Czas trwania 64 godz., 8 dni Ilość sesji 4

Najbliższe terminy

Termin Miejsce Cena - zw. z VAT
27.06.2024 - 09.08.2024 On-line 5900 PLN
25.07.2024 - 06.09.2024 On-line 5900 PLN
29.08.2024 - 11.10.2024 On-line 5900 PLN
26.09.2024 - 08.11.2024 On-line 5900 PLN
Wypełnij zgłoszenie

High Performance Leadership (HPL) – szkolenie z przywództwa dla rezultatów

 

Program jest realizowany w formule online active learning. Gwarantuje ona wysoką jakość i interaktywność prowadzonych zajęć oraz dostęp do najlepszych prowadzących i ekspertów. Pozwala uczyć się z dowolnego miejsca w Polsce i za granicą, w odpowiednim dla siebie czasie i miejscu.

Jak pracujemy?

 • Poszczególne sesje odbywają się w układzie: 4 godz. zajęć przed południem | przerwa obiadowa | 3 godz. zajęć popołudniu.
 • Nasi wykładowcy i trenerzy są w pełni przygotowani do prowadzenia szkoleń w formule online (od wielu lat łączymy zajęcia stacjonarne z edukacją zdalną).
 • Sesje realizujemy przy wykorzystaniu platformy Teams.
 • Materiały szkoleniowe, case studies oraz ćwiczenia udostępniamy do pobrania na platformie e-learningowej.

W odniesieniu do programów certyfikowanych nasi absolwenci otrzymują certyfikaty potwierdzające zdobycie kwalifikacji (dotyczy to również certyfikatów międzynarodowych).

 

Szkolenie z przywództwa dla rezultatów – High Performance Leadership – to unikatowy program dla doświadczonych i ambitnych menedżerów. Został opracowany przez ekspertów IBD Business School na podstawie wielu własnych badań kadry menedżerskiej, międzynarodowej wiedzy, praktyki zagranicznych i polskich organizacji.

Szkolenie High Performance Leadership jest adresowane do tych wszystkich, którzy poszukują nowoczesnych i praktycznych programów edukacyjnych, pozwalających nabyć wymagane przez rynek kompetencje menedżerskie lub je doskonalić. Zajęcia prowadzą doświadczeni trenerzy, mający w dorobku własną praktykę menedżerską, dzięki czemu uczestnicy nie tylko się uczą nowych umiejętności, ale mają cenną możliwość wymiany praktycznej wiedzy z zakresu leadershipu.

D o  p o b r a n i a: Broszura High Performance Leadership

 

PROGRAM CERTYFIKOWANY

   

 

Grupa docelowa

Jeżeli jesteś osobą z co najmniej 2-letnim doświadczeniem w zarządzaniu zespołem, zajmujesz się wspieraniem rozwoju pracowników, posiadasz doświadczenie w zarządzaniu zespołami, to szkolenie z przywództwa jest dla ciebie.

Zapraszamy w szczególności:

 • dyrektorów działów i departamentów,
 • menedżerów zarządzających zespołami,
 • kierowników projektów,
 • liderów zespołów projektowych
 • właścicieli firm.

 

Język szkolenia

Zajęcia są prowadzone w języku polskim. W formule zamkniętej – na życzenie firmy zamawiającej – szkolenie może odbywać się w języku angielskim.

 

Dzięki udziałowi w programie uczestnicy:

 • poznają proces i mechanizmy budowania zaufania i autorytetu w zespołach,
 • wzmocnią skuteczność w budowaniu dobrych relacji w zespole przy jednoczesnej dbałości o realizację celów biznesowych,
 • pogłębią umiejętność diagnozy motywacji pracownika,
 • nabędą doświadczenie w wykorzystaniu katalogu motywatorów dostosowanych do indywidualnych pracowników,
 • pogłębią samoświadomość własnych stylów zarządzania i ról podejmowanych jako przełożony,
 • wzmocnią umiejętność stosowania narzędzi zabezpieczania trudnych emocji w sytuacjach konfliktowych,
 • rozwiną umiejętność stosowania konstruktywnych taktyk wywierania wpływu w konfliktach,
 • rozwiną sprawność w prowadzeniu trudnych rozmów menedżerskich: bieżącego feedbacku; rozmowy okresowej oceniającej i rozwojowej,
 • rozwiną umiejętność radzenia sobie ze zmianami i prowadzenia zespołów w procesie ciągłych zmian,
 • pogłębią umiejętność radzenia sobie z trudnymi sytuacjami menedżerskimi.

 

Program ramowy

SESJA I. PRZYWÓDZTWO DLA REZULTATÓW. BĄDŹ LIDEREM!

 1. Wzmacnianie kompetencji przywódczych.
 2. Zasady dobrego szefa.
 3. Jak dobrać styl zarządzania do pracownika.
 4. Jak zwiększyć efektywność rozmów menedżerskich.

SESJA II. BUDOWANIE EFEKTYWNOŚCI ZESPOŁU. ZARZĄDZAJ PRZEZ CELE!

 1. Rewizja własnych przekonań związanych z realizacją celów firmy.
 2. Zarządzanie przez cele.
 3. Wyznaczania pracownikom celów, zadań, standardów realizacji.
 4. Kontrolowanie realizacji celów, zadań i standardów.

SESJA III. BUDOWANIE MOTYWACJI I COACHING MENEDŻERSKI. BUDUJ ZAANGAŻOWANIE

 1. Co motywuje ludzi do pracy?
 2. Katalog motywatorów – praktyczne metody motywowania.
 3. Coachingowy styl kierowania jako skuteczne narzędzie motywacji i rozwoju pracownika.
 4. Motywujące narzędzia coachingowe.

SESJA IV. ZARZĄDZANIE KONFLIKTEM I ZMIANĄ. WALKA CZY WSPÓŁPRACA – JAK ROZWIĄZYWAĆ KONFLIKTY W ZESPOLE I PRZEPROWADZAĆ ZESPÓŁ PRZEZ ZMIANĘ

 1. Jak powstają konflikty? Zrozumieć przyczyny, by zapobiegać.
 2. Style rozwiązywania konfliktów.
 3. Zmiana – jako źródło napięć i konfliktów.
 4. Zarządzanie emocjami zespołu w zmianie.

Podczas trwania programu wykorzystane zostaną narzędzia diagnozy kompetencji menedżerskich:

PERSONAL DEVELOPMENT PROGRAM

ICP® – Individual Competence Profile

 • Rzetelne i wygodne narzędzie indywidualnej diagnozy kompetencji menedżera.
 • Raport Indywidualny dla każdego uczestnika.

Na podstawie wyników ICP menedżerowie przygotowują Indywidualny Plan Rozwoju jako wsparcie w dalszym procesie wdrażania kompetencji menedżerskich.

 

Co to jest ICP?

 • ICP® to zaawansowane metodologicznie, autorskie narzędzie typu 360 degree feedback przygotowane przez ekspertów IBD Business School.
 • Narzędzie dedykowane do rozwoju menedżerów, umożliwiające im poznanie swoich mocnych i słabych stron w roli, jaką realizują.
 • Pozwala na diagnozę kompetencji menedżerskich zebraną w raporty indywidualne i grupowe.
 • Dostarcza zobiektywizowanej oceny z kilku źródeł, co wzmacnia jej wiarygodność i eliminuje subiektywizm.
 • Jest narzędziem zaawansowanym technologicznie umożliwiającym sprawne zebranie poufnych, anonimowych opinii (feedbacków) dla menedżerów – bez nadmiernego czasowego obciążenia; jest łatwo powtarzalne – pozwala na cykliczne wykorzystanie jako wsparcie w rozwoju menedżera.

 

Rozwijane kompetencje menedżerskie

SESJA I. Przywództwo | Komunikacja | Zarządzanie zespołem | Motywowanie i rozwijanie pracowników | Wywieranie wpływu

SESJA II. Zarządzanie zespołem | Komunikacja | Wywieranie wpływu | Motywowanie i rozwijanie pracowników | Przywództwo

SESJA III. Motywowanie i rozwijanie pracowników | Komunikacja | Wywieranie wpływu | Przywództwo

SESJA IV. Wywieranie wpływu | Komunikacja | Otwartość na zmiany i zarządzanie zmianami | Przywództwo

 

Metody szkoleniowe action learning

W szkoleniach i warsztatach on-line wykorzystujemy powszechnie dostępne platformy internetowe.

 • Gry szkoleniowe
 • Tematyczne case study
 • Filmy instruktażowe
 • Role play
 • Ćwiczenia indywidualne i grupowe
 • Testy
 • Dyskusje moderowane
 • Feedback trenerski i feedback partnerski

Słowa kluczowe: szkolenie otwarte, szkolenie certyfikowane, szkolenie dla menedżerów, szkolenie z przywództwa, przywództwo, diagnoza kompetencji, kompetencje menedżerskie, gra szkoleniowa.

Zobacz także:

Rising Leaders Program (RLP)

Certificate in Business Mentoring (CBM) – szkolenie z mentoringu

 

Program szczegółowy

High Performance Leadership (HPL) szkolenie z przywództwa dla rezultatów

 

SESJA I. PRZYWÓDZTWO DLA REZULTATÓW. BĄDŹ LIDEREM!

Kluczowe cele sesji to:

 • Wzmacnianie kompetencji przywódczych – jak buduje się autorytet lidera?
 • Budowanie w zespole odpowiedzialności za jakość i wyniki pracy.
 • Jak zarządzać pracownikami o różnym poziomie kompetencji i zaangażowania?
 • Ja rozwijać swój leadership?
 • Nabycie umiejętności przekazywania pracownikom rzetelnej i motywującej informacji zwrotnej.
 • Rozwinięcie kompetencji w zakresie radzenia sobie z trudnymi sytuacjami podczas rozmów menedżerskich.

Program sesji

1. Jak dobrać styl zarządzania do pracownika

  • Czym jest Przywództwo Sytuacyjne?
  • Elastyczność stylu kierowania – jak ją kształtować i jak trafnie wykorzystywać
   w działaniu z pracownikami.
  • Dojrzałość pracownika – charakterystyka, diagnoza.
  • Ćwiczenie w diagnozowaniu poziomu dojrzałości pracowników.
  •  „Motywacyjny katalog zachowań menedżerskich” – jakie moje działania menedżerskie motywują pracowników o różnym typie dojrzałości zawodowej.
  • Skuteczne narzędzia transferu odpowiedzialności.

2. Zasady dobrego szefa

  • Zadania menedżera – poziom wizji, misji, wartości, kultury organizacyjnej.
  • Po czym poznać dobrego szefa?
  • Żelazne zasady menedżerów:
   • zasada zbieżności – cele pracownika zbieżne z celami organizacji,
   • zasada sprawiedliwości – sprawiedliwość proceduralna, brak „równych
    i równiejszych,
   • zasada wszechstronności – ceniony jest potencjał.
  • Dobry szef to skuteczny szef – jak to osiągnąć?
  • Zasady, reguły, standardy pracy – menedżerskie kontraktowanie zasad w zespole.
  • Nagrody i kary za trzymanie się/ łamanie reguł: kiedy i jak stosować.

3. Jak zwiększyć efektywność rozmów menedżerskich

  • Feedback codzienny, bieżący i cykliczny jako silny impuls do rozwoju zawodowego.
  • Udzielanie i otrzymywanie bieżącej informacji zwrotnej.
  • Formułowanie konstruktywnych uwag krytycznych.
  • Wyrażanie szacunku i uznania.
  • Przebieg rozmowy z pracownikami o różnym poziomie zaangażowania.

 

SESJA II. BUDOWANIE EFEKTYWNOŚCI ZESPOŁU. PRZEKAZUJ ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Kluczowe cele sesji to:

 • Umiejętność jasnego formułowania i skutecznego komunikowania celów i zadań.
 • Rozwinięcie umiejętności rozróżniania wagi zadań i formułowania priorytetów działania.
 • Wzmacnianie kompetencji budowania w zespole odpowiedzialności za jakość i wyniki pracy.
 • Nabycie umiejętności przekazywania pracownikom rzetelnej i motywującej informacji zwrotnej.
 • Zrozumienie/ doświadczenie mechanizmów komunikacyjnych podczas realizacji zadań przez menedżera i zespół.
 • Umiejętność elastycznego zarządzania pracownikami o różnym poziomie kompetencji i zaangażowania?

Program sesji

1. Zarządzanie przez cele

  • Przełamanie stereotypów dotyczących realizowania celów firmy poprzez przegląd własnych przekonań i zderzenie ich z opiniami innych. W zamyśle ma to przygotować uczestników na przyjęcie nowych rozwiązań i standardów pracy.
  • Firma, strategia, zarządzanie – wstęp.
  • Podstawowe elementy ZPC.
  • Definiowanie celów.
  • Zasada SMART – miary i algorytmy dla celów.
  • Planowanie, delegowanie i monitoring realizacji celów – działania korygujące.
  • Kryteria oceny poziomu realizacji celów.
  • Rodzaje celów: indywidualne i wspólne.
  • Cele korporacyjne.

2. Wyznaczania pracownikom celów, zadań, standardów realizacji

  • Dobrze sformułowany cel.
  • Kaskadowanie celów.
  • Sposoby ustalania celów dla pracowników.
  • Motywacja ukryta w celu.
  • Kryteria rozliczenia z zadań.
  • Sceptycyzm wobec celów.
  • Przekazywanie celów pracownikom – sprawdzenie zrozumienia.
  • „Jednominutowe cele” – praktyczne ćwiczenia w ustalaniu celów w oparciu o poznane zasady.
  • Klarowne definiowanie i formułowanie oczekiwań.
  • Przekazywanie zadań, delegowanie.
  • Obawy przed delegowaniem.
  • Korzyści z delegowania.
  • Co, komu, kiedy i jak delegować.

3. Kontrolowanie realizacji celów, zadań i standardów

  • Proces kontroli i jego znaczenie.
  • Rodzaje kontroli: prewencyjna, bieżąca i po fakcie.
  • Cechy skutecznego systemu kontroli.
  • Dysfunkcjonalna strona kontroli.
  • Przygotowanie się do informacji zwrotnej – fakty.
  • Koncentracja na efektach pracy a nie na osobowości pracowników.
  • Feedback codzienny, bieżący i cykliczny jako silny impuls do budowania zaangażowania i odpowiedzialności pracowników.
  • Jak informować o błędach w sposób konstruktywny, motywujący (+/-).
  • Pozytywny i negatywny feedback – sztuka mobilizowania pracowników do realizacji standardów, celów i zadań.
  • 5 sposobów reagowania na problemy z dotrzymywaniem realizacją celów, zadań
   i standardów.

 

SESJA III. BUDOWANIE MOTYWACJI I COACHING MENEDŻERSKI. BUDUJ ZAANGAŻOWANIE

Kluczowe cele sesji to:

 • Wzmocnienie kompetencji efektywnego budowania zaangażowania u pojedynczych pracowników i w zespołach.
 • Rozwijanie umiejętności w zakresie zapobiegania i przezwyciężania demotywacji.
 • Wzmacnianie umiejętności praktycznego stosowania pozafinansowych metod motywowania do pracy.
 • Nabycie wiedzy, dotyczącej motywujących zachowań w wybranych rolach menedżerskich.
 • Wzmocnienie świadomości konsekwencji orientacji na zadania i na ludzi w komunikacji i strategii lidera.
 • Podniesienie świadomości w zakresie istoty i roli coachingu w pracy lidera.
 • Rozwój umiejętności adekwatnego i praktycznego wykorzystania zasad i narzędzi coachingowych w codziennej pracy.
 • Rozwój umiejętności stosowania stylu coachingowego w codziennej pracy.

 Program sesji

1. Co motywuje ludzi do pracy?

  • Wprowadzenie do zagadnienia motywacji i demotywacji.
  • Czynniki w środowisku pracy, na które ma wpływ menedżer – wpływające na poziom motywacji pracownika.
  • Czym jest „wyzwanie” i „napięcie motywacyjne” i na czym polega ich motywacyjna rola.
  • Analiza aspektów motywacyjnych i demotywacyjnych.

 2. Katalog motywatorów – praktyczne metody motywowania

  • Mapowanie motywatorów zespołu – autodiagnoza – co mnie i zespół motywuje, co mnie i zespół demotywuje.
  • Tabela kosztu i zysku – analiza pozafinansowych czynników motywujących.
  • „Uderzenie w motywację” – wskazanie zachowań budujących lub osłabiających motywację i zaangażowanie.
  • Analiza czynników obniżających motywację wewnętrzną – moje własne cele a cele narzucone z zewnątrz – jak menedżer może pobudzać motywacje wewnętrzną.
  • Analiza wypowiedzi pracowników i diagnoza ich potencjału motywacyjnego.
  • Jak rozmawiać z pracownikiem, aby stymulować jego napięcie motywacyjne.

3. Coachingowy styl kierowania jako skuteczne narzędzie motywacji i rozwoju pracownika

  • Identyfikacja różnic pomiędzy stylem coachingowym i stylem zadaniowym –
   w odbiorze pracownika i w odbiorze menedżera.
  • Pełnienie funkcji coacha-lidera a wzrost jakości i efektywności pracy pracowników.
  • Zastosowanie stylu coachingowego w motywowaniu pracowników.
  • Zastosowanie stylu coachingowego w rozwijaniu samodzielności pracownika.
  • Trudności w rozmowach coachingowych.
  • Pułapki coacha i wymagania wobec menedżera – coacha.

4. Motywujące narzędzia coachingowe

  • Słuchanie i zadawanie pytań w coachingowym stylu kierowania.
  • Typy pytań i ich wpływ na motywację i zaangażowanie pracownika.
  • „Koło pytań” – zadawanie angażujących i motywujących pytań w praktyce. Ewaluacja skuteczności poszczególnych pytań.
  • Technika GROW jako schemat rozmowy menedżerskiej z użyciem stylu coachingowego:
   • Jak w praktyce stosować model GROW w rozmowie z pracownikiem.
   • Model STAR w rozmowie coachingowej.

 

SESJA IV. ZARZĄDZANIE KONFLIKTEM I ZMIANĄ. WALKA CZY WSPÓŁPRACA – JAK ROZWIĄZYWAĆ KONFLIKTY W ZESPOLE I PRZEPROWADZAĆ ZESPÓŁ PRZEZ ZMIANĘ

Kluczowe cele sesji to:

 • Zdobycie wiedzy o typach konfliktów i metodach ich rozwiązywania.
 • Nabycie umiejętności stosowania menedżerskich narzędzi rozwiązywania problemów w zespołach pracowniczych.
 • Nabycie umiejętności stosowania skutecznych technik radzenia sobie z emocjami napięciem własnym i zespołu w sytuacjach konfliktowych i zmian.
 • Zdobycie umiejętności stosowania konstruktywnych, niemanipulacyjnych taktyk wywierania wpływu.
 • Dobór skutecznych działań menedżerskich do określonych faz zmian, przez które przechodzi zespół.
 • Indywidualne reakcje pracowników na zmiany (doświadczenia przejścia przez zmiany charakterystyczne dla pojedynczych ludzi).
 • Pogłębianie zdolności pokonywania własnych ograniczeń w sytuacji zmian.

Program sesji

1. Jak powstają konflikty? Zrozumieć przyczyny, by zapobiegać

  • Konflikt jako zadanie menedżera czy konflikt może być wartościowy?
  • Metody identyfikowania konfliktów: konflikt pozorny vs. konflikt rzeczywisty.
  • Koło konfliktów – jak rozpoznać typ konfliktu.
  • Analiza procesu powstawania i przekształcania się konfliktów: czym jest „czapa konfliktowa”.
  • Dynamika procesu powstawania konfliktu i jego etapy – wnioski menedżerskie.
  • Kiedy zapobiegać konfliktom, a kiedy je wzmacniać?

2. Style rozwiązywania konfliktów

  • Test – autodiagnoza.
  • Style rozwiązywania konfliktów: warunki, cele, konsekwencje.
  • Jak nadawać komunikaty zgodnie z regułą „miękko wobec ludzi, twardo wobec problemu?
  • Jak korygować zachowania osób w konfliktach, nie uderzając w osobę i nie niszcząc relacji?
  • Konstruktywnie i manipulacyjne taktyki wywierania wpływu – diagnoza, wzmacnianie i korekta.
  • Rozpoznawanie manipulacji i radzenie sobie.

3. Zmiana – jako źródło napięć i konfliktów

  • Rozpoznawanie i klasyfikowanie różnych postaw emocjonalnych wobec zmian.
  • Typy trudnych reakcji i emocji w zmianie – charakterystyka i sposoby radzenia sobie
  • Mapa zaangażowania jako technika diagnozowania stopnia napięcia emocjonalnego
   i zaangażowania członków zespołu w zmiany.
  • Emocje sprzyjające zmianie – jak je wykorzystać, jak je wywołać.

4. Zarządzanie emocjami zespołu w zmianie

  • Analiza indywidualnych i organizacyjnych barier blokujących elastyczność w reagowaniu na zmiany.
  • Lider jako bufor emocjonalny – co to oznacza?
  • Rola komunikacji w redukowaniu napięć, konfliktów, oporu wobec zmian.
  • Typy komunikatów w różnych fazach zmiany – katalog i ćwiczenia.
  • Poziom motywacji a efektywność działania w zmianie.
  • Budowanie zaangażowania pracowników w zmianę.
  • Wybrane narzędzia motywowania do zmiany.
  • Praktyczne wskazówki we wprowadzaniu zmian.

* * *

Zobacz więcej na temat symulacyjnych gier szkoleniowych

Przeczytaj artykuł o tym, czy biznes potrzebuje gier.

 

Prowadzący

Prowadzący moduły

Włodzimierz K. Buśkiewicz - senior konsultant/ senior trener

Prezes Zarządu IBD Business School i Polskiej Fundacji Badań nad Zarządzaniem, członek Rady Programowej IBD Business School
Absolwent psychologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Praktyk biznesu z wieloletnim stażem na kluczowych stanowiskach menedżerskich. Doświadczenie...>>

Krzysztof Groszyk - senior trener/ senior konsultant

Absolwent Politechniki Warszawskiej, studia doktoranckie odbył w Instytucie Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej tej uczelni. Ukończył profesjonalne...>>

Artur Gryzik - senior trener/ senior konsultant

Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego, ekonomista ze specjalnością marketing i zarządzanie. Praktyk. Trener wspierający biznes od 20 lat. We współpracy...>>

Dariusz Jęda - senior trener/ coach

Praktyk biznesu z wieloletnim doświadczeniem w międzynarodowych korporacjach na różnym poziomie strategicznego zarządzania HR i biznesem. Specjalizuje...>>

Andrzej Mika - senior trener/ senior konsultant/ coach

Absolwent Wydziału Zarządzania, Informatyki i Nauk Społecznych w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej na Kierunku Socjologia reklamy i komunikacji...>>

dr Katarzyna Nizińska - senior konsultant/ senior trener/ coach

Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej oraz stypendystka rządu kanadyjskiego w programie MBA dla pracowników naukowych uniwersytetów Carleton w Ottawie,...>>

Krzysztof Stefaniak - senior konsultant/ senior trener

Doświadczony ekspert, menedżer, konsultant i coach. Z wykształcenia pedagog, trener biznesowy. Posiada ponad 15-letnie doświadczenie biznesowe w zarządzaniu...>>

dr Michał Szulawski - senior trener/ coach/ konsultant

Doktor psychologii i absolwent filologii angielskiej. Autor artykułów i współautor publikacji książkowych z zakresu relacji międzyludzkich i motywacji....>>

Terminy

On-line

23-24.05.2024 Sesja I
06-07.06.2024 Sesja II
20-21.06.2024 Sesja III
04-05.07.2024 Sesja IV

27-28.06.2024 Sesja I
11-12.07.2024 Sesja II
25-26.07.2024 Sesja III
08-09.08.2024 Sesja IV
25-26.07.2024 Sesja I
08-09.08.2024 Sesja II
22-23.08.2024 Sesja III
05-06.09.2024 Sesja IV
29-30.08.2024 Sesja I
12-13.09.2024 Sesja II
26-27.09.2024 Sesja III
10-11.10.2024 Sesja IV
26-27.09.2024 Sesja I
10-11.10.2024 Sesja II
24-25.10.2024 Sesja III
07-08.11.2024 Sesja IV

Warunki udziału

Cena szkolenia:  5 900 PLN* (obejmuje udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, certyfikat IBD Business School).

Cena szkolenia z dodatkowym certyfikatem International Education Society: 6 300 PLN (w tym koszt certyfikatu 400 PLN).

Warunkiem uzyskania certyfikatów ukończenia programu, przyznawanych przez IBD Business School oraz International Education Society, jest obecność na minimum 80% zajęć.

 

Szczegółowych informacji na ten temat udziela Dział Programów Otwartych. Zapraszamy do kontaktu 695 330 033, (022) 768 20 22 lub szkoleniaotwarte@ibd.pl

 

Wszystkie nasze szkolenia znajdują się w Bazie Usług Rozwojowych.

Dowiedz się więcej jak skutecznie uzyskać dofinansowanie –  przeczytaj artykuł!

 

Miejsce zajęć

Warszawa | Poznań | Katowice | Gdańsk | Wrocław | Kraków | Serock | Łódź | Rzeszów | Kielce

 

* IBD Business School, jako jednostka kształcenia ustawicznego (Zaświadczenie nr 12/K/10 [1], wydane przez Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy), podlega systemowi oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty.

 

Referencje

Brembo Poland Sp. z o.o. (…) potwierdza, iż firma IBD Business School zrealizowała program zamknięty „High Performance Leadership (HPL) – szkolenie z przywództwa dla rezultatów” dla menedżerów spółki (…). Program obejmował cztery dwudniowe sesje szkoleniowe (razem 64 godziny) zakończone uzyskaniem certyfikatu. Zrealizowana została 1 edycja programu High Performance Leadership (HPL)  (…). Usługa została zrealizowana w należyty sposób oraz uzyskała bardzo wysokie oceny uczestników. W związku z tym rekomendujemy IBD Business School jako partnera w zakresie usług szkoleniowych.
Agnieszka Rybacka Kierownik ds. Szkoleń i Rozwoju Brembo Poland Sp
Szkolenie High Performance Leadership nie bez przyczyny ma w nazwie High Performance. Szkolenie dzieli się na pięć bloków opisujących każdy z obszarów zarządzania ludźmi. Niewątpliwą zaletą szkolenia jest to, że każdy z bloków prowadzi inny trener, daj eto nieco inny pogląd na pewne zagadnienia, ale pozwala też skonfrontować stanowiska i wypracować najlepsze metody dla swojego środowiska pracy. Praca warsztatowa to zdecydowany plus formy szkoleniowej, ale też ćwiczenia w parach czy w grupie dają szansę wypróbować wcześniej przedstawione narzędzia czy informacje. Jeszcze bardziej można wzmocnić efektywność szkolenia po przez zaproszenie uczestników do samodzielnej pracy poza szkoleniami. Materiały, które są przekazywane podczas szkoleń są doskonałym źródłem informacji na podstawie której można budować plany, koncepty czy rozwiązania problemów. Dla celów ćwiczeniowych te problemy mogą być podane przez prowadzącego do opracowania, wierzę, na podstawie innych szkoleń, że to właśnie samodzielna praca pozwala ugruntować wiedzę, a koniec końców łatwiej ją zastosować.
Adrian Proszczuk Manager Common Services R&D DCP DIEHL Controls Polska
Z przyjemnością potwierdzam udział w szkoleniu: „High Performance Leadership” [...].  Szkolenie przeprowadził zespół trenerów posiadający bardzo wysokie kwalifikacje, umiejętności i doświadczenie. Wielowątkowe podejście do problemów, bardzo często pozwalało na zastosowanie nietuzinkowych rozwiązań w swoim biznesie. Zagadnienia prezentowane były fachowo, w sposób zrozumiały, poparte wieloma przykładami i odniesieniami do rzeczywistych sytuacji. Świetnie przygotowani wykładowcy byli zawsze bardzo zaangażowani. Posiadali bogate doświadczenie praktyczne, którym hojnie dzielili się z uczestnikami. Bardzo cenne podczas szkolenia okazały się „konfrontacje doświadczeń” uczestników z prowadzącymi. Wielokrotnie odczuwano duże zaangażowanie całej grupy do rozwiązania istniejącego problemu, w macierzystej firmie danego uczestnika. Pozytywna i przyjacielska atmosfera zaowocowała wieloma znajomościami, pielęgnowanymi do dnia dzisiejszego. Polecam firmę IBD Business School wszystkim, którzy zainteresowani są rozwojem własnych umiejętności [...].
Szymon Bazylewicz Elektrobud

Dziękujemy za owocny przebieg dotychczasowej współpracy Przedsiębiorstwa Farmaceutycznego LEK-AM Sp. z o.o. z Instytutem Rozwoju Biznesu (obecnie IBD Business School). Pozostajemy pod ogromnym wrażeniem certyfikowanych kursów i szkoleń, które oferuje Instytut. We wrześniu br. jeden z dyrektorów naszej firmy uczestniczył w szkoleniu z obszaru przywództwa dla rezultatów i w następujący sposób wyraził swoją ocenę: „Szkolenie High Performance Leadership oceniam jako profesjonalne i bardzo efektywne. Szkolenie zostało przeprowadzone w postaci pięciu 2-dniowych sesji poświęconych różnym, odpowiednio dobranym aspektom zarządzania. Każda z sesji była prowadzona przez kompetentnych i doświadczonych wykładowców, posiadających dużą teoretyczną wiedzę, ale także praktyczną (…). Z pełnym przekonaniem rekomenduję Instytut jako kompetentnego, solidnego i odpowiedzialnego Partnera do współpracy w zakresie usług szkoleniowych i rozwoju pożądanych kompetencji.”

Małgorzata Wójcik Dyrektor Personalny Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne LEK-AM Sp. z o.o.