Executive coaching

Sprawdzona metoda na podniesienie kwalifikacji menedżerskich to executive coaching. Od menedżerów wyższego i najwyższego szczebla wymaga się posiadania i stosowania w praktyce szerokiej gamy kompetencji. Chodzi przede wszystkim o umiejętności twarde, takie jak planowanie, analizowanie, zarządzanie produktami. Ale także dotyczy to umiejętności miękkich – zarządzania zasobami ludzkimi, budowania zespołu, motywowania oraz rozwijania pracowników.

W większości menedżerowie posiadają te kompetencje. Nie zawsze je jednak stosują skutecznie i w wystarczającym stopniu. Często mają trudności w przekazywaniu informacji zwrotnej, delegowaniu zadań czy też skutecznym ustalaniu celów. Dobry menedżer zauważa te braki w swoich kompetencjach i odczuwa pewien dyskomfort z tym związany. Niewątpliwie, najlepszą i sprawdzoną odpowiedzią na tego typu sytuacje jest executive coaching. Więcej, w porę wykorzystany w procesie rozwoju menedżera pełni z powodzeniem funkcję zapobiegawczą.

 

Przykładowy schemat wdrożenia executive coachingu w organizacji

executive coaching

 

Executive coaching to proces, w którym coach pracuje indywidualnie z menedżerem nad zdiagnozowanymi obszarami rozwoju lub diagnozuje je wspólnie z nim. Jest adresowany do wyższej i najwyższej kadry zarządzającej oraz do menedżerów. Dotyczy to również tych, którzy nie mówią po polsku. Celem executive coachingu jest rozwój kompetencji i umiejętności osoby coachowanej poprzez bezpośrednie relacje z coachem. Pomaga on jej odkryć i uruchomić wewnętrzny potencjał, ukierunkowuje ją na realizację organizacyjnych zadań oraz własnych aspiracji.

 

Executive coaching – korzyści

  • Najważniejsze w procesie executive coachingu jest to, że korzyści odnosi tutaj nie tylko sam coachowany menedżer. Odnoszą je również jego podwładni i przełożeni oraz cała organizacja.
  • Dzięki executive coachingowi menedżerowi łatwiej jest usystematyzować wiedzę i skupić swoje myślenie na priorytetach. Musi wybrać najlepsze dla siebie rozwiązanie, wyznaczyć ścieżkę rozwoju i konsekwentnie ją realizować.
  • Praktyka rynkowa oraz przeprowadzone badania pokazują, że wyższa kadra menedżerska dzięki zastosowaniu executive coachingu efektywniej osiąga wybrane cele niż dzięki udziałowi w szkoleniach.
  • Istotnym zagadnieniem w executive coachingu jest kontraktowanie celów. Jednym z kluczowych czynników sukcesu w procesie executive coachingu jest uważna identyfikacja celów wskazanych przez organizację oraz powiązanie ich z celami  menedżera. Dzięki temu zapewniamy holistyczny rozwój całej organizacji.
  • Ustalenie z menedżerem i organizacją sposobu pomiaru realizacji celów osadza coaching w procesach biznesowych. Zarówno coach, organizacja oraz klient wiedzą, co chcą osiągnąć i jakie będą efekty ich działań. Daje to podstawy do uzyskania miarodajnych wyników zastosowania procesu executive coachingu.

 

WAŻNE!

IBD Business School oferuje najwyższej jakości executive coaching – zapraszamy do składania zapytań ofertowych na adres kontakt@ibd.pl.  Szkoła Coachingu IBD-NMC prowadzi kurs Executive and Corporate Coach Diploma (w j. angielskim) dla coachów łączących swój rozwój zawodowy z tym obszarem. Kontakt: szkoleniaotwarte@ibd.pl

Zobacz także: Sales Coaching