Czas trwania 80 godz., 10 dni Ilość sesji 5

Najbliższe terminy

Termin Miejsce Cena - zw. z VAT
08.08.2019 - 04.10.2019 Warszawa 7500 PLN
08.08.2019 - 04.10.2019 Katowice 7500 PLN
08.08.2019 - 04.10.2019 Wrocław 7500 PLN
08.08.2019 - 04.10.2019 Poznań 7500 PLN
08.08.2019 - 04.10.2019 Kraków 7500 PLN
14.09.2019 - 17.11.2019 Serock, k. Warszawy 7500 PLN
14.09.2019 - 17.11.2019 Kraków 7500 PLN
14.09.2019 - 17.11.2019 Poznań 7500 PLN
14.09.2019 - 17.11.2019 Wrocław 7500 PLN
14.09.2019 - 17.11.2019 Katowice 7500 PLN
14.09.2019 - 17.11.2019 Warszawa 7500 PLN
10.10.2019 - 06.12.2019 Warszawa 7500 PLN
10.10.2019 - 06.12.2019 Katowice 7500 PLN
10.10.2019 - 06.12.2019 Wrocław 7500 PLN
10.10.2019 - 06.12.2019 Poznań 7500 PLN
10.10.2019 - 06.12.2019 Kraków 7500 PLN
10.10.2019 - 06.12.2019 Gdańsk 7500 PLN
Wypełnij zgłoszenie

High Performance Leadership – szkolenie z przywództwa dla rezultatów

Szkolenie z przywództwa dla rezultatów – High Performance Leadership – to unikatowy program dla doświadczonych i ambitnych menedżerów. Został opracowany przez ekspertów IBD Business School na podstawie wielu własnych badań kadry menedżerskiej, międzynarodowej wiedzy, praktyki zagranicznych i polskich organizacji.

Szkolenie otwarte High Performance Leadership jest adresowane do tych wszystkich, którzy poszukują nowoczesnych i praktycznych programów edukacyjnych, pozwalających nabyć wymagane przez rynek kompetencje menedżerskie lub je doskonalić. Zajęcia prowadzą doświadczeni trenerzy, mający w dorobku własną praktykę menedżerską, dzięki czemu uczestnicy nie tylko się uczą nowych umiejętności, ale mają cenną możliwość wymiany praktycznej wiedzy z zakresu leadershipu.

D o  p o b r a n i a:  Broszura High Performance Leadership 2018

 

 

 

PROGRAM CERTYFIKOWANY

   

 

Grupa docelowa

Jeżeli jesteś osobą z co najmniej 2-letnim doświadczeniem w zarządzaniu zespołem, zajmujesz się wspieraniem rozwoju pracowników, posiadasz doświadczenie w zarządzaniu zespołami, to szkolenie z przywództwa jest dla ciebie.

Zapraszamy w szczególności:

 • dyrektorów działów i departamentów,
 • menedżerów zarządzających zespołami,
 • kierowników projektów,
 • liderów zespołów projektowych
 • właścicieli firm.

 

Rozwijane kompetencje

 

 

szkolenie z przywództwa dla rezultatów

 

Język szkolenia

Zajęcia są prowadzone w języku polskim. W formule zamkniętej – na życzenie firmy zamawiającej – szkolenie może odbywać się w języku angielskim.

 

Dzięki udziałowi w programie uczestnicy:

 • poznają proces i mechanizmy budowania zaufania i autorytetu w zespołach
 • wzmocnią skuteczność w budowaniu dobrych relacji w zespole przy jednoczesnej dbałości o realizację celów biznesowych
 • pogłębią umiejętność diagnozy motywacji pracownika
 • nabędą doświadczenie w wykorzystaniu katalogu motywatorów dostosowanych do indywidualnych pracowników
 • pogłębią samoświadomość własnych stylów zarządzania i ról podejmowanych jako przełożony
 • wzmocnią umiejętność stosowania narzędzi zabezpieczania trudnych emocji w sytuacjach konfliktowych
 • rozwiną umiejętność stosowania konstruktywnych taktyk wywierania wpływu w konfliktach
 • rozwiną sprawność w prowadzeniu trudnych rozmów menedżerskich: bieżącego feedbacku; rozmowy okresowej oceniającej i rozwojowej
 • rozwiną umiejętność radzenia sobie ze zmianami i prowadzenia zespołów w procesie ciągłych zmian
 • pogłębią umiejętność radzenia sobie z trudnymi sytuacjami menedżerskimi

 

Program ramowy

PRZYGOTOWANIE DO PROGRAMU

Indywidualna diagnoza kompetencji menedżerskich typu 360 stopni — Individual  Competence Profile® (ICP)®

SESJA I. PRZYWÓDZTWO KOOPERACYJNE
Przywództwo mędrca, króla, wojownika – bądź liderem!

 • Symulacyjna gra szkoleniowa otwierająca szkolenie
 • Zasady dobrego szefa
 • Jak dobrać styl zarządzania do pracownika
 • Jak zwiększyć efektywność rozmów menedżerskich

 

SESJA II. MOTYWOWANIE PRACOWNIKÓW
Prowokuj zaangażowanie!

 • Co motywuje ludzi do pracy?
 • Motywacyjna rola wyzwań – jak pobudzać wyzwanie
  i napięcie motywacyjne
 • Diagnoza potencjału motywacyjnego pracownika
 • Katalog motywatorów – praktyczne metody motywowania

 

SESJA III. ROZWIĄZYWANIE KONFLIKTÓW I WSPÓŁPRACA
Pobudzaj współdziałanie zespołu

 • Symulacyjna gra szkoleniowa otwierająca szkolenie
 • Jak powstają konflikty? Zrozumieć przyczyny, by zapobiegać
 • Style rozwiązywania konfliktów
 • Jak rozwiązywać konflikty poprzez narzędzia wywierania wpływu?

 

SESJA IV. TRUDNE ROZMOWY MENEDŻERSKIE
Rozwijaj poprzez dialog!

 • Jak oceniać pracowników?
 • Zasady rozwojowej komunikacji menedżerskiej
 • Narzędzia oceny i rozwoju – praktyka prowadzenia
  rozmów oceniających i rozwojowych
 • Rozwojowe rozmowy coachingowe

 

SESJA V. PRZYWÓDZTWO W ZMIANIE
Prowadź zespół przez zmiany!

 • Symulacyjna gra szkoleniowa otwierająca szkolenie
 • Zrozumieć, by zarządzić – doświadczenie przewodzenia zespołowi w zmianie
 • Zarządzanie emocjami zespołu w zmianie: zaprzeczanie, opór, poczucie straty
 • W procesie wdrażania – jak utrzymać motywację zespołu

 

DZIAŁANIA ROZWOJOWE

 • Indywidualny raport z badania Individual Competence Profile® (ICP®)
 • Sesja indywidualnej informacji zwrotnej coachingowo-rozwojowej z konsultantem IBD Business School

 

PERSONAL DEVELOPMENT PROGRAM

Podczas programu wykorzystane zostaną następujące narzędzia diagnozy i rozwoju kompetencji menedżerskich:

ICP® – Individual Competence Profile  

 • Rzetelne i wygodne narzędzie indywidualnej diagnozy kompetencji menedżera
 • Raport Indywidualny dla każdego uczestnika
 • Indywidualna sesja feedbacku z konsultantami IBD Business School
 • Na podstawie wyników ICP® menedżerowie przygotowują Indywidualny Plan Rozwoju jako wsparcie w dalszym procesie wdrażania kompetencji menedżerskich

Zestaw e-learningów i zadań do samodzielnego rozwoju

 • Dostęp do e-learningu
 • Zadanie wdrożeniowe, umożliwiające samodzielny rozwój kompetencji w środowisku pracy

 

Co to jest ICP?

 • ICP® to zaawansowane metodologicznie, autorskie narzędzie typu 360 degree feedback przygotowane przez ekspertów IBD Business School.
 • Narzędzie dedykowane do rozwoju menedżerów, umożliwiające im poznanie swoich mocnych i słabych stron w roli, jaką realizują.
 • Pozwala na diagnozę kompetencji menedżerskich zebraną w raporty indywidualne i grupowe.
 • Dostarcza zobiektywizowanej oceny z kilku źródeł, co wzmacnia jej wiarygodność i eliminuje subiektywizm.
 • Jest narzędziem zaawansowanym technologicznie umożliwiającym sprawne zebranie poufnych, anonimowych opinii (feedbacków) dla menedżerów – bez nadmiernego czasowego obciążenia; jest łatwo powtarzalne – pozwala na cykliczne wykorzystanie jako wsparcie w rozwoju menedżera.

 

Metody szkoleniowe – action learning

 • Gry szkoleniowe
 • Tematyczne case study
 • Filmy instruktażowe
 • Role play
 • Ćwiczenia indywidualne i grupowe
 • Testy
 • Dyskusje moderowane
 • Feedback trenerski i feedback partnerski

Słowa kluczowe: szkolenie otwarte, szkolenie certyfikowane, szkolenie dla menedżerów, szkolenie z przywództwa, przywództwo, diagnoza kompetencji, kompetencje menedżerskie, gra szkoleniowa

Zobacz także:

Rising Leaders Program (RLP)

Certificate in Business Mentoring (CBM) – szkolenie z mentoringu

 

Program szczegółowy

Szkolenie z przywództwa dla rezultatów

 

SESJA I. PRZYWÓDZTWO KOOPERACYJNE
Przywództwo mędrca, króla, wojownika – bądź liderem!

Kluczowe cele sesji to:

 • Wzmacnianie kompetencji przywódczych – jak buduje się autorytet lidera?
 • Budowanie w zespole odpowiedzialności za jakość i wyniki pracy
 • Jak zarządzać pracownikami o różnym poziomie kompetencji i zaangażowania?
 • Ja rozwijać swój leadership?
 • Nabycie umiejętności przekazywania pracownikom rzetelnej i motywującej informacji zwrotnej
 • Rozwinięcie kompetencji w zakresie radzenia sobie z trudnymi sytuacjami podczas rozmów menedżerskich

Po sesji uczestnik będzie przygotowany do:

 • świadomego pełnienia roli lidera i budowania autorytetu
 • budowania relacji i zaangażowania w swoich zespołach
 • skutecznego i partnerskiego komunikowania się z pracownikami
 • rozwijania dojrzałości swoich pracowników poprzez właściwie dobrany styl przywództwa
 • umiejętnego budowania zaufania i wywierania wpływu

 

W czasie sesji uczestnik rozwijać będzie następujące kompetencje menedżerskie:

Przywództwo

Uczestniczenie w tworzeniu wizji, misji, celów i wartości organizacji. Skuteczne działanie poprzez pociąganie za sobą innych. Sprawne zarządzanie zespołem i budowanie relacji opartych na zaufaniu i współpracy. Samodzielne podejmowanie decyzji.

Rozwijanie pracowników

Zainteresowanie i angażowanie się w rozwijanie umiejętności pracowników. Uwzględnianie potrzeb rozwojowych w planowaniu pracy zespołu i przy podziale zadań. Podejmowanie działań, które wpływają na motywację pracowników. Stosowanie informacji zwrotnej oraz innych technik i sposobów rozwijania pracowników.

Wywieranie wpływu

Pozytywne wpływanie na relacje pomiędzy ludźmi, wzmacnianie zespołu i organizacji.

 

PROGRAM

1. Symulacyjna gra szkoleniowa otwierająca szkolenie

Dzięki symulacji uczestnicy doświadczą i zrozumieją:

 • Co to znaczy zarządzić zespołem w taki sposób, aby zespół podążał za liderem?
 • Jakie formy komunikacji lidera są najbardziej skuteczne?
 • W jaki sposób przekonać zespół i konstruktywnie wywierać wpływ na innych?
 • Jakie są role zespołowe i w jaki sposób na nie reagować?
 • Jak powstają konfliktowe sytuacje, wynikające z niewłaściwej komunikacji lidera?

 

2. Zasady dobrego szefa

 • Zadania menedżera – poziom wizji, misji, wartości, kultury organizacyjnej
 • Po czym poznać dobrego szefa?
 • Żelazne zasady menedżerów:
 • Zasada zbieżności – cele pracownika zbieżne z celami organizacji
 • Zasada sprawiedliwości – sprawiedliwość proceduralna, brak „równych i równiejszych
 • Zasada wszechstronności – ceniony jest potencjał
 • Dobry szef to skuteczny szef – jak to osiągnąć?
 • Zasady, reguły, standardy pracy – menedżerskie kontraktowanie zasad w zespole
 • Nagrody i kary za trzymanie się/ łamanie reguł: kiedy i jak stosować?

Narzędzia menedżerskie: kontrakt szefa, pochwały, kary.

 

3. Jak dobrać styl zarządzania do pracownika

 • Czym jest przywództwo sytuacyjne?
 • Elastyczność stylu kierowania – jak ją kształtować i jak trafnie wykorzystywać
  w działaniu z pracownikami
 • Dojrzałość pracownika – charakterystyka, diagnoza
 • Film – ćwiczenie w diagnozowaniu poziomu dojrzałości pracowników
 • „Motywacyjny katalog zachowań menedżerskich” – jakie moje działania menedżerskie motywują pracowników o różnym typie dojrzałości zawodowej
 • Skuteczne narzędzia transferu odpowiedzialności

Narzędzia menedżerskie: test na style przywódcze – autodiagnoza, katalog zachowań wzmacniających dojrzałość, mapa dojrzałości zespołu

 

4. Jak zwiększyć efektywność rozmów menedżerskich

 • Feedback codzienny, bieżący i cykliczny jako silny impuls do rozwoju zawodowego
 • Udzielanie i otrzymywanie bieżącej informacji zwrotnej
 • Formułowanie konstruktywnych uwag krytycznych
 • Wyrażanie szacunku i uznania
 • Przebieg rozmowy z pracownikami o różnym poziomie zaangażowania

Narzędzia menedżerskie: metoda konstruktywnego feedbacku.

 

SESJA II. MOTYWOWANIE PRACOWNIKÓW
Prowokuj zaangażowanie!

Kluczowe cele sesji to:

 • Wzmocnienie kompetencji efektywnego budowania zaangażowania u pojedynczych pracowników i w zespołach
 • Rozwijanie umiejętności w zakresie zapobiegania i przezwyciężania demotywacji
 • Zdobycie umiejętności identyfikowania w pracownikach osobistych potrzeb, dążeń, celów odpowiedzialnych za motywację do pracy i umiejętności indywidualnego doboru skutecznych motywatorów do pracownika
 • Zdobycie umiejętności identyfikowania czynników sytuacyjnych wpływających na motywację do pracy
 • Wzmacnianie umiejętności praktycznego stosowania pozafinansowych metod motywowania do pracy

 

Po sesji uczestnik będzie przygotowany do:

 • praktycznego stosowania metod motywowania do pracy poprzez stymulację wyzwań, celów
 • identyfikowania czynników sytuacyjnych wpływających na motywację do pracy (rodzaje zadań, warunków pracy itp.)
 • identyfikowania czynników osobowościowych pracowników (pracowitość, motywacja do współdziałania itp.)
 • obserwacji potencjału motywacyjnego pracownika
 • diagnozy rodzajów motywujących wyzwań u pracowników
 • doboru skutecznych motywatorów do typu potencjału motywacyjnego u pracownika

 

W czasie sesji uczestnik rozwijać będzie następujące kompetencje menedżerskie:

Motywowanie pracowników

Wykorzystywanie różnorodnych technik motywacyjnych (np. informacja zwrotna, docenianie) we wzmacnianiu wysiłku w pracę swoich pracowników. Dopasowywanie działań motywacyjnych do konkretnych osób. Stosowanie informacji zwrotnej oraz innych technik i sposobów rozwijania pracowników.

Przywództwo

Uczestniczenie w tworzeniu wizji, misji, celów i wartości organizacji. Skuteczne działanie poprzez pociąganie za sobą innych. Sprawne zarządzanie zespołem i budowanie relacji opartych na zaufaniu i współpracy. Samodzielne podejmowanie decyzji.

Komunikacja

Znajomość i stosowanie zasad skutecznej komunikacji ustnej. Opieranie się na wiarygodnych informacjach i szacunku dla odbiorcy. Dostosowanie języka i formy komunikacji do sytuacji i oczekiwań odbiorcy

 

PROGRAM

1. Co motywuje ludzi do pracy?

 • Wprowadzenie do zagadnienia motywacji i demotywacji
 • Wymiana doświadczeń menedżerskich w zakresie wpływu poszczególnych czynników pracy na motywację pracowników w obrębie organizacji
 • Czynniki w środowisku pracy, na które ma wpływ menedżer – wpływające na poziom motywacji pracownika: warunki pracy, treść pracy, wyniki osobiste – wyniki dla siebie, wyniki społeczne – wyniki dla innych
 • Analiza aspektów motywacyjnych i demotywacyjnych ww. czynników
 • „Analiza sytuacji w pracy” – poznanie motywacyjnych aspektów swojego środowiska pracy
 • Motywacyjne aspekty środowiska pracy na które menedżer ma wpływ (czynniki pozafinansowe

Narzędzia menedżerskie: dobre praktyki sytuacji motywujących i demotywujących, arkusz motywacyjnych aspektów środowiska pracy.

 

2. Motywacyjna rola wyzwań – jak pobudzać wyzwanie i napięcie motywacyjne

 • Czy wyzwania motywują?
 • Czym jest „wyzwanie” i „napięcie motywacyjne” i na czym polega ich motywacyjna rola
 • Określenie dominujących emocji i motywów działania osób preferujących różne rodzaje wyzwań
 • Wnioskowanie o emocjach i motywach pracowników na podstawie obserwacji w miejscu pracy
 • Hamujące działanie wpływu zbyt małego i zbyt dużego pobudzenia emocjonalnego wynikającego z wielkości napięcia motywacyjnego
 • Metody diagnozy napięcia motywacyjnego – jako indywidualnych predyspozycji do posiadania określonego napięcia motywacyjnego (siły i kierunku)

Narzędzia menedżerskie: tabela wyzwań i napięć motywacyjnych (wg modelu Intentio Consensio), arkusz  diagnozy napięcia motywacyjnego.

 

3. Diagnoza potencjału motywacyjnego pracownika

 • Przesłanki do diagnozy napięcia motywacyjnego u pracownika
 • Opracowanie metod oceny potencjału napięcia motywacyjnego pracownika
 • Analiza wypowiedzi pracowników i diagnoza ich potencjału motywacyjnego
 • Jak rozmawiać z pracownikiem aby stymulować jako napięcie motywacyjne
 • Działania menedżerów motywujące osoby o różnych rodzajach napięcia motywacyjnego
 • Analiza czynników obniżających motywację wewnętrzną – moje własne cele a cele narzucone z zewnątrz  – jak menedżer może pobudzać motywacje wewnętrzną

Narzędzia menedżerskie: lista pytań umożliwiających diagnozę jakiego rodzaju napięcie motywacyjne przejawia pracownik, motywatory zwiększające napięcie motywacyjne

 

4. Katalog motywatorów – praktyczne metody motywowania

 • Mapowanie motywatorów zespołu – autodiagnoza – co mnie i zespół motywuje, co mnie i zespół demotywuje
 • Tabela kosztu i zysku – analiza pozafinansowych czynników motywujących
 • „Uderzenie w motywację” – wskazanie zachowań budujących lub osłabiających motywację i zaangażowanie
 • Analiza i wykorzystanie własnych motywatorów – jak pracować z własną motywacją

Narzędzia menedżerskie: katalog motywatorów.

 

SESJA III. ROZWIĄZYWANIE KONFLIKTÓW I WSPÓŁPRACA
Pobudzaj współdziałanie zespołu

Kluczowe cele sesji to:

 • Zdobycie wiedzy o typach konfliktów i metodach ich rozwiązywania
 • Pogłębienie samoświadomości w zakresie osobistych stylów rozwiązywania konfliktów
 • Nabycie umiejętności stosowania menedżerskich narzędzi rozwiązywania problemów w zespołach pracowniczych
 • Nabycie umiejętności stosowania skutecznych technik radzenia sobie z emocjami
  i napięciem własnym i zespołu w sytuacjach konfliktowych
 • Zdobycie umiejętności stosowania konstruktywnych, niemanipulacyjnych taktyk wywierania wpływu

Po sesji uczestnik będzie przygotowany do:

 • konstruktywnego zarządzania konfliktami w zespole
 • stosowania narzędzi zabezpieczania trudnych emocji w zespole w sytuacjach konfliktowych
 • stosowania konstruktywnych taktyk wywierania wpływu
 • systematycznego pogłębiania samoświadomości w zakresie osobistych stylów rozwiązywania konfliktów
 • stosowania najbardziej użytecznych i efektywnych stylów rozwiązywania konfliktów

 

W czasie sesji uczestnik rozwijać będzie następujące kompetencje menedżerskie:

Wywieranie wpływu

Pozytywne wpływanie na relacje pomiędzy ludźmi, wzmacnianie zespołu i organizacji.

Komunikacja

Znajomość i stosowanie zasad skutecznej komunikacji ustnej. Opieranie się na wiarygodnych informacjach i szacunku dla odbiorcy. Dostosowanie języka i formy komunikacji do sytuacji i oczekiwań odbiorcy

Elastyczność

Otwartość na nowości, wychodzenie poza schemat działania, gotowość do przemyślenia na „nowo” funkcjonującego rozwiązania. Przeciwdziałanie rutynie w zespole i organizacji.

 

PROGRAM

1. Symulacyjna gra szkoleniowa otwierająca szkolenie

 

Dzięki symulacji uczestnicy doświadczą i zrozumieją:

 • na czym polega klasyczny konflikt: tzw. konflikty rzeczywiste i konflikty pozorne
 • czapę konfliktową i eskalację konfliktu,
 • rozwój sytuacji konfliktowej w czasie i sposoby zapobiegania,
 • sytuację konfliktową w rozumieniu presji czasu i napięcia emocjonalnego,
 • doświadczenie sposobu podejmowania decyzji pod presją czasu i emocji,
 • zarządzanie emocjami,
 • sposób komunikowania się z innymi w sytuacji konfliktu

 

2. Jak powstają konflikty? Zrozumieć przyczyny, by zapobiegać

 • Metody identyfikowania konfliktów: konflikt pozorny vs. konflikt rzeczywisty
 • Koło konfliktów – jak rozpoznać typ konfliktu
 • Analiza procesu powstawania i przekształcania się konfliktów: czym jest „czapa konfliktowa”
 • Dynamika procesu powstawania konfliktu i jego etapy – wnioski menedżerskie
 • Kiedy zapobiegać konfliktom, a kiedy je wzmacniać?
 • Konflikt jako zadanie menedżera, czy konflikt może być wartościowy?
 • Co to znaczy „sytuacja współzależności”?

Narzędzia menedżerskie: koło konfliktów, model: Style zachowań w konflikcie, model dynamiki konfliktu.

 

3. Style rozwiązywania konfliktów

 • Test – autodiagnoza
 • Typologia konfliktów oraz metody rozwiązywania konfliktów w praktyce
 • Style rozwiązywania konfliktów: warunki, cele, konsekwencje
 • Indywidualne ćwiczenia typu role play – style rozwiązywanie konfliktów
 • Jak nadawać komunikaty zgodnie z regułą „miękko wobec ludzi, twardo wobec problemu?
 • Jak skutecznie przekonywać – perswazyjny proces komunikacji?

Narzędzia menedżerskie: test „Autodiagnoza stylu rozwiązywania konfliktów”, narzędzia komunikacji w sytuacji konfliktowej.

 

4. Jak rozwiązywać konflikty poprzez narzędzia wywierania wpływu?

 • Jak korygować zachowania osób w konfliktach, nie uderzając w osobę i nie niszcząc relacji?
 • Indywidualne studium przypadku sytuacji konfliktu
 • Konstruktywnie i manipulacyjne taktyki wywierania wpływu – diagnoza, wzmacnianie i korekta: racjonalna perswazja, konsultacja, inspiracja, presja, ingracjacja, legitymizacja, wymiana
 • Rozpoznawanie manipulacji i radzenie sobie z nimi

Narzędzia menedżerskie: taktyki wywierania wpływu: konstruktywne, manipulacyjne i neutralne; katalog taktyk a rodzaj sytuacji konfliktowej.

 

SESJA IV. TRUDNE ROZMOWY MENEDŻERSKIE
Rozwijaj poprzez dialog!

Kluczowe cele sesji to:

 • Wzmacnianie efektywności komunikacji ze współpracownikami poprzez modelowanie kultury feedbacku
 • Poznanie kluczowych metod efektywnego zarządzania poprzez dbałość o rozwój pracowników – wykorzystanie narzędzi rozwoju pracowników
 • Zdobycie umiejętności motywacyjnego i rozwojowego wykorzystywania narzędzi prowadzenia okresowych rozmów oceniających i rozwojowych
 • Zdobycie umiejętności rozmów coachingowych
 • Trudne sytuacje w rozmowach menedżerskich

Po sesji uczestnik będzie przygotowany do stosowania:

 • metody obserwacji jako podstawy rzetelnej oceny pracownika
 • narzędzi rozwijania swoich pracowników
 • efektywnych technik prowadzenia rozmów oceniających i rozwojowych
 • efektywnych technik prowadzenia rozmów coachingowych
 • narzędzi radzenia sobie w trudnych sytuacjach podczas rozmów menedżerskich

 

W czasie sesji uczestnik rozwijać będzie następujące kompetencje menedżerskie:

Rozwijanie pracowników

Zainteresowanie i angażowanie się w rozwijanie umiejętności pracowników. Uwzględnianie potrzeb rozwojowych w planowaniu pracy zespołu i przy podziale zadań. Podejmowanie działań, które wpływają na motywację pracowników. Stosowanie informacji zwrotnej oraz innych technik i sposobów rozwijania pracowników.

Komunikacja

Znajomość i stosowanie zasad skutecznej komunikacji ustnej. Opieranie się na wiarygodnych informacjach i szacunku dla odbiorcy. Dostosowanie języka i formy komunikacji do sytuacji i oczekiwań odbiorcy

Przywództwo

Uczestniczenie w tworzeniu wizji, misji, celów i wartości organizacji. Skuteczne działanie poprzez pociąganie za sobą innych. Sprawne zarządzanie zespołem i budowanie relacji opartych na zaufaniu i współpracy. Samodzielne podejmowanie decyzji.

 

PROGRAM

1. Jak oceniać pracowników?

 • Diagnoza kompetencji jako impuls do rozwoju
 • Jak model kompetencyjny może służyć menedżerom i pracownikom?
 • Best Practices: Menedżerskie sposoby na szybką i rzetelną obserwację zachowań
 • Trening umiejętności obserwacyjnych – metoda obserwacji jako podstawa przygotowania się do oceniania
 • Obawy menedżerów związane z ocenianiem i sposoby redukowania obaw
 • Obawy pracowników związane z procesem oceny i menedżerskie sposoby redukowania obaw pracowników

Narzędzia menedżerskie: arkusz obserwacji zachowań, metody redukowania oporu przed oceną.

 

2. Zasady rozwojowej komunikacji menedżerskiej

 • Rodzaje rozmów menedżerskich
 • Struktura rozmowy, kolejność omawianych tematów w celu zmotywowania pracowników
 • Feedback codzienny, bieżący i cykliczny, jako silny impuls do rozwoju zawodowego i podstawa do prowadzenia okresowych rozmów.
 • Praktyczne metody udzielania i otrzymywania bieżącej informacji zwrotnej; formułowania konstruktywnych uwag krytycznych; wyrażania szacunku i uznania

Narzędzia menedżerskie: arkusz rozmów menedżerskich.

 

3. Narzędzia oceny i rozwoju – praktyka prowadzenia rozmów oceniających i rozwojowych

 • Przygotowanie menedżera i pracownika do oceny, rozmowy oceniającej i rozwojowej
 • Struktura rozmowy, kolejność omawianych tematów w celu zmotywowania pracowników
 • Praktyczne metody udzielania i otrzymywania bieżącej informacji zwrotnej, formułowania konstruktywnych uwag krytycznych, wyrażania szacunku i uznania
 • Trudne sytuacje w rozmowie i jak sobie z nimi radzić

Narzędzia menedżerskie: arkusz „szczepionek” w trudnych sytuacjach, katalog narzędzi rozwojowych.

 

4. Rozwojowe rozmowy coachingowe

 • Rozwój i motywacja a zadania w coachingu
 • Różnorodne narzędzia nie wymagające nakładów finansowych, służące rozwojowi pracowników, z których można korzystać w codziennej praktyce
 • Określanie zadań wyznaczanych pracownikom przez menedżerów w procesie coachingu, służące ich rozwojowi
 • Narzędziach coachingowe w delegowaniu, monitorowaniu i motywowaniu
 • Pełnienie funkcji coacha-menadżera a wzrost jakości i efektywności pracy pracowników
 • Adekwatność doboru metod pracy coachingowej w zależności od etapu rozwoju pracownika
 • Samodzielne przeprowadzenie sesji coachingowej, budowanie sprzyjającej relacji z pracownikiem, sprawne wyznaczanie zadań rozwojowych

Narzędzia menedżerskie: arkusz rozmowy oceniającej i rozwojowej, arkusz „szczepionek” w trudnych sytuacjach, katalog narzędzi rozwojowych.

 

SESJA V. PRZYWÓDZTWO W ZMIANIE
Prowadź zespół przez zmiany!

Kluczowe cele sesji to:

 • Dobór skutecznych działań menedżerskich do określonych faz, przez które przechodzi cały zespół
 • Indywidualne reakcje pracowników na zmiany (doświadczenia przejścia przez zmiany charakterystyczne dla pojedynczych ludzi)
 • Dobór skutecznych działań menedżerskich dopasowanych do indywidualnej charakterystyki pracowników
 • Decyzje o wprowadzeniu zespołu w zmianę
 • Przygotowanie zespołu i siebie na zmiany
 • Pogłębianie zdolności pokonywania własnych ograniczeń w sytuacji zmian

Po sesji uczestnik będzie przygotowany do:

 • wykorzystania wiedzy o roli zmian w biznesie
 • stosowania narzędzi, które umożliwią mu pozyskiwanie informacji w sytuacji zmiany
 • radzenia sobie z różnymi rodzajami oporu w zespole wobec zmiany
 • pokonywania barier w zespołach, które blokują sprawne wprowadzanie zmian
 • wzmacniania pożądanych i zapobiegania niepożądanym postawom wobec zmian
 • stosowania narzędzi komunikowania zmian w sposób zabezpieczający zespół przed demotywacją
 • stosowania narzędzi motywacyjnych w sytuacji zmian

W czasie sesji uczestnik rozwijać będzie następujące kompetencje menedżerskie:

Otwartość na zmiany i zarządzanie zmianami

Zaangażowanie w generowanie, wprowadzanie, promowanie i wspieranie zmian organizacyjnych. Zdolność do krytycznej analizy bieżącej sytuacji oraz do postrzegania z zupełnie różnych punktów widzenia tego, co znane i konwencjonalne.

Elastyczność

Otwartość na nowości, wychodzenie poza schemat działania, gotowość do przemyślenia na „nowo” funkcjonującego rozwiązania. Przeciwdziałanie rutynie w zespole i organizacji

Przywództwo

Uczestniczenie w tworzeniu wizji, misji, celów i wartości organizacji. Skuteczne działanie poprzez pociąganie za sobą innych. Sprawne zarządzanie zespołem i budowanie relacji opartych na zaufaniu i współpracy. Samodzielne podejmowanie decyzji.

 

PROGRAM

1. Symulacyjna gra szkoleniowa otwierająca szkolenie

Dzięki symulacji uczestnicy doświadczą i zrozumieją:

 • fazy zmiany, przez jakie przechodzi zespół
 • jakie działania menedżerskie należy podejmować w różnych fazach zmiany, tak by skutecznie przeprowadzić zespół przez zmianę i podnieść efektywność pracowników?
 • indywidualne reakcje pracowników na zmianę i sposoby reagowania menedżera
  w odpowiedzi na potrzeby konkretnych pracowników
 • proces przeprowadzania zespołu przez zmiany, jego charakterystykę, trudności
  i wyzwania stojące przed menedżerem.

Konieczność stosowania odpowiednich działań menedżerskich dostosowanych do fazy zmiany, w której znajduje się zespół, oraz do indywidualnej charakterystyki pracowników, przeżywających zmiany.

 

2. Zrozumieć, by zarządzić – doświadczenie przewodzenia zespołowi w zmianie

 • Etapy w procesie zmian (przygotowanie zmiany, wprowadzenie i realizacja zmiany)
 • Zmiana planowana a zmiana dostosowawcza
 • Analiza osobistych i organizacyjnych barier blokujących elastyczność w reagowaniu na zmiany
 • Analiza osobistych przekonań na temat zmiany

Narzędzia menedżerskie: arkusz diagnozy etapów zmiany, arkusz barier w zmianie.

 

3. Zarządzanie emocjami zespołu w zmianie: zaprzeczanie, opór, poczucie straty

 • Dlaczego komunikacja w zmianie jest tak ważna?
 • Lider jako bufor emocjonalny – co to oznacza?
 • Mapa zaangażowania jako technika diagnozowania stopnia napięcia emocjonalnego
  i zaangażowania członków zespołu w zmiany
 • Rozpoznawanie i klasyfikowanie różnych postaw emocjonalnych wobec zmian
 • Emocje sprzyjające zmianie – jak je wykorzystać, jak je wywołać
 • Typy komunikatów w różnych fazach zmiany – katalog i ćwiczenia
 • Rola komunikacji w redukowaniu oporu wobec zmian
 • Typy trudnych reakcji i emocji w zmianie – charakterystyka i sposoby radzenia sobie

Narzędzia menedżerskie: mapa zaangażowania zespołu, komunikacja w różnych fazach zmiany – katalog typów komunikatów.

 

4. W procesie wdrażania – jak utrzymać motywację zespołu

 • „Agenci zmian” odpowiedzialni za ich przeprowadzenie – mocne i słabe strony procesu zmian w firmie, określenie ról – mapa mojego zespołu
 • Budowanie zaangażowania pracowników w zmianę
 • Poziom motywacji a efektywność działania w zmianie
 • Wybrane narzędzia motywowania do zmiany
 • Praktyczne wskazówki we wprowadzaniu zmian

Narzędzia menedżerskie: analiza motywatorów w zmianie.

 

* * *

Zobacz więcej na temat symulacyjnych gier szkoleniowych

Przeczytaj artykuł o tym, czy biznes potrzebuje gier.

 

Prowadzący

Prowadzący moduły

Maciej Polański - senior trener

Psycholog. Absolwent Wydziału Psychologii Uniwersytetu Śląskiego. Doświadczenie biznesowe zdobywał w firmie Prospero Business Training pełniąc przez...>>

dr Michał Szulawski - senior trener/ coach/ konsultant

Doktor psychologii i absolwent filologii angielskiej. Autor artykułów i współautor publikacji książkowych z zakresu relacji międzyludzkich i motywacji....>>

Włodzimierz K. Buśkiewicz - senior konsultant/ senior trener

Prezes Zarządu IBD Business School i Polskiej Fundacji Badań nad Zarządzaniem, członek Rady Programowej IBD Business School
Absolwent psychologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Praktyk biznesu z wieloletnim stażem na kluczowych stanowiskach menedżerskich. Doświadczenie...>>

Małgorzata Klimowicz - senior konsultant/ senior trener

Absolwentka Zarządzania i Marketingu Politechniki Lubelskiej. Dyplomowany trener biznesu, certyfikowany trener NLP, Certyfikowany Trener Zastępowania...>>

Andrzej Stępień - trener/ coach

Trener biznesu,  certyfikowany International Coach ICC oraz akredytowany konsultant typologii osobowości Discovery Insights™i MBTI™. Praktyk...>>

Ewa Mentel - trener

Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, biegły sądowy Sądu Okręgowego w Katowicach z zakresu psychologii. Ma certyfikat AKADEMII MISTRZÓW...>>

Wojciech Zatorski - trener

Z wykształcenia psycholog. Zawód wykonywany trener, konsultant, coach. 23 lata praktyki w prowadzeniu szkoleń pozwoliło na to by za swój sukces mógł...>>

Marzena Kostelecka - trener/ konsultant/ coach

Absolwentka Wydziału Filologii Uniwersytetu Śląskiego oraz studiów podyplomowych z zarządzania ludźmi (Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania...>>

Beata Kozyra - wykładowca

Doktor nauk ekonomicznych, pracownik naukowo-dydaktyczny Europejskiej Wyższej Szkoły Biznesu w Poznaniu. Trener biznesu, wykładowca, konsultant i menedżer...>>

Dariusz Jęda - senior trener/ coach

Praktyk biznesu z wieloletnim doświadczeniem w międzynarodowych korporacjach na różnym poziomie strategicznego zarządzania HR i biznesem. Specjalizuje...>>

Aureliusz Leżeński - senior trener/ coach

Dyrektor Szkoły Coachingu IBD-NMC i Działu Coachingu Systemowego w IBD Business School, członek Rady Programowej IBD Business School
Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego. Po studiach pracował  w Polskiej Akademii Nauk. Ukończył kurs w europejskiej szkole biznesu INSEAD pod Paryżem....>>

Terminy

Warszawa

13-14.07.2019 Sesja I
27-28.07.2019 Sesja II
10-11.08.2019 Sesja III
24-25.08.2019 Sesja IV
07-08.09.2019 Sesja V

 

08-09.08.2019 Sesja I
22-23.08.2019 Sesja II
05-06.09.2019 Sesja III
19-20.09.2019 Sesja IV
03-04.10.2019 Sesja V

 

14-15.09.2019 Sesja I
28-29.09.2019 Sesja II
12-13.10.2019 Sesja III
26-27.10.2019 Sesja IV
16-17.11.2019 Sesja V

10-11.10.2019 Sesja I
24-25.10.2019 Sesja II
07-08.11.2019 Sesja III
21-22.11.2019 Sesja IV
05-06.12.2019 Sesja V
Poznań

13-14.07.2019 Sesja I
27-28.07.2019 Sesja II
10-11.08.2019 Sesja III
24-25.08.2019 Sesja IV
07-08.09.2019 Sesja V

 

08-09.08.2019 Sesja I
22-23.08.2019 Sesja II
05-06.09.2019 Sesja III
19-20.09.2019 Sesja IV
03-04.10.2019 Sesja V

 

14-15.09.2019 Sesja I
28-29.09.2019 Sesja II
12-13.10.2019 Sesja III
26-27.10.2019 Sesja IV
16-17.11.2019 Sesja V

10-11.10.2019 Sesja I
24-25.10.2019 Sesja II
07-08.11.2019 Sesja III
21-22.11.2019 Sesja IV
05-06.12.2019 Sesja V
Katowice

13-14.07.2019 Sesja I
27-28.07.2019 Sesja II
10-11.08.2019 Sesja III
24-25.08.2019 Sesja IV
07-08.09.2019 Sesja V

 

08-09.08.2019 Sesja I
22-23.08.2019 Sesja II
05-06.09.2019 Sesja III
19-20.09.2019 Sesja IV
03-04.10.2019 Sesja V

 

14-15.09.2019 Sesja I
28-29.09.2019 Sesja II
12-13.10.2019 Sesja III
26-27.10.2019 Sesja IV
16-17.11.2019 Sesja V

10-11.10.2019 Sesja I
24-25.10.2019 Sesja II
07-08.11.2019 Sesja III
21-22.11.2019 Sesja IV
05-06.12.2019 Sesja V
Gdańsk

13-14.07.2019 Sesja I
27-28.07.2019 Sesja II
10-11.08.2019 Sesja III
24-25.08.2019 Sesja IV
07-08.09.2019 Sesja V

 

10-11.10.2019 Sesja I
24-25.10.2019 Sesja II
07-08.11.2019 Sesja III
21-22.11.2019 Sesja IV
05-06.12.2019 Sesja V

 

 

Wrocław

13-14.07.2019 Sesja I
27-28.07.2019 Sesja II
10-11.08.2019 Sesja III
24-25.08.2019 Sesja IV
07-08.09.2019 Sesja V

 

08-09.08.2019 Sesja I
22-23.08.2019 Sesja II
05-06.09.2019 Sesja III
19-20.09.2019 Sesja IV
03-04.10.2019 Sesja V

 

14-15.09.2019 Sesja I
28-29.09.2019 Sesja II
12-13.10.2019 Sesja III
26-27.10.2019 Sesja IV
16-17.11.2019 Sesja V

10-11.10.2019 Sesja I
24-25.10.2019 Sesja II
07-08.11.2019 Sesja III
21-22.11.2019 Sesja IV
05-06.12.2019 Sesja V
Kraków

13-14.07.2019 Sesja I
27-28.07.2019 Sesja II
10-11.08.2019 Sesja III
24-25.08.2019 Sesja IV
07-08.09.2019 Sesja V

 

08-09.08.2019 Sesja I
22-23.08.2019 Sesja II
05-06.09.2019 Sesja III
19-20.09.2019 Sesja IV
03-04.10.2019 Sesja V

 

14-15.09.2019 Sesja I
28-29.09.2019 Sesja II
12-13.10.2019 Sesja III
26-27.10.2019 Sesja IV
16-17.11.2019 Sesja V

10-11.10.2019 Sesja I
24-25.10.2019 Sesja II
07-08.11.2019 Sesja III
21-22.11.2019 Sesja IV
05-06.12.2019 Sesja V
Serock

13-14.07.2019 Sesja I
27-28.07.2019 Sesja II
10-11.08.2019 Sesja III
24-25.08.2019 Sesja IV
07-08.09.2019 Sesja V

 

14-15.09.2019 Sesja I
28-29.09.2019 Sesja II
12-13.10.2019 Sesja III
26-27.10.2019 Sesja IV
16-17.11.2019 Sesja V

 

 

Warunki udziału

Cena szkolenia:  7 500 PLN* (obejmuje udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, certyfikat IBD Business School oraz lunch i przerwy kawowe). Terminy mogą ulec nieznacznym zmianom z przyczyn niezależnych od IBD Business School.

Cena szkolenia z dodatkowym certyfikatem International Education Society: 7 900 PLN (w tym koszt certyfikatu 400 PLN).

Warunkiem uzyskania certyfikatów ukończenia programu, przyznawanych przez IBD Business School oraz International Education Society, jest obecność na minimum 80% zajęć.

 

Uczestnicy szkoleń otwartych realizowanych w kampusie IBD Business School w Serocku mają możliwość skorzystania z bezpłatnego transportu z centrum Warszawy oraz preferencyjnych cen noclegów i wyżywienia.

Szczegółowych informacji na ten temat udziela Dział Programów Otwartych. Zapraszamy do kontaktu (022) 768 20 22 lub szkoleniaotwarte@ibd.pl

 

Wszystkie nasze szkolenia znajdują się w Bazie Usług Rozwojowych.

Dowiedz się więcej jak skutecznie uzyskać dofinansowanie –  przeczytaj artykuł!

 

Miejsce zajęć

Green Park Conference Centre w Serocku, Sienna Training Centre w Warszawie oraz  Wrocław, Katowice, Poznań, Gdańsk, Kraków

 

* IBD Business School, jako jednostka kształcenia ustawicznego (Zaświadczenie nr 12/K/10 [1], wydane przez Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy), podlega systemowi oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty.

 

Referencje

Z przyjemnością potwierdzam udział w szkoleniu: „High Performance Leadership” [...].  Szkolenie przeprowadził zespół trenerów posiadający bardzo wysokie kwalifikacje, umiejętności i doświadczenie. Wielowątkowe podejście do problemów, bardzo często pozwalało na zastosowanie nietuzinkowych rozwiązań w swoim biznesie. Zagadnienia prezentowane były fachowo, w sposób zrozumiały, poparte wieloma przykładami i odniesieniami do rzeczywistych sytuacji. Świetnie przygotowani wykładowcy byli zawsze bardzo zaangażowani. Posiadali bogate doświadczenie praktyczne, którym hojnie dzielili się z uczestnikami. Bardzo cenne podczas szkolenia okazały się „konfrontacje doświadczeń” uczestników z prowadzącymi. Wielokrotnie odczuwano duże zaangażowanie całej grupy do rozwiązania istniejącego problemu, w macierzystej firmie danego uczestnika. Pozytywna i przyjacielska atmosfera zaowocowała wieloma znajomościami, pielęgnowanymi do dnia dzisiejszego. Polecam firmę IBD Business School wszystkim, którzy zainteresowani są rozwojem własnych umiejętności [...].
Szymon Bazylewicz Elektrobud

Dziękujemy za owocny przebieg dotychczasowej współpracy Przedsiębiorstwa Farmaceutycznego LEK-AM Sp. z o.o. z Instytutem Rozwoju Biznesu, którą nawiązaliśmy w czerwcu 2014 roku. Pozostajemy pod ogromnym wrażeniem certyfikowanych kursów i szkoleń, które oferuje Instytut. We wrześniu br. jeden z dyrektorów naszej firmy uczestniczył w szkoleniu z obszaru przywództwa dla rezultatów i w następujący sposób wyraził swoją ocenę: „Szkolenie High Performance Leadership oceniam jako profesjonalne i bardzo efektywne. Szkolenie zostało przeprowadzone w postaci pięciu 2-dniowych sesji poświęconych różnym, odpowiednio dobranym aspektom zarządzania. Każda z sesji była prowadzona przez kompetentnych i doświadczonych wykładowców, posiadających dużą teoretyczną wiedzę, ale także praktyczną (…). Z pełnym przekonaniem rekomenduję Instytut jako kompetentnego, solidnego i odpowiedzialnego Partnera do współpracy w zakresie usług szkoleniowych i rozwoju pożądanych kompetencji.”

Małgorzata Wójcik Dyrektor Personalny Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne LEK-AM Sp. z o.o.