Szkolenia dla menedżerów w IBD Business School

IBD Business School szkolenia dla menedżerów prowadzi od 1990 roku. Są one realizowane według autorskich programów i zgodnie z nowoczesną metodyką, z reguły w formule zdalnej. Noszą warsztatowy charakter i szczególny akcent kładą na kształcenie praktycznych umiejętności i kompetencji, wymaganych przez rynek. Zajęcia na szkoleniach menedżerskich prowadzą doświadczeni i cenieni przez uczestników trenerzy biznesu, wykładowcy, coachowie i mentorzy.

Co wyróżnia szkolenia dla menedżerów od kursów i warsztatów specjalistycznych?

Ich głównym celem, obok nabycia branżowej wiedzy czy doskonalenia kwalifikacji, jest zachęcanie uczestników do systematycznej krytycznej analizy swoich umiejętności. Pozwoli im ona na znalezienie odpowiedzi na kilka podstawowych pytań:

  • W jakim stopniu to, co wiem i umiem, przekłada się na poziom mojej kompetencyjności jako menedżera?
  • Jeśli dobrze zarządzam działem czy zespołem lub projektem, to poradzę sobie także w zarządzaniu organizacją?
  • Czy mój dotychczasowy sposób (styl) zarządzania spotyka się z aprobatą podwładnych, czy też wymaga zmiany?
  • Czy mam w sobie cechy (zadatki na) lidera i rozumiem, jaka z tego wynika odpowiedzialność wobec zespołu i organizacji?

Szkolenia pomagają uczestnikom w sformułowaniu prawidłowych odpowiedzi na powyższe pytania. Inspirują do wypracowania własnego, autentycznego stylu pracy i współpracy. Pokazują, jak planować i budować swoją zarządczą karierę w dzisiejszym coraz bardziej złożonym świecie biznesu – w skali lokalnej i międzynarodowej.

Nasza oferta

IBD Business School – szkoła pierwszego wyboru dla ambitnych menedżerów z Polski i zagranicy,  oferuje najlepsze na krajowym rynku rozwojowe programy szkoleniowe dla polskiej i międzynarodowej  kadry zarządzającej. Nowa nazwa (od początku 2015 roku) jest kontynuacją poprzedniej – Instytut Rozwoju Biznesu – w wersji angielskiej „Institute for Business Development”.

Od 2013 roku IBD Business School ma status jednostki naukowej w ocenie parametrycznej, przeprowadzonej przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W 2017 roku nasz status został podwyższony – z kategorii C na B.

IBD Business School prowadzi:

  • Studia MBA
  • Szkolenia dla menedżerów i kursy. Realizujemy je z następujących dziedzin wiedzy biznesowej: strategia i zarządzanie, przywództwo, zarządzanie kapitałem ludzkim, marketing, negocjacje i sprzedaż, finanse i ład korporacyjny, coaching, a także szkolenia dla trenerów.
  • Doradztwo dla biznesu. Usługi doradcze świadczymy w zakresie strategii, prowadzenia biznesu, HR oraz sprzedaży i marketingu.
  • Coaching systemowy. To kompleksowa oferta dla firm z executive coaching, team coaching, sales coaching i wdrażania kultury coachingowej.

Szkolenia, kursy, warsztaty i seminaria organizujemy w formule otwartej i na zamówienie firm, w tym w ramach projektów przetargowych i unijnych. Zajęcia prowadzimy głównie w formule online. Istnieje również możliwość stacjonarnego kształcenia, w szczególności w przypadku zamkniętych grup w projektach szkoleniowo-doradczych, w miejscu wspólnie ustalonym ze zleceniodawcą usług.

Wszystkie szkolenia dla menedżerów, oferowane przez IBD Business School, znajdują się w Bazie Usług Rozwojowych, dzięki czemu istnieje możliwość uzyskania dofinansowania ze środków publicznych oraz unijnych.

Dlaczego warto wybrać studia MBA, prowadzone przez IBD Business School wraz z uczelnianymi partnerami?

Nasze studia MBA wyróżniają się na polskim rynku zarówno ze względu na zakres tematyczny, polską i międzynarodową kadrę wykładowców, formę kształcenia, jak i przede wszystkim ich praktyczny charakter. Naszym celem jest takie przygotowanie przyszłych absolwentów, aby z powodzeniem i osobistą satysfakcją mogli realizować swoją karierę w zarządzaniu.

 

Executive MBAExecutive MBA

Program studiów Executive MBA jest prowadzony wspólnie z SWPS Uniwersytetem Humanistycznospołecznym. Ma znaną i cenioną kadrę wykładowców, których charakteryzuje bogate doświadczenie akademickie oraz praktyka w biznesie. Jest adresowany do średniej i wyższej kadry zarządzającej oraz właścicieli i sukcesorów polskich firm. Zajęcia odbywają się w języku polskim. Dyplom Executive MBA wydawany przez IBD Business School i Uniwersytet SWPS. Dodatkowo absolwenci Executive MBA otrzymują świadectwo studiów podyplomowych Uniwersytetu SWPS.

 

International MBAInternational MBA

Program studiów International MBA jest oferowany we współpracy z Buckinghamshire New University. Adresowany do młodych menedżerów i specjalistów pracujących w środowisku międzynarodowym. Studia pozwolą studentom nabyć umiejętności, które są niezbędne do prowadzenia biznesu w skali międzynarodowej, ze szczególnym uwzględnieniem cyfrowych modeli biznesowych. Zajęcia odbywają się w języku angielskim. Absolwenci otrzymują dyplom MBA wydawany przez brytyjską uczelnię.

Szkolenia dla menedżerów – trzy dekady doświadczenia

Szkolenia dla menedżerów w IBD Business School to kompleksowa oferta w kształceniu kadr dla biznesu, którą konsekwentnie budujemy i rozwijamy. Od początku towarzyszyliśmy polskiej transformacji ustrojowej jako jedna z czołowych instytucji  szkoleniowych. W latach 1990-1992 ubiegłego wieku zainicjowaliśmy kształcenie doradców inwestycyjnych, dyrektorów finansowych, maklerów, członków rad nadzorczych. Byliśmy liderem w szkoleniach z dziedziny marketingu, restrukturyzacji przedsiębiorstw, dzieliliśmy się polskimi doświadczeniami z sąsiednimi krajami.

Dziś oferujemy zaawansowane certyfikowane programy szkoleniowe prowadzone zgodnie z nowoczesną metodyką, w tym z wykorzystaniem szerokiego wachlarza możliwości kształcenia na odległość. Prowadzimy kursy coachingowe z międzynarodową akredytacją, a także świadczymy wysokiej jakości usługi doradcze wraz z autorskimi narzędziami oraz własne projekty badawcze, realizowane wspólnie z Polską Fundacją Badań nad Zarządzaniem.

Akredytacje i certyfikacje

IBD Business School, jako jednostka kształcenia ustawicznego (Zaświadczenie nr 12/K/10 [1], wydane przez Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy), podlega systemowi oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty. Uczestnicy programów szkoleniowych otrzymują stosowne zaświadczenie o ich ukończeniu oraz certyfikat IBD Business School, przy spełnieniu wymogu uczestnictwa w 100% zajęć.

Nasze usługi są objęte:

a także

  • Certyfikatem Dobrego Pracodawcy 

 

Kadra IBD Business School prowadząca szkolenia dla menedżerów

Eksperci, konsultanci, trenerzy i wykładowcy  IBD to wysokiej klasy specjaliści z międzynarodowym doświadczeniem naukowym i badawczym oraz praktyką w biznesie. Ogółem Szkoła współpracuje z ponad 150-osobową kadrą, prowadzącą szkolenia dla menedżerów, kursy i warsztaty. Wiedza, bogate doświadczenie praktyczne, umiejętność tworzenia atrakcyjnych projektów edukacyjnych, doradczych i badawczych to cenny intelektualny potencjał IBD. Pozwala to oferować organizacjom – przedsiębiorstwom, instytucjom publicznym i finansowym, jednostkom samorządu terytorialnego interdyscyplinarne i spójne programy rozwoju, odpowiadające potrzebom nowoczesnego biznesu i uwzględniające najnowsze światowe tendencje i wzorce.


 

ZARZĄD IBD BUSINESS SCHOOL

Włodzimierz K. Buśkiewicz – Prezes Zarządu

Mira Dziedzic-Hanc – Wiceprezes Zarządu ds. Programowych

 

Siedziba IBD Business School

ul. Panieńska 9, 03-704 Warszawa