Badanie opinii pracowników sprzedaży

Badanie opinii pracowników sił sprzedaży – kluczowe wymiary

Badanie opinii pracowników sił sprzedaży (employee surveys) może bez wątpienia dostarczyć wielu cennych informacji o obszarach kluczowych dla efektywności działu sprzedaży. Rozwiązania i decyzje biznesowe, w szczególności w obszarze sprzedaży, należy opierać na faktach.

badanie opinii

Nikt bowiem,  jak się wydaje, nie zna lepiej rynku, mocnych i słabych stron naszych produktów lub usług niż ludzie, którzy na co dzień je sprzedają. Podobnie jest również z jakością procesów wewnętrznych, które wspierają sprzedaż lub ją utrudniają. Tę unikalną wiedzę posiadają zwłaszcza osoby bezpośrednio odpowiedzialne za sprzedaż. Mając to na uwadze, warto systemowo i cyklicznie korzystać z tej wiedzy.

Badanie opinii pracowników sprzedaży – jakie przede wszystkim informacje możemy uzyskać?

W przekonaniu naszych ekspertów metoda employee surveys jest stanowczo zbyt rzadko wykorzystywana przez dyrektorów i menedżerów sił sprzedaży. Dlatego zespół ekspertów IBD Business School opracował wieloaspektowy kwestionariusz do badania kluczowych wymiarów opinii pracowników sił sprzedaży. Dzięki przeprowadzaniu tego typu badań możemy następnie uzyskać informacje dotyczące m.in.:

 • tożsamości organizacyjnej sił sprzedaży,
 • poziomu zadowolenia menedżerów i handlowców z pracy w organizacji,
 • satysfakcji z jakości zarządzania zespołem sprzedaży,
 • jakości relacji międzyludzkich oraz poziomu współpracy,
 • mocnych i słabych stron organizacji, w tym jej produktów i/lub usług,
 • czynników motywujących i demotywujących sprzedawców,
 • diagnozy „wąskich gardeł” w sprzedaży,
 • przestrzeni do kreowania innowacyjnych rozwiązań sprzedażowych i promocyjnych,
 • satysfakcji z sytemu wynagradzania, w tym z obowiązujących systemów motywacyjnych,
 • satysfakcji z pozafinansowych czynników motywacyjnych,
 • jakości obowiązujących praktyk i procedur.

Wprowadzenie cyklicznych badań opinii sił sprzedaży angażuje pracowników w kształtowanie kultury organizacyjnej. Daje im mianowicie poczucie wpływu na poprawę rozwiązań sprzedażowych i buduje poczucie tożsamości z organizacją.

Dla organizacji, które chcą uczynić badanie opinii pracowniczych ważnym narzędziem w kształtowaniu jakości komunikacji i transferu wiedzy wewnątrz organizacji, przygotowujemy rozwiązania dopasowane do specyficznych oczekiwań i uwarunkowań biznesowych.

W swojej pracy stawiamy przede wszystkim na jakość wdrażanych narzędzi badawczych i płynących z badań rekomendacji.

Zapraszamy zatem do współpracy!

Zobacz szkolenia ze sprzedaży i marketingu. Są certyfikowane przez IES.