IBD w mediach

Samozarządzanie i przywództwo: oksymoron?

W artykule zatytułowanym „Self-management and leadership: an oxymoron?” prof. Jan Nowak, odnosząc się do znanej książki  Friderica Laloux pt. Reinventing organizations, stawia tezę, że w tzw. turkusowych organizacjach rola przywództwa diametralnie się zmienia i wcale nie jest mniejsza.

Kategorie: IBD w mediach

O postanowieniach (nie tylko) noworocznych w audycji „Człowiek 2.0″

W audycji Jana Stradowskiego „Człowiek 2.0” w TOK FM z 17 grudnia 2016 roku o noworocznych postanowieniach, ich trwałości, czy raczej – nietrwałości, z prowadzącym rozmawiali Aurelisz Leżeński, Dyrektor Szkoły Coachingu IBD-NMC i Fundacji Robinson Crusoe oraz dr Ewa Jarczewska-Gerc z Uniwersytetu SWPS.

Kategorie: IBD w mediach

Pewność siebie – kluczem do sukcesu

Kluczowe obszary w pracy z klientem coachingowym to niewątpliwie praca z samooceną i przekonaniami, jakie klient zgromadził w głowie przez całe swoje życie. Ma to ścisły związek z pracą nad wzmocnieniem pewności siebie.

Kategorie: IBD w mediach

Coaching – wielka ściema czy metoda rozwoju

Coaching – ceniona metoda rozwoju, dzięki której wielu ludzi dotarło do swoich największych pragnień i osiągnęło swoje cele, nie tylko w krótkiej perspektywie, ale również długoterminowo. Wielu jest też ludzi, którzy pomimo rosnącej ilości zadowolonych klientów wypowiada się niepochlebnie na temat coachingu, definiując go jako „ściemę” czy „szarlatanerię”.

Kategorie: IBD w mediach

MBA – zmiany i oczekiwania

W latach światowego kryzysu finansowego (2008-2013) nastąpił w Polsce spadek zarówno liczby oferowanych programów, jak i liczby kandydatów na studia MBA. Natomiast w latach 2014-15 nastąpiło ożywienie zainteresowania takimi studiami; wzrosła zarówno liczba programów, jak i liczba kandydatów.

Kategorie: IBD w mediach

Wyznaczanie celów rozwojowych

Niezwykle istotną kwestią w procesach coachingowych jest doprecyzowanie celu, nad którym będą pracować klienci. Ustalenie tematu i celu (zarówno procesu coachingowego, jak również długoterminowego) zgodnie ze sztuką coachingu z pewnością przyniesie zamierzone rezultaty.

Kategorie: IBD w mediach

Prezentacja na medal

Prezentacja sprzedażowa może być rozumiana jako narzędzie, którego używa handlowiec podczas rozmowy, jak i w szerszym rozumieniu – jako pewien zestaw kroków sprzedaży i sposób prowadzenia rozmowy handlowej. W artykule zostanie dokonana próba ujęcia tematu łącząca te dwie perspektywy.

Kategorie: IBD w mediach

Miejsce HR w firmie. Audycja TOK FM

O tym , gdzie jest miejsce HR w firmie,  w audycji „Strefa Szefa” Radia TOK FM 22 maja rozmawiali dr Anna Bugalska, prof. Andrzej Blikle, dr Barbara Sypniewska i Adrianna Połczyńska.  Zapraszamy do wysłuchania audycji.

Kategorie: IBD w mediach

Coaching jako jedno z narzędzi zarządzania współczesnego menedżera

Celem skutecznego realizowania działań w organizacji kadra zarządzająca wypracowuje pewien standard zarządzania, który powinien zakładać, że założone cele danego obszaru organizacji zostaną osiągnięte. Nie jest zaskoczeniem, że często bywa tak, iż pomimo starań zespołu i nacisku ze strony menedżera, plany nie zostają zrealizowane.

Kategorie: IBD w mediach

Polscy menedżerowie a globalny i krajowy rynek pracy

W najnowszym numerze „Contact Online”, wydawanym przez British Polish Chamber of Commerce, została opublikowana rozmowa Michaela Dembinski z prof. Janem Nowakiem na temat przygotowania polskich menedżerów do zajmowania najwyższych stanowisk zarządczych.

Kategorie: IBD w mediach