Wiedza – obok kwalifikacji praktycznych i umiejętności społecznych – jest podstawą rozwoju, zasobem szczególnym w każdej organizacji. IBD Business School od początku swojej działalności kładł nacisk na tworzenie programów szkoleniowo-rozwojowych z wykorzystaniem najlepszych światowych osiągnięć naukowych i badawczych oraz międzynarodowej praktyki biznesowej.

Eksperci IBD, a także współpracujący z nim specjaliści w swoich artykułach poruszają najistotniejsze problemy w kształceniu kadr i doskonaleniu zarządzania organizacją. Nasza szkoła wyznaje zasadę, że zgromadzoną wiedzą – w postaci artykułów, raportów z badań czy analiz i opracowań – należy się dzielić z tymi, którzy na co dzień muszą podejmować ważne decyzje o charakterze strategicznym czy operacyjnym, a przede wszystkim odnoszącym się do rozwoju pracowników.