Czas trwania Czas trwania: 3 dni (Residential) + 6 dni (MasterClass) + 6 mentoringów Ilość sesji 1

Najbliższe terminy

Termin Miejsce Cena - zw. z VAT
14.06.2024 - 16.06.2024 On-line 14500 PLN
Wypełnij zgłoszenie

Practitioner Coach Diploma – zaawansowany kurs coachingu

Practitioner Coach Diploma to zaawansowany kurs coachingu, rekomendowany w szczególności dla absolwentów kursu Coaching Fundamentals Certificate. Wśród prowadzących także międzynarodowi coachowie. Pozwala uzyskać międzynarodowe certyfikacje i poznać zaawansowane narzędzia coachingowe.

Po kursie PCD uczestnicy są w pełni przygotowani do odpowiedzialnej pracy w charakterze coacha. Dzięki przynależności do społeczności Noble Manhattan Coaching i bezterminowemu dostępowi do zasobów platformy NMCMA absolwenci mają zapewnioną stałą możliwość dokształcania i podnoszenia swoich kwalifikacji po uzyskaniu dyplomu PCD.

D o  p o b r a n i a:  Broszura Practitioner Coach Diploma (PCD)

 

 

 

PARTNERZY PROGRAMU

      

 

Cele

 • Pogłębienie wiedzy i umiejętności z zakresu coachingu.
 • Uczestnictwo w warsztatach prowadzonych przez coachów z całego świata.
 • Dostarczenie sprawdzonych zaawansowanych narzędzi coachingowych.
 • Uzyskanie międzynarodowych certyfikacji.

 

Grupy docelowe

 • Osoby zainteresowane ścieżką coachingu indywidualnego (personal/life/executive coaching)
 • Osoby zainteresowane ścieżką coachingu korporacyjnego (corporate/managerial/executive coaching)
 • Trenerzy
 • Psycholodzy
 • Menedżerowie
 • Kierownicy zespołów
 • Studenci i absolwenci podyplomowych studiów coachingowych zainteresowani międzynarodową akredytacją

 

Język szkolenia

Zajęcia są prowadzone w języku polskim. W formule zamkniętej – na życzenie firmy zamawiającej – szkolenie może odbywać się w języku angielskim.

 

Korzyści dla uczestnika i organizacji

 • Nabycie niezbędnej wiedzy i umiejętności do prowadzenia coachingu wewnątrz firmy lub do pracy w charakterze samodzielnego coacha.
 • Udział w warsztatach prowadzonych przez coachów z międzynarodowego środowiska.
 • Międzynarodowa certyfikacja, przyznawana przez Noble Manhattan Coaching, Institute of Leadership & Management oraz International Authority for Professional of Coaching & Mentoring.
 • Bogaty zestaw materiałów szkoleniowych: podręcznik, przewodnik, publikacja książkowa, e-learning.
 • Indywidualna praca nad umiejętnościami coachingowymi z dedykowanym mentorem.
 • Możliwość wymiany doświadczeń i korzystania z zasobów platformy dla studentów NMCMA z licznymi artykułami, nagraniami w języku angielskim.
 • Najlepsi studenci zapraszani są do roli asystenta merytorycznego a po procesie rekrutacji, również do długofalowej współpracy.

 

Tematyka

 • Rozmawianie
 • Umiejętność słuchania
 • Umiejętność zadawania pytań
 • Model TGROW
 • Budowanie porozumienia
 • Przekonania
 • Wartości
 • Budowanie samooceny
 • Wyznaczanie celów
 • Etyka coachingu
 • Studia przypadku
 • Coaching w organizacji

 

Certyfikaty i akredytacje

Practitioner Coach Diploma umożliwia uczestnikom zdobycie międzynarodowej certyfikacji, przyznawanej przez następujące organizacje:

 • Noble Manhattan Coaching – poziom Practitioner Coach (DipNMC);
 • Institute of Leadership & Management (ILM) – poziom ILM Endorsed;
  • wymagana dodatkowa opłata za członkostwo opłacana do ILM – 115GBP,
 • International Institute of Coaching (IIC) – międzynarodowa akredytacja Coach IIC, bez określonego poziomu;
 • International Institute of Coaching (IIC) – poziom Accredited Practitioner Coach lub Certified at Work Coach:
  • spełnione wymagania edukacyjne (min. 150 godzin kursu),
  • należy przedstawić certyfikat ukończenia kursu w Noble Manhattan Coaching,
  • należy przedstawić godziny praktycznego coachingu (min. 50 wymaganych),
  • należy dostarczyć swoje dwie nagrane sesje coachingowe,
  • należy dostarczyć 5 referencji od Klientów coachingowych,
  • należy odbyć rozmowę z Dyrektorem ds. Akredytacji IIC,
  • dodatkowa opłata aplikacyjna i za proces akredytacji – 95EUR.
 • International Authority for Professional Coaching & Mentoring (IAPCM) – poziom Senior Coach;
  • spełnione wymagania edukacyjne (min. 350 godzin kursu),
  • należy przedstawić certyfikat ukończenia kursu w Noble Manhattan Coaching,
  • należy przedstawić godziny praktycznego coachingu (min. 750 wymaganych),
  • należy dostarczyć swoje dwie nagrane sesje coachingowe,
  • należy dostarczyć 5 referencji od Klientów coachingowych,
  • należy odbyć rozmowę z Dyrektorem ds. Akredytacji IIC,
  • dodatkowa opłata aplikacyjna i za proces akredytacji – 235EUR.

 

Zawartość kursu PCD

 • Zajęcia praktyczne

  • 3-dniowe szkolenie warsztatowe (Residential) prowadzone przez międzynarodowych coachów i trenerów posiadających wysoki poziom akredytacji coachingowej,
  • dodatkowych 6 dni warsztatowych Supervised Coaching Masterclass (Mistrzowskich Warsztatów Coachingowych z Superwizją) stworzonego z myślą o kursie PCD
  • opieka dedykowanego mentora i indywidualne superwizje w trakcie trwania kursu; (w sumie 6 godzin indywidualnego mentoringu prowadzonego przez akredytowanego senior coacha Noble Manhattan i IAPCM),
 • 350 godzin nauki + 64 dodatkowe godziny warsztatowe z superwizją coachingową,
 • materiały do nauki własnej – podręcznik, przewodnik po kursie, materiały warsztatowe, e-learning,
 • książkę „Coaching koaktywny” w wersji polskojęzycznej lub anglojęzycznej,
 • Opieka  coacha mentora nawet po zakończeniu programu,
 • Studdy Buddy – wzajemny coaching i zadania do wykonania,
 • 5 prac pisemnych – recenzja książki „Coaching koaktywny”, 3 eseje i zaliczeniowa praca pisemna, na podstawie przeczytanych książek i zestawu materiałów szkoleniowych
 • internetowe szkolenia i wykłady na zasadzie wirtualnej klasy (internetowe szkolenia na żywo – minimum 14 godzinnych sesji wykładowych prowadzonych przez doświadczonych coachów Noble Manhattan i IAPCM),
 • powyżej 50 godzin przeprowadzanego przez studenta indywidualnego coachingu,
 • dożywotni dostęp do zasobów artykułów o coachingu i materiałów w formie audio (mp3) z nagranymi sesjami, wykładami itp., dzięki przynależności do społeczności NMC na platformie NMCMA,
 • końcowy egzamin ustny.

 

Metodyka zajęć

Warsztaty, ćwiczenia, odgrywanie ról, dyskusje, scenki, studia przypadków, superwizja grupowa, karty i plansze coachingowe.

Słowa kluczowe: szkolenie otwarte, kurs coachingu dla zaawansowanych, międzynarodowe certyfikacje, umiejętności coachingowe, warsztat coacha, coaching w organizacji, coaching indywidualny, dyplomowy kurs coachingu, narzędzia coachingowe, międzynarodowi coachowie, szkoła coachów

Zobacz pełną ofertę z coachingu: Szkoła Coachingu IBD-NMC

 

Program szczegółowy

Kurs  dla coachów

Poziom zaawansowany

Spis treści:

 1. Warsztaty stacjonarne
 2. Supervised Coaching Masterclass
 3. Część eksternistyczna

 

1. WARSZTAT STACJONARNY (RESIDENTIAL) – 3 dni szkoleniowe

I dzień

 • Model coachingu TGROW
 • Umiejętność aktywnego słuchania
 • Udzielanie informacji zwrotnej
 • Wyjaśnienie roli relacji coach – klient
 • Rozwój praktycznych umiejętności skutecznego coachingu
 • Przeniesienie dobrych zachowań ze szkolenia na relację coach – klient
 • Poznanie metod proaktywnego osiągania celów i rozwiązywania problemów
 • Poznanie sposobów określania tematów, które będą podlegać coachingowi
 • Zrozumienie istoty pomocy klientom w rozważaniu alternatyw i dokonywaniu wyborów
 • Model coachingu partnerskiego
 • Równowaga pomiędzy pobieraniem, a popychaniem
 • Cechy idealnego coacha
 • Analizy sytuacji z życia
 • Zrozumienie barier w coachingu
 • Zbudowanie planu rozwoju osobistego poprzez coaching
 • Poznanie „dobrych praktyk” we współczesnym środowisku coachingowym
 • Nabycie umiejętności gwarantujących sukces w coachingu

 

II dzień

 • Nauka coachingu jako techniki podnoszącej poziom osiągnięć
 • Poznanie sposobów generowania większej liczby twórczych pomysłów i strategii wcielania ich w życie
 • Nauka coachingu ukierunkowanego na podniesienie jakości życia
 • Nauka większej swobody coachingu i podwyższonej łatwości adaptowania się do zmian
 • Nauka coachingu zorientowanego na zredukowanie stresu
 • Ćwiczenie umiejętności aktywnego słuchania, rozpoznawania i szybkiego reagowania na potencjalne przeszkody i problemy
 • Nabycie umiejętności rozpoznawania niedostatecznego poziomu umiejętności u innych i zmieniania sytuacji na lepsze
 • Poznanie serii nowych, sprawdzonych technik transformacyjnych wykorzystywanych przez coacha w swojej pracy
 • Pogłębienie rozumienia swojego umysłu oraz rozwój umiejętności obserwowania go i sterowania nim
 • Mistrzowskie opanowanie kluczowego zestawu różnic stymulujących swobodne, kreatywne myślenie
 • Nabycie podstawowej wiedzy na temat systemowego podejścia do coachingu
 • Model Disneya
 • Technika Miracle Question
 • Wzorce ruchów gałek ocznych
 • Money Clinic – zmiana przekonań dotyczących zamożności
 • Od przekonań, przez konflikt, do integracji
 • Poziomy logiczne umysłu
 • Ograniczające przekonania oparte o presupozycje
 • Skrypt zmiany przekonań
 • Konflikty przekonań
 • Linia czasu

 

III dzień

 • Zwiększenie świadomości roli samooceny w coachingu
 • Rozpoznawanie poziomów samooceny
 • Praktyki coachingowe podnoszące samoocenę
 • Zrozumienie wagi podstawowych wartości
 • Zrozumienie związku pomiędzy wartościami, a celami
 • Praktyki w coachingu służące identyfikacji podstawowych wartości
 • Wyodrębnianie wartości – ćwiczenie
 • Rozpoznanie związku pomiędzy wartościami i wizją, a osiąganiem celów
 • Stosowanie coachingu wobec klientów celem rozpoznania ich wizji
 • Stosowanie coachingu wobec klientów celem wyznaczenia celów
 • Budowanie planu działania
 • Coaching w organizacji

 

2. POGRAM SZCZEGÓŁOWY MISTRZOWSKICH WARSZTATÓW PRAKTYCZNYCH. Supervised Coaching Masterclass w ramach programu Practitioner Coach Diploma – 8 dni szkoleniowych

W trakcie każdego dnia szkoleniowego, uczestnicy określają indywidualny cel, związany z prowadzeniem sesji coachingowej, nad którym będą pracować. Przykładowe zagadnienia, które są doskonalone w trakcie pracy warsztatowej, to np.:

 • doskonalenie umiejętności zadawania pytań otwartych,
 • doskonalenie się w wykorzystaniu intuicji w procesie coachingu,
 • poprawa umiejętności słuchania osoby coachowanej,
 • praca nad odpowiednią strukturą modeli i narzędzi coachingowych,
 • lepsze budowanie relacji coachingowej,
 • ogólna sprawność prowadzenia sesji coachingowej w określonym czasie,
 • i wiele innych

Przez większą część dnia w trakcie warsztatu odbywają się 20-minutowe sesje coachingowe, podczas których osoba przyjmująca rolę coacha prowadzi coaching, skupiając się na celu określonym na początku szkolenia.

Sama sesja coachingowa nie musi zostać doprowadzona do końca, ważne jest skupienie się na doskonaleniu wybranej przez uczestnika umiejętności, czego świadomi są pozostali uczestnicy i prowadzący coach supervisor. Po zakończeniu sesji prowadzona jest moderowana dyskusja, w trakcie której osoba pełniąca rolę coacha otrzymuje informację zwrotną od każdego z uczestników grupy Masterclass oraz coacha supervisora.

Proces nauki następuje zarówno w przypadku osoby występującej jako coach, coachee (klienta), jak i osób obserwujących sesję. Proces powtarzany jest przy udziale poszczególnych uczestników grupy Masterclass, w oparciu o ich indywidualne cele. W drugiej części dnia uczestnicy dzielą się na grupy 3-osobowe i mają nadane role: coach, coachee i obserwator. W grupach prowadzą 20-30 minutowe sesje coachingowe pod nadzorem coacha supervisora.

Taka struktura zapewnia każdemu z uczestników warsztatu, poza obserwacją i rolą klienta, możliwość przeprowadzenia sesji coachingowej w roli coacha i otrzymania informacji zwrotnej. Jedna godzina w ciągu dnia może zostać poświęcona na dyskusję związaną ze wskazanym przez uczestników, interesującym tematem natury etycznej. W trakcie warsztatu zostaje wspólnie wypracowane rozwiązanie problemu.

Ćwiczenia grupowe podczas warsztatów odbywają się na podstawie merytorycznej struktury programu realizowanej poszczególne dni:

1. Model TGROW z naciskiem na doprecyzowanie celu

 • przedstawienie zasad udzielania dobrego feedbacku
 • przedstawienie techniki SMART
 • ćwiczenie w trójkach: coach, klient, obserwator
 • ćwiczenie sesji na środku z feedbackiem od każdego z uczestników
 • podsumowanie

 

2. TGROW z naciskiem na pogłębienie rzeczywistości

 • przypomnienie pytań z zakresu rzeczywistości
 • odkrycie własnych barier, jeżeli chodzi o obszar poszukiwań w rzeczywistości
 • wypracowanie na forum sposobów na radzenie sobie z wcześniej odkrytymi barierami
 • ćwiczenie w trójkach: coach, klient, obserwator
 • ćwiczenie sesji na środku z feedbackiem od każdego z uczestników
 • podsumowanie

 

3. Aktywne słuchanie

 • na podstawie krótkiego ćwiczenia dokonanie diagnozy, który ze sposobów słuchania jest przeważający
 • znalezienie wspólnych pomysłów na pogłębienie aktywnego słuchania – metoda burzy mózgów
 • ćwiczenie w trójkach: coach, klient, obserwator
 • ćwiczenie sesji na środku z feedbackiem od każdego z uczestników
 • podsumowanie

 

4. Budowanie relacji poprzez budowanie raportu

 • wstęp teoretyczny
 • ćwiczenie pokazujące rolę raportu w trakcie kontaktu z drugą osobą
 • ćwiczenie w trójkach: coach, klient, obserwator
 • ćwiczenie sesji na środku z feedbackiem od każdego z uczestników
 • podsumowanie

 

5. Rola metafory w coachingu

 • wstęp teoretyczny
 • w jaki sposób rozpoznać metaforę u klienta? – dyskusja moderowana
 • ćwiczenie w trójkach: coach, klient, obserwator
 • ćwiczenie sesji na środku z nagraniem i feedbackiem od każdego z uczestników
 • podsumowanie

 

6. Praca nad tematami zgłaszanymi indywidualnie w kontekście egzaminu

 • przypomnienie ankiet egzaminacyjnych oraz punktacji
 • aspekty etyczne w pracy coacha – dyskusja moderowana
 • ćwiczenie w trójkach: coach, klient, obserwator
 • ćwiczenie sesji na środku z feedbackiem od każdego z uczestników
 • podsumowanie

 

7. Praca coacha z własnymi emocjami podczas sesji

 • krótkie wprowadzenie teoretyczne
 • ćwiczenie poszerzające świadomość własnych emocji i zachowań podczas sesji
 • ćwiczenie w trójkach: coach, klient, obserwator
 • ćwiczenie sesji na środku z feedbackiem od każdego z uczestników
 • podsumowanie

 

8. Praca nad tematami zgłaszanymi indywidualnie w kontekście egzaminu

 • przypomnienie ankiet egzaminacyjnych oraz punktacji
 • ćwiczenie w trójkach: coach, klient, obserwator
 • ćwiczenie sesji na środku z nagraniem i feedbackiem od każdego z uczestników
 • podsumowanie

 

3. CZĘŚĆ EKSTERNISTYCZNA

Podręczniki do samodzielnej nauki

Seria rozbudowanych podręczników do samodzielnej nauki, obejmująca następujące zakresy tematyczne:

 • Umiejętność aktywnego słuchania
 • Umiejętność zadawania pytań
 • Umiejętności konwersacyjne
 • Wartości
 • Przekonania
 • Model TGROW
 • Budowanie relacji coachingowej
 • Podnoszenie samooceny
 • Wyznaczanie celów
 • Osiąganie celów
 • Etyka coachingu
 • Analizy przypadków

 

Podręcznik główny do PCD: książka  „Coaching koaktywny” autorstwa Laury Whitworth, Henry’ego Kimsey-House’a i Phila Sandahla prezentuje cenny wgląd w metody i modele coachingu oraz pozwala zapoznać się z zestawem umiejętności coachingowych. Obejmuje również przykładowe skrypty coachingowe i wszechstronny zestaw narzędzi coacha w postaci formularzy, szablonów,  porozumień i umów.

 

Teleklasy

Telelekcje służą uzupełnieniu nauki własnej w oparciu o podręczniki. W ich trakcie omówione zostaną wszystkie przedstawione powyżej tematy, co umożliwi uczestnikom głębsze zrozumienie i docenienie rangi przedstawianych zagadnień. Teleklasy są nagrywane i przechowywane w archiwum, aby studenci mogli mieć do nich dostęp w sposób dla nich dogodny. Otwarty i nieograniczony dostęp do takiej biblioteki wykładów informacyjnych gwarantuje możliwość wracania do wybranych tematów w dowolnym momencie, co jest użyteczne zwłaszcza w chwili, gdy coach zaczyna potrzebować wiedzy z określonej dziedziny.

Telekasy są prowadzone przez najlepszych coachów w Polsce i za granicą, m.in. Gerarda O’Donovana. Bierze w nich również udział zespół naszych seniorów i master coachów (wszyscy posiadają akredytację NMC oraz IIC&M), którzy są ekspertami w obszarze coachingu.

 

Sesje mentorskie

 • Sesje mentorskie mają za zadanie ugruntować wiedzę oraz dać uczestnikowi sposobność przedyskutowania swoich refleksji i pytań z doświadczonym coachem – mentorem.
 • Sześć indywidualnych sesji mentorskich dających bezcenną możliwość przećwiczenia umiejętności coachingowych w bezpiecznym środowisku, otrzymując pomoc, wsparcie i wskazówki w postaci natychmiastowej informacji zwrotnej ze strony coacha-mentora. To doświadczenie jest jedną ze składowych intensywnego procesu uczenia się poprzez indywidualną uwagę ze strony doświadczonego coacha.
 • Ocena praktyki coachingowej odbywa się podczas ostatniej sesji. Dedykowany  coach-mentor ocenia działania coachingowe w odniesieniu do wyszczególnionych kryteriów i w jakim stopniu opanowane zostały wymagane poziomy umiejętności. Na tej podstawie podejmuje decyzję o gotowości uczestnika do przystąpienia do egzaminu praktycznego.
 • W trakcie trwania kursu zadaniem każdego uczestnika jest również przeprowadzenie i udokumentowanie 50 godzin sesji coachingowych z wybranymi przez siebie innymi studentami lub coachingu indywidualnego w dowolnie wybranym środowisku.

 

Prace pisemne

Podczas kursu uczestnicy proszeni są o przedstawienie prac pisemnych: recenzji książki „Coaching koaktywny”, trzech esejów opisujących wybrany temat w ramach modułów z podręcznika głównego oraz pracy końcowej. Prace te mają stanowić pisemny dowód wiedzy i poglądów na temat coachingu. Prace pisemne można przedstawić w dowolnym momencie kursu.

 

Dodatkowe korzyści

Student biorący udział w kursie PCD otrzymuje dodatkowo:

 • możliwość wielokrotnego udziału w warsztatowej, 3-dniowej części kursu (ponowny udział w części warsztatowej wymaga poniesienia jednostkowych kosztów związanych z wynajmem sal szkoleniowych, zakwaterowaniem i wyżywieniem)możliwość korzystania z bezterminowego dostępu do licznych artykułów i nagrań w ramach społeczności Members Area NMC w języku angielskim
 • bezterminową możliwość skorzystania ze wsparcia coacha Noble Manhattan Coaching (na życzenie) na preferencyjnych warunkach
 • najlepsi studenci zapraszani są do roli asystenta merytorycznego a po procesie rekrutacji, również do długofalowej współpracy

Prowadzący

Prowadzący moduły

Aina Egeberg - coach/ trener

Pochodzi ze Szwecji. Zaczynała swoją karierę jako prezenterka telewizyjna. Jest inspiracyjnym i niezwykle kreatywnym coachem i trenerem. Posiada akredytację...>>

Marta Gabalewicz - coach/ trener

Coach, trener umiejętności biznesowych, konsultant HR. Absolwentka kierunku Zarządzanie i Marketing Szkoły Głównej Handlowej oraz wydziału Psychologii...>>

Dariusz Jęda - senior trener/ coach

Praktyk biznesu z wieloletnim doświadczeniem w międzynarodowych korporacjach na różnym poziomie strategicznego zarządzania HR i biznesem. Specjalizuje...>>

Kamila Koźbiał - coach/ trener

Coach, trener umiejętności biznesowych i rozwoju personalnego. Specjalistka ds. komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej w biznesie. Absolwentka kierunku...>>

Eliza Kruszewska - coach/ trener

Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu SWPS i fakultetu Design Thinking na tej uczelni, Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Handlowej oraz stypendystka...>>

Agnieszka Marczak-Czajka - coach/ praktyk NLP

Psycholog posiadający doświadczenie w doradztwie HR, dyplomowany coach Noble Manhattan Coaching (NMC), praktyk NLP. Wykorzystuje wiele metod w celu wzmocnienia...>>

Di McLanachan - coach/ trener

Trener, coach, dyrektor zarządzający Learning Curves Personal Development Ltd. Di McLanachan posiada ponad 25-letnie doświadczenie w pracy z dużymi...>>

Gerard O'Donovan - coach/ trener

Członek Rady Programowej IBD Business School, Dyrektor Zarządzający Noble Manhattan Coaching Ltd
Z wykształcenia filozof i psycholog biznesu. Czołowy europejski mówca oraz Life i Executive Coach. Założyciel i prezes międzynarodowej szkoły...>>

Beata Ponichtera - coach/ mentor

Absolwentka Prywatnej Wyższej Szkoły Biznesu i Administracji, Wydział Administracji Państwowej, kierunek: dyplomacja i służby zagraniczne oraz Uniwersytetu...>>

dr Michał Szulawski - senior trener/ coach/ konsultant

Doktor psychologii i absolwent filologii angielskiej. Autor artykułów i współautor publikacji książkowych z zakresu relacji międzyludzkich i motywacji....>>

Agnieszka Szwejkowska - mentor/ coach

Absolwentka psychologii zarządzania zasobami ludzkimi na Uniwersytecie Śląskim oraz Akademii Profesjonalnego Trenera  Biznesu na Akademii Leona Koźmińskiego....>>

Warunki udziału

Cena szkolenia:* 8.500 PLN zw. z VAT (obejmuje udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, certyfikat Noble Manhattan Coaching, certyfikat IBD Business School).

Ponadto:

 • indywidualnie dopasowana ścieżka edukacyjna na bazie wcześniejszych doświadczeń uczestnika
 • możliwość rozłożenia płatności na raty

 

Warunki udziału:

 • minimum dyplom licencjata, poczynając od poziomu PCD i wyższych,
 • w Residential mogą wziąć udział absolwenci CFC i osoby, które przeczytały książkę Coaching koaktywny oraz napisały jej krytykę.

Szczegółowych informacji na ten temat udziela Dział Programów Otwartych. Zapraszamy do kontaktu 695 330 033, (022) 768 20 22 lub szkoleniaotwarte@ibd.pl

Wszystkie nasze szkolenia znajdują się w Bazie Usług Rozwojowych.

Dowiedz się więcej jak skutecznie uzyskać dofinansowanie –  przeczytaj artykuł!

 

* IBD Business School, jako jednostka kształcenia ustawicznego (Zaświadczenie nr 12/K/10, wydane przez Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy), podlega systemowi oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty.

Referencje

Kurs Practitioner Coach Diploma w Noble Manhattan Coaching to kompendium wiedzy i umiejętności, które według mnie powinny być podstawą pracy każdego coacha. Bogata struktura kursu pozwala osobom uczącym się w różny sposób rozwijać swój unikalny potencjał w zawodzie coacha. Ogromnym atutem kursu jest wsparcie mentorskie w trakcie sesji oraz na masterclassach.
Anna Radzikowska
Brałam udział w kursie Practitioner Coach Diploma szkoły Noble Manhattan Coaching, która działa pod patronatem IBD Business School. Kurs PCD był kontynuacją mojej nauki w obszarze coachingu i okazał się być jednym z najbardziej profesjonalnych i ciekawych kursów, w których byłam uczestnikiem. Zdecydowanie największym atutem Practitioner Coach Diploma jest kadra. Zarówno prowadzący, jak i mentorzy są pozytywnie nastawionymi do życia osobami oraz, a może nawet przede wszystkim, ogromnymi inspiratorami i pasjonatami coachingu. Agnieszka Czaplińska, którą wybrałam na swojego mentora, szczegółowo analizowała prowadzone przeze mnie sesje coachingowe oraz dawała niezwykle cenne wskazówki, które głęboko zakorzeniły się w mojej profesji. (…) Gdy ktoś pyta mnie, czy warto było wziąć udział w szkoleniu PCD, śmiało odpowiadam – WARTO! Wiedza i praktyka okazały się przydatne nie tylko w sesjach coachingowych, a również w codziennej pracy z człowiekiem, niekiedy trudnym klientem. Jeżeli ktoś następnie zadaje drugie pytanie: ,,Dlaczego akurat Noble Manhattan Coaching?" – komentuję – poziom i jakość wiedzy bronią i będą bronić się zawsze. Polecam!
Ilona Wąsowska KIERR
Z przyjemnością chciałabym zarekomendować Panią Agnieszkę Ausfeld jako profesjonalnego i rzetelnego koordynatora projektów. Uczestniczyłam w certyfikowanym kursie „Noble Manhattan Coaching Practitioner Coach Diploma, współorganizowanym przez Instytut Rozwoju Biznesu i Szkołę Noble Manhattan Coaching. Projekt wymagał ze strony organizatorów wielu działań koordynacyjnych. Zaangażowanie Pani Agnieszki Ausfeld na każdym etapie projektu było dla mnie niezwykle pomocne.
Anna Maria Jaskólska Certyfikowany Coach (PCD) Noble Manhattan Coaching
Uczestniczyłam w szkoleniu Noble Manhattan Coaching na poziomie Practitioner Coach Diploma, w ramach projektu „Sukces z Noble Manhattan Coaching”, współfinansowanego ze środków UE (…). Szkolenie spełniło moje oczekiwania, zarówno pod względem merytorycznym, jak również organizacyjnym. Szczególna troska, jaką otacza każdego studenta zespół Noble Manhattan Coaching, oraz indywidualne podejście sprawiły, że przez proces przeszłam przy odpowiednim wsparciu. Za te osobiste, rozwojowe doświadczenia, które stały się moim udziałem, dziękuję Pani Agnieszce Marczak-Czajce i Panu Dariuszowi Jędzie. (…) Podczas sesji mentorskich mogłam analizować i doskonalić warsztat coachingowy, jak również przedyskutować ważne kwestie związane z moim osobistym rozwojem.
Elżbieta Kownacka-Skwara Instytut Zdrowia i Rozwoju
Jako uczestnik kursu PCD NMC, który był realizowany w Zielonej Górze 19.05-07.09.2014 chciałbym na ręce Zarządu IRB wyrazić szczególne uznanie dla prowadzącej ww. kurs p. Agnieszki Marczak-Czajki. Pani trener dzięki swojej otwartości, uczciwości i sercu, które okazywała podczas spotkań sprawiła, iż uczestnictwo w ww. kursie było przyjemnością. Sam jestem trenerem i patrzenie na warsztat Agnieszki sprawiło mi ogromną przyjemność i radość. Kontakt z uczestnikami, profesjonalnie przygotowane warsztaty, dobre tempo, duża różnorodność, a przede wszystkim ciepło, które zachęcało do doskonalenia swoich umiejętności coachingowych.
Waldemar Kozłowski

Czym był dla mnie udział w kursie PCD Noble Manhattan Coaching? To czas od początku do końca poświęcony na praktyczne szlifowanie warsztatu pod okiem Mistrza Gerarda O’Donovan oraz doświadczonych Coachów Noble Manhattan Coaching. To możliwość uczenia się od najlepszych. To czas i przestrzeń do wymiany doświadczeń i odkrywania w sobie dojrzałego coacha. To szansa na wejście na wyższy poziom kompetencji coacha przez interakcję, obserwację oraz informację zwrotną od Coachów NMC. To zmierzenie się z krytyką narzędzi, pod którymi każdy coach podpisałby się bez wahania. To czas na szukanie, dociekanie, nazywanie oraz doprecyzowywanie własnych postaw, umiejętności oraz predyspozycji.

Wartością dodaną była perfekcyjnie zorganizowana przestrzeń do szlifowania warsztatu począwszy od miejsca gdzie odbywały się warsztaty, po sale szkoleniowe, wsparcie asystentów, jakość przygotowanych materiałów oraz obsługę. (…) Szczególne podziękowanie należą się osobom organizującym kurs Panu Markowi Woźniakowskiemu i Pani Karolinie Król.

Marzena Krzewińska Inspirujący Partner
(…) Pani Agnieszka Marczak-Czajka prowadziła indywidualne sesje mentorskie z moim udziałem. (…) Spotkania były prowadzone w sposób wspierający i adekwatny do moich potrzeb, a także w sposób budujący atmosferę bezpieczeństwa i rozwoju. Dużo wyniosłam z profesjonalnie udzielanych informacji zwrotnych, które skutecznie pobudzały mnie do refleksji i rozwoju warsztatu coacha. Mogłam też szczerze podzielić się własnymi niepokojami i niepowodzeniami, co skutkowało zwiększeniem umiejętności coachingowych i poczuciem pewności w działaniu.
Elżbieta Doroszuk Elmador Pracownia Psychologiczna
W okresie od kwietnia do czerwca 2014 roku miałem przyjemność uczestniczenia w kursie coachingu organizowanym przez Noble Manhattan Coaching na poziomie Practitioner Coach Diploma. Podczas całego procesu nauczania sztuki coachingu miałem możliwość nie tylko poznać narzędzia wspierające pracę coacha, ale przede wszystkim na własnej „skórze” zobaczyć, jak działa coaching. (…) Sposób prowadzenia warsztatu i charyzma prowadzącej sprzyjały nauce i refleksji. Nie bez znaczenia pozostaje umiejętność prowadzącej do dzielenia się praktycznymi wskazówkami. (…) Dla osób chcących poznać proces i schemat działania coachingu oraz dla tych, którzy chcą rozpocząć swoją przygodę z tym zawodem polecam kursy organizowane przez Noble Manhattan Coaching.
Andrzej Mika Dąbrowa Górnicza
W okresie od marca do lipca 2014 miałam przyjemność brania udziału w projekcie organizowanym przez Instytut Rozwoju Biznesu „Sukces z Noble Manhattan Coaching”, poziom zaawansowany Practitioner Coach Diploma. Celem projektu było zdobycie wiedzy i umiejętności pozwalających na samodzielne prowadzenie coachingu, a także uzyskanie międzynarodowej certyfikacji. Zajęcia prowadzone były w formie warsztatów, Residential, Masterclass, sesji mentorskich, teleklas. Wykładowcy, a w szczególności Pani Agnieszka Marczak Czajka, wspierali całą naszą grupę w procesie (będąc jego strażnikami), wykazując się ogromną życzliwością, zrozumieniem i wysoką wiedzą merytoryczną. W każdej chwili mogliśmy liczyć na ich pomoc i wsparcie. Program został zrealizowany z należytą starannością. Współpraca z IRB na każdym etapie przebiegała bardzo profesjonalnie.
Magdalena Masłowska Dąbrowa Górnicza
Szkola Coachingu Noble Manhattan i Instytutu Rozwoju Biznesu (obecnie IBD Business School) została wybrana do przeprowadzenia zamkniętego projektu Practitioner Coach Diploma (PCD) dla 18 pracowników Departamentu Zarządzania Zasobami Ludzkimi Banku Pocztowego SA, w tym trenerów Banku. Zaproponowani przez Szkołę w ramach tego programu wykładowcy oraz grono osób wspierających proces wykazali się profesjonalną postawą i wysokim poziomem wiedzy merytorycznej. Projekt został przeprowadzony bez zastrzeżeń i z uwzględnieniem specyficznych potrzeb Organizacji.
Jolanta Czajkowska Zastępca Dyrektora Departamentu Zarządzania Zasobami Ludzkimi Bank Pocztowy