Szkolenia z przywództwa

Przywódca, lider - kluczowa postać w kierowaniu firmą, zespołem, projektem, zadaniem. IBD Business School prowadzi szkolenia menedżerskie z przywództwa od kilkudziesięciu lat. Nasze szkolenia wyróżnia na rynku szkoleniowym diagnoza kompetencji przywódczych uczestników. Jest dokonywana na początku zajęć i ponownie po ich zakończeniu. Takie podejście gwarantuje uczestnikom możliwość sprawdzenia nabytej wiedzy i umiejętności oraz kontynuowanie - w razie potrzeby - kształcenia z tego zakresu na bardziej zaawansowanym poziomie lub podjęcie dalszego samokształcenia.

Centrum Eksperckie Przywództwo koncentruje się przede wszystkim na tworzeniu i realizacji projektów kastomizowanych dla firm oraz opracowywaniu autorskich programów dla otwartych szkoleń menedżerskich.

Nowoczesne przywództwo opiera się na umiejętności współpracy z zespołem, motywowaniu go do działania w trudnych sytuacjach biznesowych i zdolności angażowania podwładnych poprzez siłę własnego przykładu. To oznacza, że menedżer, aspirujący do roli uznanego lidera musi, po pierwsze, stale podnosić poziom swoich kompetencji i kwalifikacji oraz, po drugie, umieć „zarazić” dążeniem do sukcesu ludzi, którym przewodzi.