Test Intentio Consensio (TIC) – narzędzie do badania potencjału motywacyjnego w sytuacji pracy

Test TIC – opis testu

Test TIC mierzy dwie globalne cechy osobowości, które mają największy wpływ na motywację w pracy: intentio i consensio. Cechy te mają także wpływ na szereg postaw w organizacji, takich jak zaangażowanie organizacyjne czy identyfikacja z firmą, oraz kompetencje. Oprócz tych cech TIC mierzy także wewnętrzną dynamikę osobowości, która wpływa na poziom takich kompetencji, jak orientacja na zmiany i inicjatywa. Test zawiera 64 pytania w formie stwierdzeń. Wypełnianie testu zajmuje ok. 15 minut. Test jest przeznaczony wyłącznie do użytku przez psychologów i został opublikowany wspólnie z Pracownią Testów Psychologicznych.

Test TIC

 

Posłuchaj, co na temat testu TIC mówi jego autor – dr Victor Wekselberg

Test TIC – metodologia

Podstawą testu TIC jest koncepcja Poznawczych Osobowościowych Struktur Pracy Victora Wekselberga. Koncepcja zakłada, że cechy osobowości, takie jak gotowość do wkładania wysiłku w pracę – Intentio i gotowość do podejmowania współpracy – Consensio, mają kluczowe znaczenie w środowisku pracy.

W diagnozie cech intentio i consensio wykorzystano poznawcze podejście do osobowości prezentowane w teorii polskiego psychologa Wiesława Łukaszewskiego. W myśl tej teorii osobowość to struktura różnorodnych informacji zorganizowanych hierarchicznie, które występują w postaci: wizji – jak być powinno, modeli – jak jest oraz programów – jak skutecznie działać. Informacje te dotyczą tego, jak osoba postrzega samą siebie, swoje otoczenie oraz swoje relacje z otoczeniem.

Zalety testu TIC

  • Potwierdzona użyteczność testu w rekrutacji i selekcji
  • Sprawdzony sposób identyfikowania talentów w organizacji
  • Automatyczny raport zawierający opis wyników testowych i wskazówki interpretacyjne dla psychologa
  • Platforma elektroniczna ułatwiająca prowadzenie dużych procesów selekcyjnych

Zastosowania testu TIC

  • Selekcja na różnorodne stanowiska
  • Programy talentów
  • Diagnostyka w ramach coachingu
  • Budowaniu skutecznych zespołów
  • Badanie potrzeb szkoleniowych

 

 

 

CENNIK TESTU TIC

Poniższe ceny obowiązują od 01.10.2019 roku.

Liczba osób badanych

Cena netto za 1 osobę badaną (działania komercyjne)
w PLN

Cena netto za 1 osobę badaną dla uczelni wyższych
i studentów (w PLN)

1-100

120

40

101-250

110

35

251-500

100

30

501 i więcej

90

25

 

Rekomendujemy wzięcie udziału w jednodniowym szkoleniu certyfikującym,  które przygotowuje do pełnego wykorzystania wszystkich możliwości narzędzia.

Platforma do realizacji badań testowych https://platforma.test-tic.pl/users/login

 

D o  p o b r a n i a:

 

Zapraszamy do kontaktu

kontakt@ibd.pl, tel. +48 695 330 161