Budowanie warunków handlowych i cenników

Warunki handlowe i cenniki – audyt i doradztwo w zakresie ich budowania i stosowania

Każda firma sprzedająca jakikolwiek produkt lub usługę musi zdefiniować zasady, na jakich trafią do klienta lub konsumenta warunki handlowe i cenniki. Przy pomocy warunków handlowych, które muszą odzwierciedlać strategię sprzedażową firmy, nie tylko wpływamy na wynik sprzedaży (w znaczeniu ilościowym), ale bardzo często możemy sterować profitowością organizacji. Oczywiście dotyczy to też płynności finansowej.

 

W IBD Business School uważamy, że każdy model dystrybucji produktu i/lub usługi będzie wpływał na sposób tworzenia warunków handlowych firmy. Inne możliwości będą dostępne w modelach:

 • klasycznej sprzedaży FMCG,
 • B2B,
 • B2C,
 • marki własnej (private label),
 • sprzedaży w danym kraju bądź sprzedaży eksportowej,
 • krótkoterminowej sprzedaży, jednorazowej lub długofalowej,
 • sprzedaży usług (np. finansowych),
 • sprzedaży w internecie.

Warunki handlowe i cenniki – zasady budowy

Nasi eksperci, pomagając zdiagnozować istniejący bądź zaproponować nowy model warunków i cenników, w zależności od charakteru działalności, branży, docelowego odbiorcy, muszą dokonać analizy rynku i konkurencji.

Kolejnym krokiem jest segmentacja i kategoryzacja warunków handlowych. Zazwyczaj dotyczą one:

 • ceny i sposobu jej zapłaty (w tym termin płatności),
 • sposobu dostarczenia produktu lub usługi,
 • dodatkowych zobowiązań klienta związanych z procesem sprzedaży (np. aktywności promocyjnej),
 • zamawiania i fakturowania,
 • warunków gwarancji i odpowiedzialności za wady towaru.

W przejrzysty sposób proces możemy zilustrować w następujący sposób:

 

Warunki handlowe i cenniki

 

W ramach ekspertyzy IBD Business School w zakresie warunków handlowych i cenników możemy dokonać audytu bieżących warunków, wskazać ich słabe i silne strony. Także możemy zaproponować optymalną metodologię ich tworzenia, odpowiednią dla branży, kanału dystrybucji i modelu sprzedaży. Chcemy także wspomagać kierownictwo firmy we wprowadzaniu zmian i egzekwowaniu uzgodnionych warunków od klientów. W powiązaniu z właściwą polityką cenową przekłada się to na zwiększenie sprzedaży bądź jej profitowości.

Zobacz kalendarz szkoleń. Międzynarodowa certyfikacja: IES