Księga kompetencji

Kompetencje pracownika – nasze rozumienie

Księga kompetencji IBD zawiera rozbudowany zestaw kompetencji opracowanych przez ekspertów i konsultantów IBD Business School. Do różnych kompetencji stosujemy bowiem wiele różnych podejść w różnych organizacjach. Chodzi nam o to, aby wypracowywać dla nich jak najlepsze modele kompetencyjne. Kompetencje zawarte w Księdze zostały rzetelnie sprawdzone w naszych badaniach prowadzonych przez wiele lat. Dzięki temu kompetencje te charakteryzują się wysoką trafnością i efektywnością w praktycznym wykorzystaniu w organizacjach biznesowych różnych branż. Kompetencje pracownika to bezsprzecznie jeden z podstawowych instrumentów zarządzania procesami HR, począwszy od rekrutacji i selekcji pracowników, po kształtowanie ścieżek kariery, szkolenia i rozwój, oceny okresowe, aż po motywowanie i wynagradzanie.

 

Kompetencje pracownika

 

Co wyróżnia „Księgę kompetencji” IBD?

IBD Business School opracowała własną metodologię tworzenia kompetencji. Zakłada ona empiryczną weryfikację poszczególnych kompetencji na każdym etapie ich tworzenia. To unikalne podejście pozwoliło nam na zbudowanie tak szerokiego zestawu kompetencji, które mogą zostać wykorzystane w procesach HR-owych w organizacjach należących do różnych branż, o różnej wielkości i komplikacjach struktury organizacyjnej. Lista stworzonych przez IBD kompetencji uwzględnia bardzo szerokie spektrum potrzeb działów HR w zakresie nowoczesnej polityki zatrudnienia i rozwoju pracowników.

Podobnie jak przy budowaniu modeli kompetencyjnych, kompetencje opracowane przez IBD zostały również zweryfikowane statystycznie pod kątem ich poprawności. Analizy statystyczne były prowadzone na podstawie badań ankietowych oraz ocen sędziów kompetentnych.

Dzięki nim sprawdziliśmy:

  • Czy odpowiednio zostały przyporządkowane zachowania do danej kompetencji?
  • Czy poprawnie zostały przyporządkowane zachowania do poszczególnych poziomów?

Odpowiedzi na te pytania pozwoliły nam na wybór najlepszych, najbardziej pożądanych zachowań, pasujących do danej kompetencji i do określonego jej poziomu.  Dzięki temu mamy pewność, że zachowania będą dobrze rozumiane przez pracowników i kompetencje „będą działać” poprawnie.

Księga zawiera takie kompetencje pracownika, jak na przykład:  inicjatywa, innowacyjność, komunikacja, motywowanie pracowników, negocjacje, otwartość na zmiany, przywództwo, współpraca, zorientowanie na wyniki i wiele innych.

 

Korzyści z zastosowania naszej „Księgi kompetencji”:

  • Aż 80 kompetencji do wyboru.
  • Każda kompetencja pracownika budowana na podstawie analizy koncepcji teoretycznych.
  • Każda kompetencja rzetelnie sprawdzona w badaniach empirycznych.
  • Możliwość wyboru dowolnej liczby kompetencji zgodnie z potrzebami stanowiska, działu lub całej organizacji.
  • Użyteczność opisu kompetencji w postaci poziomów jakościowych – konkretne zachowania.
  • Wskazanie czynników psychologicznych leżących u podstaw każdej kompetencji (możliwe badanie testami psychologicznymi)  i sposobów rozwoju poszczególnych kompetencji.

 

Kompetencje pracownika

 

Zobacz  ofertę szkoleń otwartych z zarządzania kapitałem ludzkim oraz usługę doradczą: Modele kompetencyjne

Zobacz również kalendarz szkoleń. Międzynarodowa certyfikacja: IES

Zapraszamy do kontaktu

kontakt@ibd.pl, tel. +48 695 330 161