Team coaching

Głównym celem coachingu zespołowego jest poprawa współpracy pomiędzy członkami zespołów już istniejących. Team coaching jest także skuteczny podczas budowy dobrych relacji oraz klimatu współdziałania w nowych zespołach oraz wsparciu tych, przed którymi stawiane są nowe cele i zadania.

 

Kiedy warto zastosować coaching zespołowy?

team coaching

Coaching zespołowy to dobra i sprawdzona recepta na nową jakość pracy zespołu. Coach pomaga sprecyzować wspólny cel, by następnie konsekwentnie prowadzić proces skupiając uwagę wszystkich na realizacji przyjętego celu. Dzięki zastosowaniu tej metody budowy współpracy w zespole możemy osiągnąć następujące cele:

  • wzrost motywacji i zaangażowania zespołu do osiągania celu,
  • pojawienie się nowych, nieszablonowych rozwiązań napotkanych problemów,
  • coach staje się gwarantem zaangażowania w prace wszystkich członków zespołu i wydobywa potencjał każdej osoby,
  • coach jest doskonałym mediatorem pomiędzy członkami zespołu oraz osobą, która wnosi nowe światło na konflikty, które pojawiały się wewnątrz zespołu.

 

Team coaching prowadzi do następujących rezultatów:

team coaching

 

Idea coachingu zespołowego opiera się na założeniu, że zespół jest organizmem. Podlega zatem procesowi rozwojowemu  tak samo jak  pracownik, tylko jeszcze bardziej złożonemu. Warunkiem udanego, akceptowanego przez wszystkich członków zespołu, procesu rozwojowego jest stworzenie przez organizację odpowiednich warunków do jego przeprowadzenia: obecność całego zespołu i jego menedżera oraz cykliczność spotkań. Team coaching to doskonałe narzędzie, które wzmacnia zespół oraz zwiększa poczucie przynależności do niego wśród jego członków. Rozłożenie zaś procesu w czasie gwarantuje długotrwałe utrzymywanie się tego efektu.

Zobacz także: executive coaching

team coaching