Kreowanie i innowacyjność w marketingu

Innowacyjny marketing – audyt i doradztwo

Innowacyjny marketing, kreatywność to siła napędowa rozwoju firmy, czynnik, który często stanowi o jej być albo nie być, szczególnie w czasach trudnej sytuacji rynkowej, recesji. Nie zawsze wprowadza się nowy produkt czy rozwiązanie. Czasem stosuje się innowacyjny marketing produktów, odmienną, unikalną formę promocji, prezentacji wcześniej nie zauważalnych cech. Mogą być one istotne z punktu widzenia rynku i konsumenta.

 

IBD Business School posiada odpowiednią ekspertyzę w zakresie praktycznego stosowania szeregu technik, metod i modeli, które mogą wyzwolić i pobudzić wzrost kreatywności w firmie, a także w marketingu. To wiarygodny i profesjonalny partner biznesowy podczas prowadzenia audytu i doradztwa w zakresie kreowania praktycznych rozwiązań. Niejednokrotnie uwzględniają one mechanizmy psychologiczne, które pobudzają innowacyjność na poziomie firmy.

Innowacyjny marketing – na czym polega

Pobudzanie innowacyjności to kompleksowe działania kierownictwa podmiotu – ekonomiczne, techniczne, motywacyjne, organizacyjne ograniczające opór wobec zmian. To także zachęcanie współpracowników do kreowania i zgłaszania innowacji, z późniejszym ich popularyzowaniem. Powyższe może być realizowane z uwzględnieniem różnych etapów i modeli dostosowanych do każdej z firm. Ponadto rozwojowi innowacji wśród pracowników w ujęciu marketingowym sprzyja pozytywne nastawienie do eksperymentowania i uczenia się. Inicjatorzy pomysłów powinni w krótkim czasie otrzymywać informację zwrotną dotyczącą proponowanej przez nich idei, aby móc monitorować jej realizację i wprowadzać ewentualne korekty. Wszelkie wychwycone błędy stanowią naukę, dzięki której w przyszłości innowacje będą coraz to doskonalsze.

Zarządzanie innowacjami powinno być procesem naturalnym, wpisanym w tradycyjny sposób funkcjonowania firmy. Jest też szereg warunków, które muszą zostać spełnione, aby pobudzać innowacyjność w zespołach. Kluczowe jest silne zaangażowanie kadry zarządzającej prezentujące się w postawie akceptacji polityki innowacyjnej w organizacji i zdeterminowania do jej realizacji. W takiej sytuacji podwładni i działy marketingu będą skłonni zgłaszać kreatywne nowe pomysły i monitorować ich wdrożenie. Ponadto, osoby zarządzające innowacjami i koordynujące ten proces powinny dysponować odpowiednimi kompetencjami, jak wiedza naukowa i praktyczna, temperament, cierpliwość oraz umiejętności komunikacyjne.

Innowacyjny marketing, jak wynika z powyższego, to proces kreowania i innowacji na poziomie marketingu i całej firmy jest skomplikowany i wymaga określonych kompetencji, które posiada i oferuje IBD Business School w charakterze audytora i/lub doradcy jako renomowana szkoła biznesu skupiająca praktyków i ekspertów biznesu.

Zapraszamy do kontaktu i współpracy!