Czas trwania 16 godz., 2 dni Ilość sesji 1

Najbliższe terminy

Termin Miejsce Cena - zw. z VAT
21.05.2018 - 22.05.2018 Warszawa 1550 PLN
21.05.2018 - 22.05.2018 Katowice 1550 PLN
02.07.2018 - 03.07.2018 Warszawa 1550 PLN
03.09.2018 - 04.09.2018 Warszawa 1550 PLN
08.10.2018 - 09.10.2018 Warszawa 1550 PLN
19.11.2018 - 20.11.2018 Warszawa 1550 PLN
10.12.2018 - 11.12.2018 Warszawa 1550 PLN
Wypełnij zgłoszenie

Ocena projektów inwestycyjnych

 

Seminarium systematyzuje wiedzę z zakresu kalkulacji wartości rezydualnej w projektach inwestycyjnych i analizy ryzyka inwestycji oraz z zakresu motywacji wyboru metody oceny projektów inwestycyjnych.

Adresatami programu są wszyscy ci, którzy opracowują, wdrażają lub odpowiadają za realizację projektów inwestycyjnych.

 

Cele seminarium

 • Zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu finansowej oceny racjonalności i ryzyka projektów inwestycyjnych
 • Pogłębienie wiedzy z zakresu metod oceny opłacalności projektów inwestycyjnych

 

Grupa docelowa

 • Osoby odpowiedzialne za przeprowadzanie analizy finansowej projektów inwestycyjnych
 • Specjaliści analizujący wnioski kredytowe
 • Pracownicy firm inwestycyjnych i doradczych
 • Prywatni inwestorzy
 • Osoby z departamentów odpowiedzialnych za inwestycje i finansowanie
 • Właściciele
 • Kierownicy projektów
 • Dyrektorzy finansowi

 

Korzyści dla organizacji i uczestników

 • Zdobycie wiedzy z zakresu kalkulacji wartości rezydualnej w projektach inwestycyjnych i o analizie ryzyka inwestycji
 • Poszerzenie wiedzy o motywacji wyboru metody oceny projektów inwestycyjnych
 • Poznanie szczegółowych założeń modeli FCFF, FCFE, EVA, APV
 • Nabycie umiejętności kalkulacji wolnych przepływów pieniężnych i doboru stóp dyskontowych

 

Tematyka

 • Ocena finansowej racjonalności i ryzyka projektów inwestycyjnych a ocena finansowej wykonalności inwestycji
 • Klasyfikacja inwestycji
 • Przegląd metod oceny opłacalności projektów inwestycyjnych
 • Porównanie dyskontowych modeli oceny projektów inwestycyjnych w ocenie projektów rozwojowych
 • Koncepcja zmodyfikowanej wewnętrznej stopy zwrotu
 • Zasady kalkulacji wolnych przepływów pieniężnych na użytek wyceny inwestycji
 • Kalkulacja wolnych przepływów pieniężnych i dobór stóp dyskontowych w modelu NPV
 • Zasady kalkulacji wartości rezydualnej w projektach rozwojowych
 • Różnice w sposobie oceny projektów odtworzeniowych i racjonalizatorskich – analizy przypadków
 • Analiza ryzyka inwestycji
 • Elementy wyceny opcji realnych w projektach inwestycyjnych – koncepcja drzew decyzyjnych

 

Metody szkoleniowe

Wykład, dyskusja, ćwiczenia, studia przypadku

Słowa kluczowe: szkolenie otwarte, ocena projektów inwestycyjnych, ryzyko inwestycyjne, metody oceny opłacalności inwestycji, klasyfikacja inwestycji, kalkulacja finansowa, szkolenia w Warszawie

Prowadzący

Prowadzący moduły

dr hab. Arkadiusz Kustra - senior konsultant/ wykładowca

Dyrektor Programowy Centrum Eksperckiego - Finanse i Ład Korporacyjny, członek Rady Programowej IBD Business School
Ekspert z zakresu szeroko rozumianych finansów przedsiębiorstw, rachunkowości finansowej, matematyki finansowej, wyceny przedsiębiorstw i pozyskiwania...>>

Terminy

21-22.05.2018, Warszawa

21-22.05.2018, Katowice

02-03.07.2018, Warszawa

03-04.09.2018, Warszawa

08-09.10.2018, Warszawa

19-20.11.2018, Warszawa

10-11.12.2018, Warszawa

Warunki udziału

Cena seminarium*: 1.550 PLN (obejmuje udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, certyfikat IBD Business School oraz lunch i serwis kawowy)

Warunkiem uzyskania certyfikatu przyznawanego przez IBD Business School jest obecność na minimum 80% zajęć.

 

Wszystkie nasze szkolenia znajdują się w Bazie Usług Rozwojowych.

Dowiedz się więcej jak skutecznie uzyskać dofinansowanie –  przeczytaj artykuł!

 

* IBD Business School, jako jednostka kształcenia ustawicznego (Zaświadczenie nr 12/K/10, wydane przez Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy), podlega systemowi oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty.

 

Referencje

Zajęcia miały charakter praktyczny, warsztatowy, tak jak tego oczekiwaliśmy. Przykłady obrazowały merytoryczne treści, doskonale trafiały do odbiorców i ułatwiały im zrozumienie materiału.
Piotr Flaun Zastępca Dyrektora ds. finansowowo-księgowych Transpot SA
Zarówno od strony organizacyjnej (prowadzący, sala szkoleniowa, rytm szkolenia, środki techniczne, obiad, serwis kawowy, długość przerw itd.), jak i zakres merytoryczny samego szkolenia oraz sposób przeprowadzenia, stały na bardzo wysokim poziomie! A brałem udział, w czasie ostatnich lat, w kilkudziesięciu, różnych szkoleniach.
Kazimierz Zając General Motors Manufacturing Poland