Polska Fundacja Badań nad Zarządzaniem – partnerem strategicznym IBD

Polska Fundacja Badań nad Zarządzaniem od  2010 roku jest kontynuatorką  Międzynarodowej Fundacji Rozwoju Rynku Kapitałowego i Przekształceń Własnościowych w Rzeczpospolitej Polskiej – Centrum Prywatyzacji, powstałej w marcu 1990 roku.

Polska Fundacja Badań nad Zarządzaniem

Jako organizacja edukacyjna non profit przygotowywała nowe kadry specjalistów.  Między innymi z takich dziedzin, jak finanse, prawo, zarządzanie i marketing. Nowe kadry były niezbędne dla gospodarki rynkowej. Fundacja w ten sposób wspierała transformację ustrojową w Polsce i krajach Europy Środkowowschodniej.

Polska Fundacja Badań nad Zarządzaniem

Zmiana nazwy Fundacji i przedmiotu jej działania była odpowiedzią na nowe wyzwania, jakim muszą sprostać polskie organizacje w coraz trudniejszych czasach i w warunkach trwającego od 2008 roku kryzysu finansowego na świecie. Obecnie Polska Fundacja Badań nad Zarządzaniem przede wszystkim kładzie nacisk na współpracę między biznesem i nauką w opracowywaniu skutecznych i innowacyjnych rozwiązań i narzędzi zarządczych.