Zarządzanie kapitałem ludzkim

Zarządzanie zasobami ludzkimi - oferta szkoleniowa

Programy rozwojowe z zarządzania kapitałem ludzkim dla HR menedżerów, jakie oferuje od lat IBD Business School, cieszą się na rynku uznaniem i popularnością. Ich wspólna cecha wyróżniająca to praktyczna użyteczność. Uczestnicy mogą nie tylko nabyć nową wiedzę czy usystematyzować już posiadaną, ale wspólnie z prowadzącymi gruntownie przeanalizować te kwestie, które sprawiają im najwięcej trudności. Świat HR zmienia się niezwykle dynamicznie w ślad za przeobrażeniami, jakie nieustannie zachodzą na rynku pracy. Zarządzanie zasobami ludzkimi to jeden z newralgicznych obszarów w funkcjonowaniu każdej organizacji.

Szkolenia z zarządzania kapitałem ludzkim, opracowane przez ekspertów IBD Business School, są oparte na najnowszej wiedzy i rozwiązaniach stosowanych na świecie oraz – co wyróżnia naszą ofertę na rynku – uwzględniają wyniki wielu badań w tej dziedzinie.

Największy nacisk kładziemy na zdobycie przez uczestników takich kompetencji i umiejętności, które po zakończeniu programu będą mogli od razu zastosować w swojej codziennej pracy. Dlatego w naszej pracy stosujemy zróżnicowaną warsztatową metodykę zajęć, dzięki której uczestnicy maksymalnie wykorzystują czas poświęcony na udział w programie.