Strategia HR (HR Strategy)

Rolą działów HR jest wspieranie biznesu w osiąganiu celów biznesowych w krótkim i długim horyzoncie działania.

Efektywnie funkcjonujący HR wiąże podejmowane przez siebie działania w obszarze zarządzania kapitałem ludzkim z wyzwaniami biznesowymi. Pierwszym krokiem w budowaniu strategicznej roli HR jest stworzenie strategii HR wynikającej z potrzeb strategii biznesowej.

 • Określanie wyzwań biznesu w obszarze zarządzania kapitałem ludzkim
 • Definiowanie strategii HR
 • Wdrażanie strategii HR
 • Komunikacja strategii HR
 • Zapewnienie spójności Strategii HR. Budowa polityk HR
  • Polityka rekrutacji
  • Polityka talent management
  • Polityka wynagradzania i motywowania
  • Polityka rozwoju pracowników i inne polityki
 • Zarządzanie kompetencjami jako strategiczna integracja działań HR
 • Budowanie strategicznej roli HR
 • Wdrażanie HR biznes partneringu
 • Wdrażanie generycznego modelu HR
 • Budowa struktur HR
 • Mierzenie wpływu HR na biznes