Czas trwania 16 godz., 2 dni Ilość sesji 1

Najbliższe terminy

Termin Miejsce Cena
25.07.2024 - 26.07.2024 On-line 2000 PLN
Wypełnij zgłoszenie

Zarządzanie płynnością i rentownością przedsiębiorstwa

 

Program jest realizowany w formule online active learning. Gwarantuje ona wysoką jakość i interaktywność prowadzonych zajęć oraz dostęp do najlepszych prowadzących i ekspertów. Pozwala uczyć się z dowolnego miejsca w Polsce i za granicą, w odpowiednim dla siebie czasie i miejscu.

Jak pracujemy?

 • Poszczególne sesje odbywają się w układzie: 4 godz. zajęć przed południem | przerwa obiadowa | 3 godz. zajęć popołudniu.
 • Nasi wykładowcy i trenerzy są w pełni przygotowani do prowadzenia szkoleń w formule online (od wielu lat łączymy zajęcia stacjonarne z edukacją zdalną).
 • Sesje realizujemy przy wykorzystaniu platformy Teams.
 • Materiały szkoleniowe, case studies oraz ćwiczenia udostępniamy do pobrania na platformie e-learningowej.
 • W odniesieniu do programów certyfikowanych nasi absolwenci otrzymują certyfikaty potwierdzające zdobycie kwalifikacji (dotyczy to również certyfikatów międzynarodowych).

 

Jednym z podstawowych mierników skuteczności zarządzania przedsiębiorstwem jest jego rentowność. Zysk w świecie biznesu jawi się jako kategoria, która koniecznie musi być maksymalizowana, choć ujęcie to jest błędne. Bowiem obecnie coraz częściej zwraca się uwagę na konieczność planowania działalności gospodarczej w sposób, który umożliwi osiągnięcie korzyści w znacznie dłuższej perspektywie czasu, zwracając tym samym uwagę na znaczenie optymalizacji rentowności, a nie jej maksymalizacji.

Zachowanie płynności finansowej na określonym poziomie w przedsiębiorstwie jest, z jednej strony, warunkiem koniecznym dla zapewnienia kontynuacji prowadzonej działalności, z drugiej zaś – akceleratorem wzrostu i rozwoju każdego przedsiębiorstwa. Podmioty gospodarcze funkcjonują w warunkach rosnącej niepewności. To przekłada się na konieczność monitorowania, analizy oraz zarządzania poziomem środków pieniężnych, które są niezbędne dla stabilnego funkcjonowania przedsiębiorstwa na rynku.

 

Cele szkolenia

 • Przekonanie uczestników o znaczeniu płynności oraz wypłacalności przedsiębiorstwa.
 • Nabycie umiejętności czytania i interpretowania informacji zawartych w sprawozdaniach finansowych.
 • Poznanie najważniejszych metod i narzędzi oceny płynności oraz rentowności przedsiębiorstwa.
 • Przekazanie uczestnikom wiedzy na temat konsekwencji występowania problemów z płynnością oraz nadpłynnością w przedsiębiorstwach.
 • Przekazanie uczestnikom wiedzy na temat ograniczeń i barier maksymalizacji zysku.
 • Zaznajomienie uczestników z rodzajami ryzyka.

 

Grupa docelowa

 • Kierownicy projektów
 • Menedżerowie
 • Właściciele firm
 • Dyrektorzy ds. personalnych
 • Dyrektorzy ds. marketingu
 • Dyrektorzy ds. sprzedaży
 • Franczyzobiorcy

 

Korzyści dla organizacji

 • Zarządzanie płynnością przedsiębiorstwa w sposób umożliwiający dostosowanie wartości środków pieniężnych w przedsiębiorstwie do sytuacji rynkowej.
 • Zrozumienie wpływu podejmowanych decyzji na zyskowność przedsiębiorstwa.
 • Utrzymywanie bezpiecznych poziomów płynności gwarantujących bezpieczeństwo i stabilne funkcjonowanie przedsiębiorstwa na rynku.
 • Minimalizacja wpływu poszczególnych rodzajów ryzyka na płynność oraz wyniki finansowe przedsiębiorstwa.

 

Korzyści dla uczestników

 • Zwiększenie świadomości finansowej uczestników szkolenia, zapoznanie ich z terminologią finansową oraz jej utrwalenie poprzez ćwiczenia.
 • Zrozumienie informacji finansowych i sposobów ich wykorzystania.
 • Zrozumienie wpływu podejmowanych decyzji na płynność przedsiębiorstwa.
 • Nabycie umiejętności analizy rzeczywistej sytuacji finansowej przedsiębiorstwa i ryzyka związanego z jego funkcjonowaniem.
 • Nabycie umiejętności efektywnej komunikacji z osobami z działów produkcji i sprzedaży.

 

Tematyka

 1. Analiza działalności przedsiębiorstw na podstawie sprawozdań finansowych.
 2. Strategie w zakresie zarządzania płynnością oraz utrzymywania oczekiwanej rentowności przedsiębiorstwa.
 3. Kapitał obrotowy netto (kapitał pracujący) w przedsiębiorstwie.
 4. Rzeczywisty poziom płynności przedsiębiorstwa.
 5. Analiza przepływu gotówki w przedsiębiorstwie.
 6. Efektywność zarządzania gotówką w przedsiębiorstwie.
 7. Zysk rzeczywisty vs zysk papierowy.
 8. Zysk jako pochodna sprzedaży.
 9. Efektywność zarządzania majątkiem przedsiębiorstwa.

Metody szkoleniowe

W szkoleniach i warsztatach on-line wykorzystujemy powszechnie dostępne platformy internetowe.

Wykład, dyskusja, ćwiczenia, studia przypadku

 

Słowa kluczowe: płynność, zysk, kapitał pracujący, należności handlowe, zobowiązania przedsiębiorstwa, rentowność.

Zobacz także:

Akademia Finansów dla Menedżerów

Kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych

 

Prowadzący

Prowadzący moduły

dr Krzysztof Świeszczak - Lider merytoryczny programu

Doktor nauk ekonomicznych, adiunkt na Katedrze Bankowości w Instytucie Finansów na Uniwersytecie Łódzkim. Absolwent tej uczelni na kierunku: Finanse...>>

Warunki udziału

Cena szkolenia:* 2000 PLN (obejmuje udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, certyfikat IBD Business School).

 

Wszystkie nasze szkolenia znajdują się w Bazie Usług Rozwojowych.

Dowiedz się więcej jak skutecznie uzyskać dofinansowanie –  przeczytaj artykuł!

 

* IBD Business School, jako jednostka kształcenia ustawicznego (Zaświadczenie nr 12/K/10, wydane przez Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy), podlega systemowi oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty.