Czas trwania 48 godz, 6 dni Ilość sesji 3

Najbliższe terminy

Termin Miejsce Cena - zw. z VAT
23.01.2020 - 28.02.2020 Warszawa 4500 PLN
23.01.2020 - 28.02.2020 Wrocław 4500 PLN
23.01.2020 - 28.02.2020 Kraków 4500 PLN
30.01.2020 - 28.02.2020 Katowice 4500 PLN
30.01.2020 - 28.02.2020 Łódź 4500 PLN
27.02.2020 - 27.03.2020 Serock, k. Warszawy 4500 PLN
27.02.2020 - 27.03.2020 Warszawa 4500 PLN
19.03.2020 - 17.04.2020 Warszawa 4500 PLN
23.04.2020 - 22.05.2020 Warszawa 4500 PLN
21.05.2020 - 19.06.2020 Warszawa 4500 PLN
18.06.2020 - 17.07.2020 Warszawa 4500 PLN
Wypełnij zgłoszenie

Certified Compensation and Benefits Professional – szkolenie z systemów wynagrodzeń

Program jest zwartym kompendium praktycznej wiedzy z zakresu budowania i wdrażania systemów wynagrodzeń w firmie, zasad tworzenia opisów stanowisk i ich wartościowania oraz siatek płac.

Szkolenie pozwala gruntownie i w usystematyzowany sposób poznać kompleks zagadnień związanych z wynagrodzeniami pracowników i różnymi formami ich motywowania.

D o  p o b r a n i a:  Broszura Certified Compensation and Benefits Professional 2018

 

 

PROGRAM CERTYFIKOWANY

   

 Cele szkolenia

 • Poznanie zasad tworzenia skutecznych systemów wynagrodzeń pakietowych
 • Nabycie umiejętności przygotowania profesjonalnych opisów stanowisk
 • Poznanie technik i zasad wartościowania stanowisk pracy
 • Poznanie zasad tworzenia siatek płac
 • Nauczenie zasad budowy systemów płac zasadniczych i całkowitych
 • Zapoznanie uczestników z zasadami zarządzania wynagrodzeniami

 

Grupa docelowa

 • Menedżerowie HR
 • Właściciele, przedstawiciele kadry zarządzającej firmami
 • Specjaliści działów HR, odpowiadający za tworzenie systemów motywacyjnych
 • Osoby planujące udział w projekcie budowania systemów wynagrodzeń pracy w organizacji

 

Język szkolenia

Zajęcia są prowadzone w języku polskim. W formule zamkniętej – na życzenie firmy zamawiającej – szkolenie może odbywać się w języku angielskim.

 

Korzyści dla organizacji i uczestników

 • Nabycie biegłości w procesie profesjonalnego i zgodnego z najwyższymi standardami tworzenia opisów stanowisk
 • Umiejętność tworzenia założeń do budowy systemów płac zasadniczych na potrzeby samodzielnego opracowania narzędzia lub formułowania oczekiwań w stosunku do firmy doradczej
 • Umiejętność tworzenia systemów premiowych i motywacyjnych na potrzeby samodzielnego opracowania narzędzia lub formułowania oczekiwań w stosunku do firmy doradczej
 • Podniesienie efektywności procesów zarządzania wynagrodzeniami w organizacji

 

Tematyka

SESJA I. SYSTEM WYNAGRODZEŃ PAKIETOWYCH

 • Projektowanie systemów wynagrodzeń pakietowych w organizacji
 • Elementy systemu wynagrodzeń pakietowych –  wynagradzanie indywidualne, bodźce krótkoterminowe, bodźce długoterminowe i świadczenia dodatkowe
 • Praktyczne wskazówki w procesie przygotowania i wdrożenia systemów wynagrodzeń pakietowych

SESJA II. WYNAGRODZENIE ZASADNICZE

 • Wycena stanowisk pracy jako narzędzie do budowy wynagrodzeń zasadniczych
 • Opis stanowiska pracy jako podstawa zarządzania wynagrodzeniami – struktura, rola i metodologia tworzenia opisów stanowisk

SESJA III.  WYNAGRODZENIE ZMIENNE

 • Systemowa ocena efektów pracy jako narzędzie do budowy wynagrodzeń pakietowych
 • Zasady budowanie efektywnych systemów premiowych
 • Zasady i metody tworzenia podsystemów wynagrodzeń pakietowych dla różnych jednostek biznesowych
 • Zarządzanie wynagrodzeniami jako skuteczny element realizacji strategii organizacji

 

Metody szkoleniowe

Wykład wsparty prezentacją multimedialną, ćwiczenia indywidualne i grupowe, studia przypadków – opis rozwiązań stosowanych w organizacjach i praca na rzeczywistych raportach, dyskusja.

Słowa kluczowe: szkolenie otwarte z systemów wynagrodzeń, szkolenie certyfikowane, zarządzanie wynagrodzeniami, wynagrodzenia pakietowe, opis stanowisk, siatka płac, motywowanie pracowników, szkolenia w Warszawie

Zobacz także:

Certified HR Business Partner (CHRBP)

Certified Assessor for Assessment & Development Centre (CAADC)

Certificate in Talent and Career Management (CTCM)

Test TIC. Szkolenie certyfikujące

 

Program szczegółowy

Szkolenie otwarte z systemów wynagrodzeń

 

SESJA I. SYSTEM WYNAGRODZEŃ PAKIETOWYCH

1. Projektowanie systemów wynagrodzeń pakietowych w organizacji

 • Funkcje wynagrodzeń pakietowych
 • Determinanty skutecznego motywowania przez system wynagrodzeń
 • Procedury projektowania systemu wynagrodzeń
 • Zasady kształtowania struktury wynagrodzeń całkowitych
 • Wynagrodzenia pakietowe

2. Elementy systemu wynagrodzeń pakietowych –  wynagradzanie indywidualne, bodźce krótkoterminowe, bodźce długoterminowe i świadczenia dodatkowe

 • Rodzaje i zasady wynagrodzeń krótkoterminowych
 • Zalety i wady bodźców krótkoterminowych
 • Indywidualne formy wynagrodzeń
 • Grupowe formy wynagrodzeń
 • Forma wynagrodzeń kafeteryjnych
 • Rodzaje i zasady wynagrodzeń długoterminowych
 • Zalety i wady bodźców długoterminowych
 • Rodzaje i zasady świadczeń dodatkowych
 • Zalety i wady świadczeń dodatkowych

3. Praktyczne wskazówki w procesie przygotowania i wdrożenia systemów wynagrodzeń pakietowych

4. Benefity pozapłacowe wraz z przykładami ich praktycznego wykorzystania w różnych organizacjach

 

SESJA II. WYNAGRODZENIE ZASADNICZE

1. Wycena stanowisk pracy jako narzędzie do budowy wynagrodzeń zasadniczych

 • Co to jest wartościowanie
 • Etapy procesu wartościowania
 • Metody wartościowania pracy
 • Przygotowanie organizacji i pracowników do projektu oraz efekty wdrożenia wartościowania stanowisk pracy
 • Zasady konstruowania tabel płacowych – tradycyjne czy elastyczne
 • Korzyści projektu wartościowania dla organizacji
 • Finalne efekty dla organizacji wdrożenia wartościowania stanowisk pracy
 • Najlepsze praktyki w zakresie budowania i zarządzania płacami zasadniczymi

2. Opis stanowiska pracy jako podstawa zarządzania wynagrodzeniami – struktura, rola i metodologia tworzenia opisów stanowisk

 • Rola i wykorzystanie opisów stanowisk w organizacji
 • Analiza pracy jako podstawa opisów stanowisk pracy
 • Struktura oraz etapy opisu stanowiska pracy

 

SESJA III. WYNAGRODZENIE ZMIENNE

1. Systemowa ocena efektów pracy jako narzędzie do budowy wynagrodzeń pakietowych

 • Rola i zasady oceny efektów pracy
 • Ocena organizacyjnych efektów pracy
 • Ocena grupowych efektów pracy
 • Okresowa ocena indywidualnych efektów pracy
 • Korelacja ocen efektów pracy z wynagrodzeniem

2. Zasady budowania efektywnych systemów premiowych

3. Zasady i metody tworzenia podsystemów wynagrodzeń pakietowych dla różnych jednostek biznesowych

 • Systemy, struktura i specyfika wynagradzania kadry menedżerskiej
 • Główne składniki wynagrodzeń dla działów handlowych
 • Etapy i zasady projektowania systemów wynagrodzeń dla działów handlowych
 • Systemy premiowania – rola i strategia w działach handlowych
 • Systemy wynagrodzeń w produkcji i służbach technicznych
 • Główne składniki wynagrodzeń dla obszaru „back office”
 • Najlepsze praktyki i wdrożenia dla systemów wynagradzania w organizacjach

4. Zarządzanie wynagrodzeniami jako skuteczny element realizacji strategii organizacji

 • Zasady podwyższania płac
 • Metody analizy systemów wynagrodzeń
 • Kontrola budżetowa systemów wynagrodzeń
 • Rola controllingu personalnego
 • Analiza rynku wynagrodzeń – metodyka przeglądów płacowych

Prowadzący

Prowadzący moduły

Ewelina Grygiel - senior trener/ senior konsultant

Absolwentka studiów prawniczych Uniwersytetu Śląskiego, studiów mastere Inżynierii Finansowej Śląskiej Międzynarodowej Szkoły Handlowej, studiów...>>

Aneta Ropek - trener

Absolwentka Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu (kierunek zarządzanie i marketing), Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego (kierunek: zarządzanie...>>

Agnieszka Sabat - senior trener/ senior konsultant

Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego, psycholog pracy i organizacji (SWPS) oraz magister zarządzania (GWSH). Przygotowanie trenerskie uzyskała na studiach...>>

Paweł Szabelewski - konsultant

Studiował na Uniwersytecie Warszawskim (fizyka) i na SGH (zarządzanie). Przez ponad 12 lat związany był z korporacją Mars Inc. (Masterfoods),  gdzie...>>

Beata Wiernicka-Bełz - trener/ konsultant

Absolwentka Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Leona Koźmińskiego. Ukończyła również Polsko-Niemieckie Studium Menadżerskie...>>

Terminy

Warszawa

12-13.12.2019 Sesja I
09-10.01.2020 Sesja II
23-24.01.2020 Sesja III

 

23-24.01.2020 Sesja I
06-07.02.2020 Sesja II
27-28.02.2020 Sesja III

 

27-28.02.2020 Sesja I
12-13.03.2020 Sesja II
26-27.03.2020 Sesja III

19-20.03.2020 Sesja I
02-03.04.2020 Sesja II
16-17.04.2020 Sesja III
23-24.04.2020 Sesja I
07-08.05.2020 Sesja II
21-22.05.2020 Sesja III
21-22.05.2020 Sesja I
04-05.06.2020 Sesja II
18-19.06.2020 Sesja III
18-19.06.2020 Sesja I
02-03.07.2020 Sesja II
16-17.07.2020 Sesja III
Katowice

12-13.12.2019 Sesja I
09-10.01.2020 Sesja II
23-24.01.2020 Sesja III

 

30-31.01.2020 Sesja I
13-14.02.2020 Sesja II
27-28.02.2020 Sesja III

 

 

Wrocław

12-13.12.2019 Sesja I
09-10.01.2020 Sesja II
23-24.01.2020 Sesja III

 

23-24.01.2020 Sesja I
06-07.02.2020 Sesja II
27-28.02.2020 Sesja III

 

 

Kraków

12-13.12.2019 Sesja I
09-10.01.2020 Sesja II
23-24.01.2020 Sesja III

 

23-24.01.2020 Sesja I
06-07.02.2020 Sesja II
27-28.02.2020 Sesja III

 

 

Serock

27-28.02.2020 Sesja I
12-13.03.2020 Sesja II
26-27.03.2020 Sesja III

 

 

 

 

Poznań

12-13.12.2019 Sesja I
09-10.01.2020 Sesja II
23-24.01.2020 Sesja III

 

 

 

 

Łódź

30-31.01.2020 Sesja I
13-14.02.2020 Sesja II
27-28.02.2020 Sesja III

 

 

Warunki udziału

Cena szkolenia: 4500 PLN* (obejmuje udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, certyfikat IBD Business School oraz lunch i serwis kawowy).

Cena szkolenia z dodatkowym certyfikatem International Education Society: 4900 PLN (w tym koszt certyfikatu 400 PLN).

Warunkiem uzyskania certyfikatów po ukończeniu programu, przyznawanych przez IBD Business School oraz International Education Society, jest obecność na minimum 80% zajęć.

 

Uczestnicy szkoleń otwartych realizowanych w kampusie IBD Business School w Serocku mają możliwość skorzystania z transportu z centrum Warszawy oraz preferencyjnych cen noclegów i wyżywienia.

Szczegółowych informacji na ten temat udziela Dział Programów Otwartych. Zapraszamy do kontaktu (022) 768 20 22 lub szkoleniaotwarte@ibd.pl

 

Wszystkie nasze szkolenia znajdują się w Bazie Usług Rozwojowych.

Dowiedz się więcej jak skutecznie uzyskać dofinansowanie –  przeczytaj artykuł!

 

Miejsce zajęć

Warszawa | Poznań | Katowice | Gdańsk | Wrocław | Kraków | Serock | Łódź | Rzeszów | Kielce

Green Park Conference Centre w Serocku

 

* IBD Business School, jako jednostka kształcenia ustawicznego (Zaświadczenie nr 12/K/10 [1], wydane przez Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy), podlega systemowi oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty.

 

Referencje

W 2019 r. uczestniczyłam w warsztatach Certified Compensation and Benefits Professional o łącznym wymiarze 48 godzin, organizowanych przez IBD Business School w Warszawie. Warsztaty spełniły moje oczekiwania co do ich zawartości i tematyki, poziomu organizacji, a przede wszystkim przygotowania merytorycznego prowadzącej trenerki Pani Anety Ropek, której bogate doświadczenie zawodowe oraz charyzma pomogły w zrozumieniu tematu. Przygotowane ćwiczenia indywidualne, grupowe pozwoliły na zobrazowanie różnych podejść do tematu m. in. wynagrodzeń zmiennych, a każdy z uczestników miał możliwość swobodnej wymiany doświadczeń praktycznych. Polecam warsztaty wszystkim specjalistom działów personalnych z obszaru compensation and benefits ze szczególnym uznaniem dla trenerki Pani Anety Ropek.
Ewelina Jasicka