Badanie opinii pracowników sprzedaży

Badanie opinii pracowników sił sprzedaży – kluczowe wymiary

Badanie opinii pracowników sił sprzedaży (employee surveys) może bez wątpienia dostarczyć wielu cennych informacji o obszarach kluczowych dla efektywności działu sprzedaży. Rozwiązania i decyzje biznesowe, w szczególności w obszarze sprzedaży, należy opierać na faktach.

badanie opinii

Nikt bowiem,  jak się wydaje, nie zna lepiej rynku, mocnych i słabych stron naszych produktów lub usług niż ludzie, którzy na co dzień je sprzedają. Podobnie jest również z jakością procesów wewnętrznych, które wpierają sprzedaż lub ją utrudniają. Tę unikalną wiedzę posiadają niewątpliwie właśnie osoby bezpośrednio odpowiedzialne za sprzedaż. Warto systemowo i cyklicznie korzystać z tej wiedzy.

Badanie opinii pracowników sprzedaży – jakie informacje możemy uzyskać?

W przekonaniu naszych ekspertów metoda employee surveys jest stanowczo zbyt rzadko wykorzystywana przez dyrektorów i menedżerów sił sprzedaży. Zespół ekspertów IBD Business School opracował wieloaspektowy kwestionariusz do badania kluczowych wymiarów opinii pracowników sił sprzedaży. Dzięki przeprowadzaniu tego typu badań możemy uzyskać informacje dotyczące m.in.:

 • tożsamości organizacyjnej sił sprzedaży,
 • poziomu zadowolenia menedżerów i handlowców z pracy w organizacji,
 • satysfakcji z jakości zarządzania zespołem sprzedaży,
 • jakości relacji międzyludzkich oraz poziomu współpracy,
 • mocnych i słabych stron organizacji, w tym jej produktów i/lub usług,
 • czynników motywujących i demotywujących sprzedawców,
 • diagnozy „wąskich gardeł” w sprzedaży,
 • przestrzeni do kreowania innowacyjnych rozwiązań sprzedażowych i promocyjnych,
 • satysfakcji z sytemu wynagradzania, w tym z obowiązujących systemów motywacyjnych,
 • satysfakcji z pozafinansowych czynników motywacyjnych,
 • jakości obowiązujących praktyk i procedur.

Wprowadzenie cyklicznych badań opinii sił sprzedaży angażuje pracowników w kształtowanie kultury organizacyjnej. Daje im poczucie wpływu na poprawę rozwiązań sprzedażowych i buduje poczucie tożsamości z organizacją.

Dla organizacji, które chcą uczynić badanie opinii pracowniczych ważnym narzędziem w kształtowaniu jakości komunikacji i transferu wiedzy wewnątrz organizacji, przygotowujemy rozwiązania dopasowane do specyficznych oczekiwań i uwarunkowań biznesowych.

W swojej pracy stawiamy głównie na jakość wdrażanych narzędzi badawczych i płynących z badań rekomendacji.

Zapraszamy zatem do współpracy!