Budowa i walidacja metod testowych

Budowa i walidacja metod testowych to jedna z dziedzin, którą IBD Business School zajmuje się od 2007 roku. Zbudowaliśmy i wprowadziliśmy na rynek wiele innowacyjnych i nowatorskich narzędzi. Wśród nich są Test Intentio Consensio, Sytuacyjny Test Sprzedażowy, Test Taktyk Wpływu, Test Kompetencji Analitycznych, Ankieta wartości w pracy i wiele innych.

Budowa metod testowych

Testy konstruujemy opierając się na teoriach, które leżą u źródła danej właściwości psychicznej, oraz na podstawie wiedzy psychometrycznej. Na przykład Test Intentio Consensio został zbudowany na podstawie poznawczej teorii osobowości Wiesława Łukaszewskiego, a Sytuacyjny Test Sprzedażowy – na podstawie modelu kompetencji sprzedażowych. Dzięki temu mamy pewność, że nasze narzędzia nie mierzą przypadkowych właściwości opartych jedynie na korelacjach. Ale mają one mocne podstawy zakorzenione w teoriach psychologicznych.

Ponadto do budowy poszczególnych pytań zapraszamy praktyków biznesu – menedżerów, konsultantów, trenerów, specjalistów od zarządzania zasobami ludzkimi. To nade wszystko zapewnia adekwatność testu dla potrzeb organizacji biznesowych. Łączymy zatem solidną wiedzę naukową z praktyką.

Walidacja

Wprowadzenie każdego z narzędzi do wykorzystania przez naszych klientów jest poprzedzone pracami walidacyjnymi. Walidacja to proces, w którym na podstawie badań określa się trafność i rzetelność testu. Trafność z kolei określa, czy test mierzy to, co ma mierzyć, a rzetelność, na ile dokładny jest to pomiar. Każde z narzędzi zbudowanych w IBD Business School posiada zatem wysoką trafność i rzetelność. To sprawia, że jest efektywnym i wiarygodnym sposobem pomiaru danych właściwości.

Budowa i walidacja metod testowych – jak z nich korzystać

Po wprowadzeniu narzędzia stale monitorujemy jego właściwości psychometryczne, czyli przede wszystkim rzetelność i trafność na podstawie realizowanych badań dla naszych Klientów. W przypadkach, kiedy wskaźniki rzetelności i trafności są niezadowalające – wprowadzamy niezbędne korekty. Dzięki temu utrzymujemy wysokie właściwości psychometryczne narzędzia – trafność i rzetelność.

 

Budowa i walidacja metod testowych

Zobacz  ofertę szkoleń otwartych z zarządzania kapitałem ludzkimkalendarz szkoleń. (międzynarodowa certyfikacja szkoleń: IES)

Zapraszamy do kontaktu

kontakt@ibd.pl, tel. +48 695 330 161