Doskonałość operacyjna (Operational Excellence)

Doskonałość operacyjna – doradztwo

Doskonałość operacyjna to przede wszystkim optymalizacja i doskonalenie procesów oraz zarządzanie projektami oraz zarządzanie zmianą.

POPRAWA EFEKTYWNOŚCI, DOSKONALENIE PROCESÓW

 • Analiza procesów i badanie wyników procesów
 • Monitoring i poprawa efektywności operacyjnej
 • Przygotowywanie zmian w organizacji procesów dla poprawy ich efektywności
 • Realizacja projektów DMAIC
 • Budowa i wdrażanie zasad kontrolingu procesowego i operacyjnego
 • Wdrażanie zmian w organizacji procesów dla poprawy ich efektywności i jakości

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI I ZARZĄDZANIE ZMIANĄ

 • Wycena wartości projektu
 • Definiowanie i organizacja projektu
 • Szacowanie i zarządzanie ryzykiem w projekcie – wycena projektu
 • Zarządzanie projektami biznesowymi
 • Zarządzanie projektami informatycznymi zgodnie z metodyką PMBook oraz PRINCE2
 • Zarządzanie zmianą