Budowanie marki premium

Budowanie marki premium, premiumizacja marek istniejących – doradztwo

Budowanie marki, w szczególności budowanie marki premium to odpowiedź na poszukiwanie przez dzisiejszego odbiorcę najlepszej ceny na ulubione towary i usługi, i jest to globalny trend zapoczątkowany ostatnią globalną recesją. Dziś proporcja konsumentów szukających ofert promocyjnych, kupujących na zapas i wybierających tańsze zamienniki jest wyższa  niż kiedykolwiek. Zdaniem ekspertów – w tej dziedzinie nie ma powrotu do sytuacji sprzed recesji…

budowanie marki premiumCzy to oznacza, że zapotrzebowanie na drogie marki przestało istnieć lub zmierza ku zeru? Wręcz przeciwnie, każdy kryzys udowadnia, że naprawdę silne i drogie marki jako jedyne opierają się recesji. Popyt na nie nie spada lub spada krótkotrwale i nieznacznie! Inteligentne marki potrafią  tak dopasować swoje strategie, żeby umocnić percepcję wysokiej jakości i tym samym uzasadnić wysoką cenę. Premiumizacja stworzyła więc pomost pomiędzy pragnieniem  luksusowego świata oraz funkcji i potrzeby masowego rynku. Jednakże im więcej marek spogląda pożądliwie w stronę premiumizacji swej oferty, to ich wyjątkowość musi być czymś więcej niż tylko powierzchowną zmianą.

Różnorodne badania rynkowe wskazują, że znacząca, wyróżniająca się  i wyrazista marka jest kluczem do wzrostu finansowego na współczesnym, super konkurencyjnym rynku. Marketing znalazł się pod ostrzałem liderów biznesu, którzy uważają, że nie ma potrzeby tworzenia oraz dalszego wspierania marek w tak szybko rozwijającym się świecie nowych mediów. Prawda jest jednakże taka, że tworzenie znaczących i różnorodnych marek nigdy nie było istotniejsze dla finansowego sukcesu firmy niż obecnie. Zwłaszcza kiedy zapewniają znacząco wyższą zyskowność. Dlaczego konsumenci płacą wyższą cenę za markę premium? Robią to, ponieważ są w stanie ocenić, że jest ona inna i lepsza. Niesie wyższą jakość i jest bardziej prestiżowa od alternatywnego wyboru.

Budowanie marki w podejściu IBD Business School

W doradztwie budowania marki premium, proponowanym przez IBD Business School, skupiamy się na 4 elementach ją wyróżniających:

 • cel i potrzeby konsumenta
 • dostępność marki
 • „rezonans” w umyśle konsumenta
 • różnice w porównaniu z konkurencją

Część marek jest po prostu OK, inne, te istotniejsze i wyraziste są silniejsze i bardziej wartościowe. Nie jest ich tak wiele. Nawet jeśli twoja marka dostarcza interesującą marżę, wielce prawdopodobne jest, iż za pomocą nowej strategii, można generować większe zyski finansowe.  Znacząca różnica w pozycjonowaniu marki może zwiększyć zysk finansowy z każdej marki, ale wpierw trzeba określić, co może sprawić, że twoja marka znacząco wyróżni się, tak by jej wartość skokowo wzrosła.
Eksperckie wsparcie IBD Business School wskazuje naszym klientom, jak wzmocnić to, co wyróżnia ich markę we wszystkich punktach jej styku z konsumentem:

 • dostępność  to fundament, na którym marka jest wzniesiona,
 • wiarygodność to proces zmierzający do rozróżnienia marki poprzez innowację, identyfikację z konsumentem, jej obecność we wszelakiej formie na rynku,
 •  witalność oznacza potrzebę posiadania marki, jej współczesność i jej pożądanie,
 • przystępność z kolei to relacja wartości marki do jej fizycznej ceny.

Najważniejsze obszary naszej ekspertyzy to:

 • Premiumizacja i dobra premium
 • Atrybuty premiumizacji, czyli na co konsumenci zwracają uwagę?
 • Psychologia zachowań konsumenckich na rynku dóbr luksusowych, czyli dlaczego konsumenci lubią i kupują marki premium?
 • Istota i specyfika strategii premiumizacji
 • Kiedy stosować strategię premiumizacji?
 • Szanse i wyzwania dla segmentu premium
 • Zarządzanie portfolio marek premium
 • Najnowsze trendy konsumenckie
 • Prognozy trendów rynkowych i konsumenckich

 

Zapraszamy do współpracy!

Zobacz także szkolenie Advanced Sales Management Program – Akademia Menedżera certyfikowane przez IES.