Kompetencje sprzedażowe menedżerów i pracowników działów sprzedaży

Kompetencje sprzedażowe menedżerów i pracowników sprzedaży – audyt, rekomendacje

Skuteczność struktur sprzedaży wynika przede wszystkim z profesjonalizmu menedżerów i pracowników. Ich kompetencje sprzedażowe, motywacja i zaangażowanie – podstawa uzyskiwania dobrych wyników. Audyt kompetencji menedżerów i pracowników sprzedaży ma na celu odpowiedzieć na podstawowe pytanie: jakimi zasobami dysponujemy, myśląc o siłach sprzedaży.

 

kompeencje sprzedażowe

Audyt najczęściej jest wykorzystywany w takich procesach, jak:

  • zmiany restrukturyzacyjne,
  • fuzje firm i działów dwóch lub więcej organizacji,
  • sytuacje kryzysowe, kiedy należy odpowiedzieć na pytanie, czy jakość istniejących sił sprzedaży jest wystarczająca,
  • zmiany strategiczne związane z przebudową struktur sprzedażowych.

IBD Business School wypracowała autorską metodologię badania kompetencji menedżerów i pracowników sprzedaży poprzez krzyżowanie wyników pochodzących z wielu źródeł. Co obejmuje audyt kompetencji sił sprzedaży?

  • Badanie kluczowych kompetencji menedżerskich kadry zarządzającej (rekomendujemy: Assessment Centre jako najlepszą metodę do badania kompetencji pracowników; w ramach AC poza ćwiczeniami/ symulacjami przeprowadzamy również testy kompetencyjne i wywiady kompetencyjne)
  • Badanie kluczowych kompetencji sprzedażowych sił sprzedaży (rekomendujemy: wywiady, testy kompetencyjne, opcjonalnie Assessment Centre, zwłaszcza w odniesieniu do pracowników przewidzianych np. do awansu)
  • Badanie wiedzy pracowników sprzedaży (testy wiedzy produktowej, testy wiedzy sprzedażowej)
  • Badanie osobowościowego potencjału motywacyjnego pracowników sił sprzedaży (testy psychologiczne)
  • Diagnozę kompetencji, krytycznych dla odniesienia sukcesu sprzedażowego w danej organizacji i branży (badania korelacyjne osiąganych wyników sprzedaży z wynikami pomiaru kompetencji poszczególnych pracowników)
  • Opracowanie raportu podsumowującego z przeprowadzonego audytu

Audyty kompetencyjne są przeprowadzane przez doświadczonych konsultantów IBD Business School, w tym psychologów oraz konsultantów z dużym doświadczeniem w zarządzaniu sprzedażą. Stosownie do oczekiwań i możliwości klienta tak projektujemy proces audytu, aby gwarantował on najwyższą wartość rekomendacyjną dla organizacji i umożliwiał sprawne i skuteczne przeprowadzenie zmian w siłach sprzedaży oraz zasadach ich funkcjonowania.

Zapraszamy do współpracy!