Czas trwania 48 godzin, 6 dni Ilość sesji 3

Najbliższe terminy

Termin Miejsce Cena - zw. z VAT
28.09.2023 - 27.10.2023 On-line 3500 PLN
26.10.2023 - 17.11.2023 On-line 3500 PLN
30.11.2023 - 12.01.2024 On-line 3500 PLN
14.12.2023 - 26.01.2024 On-line 3500 PLN
Wypełnij zgłoszenie

Rising Leaders Program – szkolenie z przywództwa dla nowych menedżerów

Program jest realizowany w formule online active learning. Gwarantuje ona wysoką jakość i interaktywność prowadzonych zajęć oraz dostęp do najlepszych prowadzących i ekspertów. Pozwala uczyć się z dowolnego miejsca w Polsce i za granicą, w odpowiednim dla siebie czasie i miejscu.

Jak pracujemy?

 • Poszczególne sesje odbywają się w układzie: 4 godz. zajęć przed południem | przerwa obiadowa | 3 godz. zajęć popołudniu
 • Nasi wykładowcy i trenerzy są w pełni przygotowani do prowadzenia szkoleń w formule online (od wielu lat łączymy zajęcia stacjonarne z edukacją zdalną)
 • Sesje realizujemy przy wykorzystaniu platformy Teams
 • Materiały szkoleniowe, case studies oraz ćwiczenia udostępniamy do pobrania na platformie e-learningowej

W odniesieniu do programów certyfikowanych nasi absolwenci otrzymują certyfikaty potwierdzające zdobycie kwalifikacji (dotyczy to również certyfikatów międzynarodowych).

Szkolenie z przywództwa dla nowych menedżerów, którzy  dopiero zaczynają swoją karierę w tej roli, oraz dla osób, które w przyszłości chcą pracować jako menedżerowie.

Program szkolenia RLP został stworzony przez najlepszych ekspertów IBD Business School na podstawie doświadczeń w pracy z nowymi menedżerami i wiedzy o wyzwaniach, przed jakimi stoją. Jest oparty na autorskich badaniach kadry menedżerskiej, rzetelnej wiedzy naukowej oraz praktyce w zagranicznych i polskich organizacjach. Polecany dla tych wszystkich, którzy rozpoczynają przygodę z zarządzaniem oraz  poszukują nowoczesnych i praktycznych programów edukacyjnych, pozwalających nabyć kompetencje menedżerskie i wejść w świat leadershipu.

Rising Leaders Program to szkolenie menedżerskie, które daje solidną podstawę do dalszego rozwoju zawodowego, koncentruje się na umiejętnościach, które decydują o skutecznym i odpowiedzialnym przywództwie.

D o  p o b r a n i a: Broszura Rising Leaders Program

 

 

PROGRAM CERTYFIKOWANY

   

 

Grupa docelowa

Jeżeli jesteś osobą, która zaczyna przygodę z zarządzaniem lub zarządzasz zespołem i wspierasz rozwój pracowników oraz posiadasz doświadczenie do 2-lat w zarządzaniu zespołami, ten program jest dla Ciebie.

Zapraszamy:

 • przyszłych menedżerów
 • menedżerów
 • kierowników projektu
 • właścicieli firmy

 

Język szkolenia

Zajęcia są prowadzone w języku polskim. W formule zamkniętej – na życzenie firmy zamawiającej – szkolenie może odbywać się w języku angielskim.

 

Program ramowy

SESJA I. KOMUNIKACJA W ZARZĄDZANIU. JAK MÓWIĆ, ŻEBY INNI NAS SŁUCHALI

 • Symulacyjna gra szkoleniowa otwierająca szkolenie
 • Dlaczego komunikacja jest kluczowa w zarządzaniu?  Jak mówić, by inni słuchali – narzędzia komunikacji menedżera
 • Kluczowe rozmowy menedżera – katalog

SESJA II. BUDOWANIE ZESPOŁU I WSPÓŁPRACA. DREAM TEAM – ZBUDUJ ZESPÓŁ SWOICH MARZEŃ!

 • Symulacyjna gra szkoleniowa otwierająca szkolenie
 • Praca zespołowa – zagadka efektywności w biznesie rozwikłana
 • Jak zbudować i rozwijać zespół – metody, narzędzia
 • Jak wzmacniać efektywność zespołów w organizacji – potencjał menedżera

SESJA III. EFEKTYWNOŚĆ MENEDŻERA I ZESPOŁU. FITNESS MENEDŻERA – ZWIĘKSZ EFEKTYWNOŚĆ!

 • Symulacyjna gra szkoleniowa otwierająca szkolenie
 • Co kradnie nasz czas? Proaktywność w zarządzaniu czasem
 • Cele i priorytety – klucz do efektywności

 

Szkolenie dla nowych menedżerów RISING LEADERS PROGRAM obejmuje:

 • 3 sesje grupowe na sali
 • indywidualną diagnozę
 • raport oraz Indywidualny Plan Rozwoju (IPR)

Podczas trwania programu wykorzystane zostaną narzędzia diagnozy kompetencji menedżerskich:

– diagnoza baterią testów IBD

 • Rzetelne i wygodne narzędzia indywidualnej diagnozy potencjału menedżera
 • Omówienie wyników podczas sesji grupowej

– Indywidualny Plan Rozwoju

 • Na podstawie wyników diagnozy menedżerowie przygotowują Indywidualny Plan Rozwoju jako wsparcie w dalszym procesie rozwoju

– testy i kwestionariusze

Indywidualna diagnoza w wybranych obszarach kompetencji menedżerskich  – testy i kwestionariusze wraz z omówieniem podczas sesji grupowych.

 

Rozwijane kompetencje menedżerskie

SESJA I. Komunikacja | Wywieranie wpływu | Zarządzanie zespołem i kierowanie
SESJA II. Budowa zespołu | Współpraca | Zarządzanie zespołem i kierowanie
SESJA III. Planowanie i organizacja prac | Orientacja na wyniki i cele | Zarządzanie zespołem i kierowanie

 

Metody szkoleniowe

W szkoleniach i warsztatach on-line wykorzystujemy powszechnie dostępne platformy internetowe.

 • Gry szkoleniowe
 • Tematyczne case study
 • Filmy instruktażowe
 • Role play
 • Ćwiczenia indywidualne i grupowe
 • Testy
 • Dyskusje moderowane
 • Feedback trenerski i feedback partnerski

Słowa kluczowe: szkolenie otwarte, szkolenie certyfikowane, szkolenie dla nowych menedżerów, komunikacja, zarządzanie zespołem, kompetencje menedżerskie, gra szkoleniowa

Zobacz także:

High Performance Leadership (HPL)

Certificate in Business Mentoring (CBM) – szkolenie z mentoringu

 

Program szczegółowy

Szkolenie otwarte z przywództwa

 

SESJA I. KOMUNIKACJA W ZARZĄDZANIU. JAK MÓWIĆ, ŻEBY INNI NAS SŁUCHALI

Kluczowe cele sesji to:

 • Rozwijanie kompetencji komunikacji menedżerskiej w budowaniu relacji, współpracy i kierowaniu zespołem
 • Poznanie różnych rodzajów komunikatów: budujących autorytet, kreujących współpracę, motywujących, dyscyplinujących itp.
 • Zdobycie umiejętności posługiwania się narzędziami komunikacji menedżerskiej
 • Zdobycie umiejętności prowadzenia kluczowych rozmów menedżerskich
 • Rozwijanie kompetencji radzenia sobie w trudnych sytuacjach w komunikacji menedżerskiej
 • Rozwijanie skuteczności w  stawianiu granic  z zachowaniem szacunku dla rozmówcy

 

Program sesji

 1. Symulacyjna gra szkoleniowa otwierająca szkolenie

Dzięki symulacji uczestnicy doświadczą i zrozumieją:

 • Jak się komunikować, żeby dojść do sedna sprawy?
 • Od czego zależy skuteczność komunikacyjna? Jak ją wzmacniać?
 • Jakie są sposoby komunikowania się nastawione na realizację celów i wzmacnianie relacji zespołowych
 • Jak budować zaufanie
 • Jak zarządzać dyskusją w grupie
 • W jaki sposób komunikować się, aby dojść do rozwiązań przy zachowaniu ekonomii czasowej spotkań
 • Jak zapanować nad szumem informacyjnym, czyli oddzielać nieistotne informacje – jako ważna umiejętność w biznesie i w dochodzeniu do rozwiązań problemu

 

 1. Dlaczego komunikacja jest kluczowa w zarządzaniu?
 • Komunikacja jako podstawowe narzędzie menedżera w budowaniu i rozwijaniu zespołu
 • Wpływ przyjaznego systemu komunikacji na atmosferę współpracy i motywację do działania
 • Na czym polega skuteczna komunikacja w miejscu pracy?
 • Moja sprawność komunikacyjna – test
 • Komunikacja w zespole i pomiędzy zespołami
 • Bariery w procesie komunikacji i ich konsekwencje
 • Interpretowanie, oskarżanie, przenoszenie odpowiedzialności, wycofanie, pozorna zgoda, wydawanie poleceń – monitoring zachowań niekonstruktywnych w pracy zespołowe

 

 1. Jak mówić, by inni słuchali – narzędzia komunikacji menedżera
 • Sztuka dialogu – jak rozmawiać z zespołem?
 • Kluczowe narzędzia komunikacyjne w komunikacji werbalnej
 • Techniki aktywnego słuchania – Komunikacyjny Panel Sterowania
 • Klarowne definiowanie i formułowanie oczekiwań
 • Zwroty zabezpieczające zrozumienie i relacje
 • Unikanie nieporozumień i chaosu informacyjnego
 • Mowa ciała jako ważny kontekst wypowiedzi
 • Komunikacja jako podstawa budowania relacji w zespole
 • Katalog efektywnych narzędzi komunikacyjnych dla poszczególnych obszarów problemowych

 

 1. Kluczowe rozmowy menedżera – katalog
 • Pozytywny i negatywny feedback – sztuka mobilizowania pracowników do rozwoju
 • Formułowanie konstruktywnych uwag krytycznych
 • Wyrażanie szacunku i uznania
 • Narzędzia Jednominutowego Menedżera: jednominutowe cele, jednominutowe pochwały i jednominutowe reprymendy
 • Przekazywanie zadań, delegowanie, monitorowanie
 • Trudne rozmowy

 

SESJA II. BUDOWANIE ZESPOŁU I WSPÓŁPRACA. DREAM TEAM – ZBUDUJ ZESPÓŁ SWOICH MARZEŃ!

Kluczowe cele sesji to:

 • Poznanie czynników decydujących o efektywności zespołów i pracy zespołowej w organizacji
 • Rozwijanie konstruktywnych ról grupowych, budujących współpracę
 • Wzmacnianie umiejętności pobudzania zespołu do brania odpowiedzialności
 • Rozwijanie umiejętności budowania, rozwijania zespołu i zarządzania zespołem
 • Wzmacnianie kompetencji podnoszenia efektywności pracy zespołowej

 

Program sesji

 1. Symulacyjna gra szkoleniowa otwierająca szkolenie

Dzięki symulacji uczestnicy doświadczą i zrozumieją:

 • W jaki sposób synchronizować działania zespołowe, aby wzmacniać efektywność współdziałania i osiągać zamierzone cele?
 • Co to znaczy budować dobrą współpracę?
 • Jakie formy komunikacji są najbardziej skuteczne do budowania efektywnej współpracy?
 • W jaki sposób przekonać zespół i konstruktywnie wywierać wpływ na innych
 • Jakie są role zespołowe i w jaki sposób budować efektywność zespołu?
 • Jak zapobiegać trudnym sytuacjom i radzić sobie z napięciami w zespole

 

 1. Praca zespołowa – zagadka efektywności w biznesie rozwikłana
 • Test – diagnoza ról grupowych
 • Katalog zachowań promujących  współdziałanie oraz szczepionki przeciwko działaniom utrudniającym współpracę
 • Jak budować zaufanie  – czy w biznesie potrzebne jest zaufanie i co możemy osiągnąć dzięki wzajemnemu zaufaniu w zespole?
 • Diagnoza własnych sposobów funkcjonowania w zespole
 • Inteligencja emocjonalna – warunek sukcesu w pracy z innymi ludźmi

 

 1. Jak zbudować i rozwijać zespół – metody, narzędzia
 • Rola wizji w budowaniu zaangażowania członków zespołu
 • Etapy rozwoju zespołu
 • Tworzenie wspólnych norm i zasad
 • Metody koncentrowania zespołów wokół zadań i celów
 • Metody budowania i wzmacnianie pozytywnych relacji w zespole
 • Docenianie członków zespołu
 • Budowanie spoistości zespołu – narzędzia
 • Metody promowania pracy zespołowej jako stylu działania

 

4. Jak wzmacniać efektywność zespołów w organizacji – potencjał menedżera

 • Cooperation – Based Leadership – czyli sukces menedżera tkwi w jego zespole
 • Kreowanie kultury współpracy i zespołowości w organizacji – metody
 • Potencjał menedżera w kreowaniu zespołowości – wymiary HPI®:
  • stabilność
  • ambicja
  • towarzyskość
  • wrażliwość interpersonalna
  • systematyczność
  • dociekliwość
  • otwartość na wiedzę

 

SESJA III. EFEKTYWNOŚĆ MENEDŻERA I ZESPOŁU. FITNESS MENEDŻERA – ZWIĘKSZ EFEKTYWNOŚĆ!

Kluczowe cele sesji to:

 • Poznanie czynników decydujących o efektywności wykorzystania kluczowych zasobów w pracy: czasu, ilości i rodzaju zadań, kompetencji pracowników
 • Zdobycie umiejętności formułowania celów i zadań
 • Rozwinięcie umiejętności rozróżniania wagi zadań i formułowania priorytetów działania
 • Rozwój umiejętności optymalnego określania ram czasowych w celu kontroli realizacji zadań
 • Wzmacnianie kompetencji budowania w zespole odpowiedzialności za jakość i wyniki pracy

 

Program sesji

 1. Symulacyjna gra szkoleniowa otwierająca szkolenie

Dzięki symulacji uczestnicy doświadczą i zrozumieją:

 • Jak optymalizować pracę zespołu?
 • Na czym polega optymalna organizacja czasu?
 • Jakie korzyści biznesowe (m.in. poprawę wyniku finansowego) przynosi efektywne wykorzystanie czasu i ludzi?
 • Jak ustalać priorytety i w przypadku nadmiaru zadań – rezygnować z tych mniej ważnych?
 • Jak zarządzać zadaniami w zespole – komu i które zadania przydzielać?
 • Jak ustalać racjonalnie terminy realizacji zadań?
 • Jak planować kolejność realizacji zadań i unikać marnowania czasu?

 

 1. Co kradnie nasz czas? Proaktywność w zarządzaniu czasem
 • Test osobistych wartości: wartości osobiste i indywidualne priorytety życiowe a narzędzia zarządzania czasem
 • Ile kosztuje czas? – ocena kosztów niewłaściwego spożytkowania czasu
 • Dwie postawy życiowe – dwa modele w podejściu do zarządzania czasem: Allen i Covey
 • Jakie ma skutki postawa pro-aktywna i reaktywna – jak uczyć podwładnych postawy proaktywnej?
 • „Złodzieje i pożeracze czasu” versus „pomocnicy czasu”
 • Sporządzanie budżetu czasu – czyli na co zużywamy nasz menedżerski czas?
 • Metaplan: co kradnie mój czas? zadanie grupowe – katalog przeszkód optymalnego wykorzystania czasu

 

 1. Cele i priorytety – klucz do efektywności
 • Priorytety krótko i długofalowe. Konflikt priorytetów.
 • Cele a priorytety – zasada Eisenhowera, matryca Covey
 • Sposoby radzenia sobie z nadmiarem zajęć
 • Modele definiowania celów – SMART
 • Przekazywanie celów pracownikom
 • Praktyczne ćwiczenia w ustalaniu celów w oparciu o poznane zasady

 

Prowadzący

Prowadzący moduły

Krzysztof Groszyk - senior trener/ senior konsultant

Absolwent Politechniki Warszawskiej, studia doktoranckie odbył w Instytucie Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej tej uczelni. Ukończył profesjonalne...>>

Dariusz Jęda - senior trener/ coach

Praktyk biznesu z wieloletnim doświadczeniem w międzynarodowych korporacjach na różnym poziomie strategicznego zarządzania HR i biznesem. Specjalizuje...>>

Marzena Kostelecka - trener/ konsultant/ coach

Absolwentka Wydziału Filologii Uniwersytetu Śląskiego oraz studiów podyplomowych z zarządzania ludźmi (Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania...>>

Ewa Mentel - trener

Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, biegły sądowy Sądu Okręgowego w Katowicach z zakresu psychologii. Ma certyfikat AKADEMII MISTRZÓW...>>

Maciej Polański - senior trener

Psycholog. Absolwent Wydziału Psychologii Uniwersytetu Śląskiego. Doświadczenie biznesowe zdobywał w firmie Prospero Business Training pełniąc przez...>>

Aneta Ropek - trener

Absolwentka Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu (kierunek zarządzanie i marketing), Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego (kierunek: zarządzanie...>>

Elżbieta Sawczyn - senior trener/ senior konsultant

Absolwentka Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Poznaniu i studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona...>>

dr Michał Szulawski - senior trener/ coach/ konsultant

Doktor psychologii i absolwent filologii angielskiej. Autor artykułów i współautor publikacji książkowych z zakresu relacji międzyludzkich i motywacji....>>

Terminy

On-line

24-25.08.2023 Sesja I
07-08.09.2023 Sesja II
21-22.09.2023 Sesja III

28-29.09.2023 Sesja I
12-13.10.2023 Sesja II
26-27.10.2023 Sesja III
26-27.10.2023 Sesja I
09-10.11.2023 Sesja II
16-17.11.2023 Sesja III
30.11-01.12.2023 Sesja I
14-15.12.2023 Sesja II
11-12.01.2024 Sesja III
14-15.12.2023 Sesja I
11-12.01.2024 Sesja II
25-26.01.2024 Sesja III

Warunki udziału

Cena szkolenia: 3 500 PLN* –  (obejmuje udział w zajęciach grupowych, indywidualny raport diagnostyczny, indywidualną sesję feedbackową, materiały szkoleniowe, certyfikat IBD Business School).

Cena szkolenia z dodatkowym certyfikatem International Education Society: 3 900 PLN (w tym koszt certyfikatu 400 PLN).

Warunkiem uzyskania certyfikatów ukończenia programu, przyznawanych przez IBD Business School oraz International Education Society, jest obecność na minimum 80% zajęć.

 

Szczegółowych informacji na ten temat udziela Dział Programów Otwartych. Zapraszamy do kontaktu 695 330 033, (022) 768 20 22 lub szkoleniaotwarte@ibd.pl

 

Wszystkie nasze szkolenia znajdują się w Bazie Usług Rozwojowych.

Dowiedz się więcej jak skutecznie uzyskać dofinansowanie –  przeczytaj artykuł!

 

Miejsce zajęć

On-line | Warszawa | Poznań | Katowice | Gdańsk | Wrocław | Kraków | Serock | Łódź | Rzeszów | Kielce

 

* IBD Business School, jako jednostka kształcenia ustawicznego (Zaświadczenie nr 12/K/10 [1], wydane przez Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy), podlega systemowi oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty.

 

Referencje

Firma IBD Business School Sp. z o.o. zrealizowała [dla SHL Polska] szkolenie zamknięte „Rising Leaders Program” (…). Szkolenie przygotowano i poprowadzono w sposób profesjonalny i rzetelny z zachowaniem dbałości o dopasowanie jego zawartości do naszych potrzeb, a prowadzący wykazali się wiedzą i doświadczeniem oraz wysokimi umiejętnościami pracy warsztatowej. Program realizowany był w sposób kompleksowy, począwszy od identyfikacji potrzeb rozwojowych poprzez realizację szkoleń. Każdy etap projektu był starannie zaplanowany oraz przemyślany. Zważywszy na powyższe polecamy IBD Business School jako profesjonalnego i godnego zaufania partnera. Projekty rozwojowe, jakie realizuje, są wysoce efektywne i cieszą się doskonałym odbiorem wśród uczestników. Polecam IBD Business School jako solidnego dostawcę szkoleń.
Iwona Ostrowska Dyrektor Zarządzający SHL Polska Sp. z o.o.
Brembo Poland Sp. z o.o. (…) potwierdza, iż firma IBD Business School zrealizowała program zamknięty „Rising Leaders Program (RLP) – szkolenie z przywództwa dla nowych menedżerów” dla menedżerów spółki (…). Program obejmował trzy dwudniowe sesje szkoleniowe (razem 48 godzin), zakończone uzyskaniem certyfikatu. Usługa została zrealizowana w należyty sposób oraz uzyskała bardzo wysokie oceny uczestników. W związku z tym rekomendujemy IBD Business School jako partnera w zakresie usług szkoleniowych.
Agnieszka Rybacka Kierownik ds. Szkoleń i Rozwoju Brembo Poland
Rekomenduję firmę IBD Business School, jako profesjonalnego Partnera w zakresie realizacji szkoleń. Miałem okazję uczestniczyć w zdalnej edycji szkolenia Rising Leaders Program (RLP). Celem szkolenia był rozwój i wzmocnienie kompetencji menedżerskich. W trakcie trzech sesji miałem okazję poznać metody skutecznej komunikacji w zarządzaniu, budowania i rozwoju zespołu oraz sposoby wzmacniania efektywności. Program szkolenia został stworzony z myślą o osobach, które nie posiadają doświadczenia w obszarze menadżerskim lub chcą uporządkować i pogłębić swoją wiedzę. Uważamy, że szkolenie było przygotowane i zrealizowane bardzo profesjonalnie. Warsztatowy charakter zajęć zawierał w sobie szereg praktycznych ćwiczeń grupowych i indywidualnych. W sposób szczególny chciałbym podkreślić ogromne umiejętności Trenerów którzy podczas sesji byli w stanie połączyć uczestników reprezentujących różne branże, znaleźć wspólny mianownik a różnice wykorzystać jako atut. Szkolenie uważamy za efektywne i wartościowe a planując w przyszłości  dalszy rozwój dla siebie i współpracowników będę brał pod uwagę ofertę IBD Business School.
Radosław Tuszkiewicz Kierownik Wydziału Transformacji i Zarządzania Systemami IT Orange Polska
Workfront LTD Sp. z o.o., potwierdza, że firma IBD Business School Sp. z o.o. zrealizowała szkolenie zamknięte "Rising Leaders Program". Uczestnicy bardzo wysoko ocenili przygotowanie trenera prowadzącego pod względem merytorycznym oraz profesjonalizm podczas prowadzenia zajęć. Usługa została zrealizowana w sposób należyty. W związku z powyższym rekomendujemy IBD Business School jako profesjonalnego partnera w zakresie usług szkoleniowych.
Aleksandra Sikorska HR Generalist Workfront Ltd. sp. z o.o.