Polecamy także

Wybrane referencje

W okresie od października 2023 do lutego 2024 zrealizowaliśmy projekt badania kultury organizacyjnej w Rossmann Supermarkety Drogeryjne Polska Sp. z o.o. Projekt został poprowadzony i zrealizowany z sukcesem pod kierunkiem doświadczonego konsultanta Pana Włodzimierza Buśkiewicza wraz z zespołem badawczym IBD Business School. Zaprosiliśmy do udziału w badaniach ponad 6000 pracowników z różnych obszarów naszej  firmy, obejmujących centralę, drogerie oraz magazyny. Projekt obejmował wybór metod badawczych, wsparcie w przygotowaniu komunikacji do pracowników, w tym organizację Webinarów dla kadry menedżerskiej Rossmanna, przeprowadzenie badania w formule online oraz bieżące monitorowanie frekwencji. Po procesie badawczym Zespół IBD Business School przeprowadził analizę statystyczną uzyskanych wyników oraz opracował kompleksowe raporty wraz z rekomendacjami dla kadry menedżerskiej. (...) Doceniamy elastyczność i wysoką jakość procesu badawczego oraz komunikacji z zespołem projektowym. Zespół IBD Business School wykazał się profesjonalizmem, dostosowując się do naszych potrzeb i dostarczając raporty, które spełniły nasze oczekiwania. Z przyjemnością polecamy współpracę z Zespołem IBD Business School jako wiarygodnym partnerem w kluczowych projektach badawczych.
Tomasz Szynkowski Kierownik Data Intelligence - Strategy&Research Rossmann Supermarkety Drogeryjne Polska
W grudniu 2022 roku Zespół IBD Business School przeprowadził, na nasze zamówienie, proces Assessment Centre na stanowisko Dyżurnego Inżyniera Ruchu (DIR). (…) Zarówno sam proces Assessment Centre, jak i raporty oraz sesje feedbackowe zostały zrealizowane bardzo starannie i rzetelnie z zachowaniem dbałości o wszystkie najważniejsze aspekty projektu. (…) Przeprowadzone zostało spotkanie podsumowujące, pozwalające nam wypracować nam finalną rekomendację w oparciu o zgromadzoną wiedzę i opracowane raporty indywidualne. Z przyjemnością rekomenduję Zespół IBD Business School jako dobrego i sprawdzonego partnera w realizacji podobnych projektów.
Andrzej Starzyński Kierownik Elektrociepłowni Fortum Silesia SA
Departament Budżetu, Majątku i Kadr KAS potwierdza, że IBD Business School Sp. z o.o. w ramach Umowy C/480/22/DOM/B/310 zrealizowała w latach 2022 i 2023 dla Krajowej Administracji Skarbowej projekt dotyczący między innymi przeprowadzenia rekrutacji, szkoleń podstawowych i doskonalących dla asesorów oraz szkoleń z zakresu zastosowania Modelu kompetencji KAS dla kadry kierowniczej. IBD Business School przeprowadziło 5 sesji Assessment Centre dla 34 pracowników KAS - kandydatów na asesorów wewnętrznych. Sesje Assessment Centre (AC) zostały zrealizowane w terminie od 18 do 24 listopada 2022 r. Firma została bardzo wysoko oceniona pod względem: przygotowania materiałów do sesji AC, jakości pracy zespołu asesorskiego, realizacji sesji AC. Umowa została zrealizowana terminowo i należycie zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.
Agnieszka Dornfeld-Kmak Zastępca Dyrektora Ministerstwo Finansów, Departament Budżetu, Majątku i Kadr KAS
Firma IBD Business School zrealizowała dla Mitsubishi Electric Europe B.V. (Sp. z o.o.) badanie 360 stopni dla kadry managerskiej. W ramach badania zostały wspólnie opracowane kompetencje oraz wskaźniki zachowaniowe dla dwóch poziomów kadry zarządzającej (wyższego i niższego szczebla). Badanie zrealizowane zostało na autorskiej platformie IBD, a jego przebieg był w pełni profesjonalny. Jakość badania i uzyskanych po nim raportów była na najwyższym poziomie. Kadra zarządzająca po badaniu uzyskała feedback od wyspecjalizowanych konsultantów HR z firmy IBD Business School, który był bardzo wysoko oceniony i pozwolił na lepsze zrozumienie wyników raportów. Co istotne zarówno badanie, jak i feedback przeprowadzone były w języku polskim i angielskim, co wyróżnia IBD Business School na rynku polskim. Osobą wspierającą cały projekt był Włodzimierz Buśkiewicz, który był obecny w procesie od momentu przygotowania projektu, przez jego implementację, aż do spotkania podsumowującego stanowiąc nieocenioną pomoc dla Mitsubishi Electric Europe B.V. (Sp. z o.o.). (...) Realizacja całego przedsięwzięcia i jego powodzenie spowodowały, że Mitsubishi Electric Europe B.V. (Sp. z o.o.) postanowiło kontynuować współpracę i realizować badanie 360 stopni kadry zarządzającej z IBD Business School cyklicznie.
Magdalena Wrana HR & Administration Manager Mitsubishi Electric Europe
Od października 2022 roku do stycznia 2023 roku IBD Business School realizowało dla KP Consulting projekt doradztwa obejmujący budowę i wdrożenie modelu kompetencyjnego, stworzenie i wdrożenie systemu oceny pracowniczej praz przeprowadzenie sesji Development Centre dla 7 osób na stanowiskach Team Leadera. Sesja DC odbyła się 9 grudnia 2022 r. Wykorzystano w niej symulacje indywidualne i grupowe oraz testy TIC i TTW w wersji online. Dla każdego Uczestnika opracowano raport zawierający oceny poszczególnych kompetencji i wskaźniki rozwojowe. Zostały też przeprowadzone indywidualne sesje feedbackowe, w formie zdalnej. Wsparcie IBD Business School oceniamy bardzo pozytywnie. Konsultanci charakteryzowali się dużym zaangażowaniem i indywidualnym podejściem. Dzięki temu udało nam się wypracować rozwiązania i procesy spełniające potrzeby naszej firmy. Gorąco polecam współpracę IBD Business School.
Tomasz Połeć Doradca podatkowy nr wpisu 12104 KP Consulting Sp. z o.o.
Polecam i rekomenduje współpracę z Włodzimierzem Buśkiewiczem z IBD Business School w obszarze budowania modeli kompetencyjnych ze względu na:
  • dogłębną znajomość tematu – oprócz samej budowy cały nas zespół został odpowiednio przeszkolony z zalet i wad poszczególnych podejść, tak żeby móc dalej odpowiednio rozmawiać z biznesem;
  • szerokie spojrzenie na kompetencje – dzięki, której mogliśmy się odpowiednio inspirować do tworzenia unikatowych modeli pasujących do naszej specyfiki oraz dyskutować na temat odpowiednich podejść, teorii i doświadczeń z innych firm;
  • elastyczność – myśleliśmy, że wiemy co potrzebujemy, lecz dzięki odpowiednim pytaniom Włodka, uzmysłowiliśmy sobie, że potrzebujemy czego innego, po czym cały proces został odpowiednio dostosowany przez prowadzącego tak żeby zrealizować nowo postawione cele.
Jeśli ktoś ma wątpliwości jeszcze czy warto to zapraszam do kontaktu, Marcin Dorywalski L&D Specialist w G2A
Marcin Dorywalski Learning & Development Specialist G2A
IBD Business School przeprowadził cykl szkoleń w ramach programów szkoleniowych Certified Recruitment & Selection Professional, Certified Assessor for Assessment & Development Centre oraz Certified HR Business Partner (…). Współpracę z IBD Business School oceniamy jako bardzo dobrą. Z przyjemnością rekomendujemy IBD Business School jako profesjonalnego, wiarygodnego i rzetelnego partnera w realizacji projektów szkoleniowych.
Mariola Balcer Kierownik Biura Rozwoju i Rekrutacji
Poszukując firmy, która przeprowadzi dla nas testy psychologiczne dla pracowników już zatrudnionych w organizacji zdecydowaliśmy się na IBD Business School ze względu na wyjątkowo profesjonalne podejście od samego początku współpracy. Firma IBD Business School zdecydowanie wyróżnia się:
  • bardzo szybką reakcją na zapytanie,
  • pełnym zaangażowaniem w zlecone zadanie,
  • precyzyjnym dopasowaniem usługi do potrzeby klienta,
  • pomocą zarówno przed, w trakcie, jak i po zakończeniu projektu.
(…) Jesteśmy zadowoleni z przebiegu całej współpracy i zapewne w przyszłości również skorzystamy z usług IBD Business School.
Agnieszka Kaczor Specjalista HR
IBD Busines School (d. Instytut Rozwoju Biznesu) wspierał Enterprise Investment Zarządzanie Ryzykiem Katarzyna Książek w realizacji projektu Lubuski Innowacyjny Program Aktywizacji i Rozwoju. Instytut udostępnił platformę internetową do przeprowadzania Testu Intentio Consensio oraz zorganizował szkolenie przygotowujące pracowników do interpretacji wyników testów (…). Przygotowanie merytoryczne oraz zaangażowanie konsultanta Instytutu w sprawną realizację usługi zasługują na wysoką ocenę, dlatego rekomendujemy IBD Business School jako solidnego wykonawcę usług i organizatora szkoleń.
Katarzyna Rygiel Kierownik Działu Aktywizacji Zawodowej
IBD Business School przeprowadził dla Skandii Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. badanie 360 stopni (Individual Competence Profile) w oparciu o model kompetencyjny Skandii.(…) IBD Business School zrealizował niniejszy projekt badawczy w sposób rzetelny i z należytą starannością. Konsultanci pracowali profesjonalnie, z zaangażowaniem i elastycznie reagowali na pojawiające się potrzeby uczestników badania i koordynatorów. Na podstawie dotychczasowego doświadczenia współpracy rekomenduję IBD Business School jako profesjonalnego i godnego polecenia partnera w biznesie.
Małgorzata Woody Dyrektor Departamentu Zarządzania Zasobami Ludzkimi
Niniejszym zaświadczam, że  firma IBD Business School (d. Instytut Rozwoju Biznesu) zrealizowała usługę doradczą polegającą na przeprowadzeniu Development Centre. Usługa została zrealizowana w sposób należyty i staranny. W związku z powyższym rekomendujemy Instytut  jako profesjonalnego partnera w zakresie usług doradczych.
Anna Łukasik HR Business Partner
IBD Business School (d. Instytut Rozwoju Biznesu) przeprowadził w Polskiej Spółce Gazownictwa projekt Assessment Centre (…). Do każdej sesji AC została opracowana matryca kompetencji, opis behawioralny kompetencji na potrzeby diagnozowanego stanowiska, dobrany zestaw symulacji diagnozujących wybrany zestaw kompetencji. Każdy z uczestników został także przebadany testami: TIC – narzędzie do badania potencjału motywacyjnego w sytuacji pracy, TTW – test taktyk wpływu oraz TKM – test intuicji menedżerskiej. (…) usługi zostały zrealizowane w sposób należyty, w krótkim czasie i terminowo.
Paulina Pogorzelska Dyrektor Departamentu Zarządzania Zasobami Ludzkimi
IBD Business School (d. Instytut Rozwoju Biznesu) realizował działania doradcze, polegające na opracowaniu 6 zadań na sesje rozwojowe Development Center (…). Celem projektu było opracowanie zestawu zadań do diagnozy poziomu wybranych kompetencji z modelu kompetencji EOB. Zakres prac obejmował opracowanie koncepcji zadań, stworzenie pełnej wersji zadania (dla uczestnika i asesora), przeprowadzenie pilotażu wszystkich zadań, opracowanie ich ostatecznej wersji. Każde zadanie badało wybrane kompetencje z modelu kompetencji Energa – Obrót.
Konrad Lipski Dyrektor Zarządzania Zasobami Ludzkimi
Niniejszym zaświadczam, że IBD Business School (d. Instytut Rozwoju Biznesu) zrealizowała usługę doradczą polegającą na przeprowadzeniu Development Centre (…). W trakcie trwania projektu konsultanci wykazali się dużą wiedzą i doświadczeniem w tym temacie. Trafnie dopasowali kompetencje oraz przygotowali zadania na sesje. Sesje Development Centre oraz sesje feedback były prowadzone w sposób bardzo profesjonalny i staranny.
Anna Wyczesany Kierownik Projektów HR
IBD Business School (d. Instytut Rozwoju Biznesu) wykonał z należytą starannością usługę doradczą dla naszej firmy, obejmującą opracowanie kolejnej części modelu kompetencyjnego (…). W ramach projektu została wypracowana lista kompetencji, ich definicje, nazwy poziomów oraz zestaw zachowań przypisanych do poszczególnych poziomów. Dodatkowo do stworzonych kompetencji opracowane zostały check-listy zachowań będące narzędziem wspierającym w realizacji zadań związanych z zarządzaniem ludźmi.
Konrad Lipski Dyrektor Zarządzania Zasobami Ludzkimi
(…) IBD Business School (d. Instytut Rozwoju Biznesu zrealizował) usługę polegającą na opracowaniu procedur oceny pracowników w połączeniu z systemem motywacyjnym i modelem kompetencyjnym, w tym pilotaż oceny i weryfikację procedur, oraz szkolenie z zakresu oceny pracowników. Usługa została zrealizowana w ramach projektu „Kwalifikacja jakości w Uniwersytecie”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej (…). Powyższa usługa została wykonana z należytą starannością, zgodnie z zamówieniem. Konsultanci IBD wykazali się dużą elastycznością w podejściu do potrzeb Zamawiającego, dążąc do wypracowania narzędzi i systemów dopasowanych do organizacji. Projekt był realizowany z zaangażowaniem i nastawieniem na współpracę.
Mariusz Wielec Kanclerz UKSW w Warszawie
IBD Business School (d. Instytut Rozwoju Biznesu) realizował projekt oparty na testowaniu innowacyjnego modelu z obszaru zarządzania wiekiem i wiedzą pn. „Aktywni 50+”. W ramach opracowania modelu Wielopokoleniowych Zespołów Uczących się przeprowadzono z należytą starannością następujące usługi badawczo-doradcze: - przeprowadzenie badań dotyczących diagnozy kultury organizacyjnej, postaw wobec różnych grup wiekowych – 617 uczestników, - badania za pomocą grup fokusowych z kadrą menedżerską, zarządem i pracownikami technicznymi – 13 uczestników; - badania potencjału menedżerskiego w oparciu o metodę Development Centre – 8 uczestników, - badania indywidualnymi testami kompetencji: wpływ, postawa pro kliencka, współpraca, gotowość do wkładania wysiłku, nastawienie na rozwój, uczenie innych – 45 uczestników, - wdrożenie w praktyce dwóch prototypowych Wielopokoleniowych Zespołów Uczących się – działania doradcze w zakresie wsparcia wdrożenia nowych rozwiązań zarządczych z zakresu zarządzania wiedzą i wiekiem do struktur organizacyjnych. Usługa została zrealizowana w sposób należyty. W związku z powyższym rekomendujemy IBD jako profesjonalnego partnera w zakresie usług badawczych oraz doradczych.
Kazimierz Piasecki Dyrektor Biura Zarządzania Personalnego
IBD Business School (d. Instytut Rozwoju Biznesu) zrealizował na rzecz Inicjatywy Mikro Sp. z o.o. diagnozę potencjału kompetencyjnego przy wykorzystaniu Testu Intuicji Menedżerskiej oraz Testu Intentio Consensio. W badaniu wzięło udział łącznie 43 osoby. Instytut (…) zrealizował usługę w sposób rzetelny oraz z należytą starannością. Przygotowanie merytoryczne konsultantów oraz zaangażowanie firmy w sprawną realizację usługi zasługują na wysoką ocenę.
Paulina Londo
Niniejszym zaświadczam, że firma IBD Business School (d. Instytut Rozwoju Biznesu) zrealizowała usługę polegającą na przeprowadzeniu badania opinii pracowniczej.Usługa została zrealizowana w sposób należyty. W związku z powyższym rekomendujemy Instytut jako profesjonalnego partnera.
Marta Markowska Lider Zespołu ds. Rekrutacji i Rozwoju
(…) IBD Business School (d. Instytut Rozwoju Biznesu) zrealizowała usługę doradczą polegającą na przeprowadzeniu Development Centre. Usługa została zrealizowana w sposób należyty. (…) Rekomendujemy Instytut jako profesjonalnego partnera w zakresie usług doradczych.
Justyna Jedlińska-Molenda Kierownik ds. Personalnych/ Biznes Partner
Potwierdzamy należyte wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu oceny metodą 360 stopni (ICP). Jesteśmy zadowoleni z dbałości IBD Business School (d. Instytut Rozwoju Biznesu) o naszą satysfakcję, jak i z wysokiej jakości działań dopasowanych do naszych potrzeb i oczekiwań. Polecamy IBD jako profesjonalnego i rzetelnego partnera w projektach szkoleniowo-doradczych.
Katarzyna Tomczak Dyrektor ds. Personalnych
IBD Business School (d. Instytut Rozwoju Biznesu) zrealizował dla Mary Kay Cosmetics Poland badanie 360 stopni (Individual Competence Profile). W badaniu wzięło udział 16 osób. Instytut zrealizował niniejszy projekt badawczy w sposób rzetelny oraz z należytą starannością. Przygotowanie merytoryczne konsultantów oraz zaangażowanie firmy w organizację projektu zasługują na wysoką ocenę.
Dariusz Michnowski Specjalista ds. Personalnych
Usługa [Assessment Centre] została zrealizowana w sposób profesjonalny i kompleksowy. Konsultanci oddelegowani do współpracy z Głównym Inspektoratem Transportu Drogowego wykazali się wysokimi kompetencjami merytorycznymi oraz otwartą postawą wobec oczekiwań naszej instytucji. Z przyjemnością polecamy IBD Business School (d. Instytut Rozwoju Biznesu) jako rzetelnego partnera w obszarze realizacji tego typu usług.
Magdalena Stępień Zastępca Dyrektora Biura Dyrektora Generalnego
IBD Business School (d. Instytut Rozwoju Biznesu) wykonał z należytą starannością usługę doradczą dla naszej firmy w postaci opracowania modelu kompetencyjnego, obejmującego stanowiska sprzedażowe (…). Współpraca z konsultantami IBD (...) w tworzeniu modelu polegała na zdefiniowaniu poszczególnych kompetencji, uporządkowaniu ich na pięciu poziomach i przyporządkowaniu do każdego z nich przykładowych zachowań. Skala i czas trwania współpracy, jaką prowadzimy z IBD, pozwalają rekomendować tę firmę jako solidnego i rzetelnego partnera.
Izabela Aszyk-Mizerska Kierownik Wydziału Szkoleń i Rozwoju

Poszukiwaliśmy Partnera, który wsparłby nas w przygotowaniu modelu kompetencyjnego opartego na zachowaniach warunkujących skuteczną realizację celów strategicznych Grupy Onet.pl. Zależało nam na tym, aby zastosowana metodologia umożliwiła wypracowanie wspólnie z naszymi pracownikami modelu, który w jasny sposób prezentowałby stawiane Im oczekiwania. Projekt „Budowa modelu kompetencyjnego” prowadzony z IBD Business School (d. Instytutem Rozwoju Biznesu Sp. z o.o.) spełnił nasze oczekiwania pod każdym z tych względów.

Renata Wiśniewska Dyrektor personalny

Pragniemy zarekomendować IBD Business School (d. Instytut Rozwoju Biznesu) oraz Panią Annę Bugalską – główną osobę współpracującą z naszą firmą – jako profesjonalnego partnera biznesowego świadczącego usługi polegające na prowadzeniu projektu dotyczącego oceny 360 stopni.

Magdalena Kowal Kierownik ds. Zasobów Ludzkich
Projekt obejmował stworzenie modelu kompetencyjnego ściśle dopasowanego do potrzeb naszej organizacji. Współpraca z konsultantami IBD Business School (d. Instytut Rozwoju Biznesu) w tworzeniu modelu polegała na zdefiniowaniu poszczególnych kompetencji, uporządkowania ich na pięciu poziomach i przyporządkowania do każdego z nich przykładowych zachowań.
Ewa Suchorzebrska-Bębenek Menedżer Pionu Personalnego ds. Szkoleń i Rozwoju
Potwierdzamy wykonanie z wysoką jakością usługi szkoleniowo-doradczej polegającej na przygotowaniu testów wiedzy w ramach Szkoły Profesjonalnej dla Kontrolera TP SA wraz z analizą wyników badania.
Grzegorz Steinke Dyrektor Rekrutacji i Rozwoju Pracowników
Z pełnym przekonaniem polecamy i rekomendujemy korzystanie z profesjonalnych usług doradztwa personalnego oferowanych przez IBD Business School (d. Instytut Rozwoju Biznesu), a warto zwłaszcza podkreślić wysoki poziom asesorów, ich zaplecze techniczne, metodologię, zaangażowanie i wyczerpujące raporty i sesje informacji zwrotnej z przeprowadzonego AC/DC.
Joanna Sadowska Kierownik Działu Personalnego
IBD Business School (d. Instytut Rozwoju Biznesu) zrealizował dla Banku Pocztowego projekt Badawczy, w ramach którego ocenie zostały poddane kompetencje naszych pracowników, z użyciem autorskiego narzędzia Instytutu, które wcześniej zweryfikowano w procesach walidacyjnych w naszej organizacji.
Jolanta Czajkowska Zastępca Dyrektora Departamentu Departament Zarządzania Zasobami Ludzkimi
Każdorazowo AC przeprowadzone zostało zgodnie ze standardami opracowanymi dla tej metody, dbałość o dobór kompetencji, trafne dopasowanie ćwiczeń, wykorzystanie zróżnicowanych narzędzi oceny kompetencji pozwoliło na uzyskanie wielu informacji o kandydatach oraz ich rzetelną, wielowymiarową ocenę, a w konsekwencji na podjęcie trafnych decyzji selekcyjnych.
Ewa Suchorzebrska-Bębenek Menedżer Pionu Personalnego ds. Szkoleń i Rozwoju
IBD Business School (d. Instytut Rozwoju Biznesu) to zespół profesjonalistów i świetnych doradców. Projekty z zakresu Assessment Centre oraz oceny 360 prowadzone były w sposób profesjonalny. Specjaliści Instytutu to ludzie otwarci, rozumiejący potrzeby biznesu, nie poddają się jednak naciskom ze strony klienta, gdy wiedzą, że mogłaby na tym stracić jakość dostarczanych projektów.
Katarzyna Tomczak Departament ds. Personalnych

Mam przyjemność poinformować, iż zarówno w opinii osób oceniających, jak i ocenianych system ocen został przeprowadzony w pełni profesjonalnie, zarówno ze strony technicznej, jak i informacyjnej oraz merytorycznej. Przed rozpoczęciem oceny przeprowadzone zostało szkolenie w celu przekazania informacji o celach i zasadach oceny.

Zofia Sanejko Wiceprezes Zarządu
Polecamy IBD Business School (d.Instytut Rozwoju Biznesu) jako godnego zaufania partnera w realizacji usług szkoleniowych oraz optymalizacji zasobów kadrowych w zespołach sprzedażowych. Wyrażamy głębokie przekonanie, że rekrutacja kandydatów na stanowiska handlowe i menedżerskie przy zastosowaniu autorskiej metody pomiaru predyspozycji i kompetencji, opracowanej przez Instytut pozwala na dokonanie optymalnego wyboru, zaoszczędzenie czasu i kosztów.
Elżbieta Grądzka Wiceprezes Zarządu
Zespół konsultantów z IBD Business School (d. Instytutu Rozwoju Biznesu) przeprowadził 3 sesje Assessment Centre w ramach ewaluacji projektu „Rozwój i wiedza zwiększające sukces Lyreco Polska” dofinansowanego z EFS. Sesje zostały przeprowadzone z najwyższą uwagą i starannością, rzetelną komunikacją oraz profesjonalizmem, które w pełni zasługują na uznanie.
Anna Litwińska Menedżer ds. Personalnych
IBD Business School (d. Instytut Rozwoju Biznesu) przygotował dla naszej firmy system ocen metodą 360 stopni. Pierwszy cykl oceny został przeprowadzony w sposób bardzo sprawny przy pomocy platformy internetowej, umieszczonej na serwerze Instytutu, co zapewniało pełne bezpieczeństwo procesu. Oceną objęto kadrę kierowniczą złożoną z 17 menedżerów, łącznie oceny dostarczyło 226 pracowników firmy. (...) Wprowadzony system ocen w pełni spełniał nasze oczekiwania i wymagania.
Mirosława Achinger Prezes Zarządu Mispol SA
IBD Business School zrealizował dla Arcelor MittalShared Service Centre badanie 360 stopni. W badaniu wzięło udział 21 pracowników naszej firmy. Do zadań IBD należało: szkolenie e-learningowe przed procesem oceny, przeprowadzenie oceny 360 stopni, opracowanie raportów indywidualnych i zbiorczych, sesja informacji zwrotnych. IBD Business School zrealizował niniejszy projekt badawczy w sposób rzetelny oraz z należytą starannością.
Ewa Kozłowska Dyrektor Personalny Arcelor MittalShared Service Centre
IBD Business School przeprowadził dla Ministerstwa Finansów badanie online "ocena 360 stopni". W ramach projektu m.in. stworzono drzewo respondentów i rozdystrybuowano drogą mailową linków do ankiet w liczbie 2734 sztuk. Zamawiający dokonał odbioru usługi bez uwag i stwierdza, że usługa została wykonana w terminie, zgodnie z postanowieniami zawartej Umowy. (wyciąg z protokołu odbioru)
Krystyna Wąchała-Malik Dyrektor Biura Dyrektora Generalnego
IBD Business School zrealizowała dla KGHM Polska Miedź SA usługę doradczą w zakresie zorganizowania i przeprowadzenia warsztatów rozwojowych dla pracowników (...). W trakcie 16 warsztatów dla 96 osób wykorzystano metodologię Develompent Center do diagnozy kompetencji, wykorzystując różnorodne narzędzia testowe. Po warsztatach każdy z uczestników otrzymał indywidualny raport i brał udział w sesji informacji zwrotnych. Usługa została zrealizowana terminowo i z należytą starannością. (wyciąg z potwierdzenia wykonania usługi)
Andrzej Sobiecki Dyrektor Naczelny Centralnego Biura Zakupów
IBD Business School przeprowadził dla Volksvagen Group Polska Sp. z o.o. projekt rozwojowy dla Autoryzowanych Dealerów marki Skoda, w którym wzięli udział przedstawiciele Importera, salonów, pracowników działów sprzedaży i doradców serwisowych. W ramach projektu, który obejmował także szkolenia fakultatywne i coaching, przeprowadzono certyfikację 29 uczestników - sprzedawców i doradców serwisowych - metodą Development Centre. Wykonanie usługi zostało ocenione jako profesjonale pod względem merytorycznym i organizacyjnym.
Olga Wawrzyniak Specjalista ds. Organizacji Szkoleń Dział Rozwoju Sieci Dealerskiej Skoda
IBD Business School w 2020 roku przeprowadziło łącznie 20 warsztatów z pracownikami i kadrą menedżerską Mitsubishi Electric Europe. Warsztaty były dedykowane zbudowaniu wiedzy z zakresu budowy i roli modelu kompetencyjnego w organizacji. Dodatkowym celem działania było wykreowanie zaangażowania po stronie pracowników pod kątem wdrażanego modelu kompetencyjnego w MEE. Liderem merytorycznym projektu z ramienia IBD Business School był Pan Włodzimierz Buśkiewicz. Miałam okazję pracować z Liderem, który w razie wątpliwości pokazywał rozwiązania, odnosił się do konkretnych przykładów. Dzięki temu miałam poczucie zabezpieczenia procesu, a także możliwości ciągłej konsultacji w razie potrzeby w serdecznej atmosferze. Rekomenduję współpracę z Panem Włodzimierzem Buśkiewiczem, na którym mogłam polegać w całym procesie.
Aneta Łołka Deputy HR Manager