Team coaching

Głównym celem coachingu zespołowego jest poprawa współpracy pomiędzy członkami zespołów już istniejących. Team coaching jest także skuteczny podczas budowy dobrych relacji oraz klimatu współdziałania w nowych zespołach oraz wsparciu tych, przed którymi stawiane są nowe cele i zadania.

 

Kiedy warto zastosować coaching zespołowy?

team coaching

Team coaching, czyli coaching zespołowy to dobra i sprawdzona recepta na nową jakość pracy zespołu. Coach pomaga sprecyzować wspólny cel, by następnie konsekwentnie prowadzić proces skupiając uwagę wszystkich na realizacji przyjętego celu. Dzięki zastosowaniu tej metody budowy współpracy w zespole możemy osiągnąć następujące cele:

  • wzrost motywacji i zaangażowania zespołu do osiągania celu,
  • pojawienie się nowych, nieszablonowych rozwiązań napotkanych problemów,
  • coach staje się gwarantem zaangażowania w prace wszystkich członków zespołu i wydobywa potencjał każdej osoby,
  • coach jest doskonałym mediatorem pomiędzy członkami zespołu oraz osobą, która wnosi nowe światło na konflikty, które pojawiały się wewnątrz zespołu.

 

Team coaching prowadzi do następujących rezultatów:

team coaching

 

Idea coachingu zespołowego opiera się na założeniu, że zespół jest organizmem i podlega procesowi rozwojowemu  tak samo jak  pracownik, tylko jeszcze bardziej złożonemu. Warunkiem udanego, akceptowanego przez wszystkich członków zespołu, procesu rozwojowego jest stworzenie przez organizację odpowiednich warunków do jego przeprowadzenia: obecność całego zespołu i jego menedżera oraz cykliczność spotkań. Team coaching to doskonałe narzędzie, które wzmacnia zespół oraz zwiększa poczucie przynależności do niego wśród jego członków, a rozłożenie procesu w czasie gwarantuje długotrwałe utrzymywanie się tego efektu.

 

D o  p o b r a n i a: Coaching-Systemowy

Zobacz także: executive coaching