Wiedza dla biznesu – artykuły, raporty, wideoteka

Wiedza dla biznesu ma wymiar przede wszystkim praktyczny – jest tym szczególnym, można nawet powiedzieć ekskluzywnym zasobem, dzięki któremu każda organizacja ma szansę nie stać w miejscu lub się nie cofać. Druga cecha – to jej ustrukturyzowanie. Chaotyczny, nie usystematyzowany zbiór opinii, zestawień, raportów, informacji, cząstkowych wniosków, analiz, ekspertyz etc.  nie ma praktycznej przydatności. I jeszcze jedno: wiedza dla biznesu musi być zmienna, żywa, stale uzupełniana, stale poddawana krytycznej analizie i sprawdzeniu w praktyce. Jeśli wiemy, dlaczego, jak, po co, to mamy otwartą drogę do rozwoju.

IBD Business School od początku swojej działalności kładła nacisk na tworzenie programów szkoleniowo-rozwojowych z wykorzystaniem najlepszych światowych osiągnięć naukowych i badawczych, a także międzynarodowej praktyki biznesowej.

wiedza dla biznesu

Eksperci IBD, a także współpracujący z nim specjaliści w swoich artykułach poruszają najistotniejsze problemy w kształceniu kadr i doskonaleniu zarządzania organizacją. Nasza Szkoła wyznaje zasadę, że zgromadzoną wiedzą – w postaci artykułów, raportów z badań czy analiz i opracowań – należy się dzielić z tymi, którzy na co dzień muszą podejmować ważne decyzje o charakterze strategicznym czy operacyjnym, a przede wszystkim odnoszącym się do rozwoju pracowników.

Wiedza dla biznesu na naszej witrynie została podzielona na następujące kategorie: przywództwo, rozwój menedżerski, HRM; coaching; marketing i PR, sprzedaż, obsługa klienta; finanse, rynki kapitałowe, rachunkowość; ład korporacyjny i prawo; zarządzanie.

Zobacz ofertę programów rozwojowych: Szkolenia otwarte