Rozwój organizacji (Organization development)

Rozwój organizacji – doradztwo

Rozwój organizacji obejmuje: przygotowywanie i przeprowadzenie reorganizacji i restrukturyzacji firm, transformacji modeli biznesowych, outsourcingu obszarów biznesowych, M&A oraz budowa Centrum Usług Wspólnych

 

REORGANIZACJE, RESTRUKTURYZACJE, TRANSFORMACJE MODELI OPERACYJNYCH

 • Audyt i analiza danych o efektywności struktur organizacyjnych
 • Rekomendowanie zmian w analizowanych / audytowanych obszarach biznesowych
 • Budowa docelowych modeli operacyjnych
 • Przygotowywanie zmian w modelach operacyjnych na bazie celów biznesowych firm
 • Przygotowywanie projektów etatyzacji komórek i struktur organizacyjnych na bazie analiz efektywnościowych
 • Wdrażanie modeli operacyjnych
 • Mergers & Acquisitions
 • Postmergerowe i postakwizycyjne integracje

 

OUTSOURCING I BUDOWA CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

 • Definiowanie obszarów outsourcingu
 • Przygotowywanie i przeprowadzenie projektów outsourcingowych – outsourcingu wybranych obszarów biznesowych
 • Projektowanie i budowa Centrum Usług Wspólnych