Zarządzanie kapitałem ludzkim – szkolenia

Zarządzanie kapitałem ludzkim - oferta szkoleniowa

Zarządzanie kapitałem ludzkim (inaczej: zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie personelem) to jeden z głównych obszarów funkcjonowania każdej organizacji. Programy rozwojowe w ramach szkoleń dla HR, jakie od wielu lat oferuje IBD Business School, cieszą się na rynku uznaniem i popularnością. Ich wspólna cecha wyróżniająca to praktyczna użyteczność.

Uczestnicy szkoleń z zarządzania kapitałem ludzkim mogą nabyć nie tylko nową wiedzę czy usystematyzować już posiadaną. Przede wszystkim mogą wspólnie z prowadzącymi gruntownie przeanalizować te kwestie i problemy, które sprawiają im najwięcej trudności. Codzienna praca HR-owca wymaga nie tylko fachowej wiedzy, ale i dobrej znajomości narzędzi, umiejętności pracowania z ludźmi, rozumienia ich potrzeb i aspiracji zawodowych. To od działu HR w dużym stopniu zależy, czy pracownicy potrafią utożsamić się z organizacją, czy będą mogli w niej w pełni wykazać się swoimi kwalifikacjami i umiejętnościami.

Zarządzanie kapitałem ludzkim a obecny rynek pracy

Zarządzanie kapitałem ludzkim – czy szerzej: świat HR – zmienia się niezwykle dynamicznie w ślad za przeobrażeniami, jakie nieustannie zachodzą na rynku pracy.  Ten rynek coraz bardziej traci swój lokalny charakter. Globalizacja gospodarki, procesy migracyjne na świecie i postęp technologiczny sprawiają, że wysokie profesjonalne kwalifikacje i kompetencje specjalistów i menedżerów będą cenione i poszukiwane przez pracodawców.

Szkolenia HR w IBD Business School

Szkolenia z zarządzania kapitałem ludzkim, opracowane przez ekspertów IBD Business School, są oparte na najnowszej wiedzy i rozwiązaniach stosowanych na świecie oraz – co wyróżnia naszą ofertę na rynku – uwzględniają wyniki wielu badań w tej dziedzinie.

Największy nacisk kładziemy na zdobycie przez uczestników takich kompetencji i umiejętności, które po zakończeniu programu będą mogli od razu zastosować w swojej codziennej pracy. Dlatego w naszej pracy stosujemy zróżnicowaną warsztatową metodykę zajęć, dzięki której uczestnicy maksymalnie wykorzystują czas poświęcony na udział w programie. Szkolenia z zarządzania kapitałem ludzkim to klasyczne kursy zawodowe, które pozwalają uczestnikom zbudować ich własny profesjonalny warsztat specjalisty HR.

Zobacz ofertę szkoleń otwartych:   Zarządzanie Kapitałem Ludzkim