Czas trwania 16 godz., 2 dni Ilość sesji 1

Najbliższe terminy

Termin Miejsce Cena
29.07.2023 - 30.07.2023 On-line 2000 PLN
02.09.2023 - 03.09.2023 On-line 2000 PLN
30.09.2023 - 01.10.2023 On-line 2000 PLN
Wypełnij zgłoszenie

Optymalizacja produkcji i sprzedaży – szkolenie

Dla Państwa bezpieczeństwa nasze programy są obecnie realizowane w formule on-line. Jak pracujemy?

 • Poszczególne sesje odbywają się w układzie: 4 godz. zajęć przed południem| przerwa obiadowa | 3 godz. zajęć popołudniu
 • Nasi wykładowcy i trenerzy są w pełni przygotowani do prowadzenia szkoleń w formule on-line (od wielu lat łączyliśmy zajęcia stacjonarne z e-learningiem)
 • Sesje realizujemy przy wykorzystaniu platformy Zoom lub Teams
 • Materiały szkoleniowe, case studies oraz ćwiczenia udostępniamy do pobrania na platformie e-learningowej
 • W odniesieniu do programów certyfikowanych nasi absolwenci otrzymują takie same certyfikaty jak w przypadku szkoleń stacjonarnych (dotyczy to również certyfikatów międzynarodowych)

Dodatkowe korzyści płynące z edukacji w formule on-line:

 • Dostępność szkolenia niezależnie od lokalizacji osoby szkolącej się – wymagany dostęp do komputera oraz stabilne łącze internetowe
 • Oszczędność czasu i pieniędzy związana z dojazdami i ewentualnymi noclegami

Wspólnie wykorzystajmy ten czas dla własnego rozwoju!

Wspólnym mianownikiem oceny procesów produkcyjnych oraz sprzedażowych jest ich efektywność. Optymalizacja działalności koncentruje się zarówno na aspektach bezpośrednio związanych z wynikiem finansowym (np. poziomy kosztów oraz przychodów), jak i aspektach pośrednio wpływających na wynik finansowy (np. czas realizacji produkcji oraz sprzedaży oraz jakość tychże procesów). Z punktu widzenia efektywności procesów produkcyjnych i sprzedażowych kluczowa jest świadomość tego, co przedsiębiorstwo może zmienić i usprawnić, oraz tego, w jaki sposób można to zrealizować.

Szkolenie „Optymalizacja produkcji i sprzedaży” jest w szczególności adresowane do osób odpowiedzialnych za zarządzanie przedsiębiorstwami oraz działami produkcyjnymi i sprzedażowymi wyodrębnionymi w ramach struktury organizacyjnej, a także właścicieli przedsiębiorstw.

 

Cele szkolenia

 • Przekonanie uczestników o istotności monitorowania i analizy procesów produkcyjnych i sprzedażowych
 • Nabycie umiejętności czytania i interpretowania informacji zawartych w sprawozdaniach finansowych
 • Poznanie najważniejszych metod i narzędzi rachunkowości zarządczej
 • Przekazanie uczestnikom wiedzy na temat możliwości optymalizacji procesów produkcyjnych i sprzedażowych
 • Zaznajomienie uczestników z rodzajami ryzyka oraz mechanizmami niwelowania ich wpływu na działalność operacyjną przedsiębiorstwa

 

Grupa docelowa

 • Kierownicy projektów
 • Kierownicy linii produkcyjnych
 • Menedżerowie
 • Właściciele firm
 • Dyrektorzy ds. personalnych
 • Dyrektorzy ds. marketingu
 • Dyrektorzy ds. sprzedaży
 • Franczyzobiorcy

 

Korzyści dla organizacji

 • Zarządzanie procesami produkcyjnymi i sprzedażowymi gwarantujące ich najwyższą efektywność
 • Monitoring podejmowanych działań, analiza odchyleń od planów, podejmowania doraźnych działań podnoszących efektywność prowadzonej działalności
 • Minimalizacja wpływu poszczególnych rodzajów ryzyka na przebieg procesów produkcyjnych i sprzedażowych przedsiębiorstwa

 

Korzyści dla uczestników

 • Zwiększenie świadomości finansowej uczestników szkolenia, zapoznanie ich z terminologią finansową oraz jej utrwalenie poprzez ćwiczenia
 • Zrozumienie informacji finansowych i sposobów ich wykorzystania
 • Zrozumienie wpływu podejmowanych decyzji na efektywność procesów produkcyjnych i sprzedażowych przedsiębiorstwa
 • Nabycie umiejętności analizy rzeczywistej sytuacji finansowej przedsiębiorstwa i ryzyka związanego z jego funkcjonowaniem
 • Nabycie umiejętności efektywnej komunikacji z osobami z działów produkcji i sprzedaży

 

Tematyka

 1. Analiza działalności przedsiębiorstw na podstawie sprawozdań finansowych
 2. Cykl obiegu gotówki w przedsiębiorstwie
 3. Kapitał pracujący w działalności gospodarczej
 4. Zarządzanie zapasami jako element przewagi konkurencyjnej
 5. Systemy motywacyjne pracowników działów produkcyjnych i sprzedażowych
 6. Analiza kosztów działu produkcyjnego i sieci sprzedaży

 

Metody szkoleniowe

W szkoleniach i warsztatach on-line wykorzystujemy powszechnie dostępne platformy internetowe.

Wykład, dyskusja, ćwiczenia, studia przypadku.

 

Słowa kluczowe: produkcja, sprzedaż, efektywność, plany, odchylenia, zysk

Zobacz także:

Akademia Finansów dla Menedżerów

Kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych

 

Prowadzący

Prowadzący moduły

dr Krzysztof Świeszczak - Lider merytoryczny programu

Doktor nauk ekonomicznych, adiunkt na Katedrze Bankowości w Instytucie Finansów na Uniwersytecie Łódzkim. Absolwent tej uczelni na kierunku: Finanse...>>

Terminy

15-16.04.2023, Online

13-14.05.2023, Online

29-30.07.2023, Online
02-03.09.2023, Online
30.09-01.10.2023, Online

Warunki udziału

Cena szkolenia:* 2000 PLN (obejmuje udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, certyfikat IBD Business School).

 

Wszystkie nasze szkolenia znajdują się w Bazie Usług Rozwojowych.

Dowiedz się więcej jak skutecznie uzyskać dofinansowanie –  przeczytaj artykuł!

 

* IBD Business School, jako jednostka kształcenia ustawicznego (Zaświadczenie nr 12/K/10, wydane przez Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy), podlega systemowi oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty.