Wprowadzanie nowych produktów na rynek

Doradztwo

 

Ilość produktów niemal w każdej kategorii i w każdej branży jest w dzisiejszych czasach ogromna. Bardzo trudno jest znaleźć tak niszowe dziedziny, w których będziemy pierwsi z naszym produktem. Nawet jeżeli tak się zdarzy, to wolny rynek i tak dynamiczna dziś konkurencja, bardzo szybko sprawią, że nie będziemy jedyni.

 

Dlatego w dzisiejszym świecie do wprowadzenia nowego produktu należy bardzo dobrze się przygotować. Jeszcze przed jego wprowadzeniem, oprócz oczywistych elementów, takich jak: nazwa, logotyp, pack design, analiza kategorii i konkurencji, P&L, strategia marketingowa (w tym wydatki i sposób wydatkowania na promocję i reklamę również całej kategorii), strategia sprzedażowa (w tym wybór kanałów dystrybucji i działania w kanałach sprzedaży) i inne, należy również – a może przede wszystkim, przeanalizować i zdefiniować potrzeby, zachowania, ścieżkę zakupową naszego potencjalnego konsumenta. Potraktować zdobytą wiedzę jako początek do konstruowania samego produktu i jego strategii wprowadzenia i później promocji.

Od tej ostatniej analizy zależy, jaką drogę wybierzemy dla naszego produktu. Jeżeli konsument zachowuje się racjonalnie – wtedy przewagi i język korzyści budujemy na argumentach produktowych. Jeżeli zachowuje się emocjonalnie – wtedy budujemy marki.

W IBD Business School uważamy, że w każdej strategii wprowadzenia powinny się znaleźć następujące elementy:

 • Analiza i zdefiniowanie potrzeb i zachowań potencjalnego konsumenta naszego produktu: jeżeli jest taka możliwość, dobrze jest uruchomić profesjonalne badania marketingowe na grupie celowej (ilościowe i jakościowe). Jeżeli nie ma takiej możliwości, należy uruchomić własny audyt w planowanych punktach sprzedaży.
 • Analiza i prognoza rynku: prognoza sprzedaży dla całej kategorii na najbliższe lata, zdefiniowanie sezonowości (lub jej braku), koncepcja 5 sił Portera, SWOT i inne w zależności od potrzeb
 • Analiza konkurencji: rozwój sprzedaży ilościowej i wartościowej najbliższej konkurencji, Units&Values, %MS, SWOT, PEST (lub inne odpowiednie narzędzie), określenie silnych i słabych aspektów konkurencji
 • Analiza strategii promocji kategorii: wydatki, sposób wydatkowania, miejsca promocji i analiza działań w kanałach sprzedaży, wykorzystanie mediów
 • Architektura produktu: przygotowanie planu rozszerzania linii produktowych/ wariantów na kilka najbliższych lat i wstępne określenie czasu ich wprowadzenia
 • Zdefiniowanie produktu:
  • Esencja marki, drabina korzyści, określenie szans i zagrożeń (SWOT)
  • Strategia cenowa
  • Źródła rekomendacji
  • Portret konsumenta: określenie grupy docelowej i jej parametrów
  • Zdefiniowanie: USP/ESP, pozycjonowanie, RTB, POD/POP, główne benefity produktu/marki i inne
  • Consumer insight – znajomość konsumenta
 • Strategia sprzedaży: kanały dystrybucji, sposób dotarcia, działania w kanałach
 • Strategia komunikacji: wybór drogi i sposobu komunikacji z konsumentem
 • P&L: prognozy rozwoju sprzedaży – krótko- i długoterminowe (min. 3 lata), prognozy budżetów A&P, prognoza rentowności produktu
 • Harmonogram wdrożenia: określający wszystkie etapy tworzenia produktu, strategii marketingowej i sprzedażowej – aż do wprowadzenia produktu na rynek

Eksperci IBD Business School są przekonani, że tworzenie skutecznej strategii wprowadzenia nowego produktu na rynek wymaga znajomości rynku i konkurencji, poznania aktualnych trendów, rzetelnej prognozy rynku i dogłębnej analizy biznesowej. Niezbędna jest też dobra i ścisła współpraca z takimi działami, jak rozwój czy sprzedaż. Firmy chcące zbudować taką strategię po raz pierwszy bądź dokonać jej rewizji, powinny skorzystać z pomocy profesjonalnego konsultanta, który pokieruje takim procesem.

IBD Business School jest w tym zakresie do Państwa usług.