Wprowadzanie nowych produktów na rynek

Wprowadzanie produktów na rynek – doradztwo

Wprowadzanie produktów na rynek, w sytuacji gdy ich ilość niemal w każdej kategorii i każdej branży jest w dzisiejszych czasach ogromna, to zadanie niełatwe. Ale konieczne, by utrzymać się na rynku. Bardzo trudno jest znaleźć tak niszowe dziedziny, w których będziemy pierwsi z naszym produktem. Nawet jeżeli tak się zdarzy, to wolny rynek i dynamiczna konkurencja bardzo szybko sprawią, że nie będziemy jedyni. Ale trzeba takich nisz szukać, bo to jest warunek sine qua non utrzymania się na rynku. Bo rządzą na nim dziś coraz bardzie potrzeby i emocje konsumenta. A one są coraz bardziej zmienne.

Jak się przygotować do wprowadzenia nowych produktów na rynek

wprowadzenie produktów n arynekDlatego w dzisiejszym świecie do wprowadzenia nowego produktu należy bez wątpienia bardzo dobrze się przygotować. Jeszcze przed jego wprowadzeniem należy przede wszystkim, przeanalizować i zdefiniować potrzeby, zachowania, ścieżkę zakupową naszego potencjalnego konsumenta. Potraktować zdobytą wiedzę jako początek do konstruowania samego produktu i jego strategii wprowadzenia i później promocji. Oprócz, rzecz jasna, oczywistych elementów, takich jak: nazwa, logotyp, pack design, analiza kategorii i konkurencji, P&L, strategia marketingowa, strategia sprzedażowa (w tym wybór kanałów dystrybucji i działania w kanałach sprzedaży) i inne.

Od tej ostatniej analizy zależy, jaką drogę wybierzemy dla naszego produktu. Jeżeli konsument zachowuje się racjonalnie – wtedy przewagi i język korzyści budujemy na argumentach produktowych. Jeżeli zachowuje się emocjonalnie – wtedy budujemy marki.

Wprowadzanie nowych produktów – główne elementy strategii

W IBD Business School uważamy, że w każdej strategii wprowadzenia powinny się znaleźć następujące elementy:

 • Analiza i zdefiniowanie potrzeb i zachowań potencjalnego konsumenta naszego produktu. Jeżeli jest taka możliwość, dobrze jest uruchomić profesjonalne badania marketingowe na grupie celowej (ilościowe i jakościowe). Jeżeli nie ma takiej możliwości, należy uruchomić własny audyt w planowanych punktach sprzedaży.
 • Analiza i prognoza rynku: prognoza sprzedaży dla całej kategorii na najbliższe lata, zdefiniowanie sezonowości (lub jej braku), koncepcja 5 sił Portera, SWOT i inne w zależności od potrzeb
 • Analiza konkurencji: rozwój sprzedaży ilościowej i wartościowej najbliższej konkurencji, Units&Values, %MS, SWOT, PEST (lub inne odpowiednie narzędzie), określenie silnych i słabych aspektów konkurencji
 • Analiza strategii promocji kategorii: wydatki, sposób wydatkowania, miejsca promocji i analiza działań w kanałach sprzedaży, wykorzystanie mediów
 • Architektura produktu: przygotowanie planu rozszerzania linii produktowych/ wariantów na kilka najbliższych lat i wstępne określenie czasu ich wprowadzenia
 • Zdefiniowanie produktu:
  • Esencja marki, drabina korzyści, określenie szans i zagrożeń (SWOT)
  • Strategia cenowa
  • Źródła rekomendacji
  • Portret konsumenta: określenie grupy docelowej i jej parametrów
  • Zdefiniowanie: USP/ESP, pozycjonowanie, RTB, POD/POP, główne benefity produktu/marki i inne
  • Consumer insight – znajomość konsumenta
 • Strategia sprzedaży: kanały dystrybucji, sposób dotarcia, działania w kanałach
 • Strategia komunikacji: wybór drogi i sposobu komunikacji z konsumentem
 • P&L: prognozy rozwoju sprzedaży – krótko- i długoterminowe (min. 3 lata), prognozy budżetów A&P, prognoza rentowności produktu
 • Harmonogram wdrożenia: określający wszystkie etapy tworzenia produktu, strategii marketingowej i sprzedażowej – aż do wprowadzenia produktu na rynek

Eksperci IBD Business School są przekonani, że wprowadzanie produktów na rynek wymaga najbardziej znajomości rynku i konkurencji. Ponadto wymaga poznania aktualnych trendów, rzetelnej prognozy rynku i dogłębnej analizy biznesowej. Niezbędna jest też dobra i ścisła współpraca z takimi działami, jak rozwój czy sprzedaż. Krótko mówiąc, firmy, chcące zbudować taką strategię po raz pierwszy bądź dokonać jej rewizji, powinny skorzystać z pomocy profesjonalnego konsultanta, który pokieruje takim procesem.

IBD Business School, mając powyższe na uwadze, jest do Państwa usług.

Zobacz kalendarz szkoleń. Międzynarodowa certyfikacja: IES