Szkolenia dla menedżerów w IBD Business School

Szkolenia dla menedżerów w IBD Business School to autorskie programy, nowoczesna metodyka, warsztatowy charakter zajęć i szczególny akcent na kształcenie praktycznych umiejętności i kompetencji, wymaganych przez rynek. Prowadzą je doświadczeni i cenieni przez uczestników trenerzy biznesu, wykładowcy, coachowie i mentorzy. Szkolenia otwarte oraz zajęcia w ramach studiów MBA odbywają się w naszych ośrodkach: Green Park Conference Centre w Serocku i Sienna Traning Centre w Warszawie.

 

Szkolenia dla menedżerów w IBD Business SchoolStudia MBA

Programy dla kadry zarządzającej

Kursy coachingu z międzynarodową certyfikacją

Doradztwo dla firm

Usługi konferencyjne

Eventy, integracja, wypoczynek

 

 

IBD Business School – szkoła pierwszego wyboru dla ambitnych menedżerów z Polski i zagranicy – oferuje najlepsze na krajowym rynku rozwojowe programy szkoleniowe dla polskiej i międzynarodowej  kadry zarządzającej. Nowa nazwa (od początku 2015 roku) jest kontynuacją poprzedniej – Instytut Rozwoju Biznesu – w wersji angielskiej „Institute for Business Development”.

Od 2013 roku IBD Business School ma status jednostki naukowej w ocenie parametrycznej, przeprowadzonej przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W 2017 roku nasz status został podwyższony – z kategorii C na B.

 

Szkolenia dla menedżerów w IBD Business School

W tak pięknym, zielonym przez okrągły rok otoczeniu pracujemy, przyjmujemy grupy uczestników szkoleń i konferencji, a także indywidualnych gości, którzy szukają miejsca na weekendowy wypoczynek, lub urządzamy biznesowe spotkania czy przyjęcia rodzinne.

 

Oferta IBD Business School obejmuje: studia MBA, szkolenia i kursy dla menedżerów, doradztwo dla biznesu, coaching systemowy oraz usługi konferencyjne.

  • W szczególności prowadzimy: MBA (po polsku) oraz International MBA i Executive MBA (oba w j. angielskim).
  • Szkolenia dla menedżerów i kursy realizujemy z następujących dziedzin wiedzy biznesowej: strategia i zarządzanie, przywództwo, zarządzanie kapitałem ludzkim, marketing, negocjacje i sprzedaż, finanse i ład korporacyjny, coaching, a także szkolenia dla trenerów.
  • Usługi doradcze świadczymy w zakresie strategii, prowadzenia biznesu, HR oraz sprzedaży i marketingu.
  • Coaching systemowy to kompleksowa oferta dla firm z executive coaching, team coaching, sales coaching i wdrażania kultury coachingowej.
  • Nasze szkolenia dla menedżerów, a także warsztaty i seminaria organizujemy w formule otwartej i na zamówienie firm, w tym w ramach projektów przetargowych i unijnych.
  • Wszystkie szkolenia IBD Business School znajdują się w Bazie Usług Rozwojowych, dzięki czemu istnieje możliwość uzyskania dofinansowania ze środków publicznych oraz unijnych.

 

Dlaczego warto wybrać studia MBA, prowadzone przez IBD Business School wraz z uczelnianymi partnerami?

Nasze studia MBA wyróżniają się na polskim rynku zarówno ze względu na zakres tematyczny, międzynarodową kadrę wykładowców, formę kształcenia, jak i przede wszystkim ich praktyczny charakter. Naszym celem jest takie przygotowanie przyszłych absolwentów, aby z powodzeniem i osobistą satysfakcją mogli realizować swoją karierę w zarządzaniu.

MBA

Praktyczny program stworzony z myślą o polskim biznesie, prowadzony wspólnie z SWPS Uniwersytetem Humanistycznospołecznym. Kładzie nacisk na aktualne wyzwania w zarządzaniu. Kadra prowadzących to cenieni wykładowcy-praktycy. Zajęcia odbywają się w języku polskim. Dyplom studiów MBA wydawany przez IBD Business School i Uniwersytet SWPS. Dodatkowo absolwenci otrzymują świadectwo studiów podyplomowych Uniwersytetu SWPS. Studia MBA realizujemy także w formule zamkniętej.

 

 

International MBA

Program studiów International MBA jest oferowany we współpracy z Buckinghamshire New University. Adresowany do młodych menedżerów i specjalistów pracujących w środowisku międzynarodowym. Zajęcia odbywają się w języku angielskim. Absolwenci otrzymują dyplom MBA wydawany przez brytyjską uczelnię.

 

 

 

Executive MBA

Program studiów Executive MBA został opracowany z Ashridge Executive Education, studia są prowadzone wspólnie z SWPS Uniwersytetem Humanistycznospołecznym. Ma najlepszą międzynarodową kadrę w Polsce. Zajęcia odbywają się w języku angielskim. Dyplom MBA wydawany przez IBD Business School w partnerstwie z Ashridge i Uniwersytetem SWPS. Dodatkowo absolwenci otrzymują świadectwo studiów podyplomowych Uniwersytetu SWPS.

 

 

Szkolenia dla menedżerów w IBD Business School to kompleksowa oferta w kształceniu kadr dla biznesu, którą konsekwentnie budujemy i rozwijamy. Od początku towarzyszyliśmy polskiej transformacji ustrojowej jako jedna z czołowych instytucji  szkoleniowych. W latach 1990-1992 ubiegłego wieku zainicjowaliśmy kształcenie doradców inwestycyjnych, dyrektorów finansowych, maklerów, członków rad nadzorczych. Byliśmy liderem w szkoleniach z dziedziny marketingu, restrukturyzacji przedsiębiorstw, dzieliliśmy się polskimi doświadczeniami z sąsiednimi krajami.

Dziś oferujemy zaawansowane programy szkoleniowe prowadzone zgodnie z nowoczesną metodyką, w tym z wykorzystaniem kształcenia na odległość. Dotyczą one głównych dziedzin funkcjonowania przedsiębiorstwa. Prowadzimy kursy coachingowe z międzynarodową akredytacją, a także świadczymy wysokiej jakości usługi doradcze wraz z autorskimi narzędziami oraz własne projekty badawcze, realizowane wspólnie z Polską Fundacją Badań nad Zarządzaniem.

 

Nasze ośrodki

Szkolenia dla menedżerów w IBD Business School odbywają się m.in. w dwóch nowoczesnych ośrodkach szkoleniowych: Green Park Conference Centre w Serocku i Sienna Training Centre w Warszawie.

Szkolenia dla menedżerów w IBD Business School

Green Park Conference Centre w Serocku

 

Szkolenia dla menedżerów w IBD Business School

Sienna Training Centre w Warszawie

Zobacz więcej o Green Parku i Sienna Traning Centre

 

Szkolenia dla menedżerów w IBD Business School – akredytacje i certyfikacje

IBD Business School, jako jednostka kształcenia ustawicznego (Zaświadczenie nr 12/K/10 [1], wydane przez Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy), podlega systemowi oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty. Uczestnicy programów szkoleniowych otrzymują stosowne zaświadczenie o ich ukończeniu oraz certyfikat IBD Business School, przy spełnieniu wymogu uczestnictwa w 100% zajęć.

Nasze usługi są także objęte:

 

Kadra IBD Business School

Eksperci, konsultanci, trenerzy i wykładowcy  IBD to wysokiej klasy specjaliści z międzynarodowym doświadczeniem naukowym i badawczym oraz praktyką w biznesie. Ogółem Szkoła współpracuje z ponad 150-osobową kadrą. Wiedza, bogate doświadczenie praktyczne, umiejętność tworzenia atrakcyjnych projektów edukacyjnych, doradczych i badawczych to cenny intelektualny potencjał IBD. Pozwala to oferować organizacjom – przedsiębiorstwom, instytucjom publicznym i finansowym, jednostkom samorządu terytorialnego interdyscyplinarne i spójne programy rozwoju, odpowiadające potrzebom nowoczesnego biznesu i uwzględniające najnowsze światowe tendencje i wzorce.


 

ZARZĄD IBD BUSINESS SCHOOL

Włodzimierz K. Buśkiewicz – Prezes Zarządu

Mira Dziedzic-Hanc – Wiceprezes Zarządu ds. Programowych

 

ADRESY I KONTAKTY

Biuro Zarządu, siedziba IBD Business School – ul. Panieńska 9, 03-704 Warszawa, tel. 22 618 85 83

Green Park Conference Centre – ul. Wyzwolenia 63, 05-140 Serock, tel. 22 782-78-87

Sienna Training Centre – ul. Sienna 73, 00-833 Warszawa, tel. 22 820 29 11