń najlepszym specjalistom. Dla firm i uczestników programów otwartych to najlepsza gwarancja zwrotu z inwestycji szkoleniowych.

Szkolenia z finansów i ładu korporacyjnego kierujemy do specjalistów z tego zakresu oraz wyższej kadry zarządzającej. Programy z tych dziedzin są opracowane przez najlepszych ekspertów, z którymi IBD Business School współpracuje od wielu lat. Nasi absolwenci są dziś w organach kierowniczych wielu przedsiębiorstw, zarządzają z powodzeniem własnymi firmami, które działają na globalnym rynku.

Adresaci szkoleń z finansów i ładu korporacyjnego

 • kandydaci na członków organów nadzorczych
 • menedżerowie funkcjonalni, pragnący nabyć podstawową wiedzę z finansów przedsiębiorstwa
 • kierownicy projektów, odpowiadający za realizację projektów inwestycyjnych
 • właściciele firm

Gruntowna i usystematyzowana wiedza z finansów i ładu korporacyjnego jest niezbędna przy podejmowaniu decyzji.  Odnosi się to w równym stopniu do projektów inwestycyjnych oraz wszelkich bieżących działań w każdym z działów przedsiębiorstwa. Nasze programy, prowadzone przez doświadczonych specjalistów, pomagają uczestnikom zrozumieć skutki decyzji finansowych - zarówno w krótkiej, jak i dalszej perspektywie. Uczymy prawidłowego rozmienia informacji finansowych, sposobów ich właściwego wykorzystania. Pokazujemy, jak podejmowane decyzje wpływają na płynność finansową i wartość rynkową przedsiębiorstwa.

Tematyka szkoleń z finansów obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

 • rachunkowość przedsiębiorstw
 • sprawozdawczość finansową
 • analizę finansową
 • podstawy finansów przedsiębiorstw
 • rachunkowość zarządczą i controlling
 • wycenę wartości przedsiębiorstw

Metodyka szkoleń

 • Krótkie wykłady wprowadzające i systematyzujące wiedzę
 • Omówienia i analiza wybranych zagadnień
 • Ćwiczenia
 • Dyskusje, w tym nad studiami przypadków

Zobacz ofertę szkoleń otwartych: Finanse i Ład Korporacyjny