Systemy zarządzania (Management Systems)

Systemy zarządzania – doradztwo

Przygotowywanie i wdrażanie systemów zarządzania przez cele (MBO), organizacji zorientowanych procesowo, zarządzanie procesami i operacjami oraz budowa i wycena portfela projektów

 

ZARZĄDZANIE PRZEZ CELE, SYSTEMY INFORMACJI ZARZĄDCZYCH

 • Przygotowywanie struktur do definiowania miar i procesu kaskadowania celów
 • Wspieranie procesu kaskadowania celów, w tym przeprowadzenie tzw. krzyżowego wyznaczania celów
 • Budowa systemu Zarządzania Przez Cele
 • Wdrażanie systemu Zarządzania Przez Cele
 • Definiowanie miar, KPIs, Kart Celów oraz Zrównoważonych Kart Wyników
 • Przygotowywanie procesu delegowania, uzgadniania oraz oceny poziomu realizacji celów

 

ZARZĄDZANIE PROCESAMI

 • Definiowanie procesów i map procesów
 • Realizacja projektów DMO
 • Tworzenie dokumentacji procesowej i Zrównoważonych Kart Wyników
 • Przygotowywanie i wdrażanie roli właściciela / managera procesu
 • Tworzenie i wdrażanie systemu zarządzania procesami (manager, dokumentacja, system reagowania, działania naprawcze) według metodyki Lean i 6sigma

 

ZARZĄDZANIE PORTFELEM PROJEKTÓW

 • Budowa portfela projektów
 • Wycena portfela projektów
 • Planowanie i realizacja portfela projektów