Szkolenia dla menedżerów w IBD Business School

Szkolenia dla menedżerów IBD Business School prowadzi od 1990 roku!

Realizujemy je według autorskich programów i zgodnie z nowoczesną metodyką.

Szkolenia noszą warsztatowy charakter i szczególny akcent kładą na przekazywanie aktualnej wiedzy oraz kształcenie praktycznych umiejętności i kompetencji biznesowych.

Zajęcia na szkoleniach menedżerskich prowadzą doświadczeni i cenieni przez uczestników trenerzy biznesu, wykładowcy, coachowie i mentorzy.

 

Co wyróżnia szkolenia dla menedżerów od kursów i warsztatów specjalistycznych?

Głównym celem szkoleń dla menedżerów jest doskonalenie kwalifikacji i nabycie takich kompetencji, które pozwalają w profesjonalny sposób wykonywać zadania menedżerskie. Podczas zajęć zachęcamy uczestników do systematycznej krytycznej analizy swoich umiejętności. Pozwoli im ona na znalezienie odpowiedzi na kilka podstawowych pytań:

 • W jakim stopniu to, co wiem i umiem, przekłada się na poziom mojej kompetencyjności jako menedżera?
 • Jeśli dobrze zarządzam działem czy zespołem lub projektem, to czy poradzę sobie także w zarządzaniu organizacją?
 • Czy mój dotychczasowy sposób (styl) zarządzania spotyka się z aprobatą podwładnych, czy też wymaga zmiany?
 • Czy mam w sobie cechy (zadatki na) lidera i rozumiem, jaka z tego wynika odpowiedzialność wobec zespołu i organizacji?

Szkolenia pomagają uczestnikom w sformułowaniu prawidłowych odpowiedzi na powyższe pytania. Inspirują do wypracowania własnego, autentycznego stylu pracy i współpracy. Pokazują, jak planować i budować swoją zarządczą karierę w dzisiejszym coraz bardziej złożonym świecie biznesu – w skali lokalnej i międzynarodowej.

Nasza oferta

IBD Business School zaprasza do udziału w szkoleniach ambitnych menedżerów, którym zależy na doskonaleniu swojego własnego warsztatu menedżerskiego. Oferuje sprawdzone na rynku rozwojowe programy szkoleniowe dla kadry zarządzającej. Nowa nazwa IBD Business School (od początku 2015 roku) jest kontynuacją poprzedniej – Instytut Rozwoju Biznesu – w wersji angielskiej „Institute for Business Development”.

Od 2013 roku IBD Business School ma status jednostki naukowej w ocenie parametrycznej, przeprowadzonej przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W 2017 roku nasz status został podwyższony – z kategorii C na B.

IBD Business School prowadzi:

 • Studia MBA
 • Szkolenia dla menedżerów i kursy. Realizujemy je z następujących dziedzin wiedzy biznesowej: przywództwo i zarządzanie, zarządzanie kapitałem ludzkim, marketing, negocjacje i sprzedaż, finanse i ład korporacyjny, coaching, a także szkolenia dla trenerów.
 • Doradztwo dla biznesu. Usługi doradcze świadczymy w zakresie strategii, prowadzenia biznesu, HR oraz sprzedaży i marketingu.
 • Coaching systemowy. To kompleksowa oferta dla firm z executive coaching, team coaching, sales coaching i wdrażania kultury coachingowej.

Szkolenia, kursy, warsztaty i seminaria organizujemy w formule otwartej i na zamówienie firm, w tym w ramach projektów przetargowych i unijnych. Zajęcia prowadzimy w formule online. Istnieje również możliwość stacjonarnego kształcenia, w szczególności w przypadku zamkniętych grup w projektach szkoleniowo-doradczych, w miejscu wspólnie ustalonym ze zleceniodawcą usług.

Wszystkie szkolenia dla menedżerów, oferowane przez IBD Business School, znajdują się w Bazie Usług Rozwojowych, dzięki czemu istnieje możliwość uzyskania dofinansowania ze środków publicznych oraz unijnych.

Dlaczego warto wybrać studia MBA, prowadzone przez IBD Business School?

Nasze studia MBA wyróżniają się na polskim rynku zarówno ze względu na zakres tematyczny, polską i międzynarodową kadrę wykładowców, formę kształcenia, jak i przede wszystkim ich praktyczny charakter. Naszym celem jest takie przygotowanie przyszłych absolwentów, aby z powodzeniem i osobistą satysfakcją mogli realizować swoją karierę w zarządzaniu.

 

Executive MBA

Executive MBA

Program studiów Executive MBA jest prowadzony wspólnie z SWPS Uniwersytetem Humanistycznospołecznym. Ma znaną i cenioną kadrę wykładowców, których charakteryzuje bogate doświadczenie akademickie oraz praktyka w biznesie. Jest adresowany do średniej i wyższej kadry zarządzającej oraz właścicieli i sukcesorów polskich firm. Zajęcia odbywają się w języku polskim. Dyplom Executive MBA wydawany przez IBD Business School i Uniwersytet SWPS. Dodatkowo absolwenci Executive MBA otrzymują świadectwo studiów podyplomowych Uniwersytetu SWPS.

Szkolenia dla menedżerów – ponad trzy dekady doświadczenia

 • Szkolenia dla menedżerów w IBD Business School to kompleksowa oferta w kształceniu kadr dla biznesu, którą konsekwentnie budujemy i rozwijamy.
 • Od początku towarzyszyliśmy polskiej transformacji ustrojowej jako jedna z czołowych instytucji  szkoleniowych. W latach 1990-1992 ubiegłego wieku zainicjowaliśmy kształcenie doradców inwestycyjnych, dyrektorów finansowych, maklerów, członków rad nadzorczych.
 • Byliśmy liderem w szkoleniach z dziedziny marketingu, restrukturyzacji przedsiębiorstw, dzieliliśmy się polskimi doświadczeniami z sąsiednimi krajami.

Dziś oferujemy przede wszystkim zaawansowane certyfikowane programy szkoleniowe prowadzone zgodnie z nowoczesną metodyką, w tym z wykorzystaniem szerokiego wachlarza możliwości kształcenia na odległość. Prowadzimy kursy coachingowe z międzynarodową akredytacją, a także świadczymy wysokiej jakości usługi doradcze wraz z autorskimi narzędziami oraz własne projekty badawcze.

Akredytacje i certyfikacje

IBD Business School, jako jednostka kształcenia ustawicznego (Zaświadczenie nr 12/K/10 [1], wydane przez Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy), podlega systemowi oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty. Uczestnicy programów szkoleniowych otrzymują stosowne zaświadczenie o ich ukończeniu oraz certyfikat IBD Business School, przy spełnieniu wymogu uczestnictwa w 100% zajęć.

Nasze usługi są objęte:

a także

 • Certyfikatem Dobrego Pracodawcy 

 

Kadra IBD Business School prowadząca szkolenia dla menedżerów

Eksperci, konsultanci, trenerzy i wykładowcy  IBD to wysokiej klasy specjaliści z międzynarodowym doświadczeniem naukowym i badawczym oraz praktyką w biznesie. Ogółem Szkoła współpracuje z ponad 150-osobową kadrą, prowadzącą szkolenia dla menedżerów, kursy i warsztaty. Wiedza, bogate doświadczenie praktyczne, umiejętność tworzenia atrakcyjnych projektów edukacyjnych, doradczych i badawczych to niewątpliwie cenny intelektualny potencjał IBD. Pozwala bowiem oferować organizacjom – przedsiębiorstwom, instytucjom publicznym i finansowym, jednostkom samorządu terytorialnego – interdyscyplinarne i spójne programy rozwoju, odpowiadające potrzebom nowoczesnego biznesu i uwzględniające najnowsze światowe tendencje i wzorce.


ZARZĄD IBD BUSINESS SCHOOL

Włodzimierz K. Buśkiewicz – Prezes Zarządu

Mira Dziedzic-Hanc – Wiceprezes Zarządu ds. Programowych

Siedziba: ul. Smocza 26/5, 01-041 Warszawa