Szkolenia z marketingu

szkolenia z marketinguSzkolenia z marketingu, a także ze sprzedaży, obsługi klienta i negocjacji budowaliśmy podczas wielu projektów zamkniętych, realizowanych głównie dla dużych firm. To doświadczenie znalazło swoje odzwierciedlenie zarówno w doborze tematyki w poszczególnych sesjach, jak i w stosowanej metodyce kształcenia. Obecna oferta szkoleń otwartych z tego działu pokazuje, na jakie zagadnienia kładziemy nacisk w kształceniu marketingowców w dobie coraz silniej rozwijającego się e-marketingu.

Szkolenia z marketingu – co je wyróżnia?

Oferta programowa IBD Business School z marketingu, sprzedaży, negocjacji i obsługi klienta została przygotowana przez praktyków. Jest wynikiem ich profesjonalnej wiedzy, przemyśleń i wieloletnich obserwacji, a także unikalnych doświadczeń Szkoły, wyniesionych z realizacji złożonych projektów dla dużych firm z różnych branż oraz z systematycznej analizy rynku i badań w zakresie nowoczesnego kształcenia umiejętności marketingowych, sprzedażowych i kompetencji menedżerskich.

Współczesny marketing musi umieć elastycznie łączyć klasyczną wiedzę o sztuce sprzedawania z niezwykle szybko rozwijającą się cyfrową infrastrukturą współczesnej gospodarki, która daje niespotykane dotychczas możliwości kontaktu z konsumentem i poznawania „na gorąco” jego oczekiwań, potrzeb i – EMOCJI.

Adresaci szkoleń z marketingu, sprzedaży i negocjacji

  • dyrektorzy i kierownicy działów marketingu i sprzedaży
  • menedżerowie ds. marketingu, komunikacji marketingowej, sprzedaży oraz PR
  • kierowników marek i produktów
  • specjaliści pracujący w agencjach reklamowych, PR
  • menedżerowie ds. sprzedaży
  • właściciele i sukcesorzy małych i średnich firm
  • osoby odpowiedzialne za opracowanie i wdrożenie strategii marketingowych
  • osoby odpowiedzialne za opracowanie i wdrożenie strategii marketingowych

Zobacz ofertę szkoleń otwartych z marketingu, sprzedaży i negocjacji