Partnerzy IBD

Partnerzy IBD Business School to znane i cenione w Polsce i na świecie organizacje i instytucje. Do grona wieloletnich i sprawdzonych partnerów IBD Business School, zajmujących się doskonaleniem i rozwojem kadr, w 2015 roku dołączyła brytyjska szkoła biznesu Ashridge Executive Education, a w 2016 – Buckinghamshire New University. Na początku 2017 roku rozpoczęliśmy współpracę z SWPS Uniwersytetem Humanistycznospołecznym, zaś w końcu tego roku – University of La Verne i International Business School Americas.

Współpraca z cenionymi polskimi i zagranicznymi ośrodkami akademickimi oraz centrami rozwoju kadr kierowniczych zapewnia IBD:

  • dostęp do najnowszej wiedzy i sprawdzonych na świecie metodologii badawczych i doradczych,
  • tworzenie nowoczesnych rozwiązań i narzędzi biznesowych,
  • oferowanie certyfikowanych programów szkoleniowych, realizowanych na podstawie licencji prestiżowych organizacji,
  • udział wykładowców cieszących się międzynarodowym uznaniem,
  • opracowywanie kompleksowych programów rozwojowych dla organizacji, zwiększających ich zdolność konkurencyjną i wartość rynkową.

 

 

Buckinghamshire New University Ashridge Executive Education SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
Uczelnia o bogatej tradycji, oferująca innowacyjne podejście do kształcenia, w tym wychodzące poza ścisłe ramy akademickie. IBD Business School jest partnerem uniwersytetu w realizacji w Polsce programu International MBA.

 

Partnerzy IBD

Jedna z czołowych szkół biznesu na świecie. Ashridge jest partnerem programowym Executive MBA, realizowanego przez IBD Business School. Jeden z modułów jest organizowany w siedzibie Ashridge w Wielkiej Brytanii.

 

Partnerzy IBD

Programy Executive MBA i MBA są wspólnie organizowane i realizowane przez IBD Business School i SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny. Słuchacze, oprócz dyplomu MBA, otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

 

Partnerzy IBD

University of La Verne International Business School Americas Noble Manhattan Coaching
Kalifornijski uniwersytet, wspólnie z brazylijską International Business School Americas, jest partnerem IBD Business School w programie stypendialnym dla naszych absolwentów i studentów programów MBA.

 

Szkoła, wspólnie z University of La Verne, jest partnerem IBD Business School w programie stypendialnym dla naszych absolwentów i studentów programów MBA.

Program obejmuje kilkutygodniowe kursy menedżerskie.

Prestiżowa szkoła coachów, należąca do pierwszej szóstki największych tego typu organizacji na świecie. Jej założycielem i prezesem jest Gerard O’Donovan. IBD Business School jest jedynym w Polsce, na Ukrainie i Białorusi partnerem NMC.

Partnerzy IBD

Polska Fundacja Badań nad Zarządzaniem International Education Society University of New Brunswick
Strategiczny partner IBD Business School w realizacji projektów naukowo-badawczych z zakresu szeroko rozumianej teorii i praktyki zarządzania oraz w kształceniu kadr dla biznesu.

 

 

Partnerzy IBD

Międzynarodowa organizacja certyfikująca programy rozwojowe. Procesem certyfikacji IES w IBD są objęte programy z obszarów: zarządzanie, przywództwo, zarządzanie kapitałem ludzkim, marketing, sprzedaż, negocjacje, obsługa klienta, szkolenia dla trenerów.

 

Kadra Uniwersytetu systematycznie wspiera Instytut we wdrażaniu najnowszych światowych rozwiązań w kształceniu kadry menedżerskiej i adaptacji unikatowych na polskim rynku programów edukacyjnych.

 

 

Fordham University of New York Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk Polska Izba Firm Szkoleniowych
Dziekan Wydziału Zarządzania prof. Victor Marek Boruń od 1992 roku jest stałym wykładowcą IBD Business School, a także członkiem Rady Nadzorczej PFBZ.

 

 

 

Podyplomowe Studium PR powstało w roku 1996, jako wspólne przedsięwzięcie Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych UW, przy współudziale Fundacji – Centrum Prywatyzacji (obecnie IBD Business School).

 

IBD Business School jest członkiem-założycielem Polskiej Izby Firm Szkoleniowych.

 

 

 

 

 

 

 

MEC Polska Media i Marketing Polska Portal „StrategieiBiznes.pl”
Międzynarodowa agencja komunikacji marketingowej. Najbardziej efektywna agencja mediowa roku w rankingu Effie 2016.

 

 

 

Poczytny ogólnopolski magazyn poświęcony mediom, reklamie i marketingowi. Organizator marketingowych konferencji branżowych oraz właściciel serwisu http://mmponline.pl/

 

 

Portal  jest przeznaczony dla średniej i wyższej kadry zarządczej firm typu PHB. Redakcja dostarcza czytelnikom pogłębionych, wysoce merytorycznych artykułów z obszarów: zarządzania, finansów, IT, kadr, prawa, marketingu i sprzedaży.

 

 

 

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych
Jest największą organizacją zrzeszającą inwestorów giełdowych w Polsce, działa od 1999 roku ( www.sii.org.pl). IBD udziela członkom SII 20% zniżki na szkolenia z finansów i ładu korporacyjnego.