Team coaching

 

Głównym celem team coachingu jest poprawa współpracy pomiędzy członkami zespołów już istniejących, zbudowanie dobrych relacji oraz klimatu współdziałania w nowych zespołach oraz wsparcie tych, przed którymi stawiane są nowe cele i zadania.

 

Kiedy warto zastosować team coaching?

Coaching zespołowy to recepta na nową jakość pracy zespołu. Coach pomaga sprecyzować wspólny cel, by następnie konsekwentnie prowadzić proces skupiając uwagę wszystkich na realizacji przyjętego celu. Zastosowanie team coachingu gwarantuje:

  • wzrost motywacji zespołu do osiągania celu,
  • pojawienie się nowych – nieszablonowych rozwiązań napotkanych problemów,
  • coach staje się gwarantem zaangażowania w prace wszystkich członków zespołu i wydobywa potencjał każdej osoby,
  • coach jest doskonałym mediatorem pomiędzy członkami zespołu oraz osobą, która wnosi nowe światło na konflikty, które pojawiały się wewnątrz zespołu.

 

Team coaching prowadzi do następujących rezultatów:

 

Idea team coachingu opiera się na założeniu, że zespół jest organizmem i podlega procesowi rozwojowemu  tak samo, jak  pracownik. Warunkiem realizacji tego procesu jest stworzenie przez organizację odpowiednich warunków do jego przeprowadzenia: obecność całego zespołu i jego menedżera oraz cykliczność spotkań. Team coaching to doskonałe narzędzie, które wzmacnia zespół oraz zwiększa poczucie przynależności do niego wśród jego członków, a rozłożenie procesu w czasie, gwarantuje długotrwałe utrzymywanie się tego efektu.

 

D o  p o b r a n i a: Coaching-Systemowy-2016