Test Taktyk Wpływu (TTW)

Test Taktyk Wpływu (TTW) (autorzy: G. Yukl & C.M. Falbe) mierzy dziewięć taktyk wpływu czy różnych sposobów wpływania na innych ludzi. Test składa się z 66 pozycji typu zachowaniowego, które oceniane są na 5-stopniowej skali częstotliwości. Może być stosowany do różnego rodzaju wpływu: na klienta, na podwładnego, na współpracownika, etc.

 

Taktyka Osoba wpływająca…
Apel osobisty odwołuje się do przyjaźni lub osobistej potrzeby.
Ingracjacja stara się wprowadzić w dobry nastrój, na przykład poprzez komplementy lub pochwały.
Inspiracja używa emocjonalnej prośby lub propozycji, która wywołuje entuzjazm poprzez odwołanie się do wartości lub ideałów.
Koalicja odwołuje się do innych ludzi.
Konsultacja szuka udziału w decyzjach lub planowaniu.
Legitymizacja odwołuje się do przepisów i regulaminów.
Presja posługuje się naciskiem i żądaniami.
Racjonalna perswazja używa logicznych argumentów lub danych faktycznych.
Wymiana odwołuje się wprost lub pośrednio do nagród lub innych korzyści.

Test Taktyk Wpływu – metodologia

Test Taktyk Wpływu jest zaadoptowanym przez IBD Business School narzędziem zbudowanym przez psychologów amerykańskich Yukla i Falbego (Influence Behavior Questionnaire) i oparty na solidnych podstawach naukowych. IBD przygotował polską adaptację tego testu. Test bada dziewięć taktyk wpływu, czyli dziewięć różnych sposobów, w jaki ludzie na siebie wzajemnie wpływają.

Test taktyk wpływuDwie taktyki wpływu „racjonalna perswazja” i „konsultacja” są w pełni zgodne ze strategią firmy, gdy jest ona ukierunkowana na budowanie relacji wewnątrz i na zewnątrz organizacji. Wspomagają one współpracę i realizację celów organizacyjnych.

Rola taktyki „inspiracja” zależy od kontekstu sytuacyjnego oraz częstotliwości jej używania w stosunku do takty wpływu „racjonalna perswazja” i „konsultacja”.

Pozostałe sześć taktyk wpływu są traktowane jako manipulacyjne. Używanie ich w organizacji nie buduje dobrych relacji pomiędzy ludźmi i negatywnie wpływa na poziom współpracy.

 

Zalety testu TKW

  • Potwierdzona użyteczność testu selekcji na stanowiska sprzedażowe, menedżerskie, trenerskie
  • Automatyczny raport zawierający opis wyników testowych i wskazówki interpretacyjne dla psychologa
  • Platforma elektroniczna ułatwiająca prowadzenie dużych procesów selekcyjnych

Zastosowania

  • Selekcja na stanowiska menedżerskie, specjalistyczne, trenerskie, sprzedażowe
  • Pomiar efektywności szkoleń
  • Badanie potrzeb szkoleniowych
  • Programy talentów
  • Diagnostyka w ramach coachingu
  • Budowaniu skutecznych zespołów

 

Zobacz także: Testy wykorzystywane przez IBD

 

Zapraszamy do kontaktu

kontakt@ibd.pl, tel. +48 695 330 161