Strategia nastawiona na klienta (Customer-Driven Strategy)

Strategia nastawiona na klienta – doradztwo

Strategia nastawiona na klienta obejmuje budowę modelu biznesowego firmy, jej procesy, produkty, sieci sprzedaży, model kompetencji i systemy wynagrodzeń w oparciu o zmieniające się potrzeby różnych grup klientów firmy.

Strategiczne nastawienie na klienta/ Customer-Centric Strategic Approach

  • Zarządzanie relacjami z klientem/ Customer Relationship Management
  • Zarządzanie klientami kluczowymi
  • Doświadczenie klienta/ Customer Experience
  • Badania satysfakcji klienta/ Customer satisfaction surveys
  • Zbieranie „głosu klienta”/ Collecting Voice of Customer
  • Definiowanie wartości dla klienta/ Customer Value Proposition
  • Definiowanie wartości klienta/ Customer Value Definition
  • Segmentacja klienta/ Customer segmentation