Szkolenia z przywództwa dla liderów

Przywództwo szkoleniaSzkolenia z przywództwa dla liderów są adresowane do tych menedżerów, którzy rozumieją jak bardzo kluczową postacią w kierowaniu firmą, zespołem, projektem, zadaniem jest autentyczny przywódca.

> Szkolenie  zaawansowane: High Performance Leadership (HPL)

> Szkolenie podstawowe: Rising Leaders Program (RLP)

> Szkolenie z mentoringu: Certificate in Business Mentoring (CBM)

 

 

Szkolenia dla liderów – co je wyróżnia w ofercie IBD Business School?

IBD Business School prowadzi menedżerskie szkolenia dla liderów od kilkudziesięciu lat. Nasze szkolenia wyróżnia na rynku szkoleniowym diagnoza kompetencji przywódczych uczestników. Jest dokonywana na początku zajęć i ponownie po ich zakończeniu. Takie podejście gwarantuje uczestnikom możliwość sprawdzenia nabytej wiedzy i umiejętności oraz kontynuowanie – w razie potrzeby – kształcenia z tego zakresu na bardziej zaawansowanym poziomie lub podjęcie dalszego samokształcenia. Lider musi wiedzieć, co pomaga mu w przywództwie, a co przeszkadza.

Najważniejsze kompetencje liderów

Nowoczesne przywództwo opiera się nie tylko na umiejętności współpracy z zespołem, motywowaniu go do działania w trudnych sytuacjach biznesowych i zdolności angażowania podwładnych poprzez siłę własnego przykładu. Ważne, aby na lidera pracownik mógł zawsze liczyć. A to oznacza, że menedżer, aspirujący do roli właśnie uznanego lidera musi, po pierwsze, stale podnosić poziom swoich kompetencji i kwalifikacji oraz, po drugie, umieć „zarazić” dążeniem do sukcesu ludzi, którym przewodzi, tworząc warunki do ich prawdziwie kreatywnej pracy.

Wśród wielu kwalifikacji, kompetencji i umiejętności liderów na szczególne wyróżnienie zasługują następujące:

 • Zarządzanie zespołem
 • Zarządzanie zmianami
 • Umiejętność podejmowania właściwych decyzji we właściwym czasie
 • Motywowanie i rozwijanie pracowników
 • Komunikacja, budowanie relacji, negocjacje, współpraca
 • Zapewnianie zespołowi (działowi) wszelkich niezbędnych zasobów
 • Rozumienie celów strategicznych organizacji i swojej roli w ich osiąganiu

Przywództwo szkolenia – korzyści dla uczestników

 • Poznanie i zrozumienie istoty mechanizmów budowy zaufania między członkami zespołu
 • Nabycie umiejętności budowania dobrych relacji w zespole, z uwzględnieniem stałej dbałości o wykonywanie zadań biznesowych zgodnie z ustalonym planem
 • Zwiększenie samoświadomości własnego stylu zarządzania
 • Pokonanie barier w krytycznej analizie własnych zachowań
 • Nabycie umiejętności w rozwiązywaniu konfliktów, prowadzeniu trudnych rozmów, udzielaniu informacji zwrotnej

Zobacz ofertę szkoleń dla liderów