Wdrażanie kultury coachingowej

Wdrażanie kultury coachingowej jest procesem długotrwałym i złożonym. Właściwie rozumiany i dobrze wdrażany jest najefektywniejszym sposobem zarządzania pracownikami i firmą jako całością. Dlaczego? Jest bowiem jednym z najskuteczniejszych  narzędzi rozwoju osobistego i zawodowego. Pozwala na realizację celów, wspierając proces zmiany we wszystkich obszarach funkcjonowania organizacji.

Wdrażanie kultury coachingowej – wizja procesu rozwojowego

Warunkiem niezbędnym do skorzystania ze wszystkich dobrodziejstw coachingu jest odpowiednie wdrażanie kultury coachingowej w firmie. IBD Business School, jako organizacja z bogatym doświadczeniem w tej dziedzinie, jest gwarantem osiągnięcia zamierzonego sukcesu w tym działaniu. Wdrażanie kultury coachingowej eksperci IBD przeprowadzają według następującego schematu, który gwarantuje dostosowanie projektu do aktualnych potrzeb organizacji:

 

wdrażanie kultury coachingowej

 

 

Wdrażanie kultury coachingowej – etapy

I. OKREŚLENIE ZAKRESU I HARMONOGRAMU PROJEKTU, ANALIZA ORGANIZACJI

To pierwszy i niezbędny etap  projektu, w którym zaproponujmy Państwu analizę kultury organizacji pod kątem wdrażania projektów związanych z coachingiem. Analiza będzie się opierać na baterii testów skierowanych do trzech szczebli organizacyjnych. Określi między innymi następujące obszary:

  • gotowość do udzielania feedbacku,
  • gotowość do przyjmowanie feedbacku,
  • poziom zaufania,
  • kultura i wartości komunikacyjne.

Na podstawie wyników, a także wywiadów i obserwacji określimy zakres projektu. Jednocześnie zapewnimy długofalowe korzyści z projektu, dzięki jego dostosowaniu do specyfiki Państwa organizacji.

Biorąc pod uwagę specyfikę firmy i jej potrzeby, określimy grupę pracowników zaangażowaną w projekt. Będą to:

  • menedżerowie, umiejscowieni w strukturze firmy,
  • szefowie projektów,
  • (opcjonalnie) stali, wydelegowani coachowie.

II. ROZPOCZĘCIE PROCESU EDUKACJI COACHÓW – ETAP WIEDZY

Po etapie wybrania coachów spośród pracowników firmy zostanie im zaproponowany (uprzednio przygotowany) materiał do edukacji własnej. Będą to książki, wydruki specjalistycznych materiałów. Edukacja własna uczyni proces dalszego szkolenia bardziej efektywnym.

W tej części rozpoczniemy również  programową edukację przyszłych coachów. Najpierw przygotujemy powyższy pakiet wiedzy i wiadomości. Jeśli uznamy za celowe, jedną z form sprawdzenia tej wiedzy mogą być testy e-learningowe.

III. SZKOLENIA DLA COACHÓW – ETAP PRAKTYKA

Wyłonieni coachowie wezmą następnie udział w procesie szkoleniowym. W zależności od podjętych na poziomie analizy decyzji, mogą tutaj być wykorzystane kursy i szkolenia z międzynarodową certyfikacją, oferowane w ramach  Szkoły Coachingu IBD-NMC lub autorskie szkolenia coachingowe IBD, których ukończenie skutkuje otrzymaniem certyfikatu Ministerstwa Edukacji Narodowej.

IV. OPRACOWANIE STRATEGII WDRAŻANIA COACHINGU I PROMOWANIE COACHINGU W ORGANIZACJI

Rozpoczynamy ten etap już podczas procesu szkolenia coachów. Wypracowanie głównych założeń coachingu stosowanego w firmie szkolenia już na tym etapie gwarantuje, że coachowie zaangażują się w proces tworzenia zasad funkcjonowania coachingu i wezmą za niego odpowiedzialność.
Jednym z elementów procedury będzie formularz coachingowy. Ułatwi on realizację procesu coachingu w sposób uporządkowany i jednolity dla wszystkich grup docelowych.

Wspólnie określimy sposoby promowania idei coachingu w Państwa organizacji. Przygotujemy coachów do prowadzenia prezentacji z tego zakresu, określimy, czy warto promować coaching poprzez narzędzia takie jak Intranet, spotkania informacyjne, gazetka firmowa itp.

V. WDRAŻANIE KULTURY COACHINGOWEJ – MONITOROWANIE PROCESU ORAZ SUPERWIZJA

Proponujemy regularne wsparcie uczestników procesu przez doświadczonych coachów IBD przez okres 6 miesięcy od momentu wprowadzenia coachingu w firmie. Wsparcie miałoby charakter sześciu całodniowych warsztatów eksperckich prowadzonych przez naszych coachów, odbywających się jeden raz w miesiącu.

Przed każdym spotkaniem nasi eksperci dostawaliby od uczestników informacje dotyczące obszarów, które chcą poruszyć/ przećwiczyć w trakcie warsztatów. Mogą to być obszary związane z ogólnym stosowaniem coachingu, np. potrzeba dodatkowych ćwiczeń, udzielania informacji zwrotnych, jak również potrzeba omówienia/przećwiczenia konkretnych sytuacji, z którymi uczestnicy spotykają się na co dzień w organizacji. Warsztaty mogą być prowadzone w ramach Szkoły Coachingu IBD-NMC. I kończyć się otrzymaniem dodatkowych certyfikatów dla ich uczestników.

Dodatkowym wsparciem dla uczestników procesu oraz dla menedżerów nie objętych procesem, mogą być sesje executive coachingu. Więcej informacji znajduje się tutaj.