Strategia nastawiona na klienta (Customer-Driven Strategy)

Budowa modelu biznesowego firmy, jej procesów, produktów, sieci sprzedaży, modelu kompetencji i systemów wynagrodzeń w oparciu o zmieniające się potrzeby różnych grup klientów firmy.

Strategiczne nastawienie na klienta/ Customer-Centric Strategic Approach

  • Zarządzanie relacjami z klientem/ Customer Relationship Management
  • Zarządzanie klientami kluczowymi
  • Doświadczenie klienta/ Customer Experience
  • Badania satysfakcji klienta/ Customer satisfaction surveys
  • Zbieranie „głosu klienta”/ Collecting Voice of Customer
  • Definiowanie wartości dla Klienta/ Customer Value Proposition
  • Definiowanie wartości Klienta/ Customer Value Definition
  • Segmentacja Klienta/ Customer segmentation