Czas trwania 16 godz., 2 dni Ilość sesji 1

Najbliższe terminy

Termin Miejsce Cena - zw. z VAT
21.10.2023 - 22.10.2023 On-line 2000 PLN
09.12.2023 - 10.12.2023 On-line 2000 PLN
Wypełnij zgłoszenie

Ocena projektów inwestycyjnych – szkolenie

Program jest realizowany w formule online active learning. Gwarantuje ona wysoką jakość i interaktywność prowadzonych zajęć oraz dostęp do najlepszych prowadzących i ekspertów. Pozwala uczyć się z dowolnego miejsca w Polsce i za granicą, w odpowiednim dla siebie czasie i miejscu.

Jak pracujemy?

 • Poszczególne sesje odbywają się w układzie: 4 godz. zajęć przed południem | przerwa obiadowa | 3 godz. zajęć popołudniu
 • Nasi wykładowcy i trenerzy są w pełni przygotowani do prowadzenia szkoleń w formule online (od wielu lat łączymy zajęcia stacjonarne z edukacją zdalną)
 • Sesje realizujemy przy wykorzystaniu platformy Teams
 • Materiały szkoleniowe, case studies oraz ćwiczenia udostępniamy do pobrania na platformie e-learningowej
 • W odniesieniu do programów certyfikowanych nasi absolwenci otrzymują certyfikaty potwierdzające zdobycie kwalifikacji (dotyczy to również certyfikatów międzynarodowych).

Dynamicznie zmieniające się otoczenie oraz rosnąca konkurencja w każdym sektorze gospodarki sprawiają, że coraz większym wyzwaniem jest rozwój przedsiębiorstwa. Czynnikiem sukcesu w tym przypadku okazuje się planowanie. Im lepiej podmiot jest przygotowany na możliwe scenariusze, zwłaszcza potencjalne zawirowania na rynkach, tym większa szansa na jego przetrwanie oraz rozwój. W tym kontekście niezwykle cenną umiejętnością jest ocena opłacalności projektów inwestycyjnych. Chodzi o umiejętność wyboru tych projektów, których realizacja z jednej strony nie wpłynie negatywnie na sposób funkcjonowania przedsiębiorstwa, zaś z drugiej, pozwoli maksymalizować korzyści podmiotu.

Szkolenie „Ocena projektów inwestycyjnych” jest w szczególności adresowane do osób odpowiedzialnych za zarządzanie przedsiębiorstwami lub departamentami oraz działami wyodrębnionymi w ramach struktury organizacyjnej, a także właścicieli przedsiębiorstw.

 

Cele szkolenia

 • Przekonanie uczestników o znaczeniu planowania dla długoterminowego rozwoju przedsiębiorstwa
 • Nabycie umiejętności czytania i interpretowania informacji zawartych w sprawozdaniach finansowych
 • Poznanie najważniejszych metod i narzędzi planowania, budżetowania i controlingu
 • Przekazanie uczestnikom wiedzy na temat możliwości przeprowadzania różnego rodzaju analiz, w tym w szczególności analizy wrażliwości i scenariuszowej
 • Zaznajomienie uczestników z rodzajami ryzyka oraz mechanizmami niwelowania ich wpływu na działalność operacyjną przedsiębiorstwa

Grupa docelowa

 • Kierownicy projektów
 • Kierownicy linii produkcyjnych
 • Menedżerowie
 • Właściciele firm
 • Dyrektorzy ds. personalnych
 • Dyrektorzy ds. marketingu
 • Dyrektorzy ds. sprzedaży
 • Franczyzobiorcy

Korzyści dla organizacji

 • Kompleksowe planowanie rozwoju przedsiębiorstwa w perspektywie długoterminowej
 • Monitoring podejmowanych działań, analiza odchyleń od planów, podejmowania doraźnych działań podnoszących efektywność prowadzonej działalności
 • Minimalizacja wpływu poszczególnych rodzajów ryzyka na przebieg procesów produkcyjnych i sprzedażowych przedsiębiorstwa
 • Możliwość wyboru i realizacji optymalnych projektów inwestycyjnych

Korzyści dla uczestników

 • Zwiększenie świadomości finansowej uczestników szkolenia, zapoznanie ich z terminologią finansową oraz jej utrwalenie poprzez ćwiczenia
 • Zrozumienie informacji finansowych i sposobów ich wykorzystania
 • Zrozumienie wpływu planowania na kompleksowy rozwój przedsiębiorstwa w perspektywie długoterminowej
 • Nabycie umiejętności analizy rzeczywistej sytuacji finansowej przedsiębiorstwa i ryzyka związanego z jego funkcjonowaniem
 • Nabycie umiejętności efektywnej komunikacji z osobami z działów produkcji i sprzedaży

Tematyka szkolenia – główne zagadnienia

 1. Analiza działalności przedsiębiorstw na podstawie sprawozdań finansowych
 2. Analiza opłacalności projektów inwestycyjnych
 3. Planowanie przychodów w długim okresie
 4. Monitorowanie budżetów i pozycji kosztowych

Metody szkoleniowe

W szkoleniach i warsztatach on-line wykorzystujemy powszechnie dostępne platformy internetowe.

Wykład, dyskusja, ćwiczenia, studia przypadku

Słowa kluczowe: inwestycja, projekt inwestycyjny, efektywność, plany, odchylenia, zysk, budżetowanie, controlling,  szkolenie otwarte, ocena projektów inwestycyjnych

Zobacz także:

Akademia Finansów dla Menedżerów

Kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych

 

Prowadzący

Prowadzący moduły

dr Krzysztof Świeszczak - Lider merytoryczny programu

Doktor nauk ekonomicznych, adiunkt na Katedrze Bankowości w Instytucie Finansów na Uniwersytecie Łódzkim. Absolwent tej uczelni na kierunku: Finanse...>>

dr hab. Arkadiusz Kustra - senior konsultant/ wykładowca

Dyrektor Programowy Centrum Eksperckiego - Finanse i Ład Korporacyjny, członek Rady Programowej IBD Business School
Ekspert z zakresu szeroko rozumianych finansów przedsiębiorstw, rachunkowości finansowej, matematyki finansowej, wyceny przedsiębiorstw i pozyskiwania...>>

Terminy

15-16.04.2023, Online

17-18.06.2023, Online

26-22.08.2023, Online

21-22.10.2023, Online

09-10.12.2023, Online

Warunki udziału

Cena seminarium*: 2000 PLN (obejmuje udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, certyfikat IBD Business School)

 

Wszystkie nasze szkolenia znajdują się w Bazie Usług Rozwojowych.

Dowiedz się więcej jak skutecznie uzyskać dofinansowanie –  przeczytaj artykuł!

 

* IBD Business School, jako jednostka kształcenia ustawicznego (Zaświadczenie nr 12/K/10, wydane przez Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy), podlega systemowi oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty.

 

Referencje

Brałem udział w szkoleniu "Ocena projektów inwestycyjnych", organizowanym przez IBD Business School. Wiedza przekazana podczas szkolenia pokrywała sie z ofertą, a zajęcia były przeprowadzone w pełni profesjonalnie i zrozumiale dla odbiorców. Grupa składająca się z kilku uczestników dawała możliwości wymiany doświadczeń i spostrzeżeń pomiędzy uczestnikami w nawiązaniu do omawianego materiału.
Rafał Perekińczuk Wojskowe Zakłady Łączności Nr 1 SA
Zajęcia miały charakter praktyczny, warsztatowy, tak jak tego oczekiwaliśmy. Przykłady obrazowały merytoryczne treści, doskonale trafiały do odbiorców i ułatwiały im zrozumienie materiału.
Piotr Flaun Zastępca Dyrektora ds. finansowowo-księgowych Transpot SA
Zarówno od strony organizacyjnej (prowadzący, sala szkoleniowa, rytm szkolenia, środki techniczne, obiad, serwis kawowy, długość przerw itd.), jak i zakres merytoryczny samego szkolenia oraz sposób przeprowadzenia, stały na bardzo wysokim poziomie! A brałem udział, w czasie ostatnich lat, w kilkudziesięciu, różnych szkoleniach.
Kazimierz Zając General Motors Manufacturing Poland