Przywództwo – szkolenia

Przywódca, lider – kluczowa postać w kierowaniu firmą, zespołem, projektem, zadaniem. IBD Business School prowadzi szkolenia menedżerskie z przywództwa od kilkudziesięciu lat. Nasze szkolenia wyróżnia na rynku szkoleniowym diagnoza kompetencji przywódczych uczestników. Jest dokonywana na początku zajęć i ponownie po ich zakończeniu. Takie podejście gwarantuje uczestnikom możliwość sprawdzenia nabytej wiedzy i umiejętności oraz kontynuowanie – w razie potrzeby – kształcenia z tego zakresu na bardziej zaawansowanym poziomie lub podjęcie dalszego samokształcenia.

Nowoczesne przywództwo opiera się nie tylko na umiejętności współpracy z zespołem, motywowaniu go do działania w trudnych sytuacjach biznesowych i zdolności angażowania podwładnych poprzez siłę własnego przykładu. Ważne, aby na lidera pracownik mógł zawsze liczyć. A to oznacza, że menedżer, aspirujący do roli właśnie uznanego lidera musi, po pierwsze, stale podnosić poziom swoich kompetencji i kwalifikacji oraz, po drugie, umieć „zarazić” dążeniem do sukcesu ludzi, którym przewodzi, tworząc warunki do ich prawdziwie kreatywnej pracy.