Czas trwania 16 godz., 2 dni Ilość sesji 1

Najbliższe terminy

Termin Miejsce Cena
22.07.2023 - 23.07.2023 On-line 2000 PLN
26.08.2023 - 27.08.2023 On-line 2000 PLN
23.09.2023 - 24.09.2023 On-line 2000 PLN
Wypełnij zgłoszenie

Zarządzanie płynnością i rentownością przedsiębiorstwa – szkolenie

Dla Państwa bezpieczeństwa nasze programy są obecnie realizowane w formule on-line. Jak pracujemy?

 • Poszczególne sesje odbywają się w układzie: 4 godz. zajęć przed południem| przerwa obiadowa | 3 godz. zajęć popołudniu
 • Nasi wykładowcy i trenerzy są w pełni przygotowani do prowadzenia szkoleń w formule on-line (od wielu lat łączyliśmy zajęcia stacjonarne z e-learningiem)
 • Sesje realizujemy przy wykorzystaniu platformy Zoom lub Teams
 • Materiały szkoleniowe, case studies oraz ćwiczenia udostępniamy do pobrania na platformie e-learningowej
 • W odniesieniu do programów certyfikowanych nasi absolwenci otrzymują takie same certyfikaty jak w przypadku szkoleń stacjonarnych (dotyczy to również certyfikatów międzynarodowych)

Dodatkowe korzyści płynące z edukacji w formule on-line:

 • Dostępność szkolenia niezależnie od lokalizacji osoby szkolącej się – wymagany dostęp do komputera oraz stabilne łącze internetowe
 • Oszczędność czasu i pieniędzy związana z dojazdami i ewentualnymi noclegami

Wspólnie wykorzystajmy ten czas dla własnego rozwoju!

Jednym z podstawowych mierników skuteczności zarządzania przedsiębiorstwem jest jego rentowność. Zysk w świecie biznesu jawi się jako kategoria, która koniecznie musi być maksymalizowana, choć ujęcie to jest błędne. Bowiem obecnie coraz częściej zwraca się uwagę na konieczność planowania działalności gospodarczej w sposób, który umożliwi osiągnięcie korzyści w znacznie dłuższej perspektywie czasu, zwracając tym samym uwagę na znaczenie optymalizacji rentowności, a nie jej maksymalizacji.

Zachowanie płynności finansowej na określonym poziomie w przedsiębiorstwie jest, z jednej strony, warunkiem koniecznym dla zapewnienia kontynuacji prowadzonej działalności, z drugiej zaś – akceleratorem wzrostu i rozwoju każdego przedsiębiorstwa. Podmioty gospodarcze funkcjonują w warunkach rosnącej niepewności. To przekłada się na konieczność monitorowania, analizy oraz zarządzania poziomem środków pieniężnych, które są niezbędne dla stabilnego funkcjonowania przedsiębiorstwa na rynku.

 

Cele szkolenia

 • Przekonanie uczestników o znaczeniu płynności oraz wypłacalności przedsiębiorstwa
 • Nabycie umiejętności czytania i interpretowania informacji zawartych w sprawozdaniach finansowych
 • Poznanie najważniejszych metod i narzędzi oceny płynności oraz rentowności przedsiębiorstwa
 • Przekazanie uczestnikom wiedzy na temat konsekwencji występowania problemów z płynnością oraz nadpłynnością w przedsiębiorstwach
 • Przekazanie uczestnikom wiedzy na temat ograniczeń i barier maksymalizacji zysku
 • Zaznajomienie uczestników z rodzajami ryzyka

 

Grupa docelowa

 • Kierownicy projektów
 • Menedżerowie
 • Właściciele firm
 • Dyrektorzy ds. personalnych
 • Dyrektorzy ds. marketingu
 • Dyrektorzy ds. sprzedaży
 • Franczyzobiorcy

 

Korzyści dla organizacji

 • Zarządzanie płynnością przedsiębiorstwa w sposób umożliwiający dostosowanie wartości środków pieniężnych w przedsiębiorstwie do sytuacji rynkowej
 • Zrozumienie wpływu podejmowanych decyzji na zyskowność przedsiębiorstwa
 • Utrzymywanie bezpiecznych poziomów płynności gwarantujących bezpieczeństwo i stabilne funkcjonowanie przedsiębiorstwa na rynku
 • Minimalizacja wpływu poszczególnych rodzajów ryzyka na płynność oraz wyniki finansowe przedsiębiorstwa

 

Korzyści dla uczestników

 • Zwiększenie świadomości finansowej uczestników szkolenia, zapoznanie ich z terminologią finansową oraz jej utrwalenie poprzez ćwiczenia
 • Zrozumienie informacji finansowych i sposobów ich wykorzystania
 • Zrozumienie wpływu podejmowanych decyzji na płynność przedsiębiorstwa
 • Nabycie umiejętności analizy rzeczywistej sytuacji finansowej przedsiębiorstwa i ryzyka związanego z jego funkcjonowaniem
 • Nabycie umiejętności efektywnej komunikacji z osobami z działów produkcji i sprzedaży

 

Tematyka

 1. Analiza działalności przedsiębiorstw na podstawie sprawozdań finansowych
 2. Strategie w zakresie zarządzania płynnością oraz utrzymywania oczekiwanej rentowności przedsiębiorstwa
 3. Kapitał obrotowy netto (kapitał pracujący) w przedsiębiorstwie
 4. Rzeczywisty poziom płynności przedsiębiorstwa
 5. Analiza przepływu gotówki w przedsiębiorstwie
 6. Efektywność zarządzania gotówką w przedsiębiorstwie
 7. Zysk rzeczywisty vs zysk papierowy
 8. Zysk jako pochodna sprzedaży
 9. Efektywność zarządzania majątkiem przedsiębiorstwa

Metody szkoleniowe

W szkoleniach i warsztatach on-line wykorzystujemy powszechnie dostępne platformy internetowe.

Wykład, dyskusja, ćwiczenia, studia przypadku

 

Słowa kluczowe: płynność, zysk, kapitał pracujący, należności handlowe, zobowiązania przedsiębiorstwa, rentowność

Zobacz także:

Akademia Finansów dla Menedżerów

Kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych

 

Prowadzący

Prowadzący moduły

dr Krzysztof Świeszczak - Lider merytoryczny programu

Doktor nauk ekonomicznych, adiunkt na Katedrze Bankowości w Instytucie Finansów na Uniwersytecie Łódzkim. Absolwent tej uczelni na kierunku: Finanse...>>

Terminy

15-16.04.2023, Online

13-14.05.2023, Online

22-23.07.2023, Online

26-27.08.2023, Online

23-24.09.2023, Online

Warunki udziału

Cena szkolenia:* 2000 PLN (obejmuje udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, certyfikat IBD Business School).

 

Wszystkie nasze szkolenia znajdują się w Bazie Usług Rozwojowych.

Dowiedz się więcej jak skutecznie uzyskać dofinansowanie –  przeczytaj artykuł!

 

* IBD Business School, jako jednostka kształcenia ustawicznego (Zaświadczenie nr 12/K/10, wydane przez Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy), podlega systemowi oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty.