Czas trwania 16 godz., 2 dni Ilość sesji 1

Najbliższe terminy

Termin Miejsce Cena
06.06.2024 - 07.06.2024 On-line 2000 PLN
04.07.2024 - 05.07.2024 On-line 2000 PLN
08.08.2024 - 09.08.2024 On-line 2000 PLN
Wypełnij zgłoszenie

Optymalizacja produkcji i sprzedaży

 

Program jest realizowany w formule online active learning. Gwarantuje ona wysoką jakość i interaktywność prowadzonych zajęć oraz dostęp do najlepszych prowadzących i ekspertów. Pozwala uczyć się z dowolnego miejsca w Polsce i za granicą, w odpowiednim dla siebie czasie i miejscu.

Jak pracujemy?

 • Poszczególne sesje odbywają się w układzie: 4 godz. zajęć przed południem | przerwa obiadowa | 3 godz. zajęć popołudniu.
 • Nasi wykładowcy i trenerzy są w pełni przygotowani do prowadzenia szkoleń w formule online (od wielu lat łączymy zajęcia stacjonarne z edukacją zdalną).
 • Sesje realizujemy przy wykorzystaniu platformy Teams.
 • Materiały szkoleniowe, case studies oraz ćwiczenia udostępniamy do pobrania na platformie e-learningowej.
 • W odniesieniu do programów certyfikowanych nasi absolwenci otrzymują certyfikaty potwierdzające zdobycie kwalifikacji (dotyczy to również certyfikatów międzynarodowych).

 

Wspólnym mianownikiem oceny procesów produkcyjnych oraz sprzedażowych jest ich efektywność. Optymalizacja działalności koncentruje się zarówno na aspektach bezpośrednio związanych z wynikiem finansowym (np. poziomy kosztów oraz przychodów), jak i aspektach pośrednio wpływających na wynik finansowy (np. czas realizacji produkcji oraz sprzedaży oraz jakość tychże procesów). Z punktu widzenia efektywności procesów produkcyjnych i sprzedażowych kluczowa jest świadomość tego, co przedsiębiorstwo może zmienić i usprawnić, oraz tego, w jaki sposób można to zrealizować.

Szkolenie „Optymalizacja produkcji i sprzedaży” jest w szczególności adresowane do osób odpowiedzialnych za zarządzanie przedsiębiorstwami oraz działami produkcyjnymi i sprzedażowymi wyodrębnionymi w ramach struktury organizacyjnej, a także właścicieli przedsiębiorstw.

 

Cele szkolenia

 • Przekonanie uczestników o istotności monitorowania i analizy procesów produkcyjnych i sprzedażowych.
 • Nabycie umiejętności czytania i interpretowania informacji zawartych w sprawozdaniach finansowych.
 • Poznanie najważniejszych metod i narzędzi rachunkowości zarządczej.
 • Przekazanie uczestnikom wiedzy na temat możliwości optymalizacji procesów produkcyjnych i sprzedażowych.
 • Zaznajomienie uczestników z rodzajami ryzyka oraz mechanizmami niwelowania ich wpływu na działalność operacyjną przedsiębiorstwa.

 

Grupa docelowa

 • Kierownicy projektów
 • Kierownicy linii produkcyjnych
 • Menedżerowie
 • Właściciele firm
 • Dyrektorzy ds. personalnych
 • Dyrektorzy ds. marketingu
 • Dyrektorzy ds. sprzedaży
 • Franczyzobiorcy

 

Korzyści dla organizacji

 • Zarządzanie procesami produkcyjnymi i sprzedażowymi gwarantujące ich najwyższą efektywność.
 • Monitoring podejmowanych działań, analiza odchyleń od planów, podejmowania doraźnych działań podnoszących efektywność prowadzonej działalności.
 • Minimalizacja wpływu poszczególnych rodzajów ryzyka na przebieg procesów produkcyjnych i sprzedażowych przedsiębiorstwa.

 

Korzyści dla uczestników

 • Zwiększenie świadomości finansowej uczestników szkolenia, zapoznanie ich z terminologią finansową oraz jej utrwalenie poprzez ćwiczenia.
 • Zrozumienie informacji finansowych i sposobów ich wykorzystania.
 • Zrozumienie wpływu podejmowanych decyzji na efektywność procesów produkcyjnych i sprzedażowych przedsiębiorstwa.
 • Nabycie umiejętności analizy rzeczywistej sytuacji finansowej przedsiębiorstwa i ryzyka związanego z jego funkcjonowaniem.
 • Nabycie umiejętności efektywnej komunikacji z osobami z działów produkcji i sprzedaży.

 

Tematyka

 1. Analiza działalności przedsiębiorstw na podstawie sprawozdań finansowych.
 2. Cykl obiegu gotówki w przedsiębiorstwie.
 3. Kapitał pracujący w działalności gospodarczej.
 4. Zarządzanie zapasami jako element przewagi konkurencyjnej.
 5. Systemy motywacyjne pracowników działów produkcyjnych i sprzedażowych.
 6. Analiza kosztów działu produkcyjnego i sieci sprzedaży.

 

Metody szkoleniowe

W szkoleniach i warsztatach on-line wykorzystujemy powszechnie dostępne platformy internetowe.

Wykład, dyskusja, ćwiczenia, studia przypadku.

 

Słowa kluczowe: produkcja, sprzedaż, efektywność, plany, odchylenia, zysk.

Zobacz także:

Akademia Finansów dla Menedżerów

Kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych

 

Prowadzący

Prowadzący moduły

dr Krzysztof Świeszczak - Lider merytoryczny programu

Doktor nauk ekonomicznych, adiunkt na Katedrze Bankowości w Instytucie Finansów na Uniwersytecie Łódzkim. Absolwent tej uczelni na kierunku: Finanse...>>

Warunki udziału

Cena szkolenia:* 2000 PLN (obejmuje udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, certyfikat IBD Business School).

 

Wszystkie nasze szkolenia znajdują się w Bazie Usług Rozwojowych.

Dowiedz się więcej jak skutecznie uzyskać dofinansowanie –  przeczytaj artykuł!

 

* IBD Business School, jako jednostka kształcenia ustawicznego (Zaświadczenie nr 12/K/10, wydane przez Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy), podlega systemowi oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty.