Strategia HR (HR Strategy)

 Strategia HR – doradztwo

Strategia HR – jaka jest rola działów HR we wspieraniu biznesu w osiąganiu celów biznesowych w krótkim i długim horyzoncie działania?

Efektywnie funkcjonujący HR przede wszystkim wiąże podejmowane przez siebie działania w obszarze zarządzania kapitałem ludzkim z wyzwaniami biznesowymi. Pierwszym krokiem zatem w budowaniu strategicznej roli HR jest stworzenie strategii HR wynikającej z potrzeb strategii biznesowej.

 • Określanie wyzwań biznesu w obszarze zarządzania kapitałem ludzkim
 • Strategia HR – definiowanie
 • Strategia HR – wdrażanie
 • Komunikacja strategii HR
 • Zapewnienie spójności Strategii HR. Budowa polityk HR
  • Polityka rekrutacji
  • Polityka talent management
  • Polityka wynagradzania i motywowania
  • Polityka rozwoju pracowników i inne polityki
 • Zarządzanie kompetencjami jako strategiczna integracja działań HR
 • Budowanie strategicznej roli HR
 • Wdrażanie HR biznes partneringu
 • Wdrażanie generycznego modelu HR
 • Budowa struktur HR
 • Mierzenie wpływu HR na biznes

strategia HR