Partnerzy IBD

Partnerzy IBD Business School to znane i cenione w Polsce i na świecie organizacje. Do grona wieloletnich i sprawdzonych partnerów IBD Business School, zajmujących się doskonaleniem i rozwojem kadr, w 2016 dołączył Buckinghamshire New University. Na początku 2017 roku rozpoczęliśmy współpracę z SWPS Uniwersytetem Humanistycznospołecznym, zaś w końcu tego roku – University of La Verne i International Business School Americas.

Współpraca z cenionymi polskimi i zagranicznymi ośrodkami akademickimi oraz centrami rozwoju kadr kierowniczych zapewnia IBD:

  • dostęp do najnowszej wiedzy i sprawdzonych na świecie metodologii badawczych i doradczych,
  • tworzenie nowoczesnych rozwiązań i narzędzi biznesowych,
  • oferowanie certyfikowanych programów szkoleniowych, realizowanych na podstawie licencji prestiżowych organizacji,
  • udział wykładowców cieszących się międzynarodowym uznaniem,
  • opracowywanie kompleksowych programów rozwojowych dla organizacji, zwiększających ich zdolność konkurencyjną i wartość rynkową.

 

Buckinghamshire New University SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny Polska Fundacja Badań nad Zarządzaniem
Uczelnia o bogatej tradycji, oferująca innowacyjne podejście do kształcenia, w tym wychodzące poza ścisłe ramy akademickie. IBD Business School jest partnerem uniwersytetu w realizacji w Polsce programu International MBA.

 

Partnerzy IBD

Program Executive MBA jest wspólnie organizowany przez IBD Business School i SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny. Słuchacze, oprócz dyplomu MBA, otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

 

Partnerzy IBD

Strategiczny partner IBD Business School w realizacji projektów naukowo-badawczych z zakresu szeroko rozumianej teorii i praktyki zarządzania oraz w kształceniu kadr dla biznesu.

 

 

Partnerzy IBD

University of La Verne International Business School Americas Noble Manhattan Coaching
Kalifornijski uniwersytet, wspólnie z brazylijską International Business School Americas, jest partnerem IBD Business School w programie stypendialnym dla naszych absolwentów i studentów programów MBA.

 

 

Szkoła, wspólnie z University of La Verne, jest partnerem IBD Business School w programie stypendialnym dla naszych absolwentów i studentów programów MBA.

Program obejmuje kilkutygodniowe kursy menedżerskie.

 

Prestiżowa szkoła coachów, należąca do pierwszej szóstki największych tego typu organizacji na świecie. Jej założycielem i prezesem jest Gerard O’Donovan. IBD Business School jest jedynym w Polsce, na Ukrainie i Białorusi partnerem NMC.

 

 

Partnerzy IBD

Fordham University of New York International Education Society University of New Brunswick
Dziekan Wydziału Zarządzania prof. Victor Marek Boruń od 1992 roku jest stałym wykładowcą IBD Business School, a także członkiem Rady Nadzorczej PFBZ.

 

 

Międzynarodowa organizacja certyfikująca programy rozwojowe. Procesem certyfikacji IES w IBD są objęte programy z obszarów: zarządzanie, przywództwo, zarządzanie kapitałem ludzkim, marketing, sprzedaż, negocjacje, obsługa klienta, szkolenia dla trenerów.

 

Kadra Uniwersytetu systematycznie wspiera Instytut we wdrażaniu najnowszych światowych rozwiązań w kształceniu kadry menedżerskiej i adaptacji unikatowych na polskim rynku programów edukacyjnych.

 

 

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk Polska Izba Firm Szkoleniowych
Jest największą organizacją zrzeszającą inwestorów giełdowych w Polsce, działa od 1999 roku ( www.sii.org.pl). IBD udziela członkom SII 20% zniżki na szkolenia z finansów i ładu korporacyjnego.

 

 

 

Podyplomowe Studium PR powstało w roku 1996, jako wspólne przedsięwzięcie Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych UW, przy współudziale Fundacji – Centrum Prywatyzacji (obecnie IBD Business School).

 

IBD Business School jest członkiem-założycielem Polskiej Izby Firm Szkoleniowych.

 

 

 

 

 

 

MEC Polska Media i Marketing Polska Portal „StrategieiBiznes.pl”
Międzynarodowa agencja komunikacji marketingowej. Najbardziej efektywna agencja mediowa roku w rankingu Effie 2016.

 

 

Poczytny ogólnopolski magazyn poświęcony mediom, reklamie i marketingowi. Organizator marketingowych konferencji branżowych oraz właściciel serwisu http://mmponline.pl/

 

Portal  jest przeznaczony dla średniej i wyższej kadry zarządczej firm typu PHB. Redakcja dostarcza czytelnikom pogłębionych, wysoce merytorycznych artykułów z obszarów: zarządzania, finansów, IT, kadr, prawa, marketingu i sprzedaży.