Czas trwania 142 godz., 13 dni Ilość sesji 6

Najbliższe terminy

Termin Miejsce Cena - zw. z VAT
25.08.2018 - 21.10.2018 Warszawa 6900 PLN
27.08.2018 - 23.10.2018 Kraków 6900 PLN
27.08.2018 - 23.10.2018 Gdańsk 6900 PLN
27.08.2018 - 23.10.2018 Poznań 6900 PLN
27.08.2018 - 23.10.2018 Wrocław 6900 PLN
27.08.2018 - 23.10.2018 Katowice 6900 PLN
22.09.2018 - 02.12.2018 Warszawa 6900 PLN
22.09.2018 - 02.12.2018 Katowice 6900 PLN
22.09.2018 - 02.12.2018 Poznań 6900 PLN
22.09.2018 - 02.12.2018 Serock, k. Warszawy 6900 PLN
15.10.2018 - 11.12.2018 Wrocław 6900 PLN
15.10.2018 - 11.12.2018 Gdańsk 6900 PLN
15.10.2018 - 11.12.2018 Katowice 6900 PLN
15.10.2018 - 11.12.2018 Warszawa 6900 PLN
17.11.2018 - 27.01.2019 Warszawa 6900 PLN
17.11.2018 - 27.01.2019 Serock, k. Warszawy 6900 PLN
17.11.2018 - 27.01.2019 Wrocław 6900 PLN
17.11.2018 - 27.01.2019 Katowice 6900 PLN
10.12.2018 - 19.02.2019 Katowice 6900 PLN
10.12.2018 - 19.02.2019 Poznań 6900 PLN
10.12.2018 - 19.02.2019 Gdańsk 6900 PLN
10.12.2018 - 19.02.2019 Warszawa 6900 PLN
28.01.2019 - 26.03.2019 Warszawa 6900 PLN
Wypełnij zgłoszenie

Business Trainer Certificate – trener biznesu

Trener biznesu to zawód wymagający szerokiej wiedzy i profesjonalnych kwalifikacji w kształceniu dorosłych. Program BTC łączy w sobie nowatorskie podejście w kształceniu trenerów biznesu (np. diagnoza kompetencji trenerskich), wieloletnie doświadczenie IBD Business School w tym zakresie oraz możliwość zdobycia profesjonalnych kwalifikacji coachingowych, potwierdzonych międzynarodowymi certyfikacjami.

Na rynku jest tylko JEDEN taki program dla trenerów biznesu!

D o  p o b r a n i a:  Broszura Business Trainer Certificate 2018

 

PROGRAM CERTYFIKOWANY

   

PARTNERZY PROGRAMU

  

 


Cele szkolenia

 • Zarządzanie grupą w taki sposób, żeby skutecznie wpływać na proces uczenia się
  w zespole i rozwój poszczególnych osób w zespole
 • Profesjonalne przygotowanie, prowadzenie i ewaluacja szkoleń
 • Poznanie metodologii i technik szkoleniowych
 • Profesjonalne planowanie, przygotowanie i prowadzenie szkoleń
 • Wybór i konstruowanie technik szkoleniowych w odpowiedzi na określone cele szkoleniowe
 • Zrozumienie psychologicznych mechanizmów uczenia się i specyfiki kształcenia dorosłych
 • Zarządzanie grupą szkoleniową ze zrozumieniem istniejących mechanizmów psychologicznych oraz prawidłowości, którymi rządzi się grupa szkoleniowa
 • Poznanie typologii postaw osób szkolonych i sposobów radzenia sobie z trudnymi zachowaniami

Grupa docelowa

 • Trenerzy biznesu
 • Trenerzy wewnętrzni
 • Menedżerowie zarządzający zespołami
 • Osoby przygotowujące się do roli trenera w biznesie

Język szkolenia

Zajęcia są prowadzone w języku polskim. W formule zamkniętej – na życzenie firmy zamawiającej – szkolenie może odbywać się w języku angielskim.

Korzyści dla organizacji i uczestników

 • Rozwijanie i doskonalenie kompetencji na podstawie autorskiego spójnego modelu kompetencyjnego trenera biznesu
 • Indywidualna diagnoza kompetencji trenerskich i sesje feedbacku
 • Doświadczenie pracy ze zróżnicowanym dedykowanym zespołem trenerów (poszczególne sesje prowadzą różni trenerzy pozostający ze sobą w kontakcie, tak by zapewnić jak najlepszą ciągłość procesu wzmacniania kompetencji)
 • Zdobycie kompleksowych umiejętności projektowania sesji szkoleniowych zorientowanych na efektywność i cele biznesowe: począwszy od badania potrzeb szkoleniowych, poprzez wykorzystanie procesu grupowego do efektywnego nauczania i analizy efektywności szkoleń
 • Zdobycie wiedzy i umiejętności dotyczących budowania i wykorzystywania najnowszych form, metod i narzędzi szkoleniowych
 • Zbudowanie i doskonalenie kompetencji osobistych ważnych z punktu widzenia skutecznego trenera biznesu, pogłębianie samoświadomości w zakresie własnego funkcjonowania
 • Poprawa skuteczności trenerskiej w zakresie zarządzania zespołem w procesie szkoleniowym i rozwojowym

 

Rozwijane kompetencje trenerskie

 

trener biznesu

Tematyka. Ramowy program rozwoju trenera biznesu

PRZYGOTOWANIE DO PROGRAMU

Indywidualna diagnoza kompetencji trenerskich

 • Individual  Competence Profile® (ICP)®
 • Testy
 • Indywidualne sesje feedbacku

 

SESJA I. ZARZĄDZANIE PROCESEM GRUPOWYM I ZARZĄDZANIE SOBĄ W PRZEBIEGU PROCESU GRUPOWEGO. ZARZĄDZAJ GRUPĄ!

 • Sesja prowadzona zgodnie z metodyką Action Learning
 • Działania wdrożeniowe: zadanie „Arkusz indywidualnej efektywności trenera”

 

SESJA II. PRACA Z GŁOSEM I CIAŁEM – GŁOS I CIAŁO JAKO NARZĘDZIA PRACY TRENERA. ZARZĄDZAJ SOBĄ!

 • Sesja prowadzona zgodnie z metodyką Action Learning
 • Działania wdrożeniowe: zadanie  „Zestaw ćwiczeń: Świadoma obecność – ciało i głos”
 • Biblioteka e-learning: zestaw tematów przygotowujących do sesji „Toolbox”

 

SESJA III. TOOLBOX – TRENING PRACY Z RÓŻNYMI METODAMI SZKOLENIOWYMI. KREUJ AKTYWNE METODY!

 • Sesja prowadzona zgodnie z metodyką Action Learning
 • Działania wdrożeniowe: zadanie  „Projekt aktywnych metod szkoleniowych”
 • Feedback tutorski do projektu

 

SESJA IV. ZAAWANSOWANE PROJEKTOWANIE SESJI SZKOLENIOWEJ. GRA KOMPETENCYJNA. PROJEKTUJ SCENARIUSZ SZKOLENIA!

 • Sesja prowadzona zgodnie z metodyką Action Learning
 • Działania wdrożeniowe: zadanie „Projekt scenariusza szkolenia”
 • Feedback tutorski do projektu

 

SESJA V. WYWIERANIE WPŁYWU W PRACY TRENERA I TRUDNE SYTUACJE SZKOLENIOWE. PANUJ NAD TRUDNOŚCIAMI!

 • Sesja prowadzona zgodnie z metodyką Action Learning
 • Działania wdrożeniowe: zadanie „Strategie w trudnych sytuacjach”

Uwaga: Kolejność sesji może być modyfikowana.

 

SESJA DODATKOWA. COACHING FUNDAMENTALS CERTIFICATE

Tematyka warsztatów: cztery filary coachingu

 • umiejętność słuchania w coachingu
 • umiejętność zadawania pytań w coachingu
 • model coachingowy TGROW
 • wartości
 • coaching w organizacjach

 

EWALUACJA ROZWOJU

 • Individual  Competence Profile® (ICP)®- powtórzenie indywidualnej diagnozy kompetencji trenerskich po 6-12 miesiącach od zakończenia programu.*
 • Superwizje z profesjonalnymi superwizorami Instytutu *

* Po 1 roku od pierwszego badania ICP® rekomendujemy trenerom powtórną diagnozę kompetencji trenerskich w oparciu o ICP® (preferencyjne ceny dla naszych absolwentów obejmują Raport indywidualny i sesję feedbacku). Dodatkowo rekomendujemy wykupienie sesji superwizji z profesjonalnym superwizorem IBD.

 

Metody diagnozy kompetencji

ICP® – Individual Competence Profile 

 • Rzetelne i wygodne narzędzie indywidualnej diagnozy kompetencji menedżera
 • Raport Indywidualny dla każdego uczestnika

Zestaw autorskich i uznanych światowych testów

 • Test Intentio-Consensio®
 • Test Taktyk Wpływu

Sesje feedbacku  

 • ICP®– sesja zdalna feedbackowa (do 30 minut) prowadzona przez konsultanta IBD
 • Test Taktyk Wpływu i Test Intentio-Consensio® – omówienie wyników na sesji

Na podstawie wyników testów i ICP® uczestnicy przygotowują Indywidualny Plan Rozwoju jako wsparcie w dalszym procesie wdrażania kompetencji trenerskich.

 

KORZYŚCI  Z DIAGNOZY

 • Indywidualna diagnoza własnych zachowań i reakcji emocjonalnych w sytuacjach interpersonalnych na podstawie ICP® (kompetencje trenerskie)
 • Indywidualna diagnoza predyspozycji i potencjalnych kompetencji i trenerskich – bateria testów psychologicznych
 • Uzyskanie informacji zwrotnych – pogłębienie samoświadomości osobistego funkcjonowania w zakresie kompetencji kluczowych w pracy trenera (komunikacja, wywieranie wpływu, zarządzanie grupą)
 • Analiza on-line: szybka, wygodna i przyjazna dla użytkowników zdalna forma badania
 • Analiza kluczowych kompetencji w kontekście działań rozwojowych
 • Narzędzie poddane walidacji metodologicznej

 

O INDIVIDUAL COMPETENCE PROFILE ICP®

Individual Competence Profile (ICP) to autorskie narzędzie IBD Business School do oceny kompetencji tzw. metodą 360 stopni i wspierającym w rozwoju osoby oceniane. Kompetencje są oceniane przez inne osoby. Umożliwia to poszerzenie perspektywy i zmianę patrzenia na siebie.
Więcej o ICP

 

Metody szkoleniowe

Gry szkoleniowe, tematyczne case study, filmy instruktażowe, role play, ćwiczenia indywidualne i grupowe, testy, dyskusje moderowane, feedback trenerski i feedback partnerski, mentoring, sesje coachingowe, biblioteka e-learningowa, feedback tutorski, zadania wdrożeniowe: projekty indywidualne i zadania zespołów.

Słowa kluczowe: szkolenie otwarte, szkolenie certyfikowane, szkolenie dla trenerów, trener biznesu, kompetencje trenerskie, testy wiedzy, testy kompetencyjne, warsztat trenerski, zarządzanie grupą, narzędzia trenerskie, metody szkoleniowe

Program szczegółowy

Szkolenie otwarte dla trenerów

 

SESJA I. ZARZĄDZANIE PROCESEM GRUPOWYM I ZARZĄDZANIE SOBĄ W PRZEBIEGU PROCESU GRUPOWEGO. ZARZĄDZAJ GRUPĄ!

1. Specyfika uczenia dorosłych

 • Jak uczą się dorośli
 • Psychologiczne mechanizmy uczenia się – elementy psychologii uczenia się i funkcjonowania mechanizmów pamięci
 • Podstawowe zasady uczenia się dorosłych
 • Etapy uczenia się dorosłych: cykl uczenia się doświadczalnego
 • według Kolba, stożek doświadczenia Dale’a
 • Style uczenia się
 • Bariery w uczeniu się dorosłych

2. Zasady pracy z grupami biznesowymi w kontekście procesu grupowego

 • Zawieranie i realizacja kontraktu w pracy z grupami – jak formułować kontrakt z różnymi rodzajami grup
 • Rodzaje grup i specyfika ich funkcjonowania – case study
 • Specyfika pracy z grupami biznesowymi
 • Techniki aktywizowania grupy
 • Abecadło trenerskie – prowadzenie dyskusji, wydawanie instrukcji, podsumowywanie ćwiczeń, używanie pomocy
 • Wybrane metody prowadzenia szkoleń
 • Humor w kontekście treningu

3. Współpraca i zarządzanie grupą w przebiegu procesu szkoleniowego

 • Rozumienie specyficznych zachowań ludzi.
 • Proces grupowy i jego wpływ na przebieg szkolenia – podstawowe zasady procesu grupowego
 • Kierowanie procesem poprzez wywieranie konstruktywnego wpływu na grupę i uczestników
  • Dopasowanie szkolenia do etapu procesu grupowego
  • Zjawiska grupowe i wpływ społeczny
 • Rozpoznawanie zjawisk grupowych i ćwiczenie sposobów efektywnego zarządzania procesem grupowym

 

SESJA II. PRACA Z GŁOSEM I CIAŁEM JAKO NARZĘDZIAMI PRACY TRENERA. ZARZĄDZAJ SOBĄ!

1. Metody i narzędzia pracy głosem. Dlaczego głos najlepiej ćwiczyć rano?

 • Czy głos jakim mówię jest najskuteczniejszy? – ćwiczenie
 • Czy głos jakim mówię to mój „naturalny” głos? – ćwiczenie
 • Jak stres wpływa na głos – co się dzieje z moim ciałem? – ćwiczenie
 • „Trener – skuteczny wojownik” Skuteczność technik karate zależy w dużej mierze od poprawności oddychania – jak to się łączy z moją komunikacją trenerską
 • Dlaczego oddech ma wpływ na całą moją komunikację? – korzyści dla pracy trenerskiej
 • Jak powrócić do i-buki „dobrego oddechu”– oddechu z dzieciństwa – ćwiczenie
 • Uruchomienie tłoczni brzusznej – ćwiczenie
 • Czym jest dźwięk i czy mam na niego wpływ – ćwiczenie
 • Praca nad siłą, głośnością dźwięku – umiejętność mówienia bez obciążania strun głosowych – ćwiczenie
 • Jak rozwijać niskie, budzące zaufanie barwy.
 • Aktywizowanie mechaniczne rezonatorów: piersiowego i głowowego ćwiczenie.
 • Połączenie intencji i techniki – zgodnie z zasadą, że głos wynika z myśli – „mruczenie w górach” – ćwiczenie

2. Metody i narzędzia pracy z własnym ciałem

 • Silendo nemo peccat – milczenie jest złotem – test świadomości ciała
 • Czy jesteś świadom, co robi Twoje ciało – analiza „przetrwać w ciszy”
 • Sesja feedbackowa – nawiązując do poprzedniego ćwiczenia analizujemy nagrania uczestników przygotowane przed warsztatem
 • Co jest najważniejsze w mowie ciała
 • Jak rozwijać mowę ciała nie tracąc naturalności – ćwiczenie
 • Budowanie elastyczności i spontaniczności w komunikacji – ćwiczenie
 • Doskonalenie porozumienia z rozmówcą, grupą – słuchanie i komunikowanie – ćwiczenie
 • Czy istnieje schemat „dobrego rozpoczęcia” – czyli co zrobić z ciałem, by „kupić” grupę

3. Metody i narzędzia pracy z ciałem w stresie. Zarządzaj tremą, a nie walcz z nią

 • Czy wiesz gdzie koncentruje się Twój stres?
 • Diagnostyka organizmu i zdefiniowanie stref stresu – analiza indywidualnych blokad w ciele, obszarów oraz symptomów działania stresu na ciało
 • Rozluźnienie spiętych mięśni – korzyści z umiejętności rozluźniania mięśni w pracy trenera – seria ćwiczeń
 • „Sekundowe rozluźnienia” czyli jak zarządzać swoim ciałem w stresie. Początek drogi do sekundowych rozluźnień.

PRZYGOTOWANIE DO SESJI: INDYWIDUALNA DIAGNOZA STYLU W ZAKRESIE MIMIKI, PANTOMIMIKI

1. Jeśli uczestnicy mają taką możliwość – prosimy o nagranie swojej prezentacji, zgodnie z założeniami:

 • Czas ok. 3 minut.
 •  Format nagrania dowolny – analogowy, cyfrowy.
 •  Fragment szkolenia/prezentacji – dowolny (zarówno może to być początek, jak i wybrany fragment).
 •  Kadry – prosimy o nagranie Państwa wystąpień tak, żeby była widoczna cała sylwetka na ekranie w maksymalnym zbliżeniu.

2. Nagrania będą przekazane przed szkoleniem trenerowi prowadzącemu w celu diagnozy indywidualnego stylu w zakresie mimiki, pantomimiki i głosu. Umożliwi to przygotowanie się trenera do analizy indywidualnych „wzorców pracy ciałem i głosem”  uczestników. Po analizie przez trenera i/lub wykorzystaniu na szkoleniu materiał nagrań zostanie zabezpieczony.

3. Prosimy na sesję przyjść w niekrepującym ubraniu. Nie muszą to być dresy, ważne, by były to rzeczy, w których czują się Państwo swobodnie. Panie prosimy o buty na płaskim obcasie.

 

SESJA III. „TOOLBOX TRENERA” – TRENING PRACY Z RÓŻNYMI METODAMI. KREUJ AKTYWNE METODY!

1. Toolbox – skrzynia narzędzi pracy trenera

 • Ćwiczenia i praca na case studys: rodzaje narzędzi i sposoby ich konstrukcji
 • Praca indywidualna i grupowa uczestników nad tworzeniem i walidacją narzędzi z wykorzystaniem symulacji procesu szkolenia
 • Skąd czerpać inspirację do tworzenia narzędzi szkoleniowych – wykorzystanie własnej, grupowej wiedzy i kreatywności
 • Pakiet kluczowych narzędzi szkoleniowych trenera biznesu
  • case study
  • zespołowe rozwiązywania problemów
  • dyskusje grupowe
  • role plays
  • gry i symulacje biznesowe
  • wideotrening
  • feedback trenerski – sztuka obserwacji i interpretacji biznesowej

2.  Dyskusja moderowana, studium przypadku, symulacja – skuteczne narzędzia w pracy z grupami biznesowymi

 • Analiza przypadku jako proces rozwiązywania problemów – korzystanie
  z metody
 • Jak zbudować studium przypadku?
  • różne podejścia do budowania studium
  • pisanie tekstu
  • testowanie
 • Mocne i słabe strony studium przypadku
 • Umiejętności doskonalone dzięki analizie przypadku
 • Ćwiczenia i praca na case studys: rodzaje narzędzi i sposoby ich konstrukcji
 • Odmiany dyskusji moderowanych
 • Trening prowadzenia dyskusji moderowanych

3. Szkolenie w parze trenerskiej – z czego wynika sukces współpracy trenerskiej

 • Zasady współpracy teamu trenerskiego
 • Zarządzanie wspólną przestrzenia
 • Zarządzanie czasem – dyscyplina i reżim czasowy
 • Trzymanie równowagi w aktywności szkoleniowej pomiędzy prowadzącymi
 • Techniki przekazywanie aktywności trenerskiej
 • Metody budowania i wzmacniania pozycji kotrenera
 • Model partnerskiego feedbacku rozwojowego

 

SESJA IV. ZAAWANSOWANE PROJEKTOWANIE SESJI SZKOLENIOWEJ. GRA KOMPETENCYJNA.  PROJEKTUJ SCENARIUSZ SZKOLENIA!

1. Określanie celów i zarządzanie celami szkoleniowymi

 • Formułowanie ogólnych i operacyjnych celów treningu – w zakresie wiedzy umiejętności, postaw
 • Przygotowanie poszczególnych modułów szkolenia
 • Wybór metod szkoleniowych dopasowanych do celów ogólnych szkolenia
 • i celów cząstkowych poszczególnych modułów szkoleniowych
 • Przygotowanie materiałów, pomocy i miejsca szkolenia zgodnego
 • z założonymi celami
 • Maksymalizowanie efektywności osiągania celów szkoleniowych – zarządzanie czasem w przebiegu szkolenia
 • Wybór metody ewaluacji sesji szkoleniowej

2. Planowanie i przygotowywanie sesji szkoleniowej

 • Fazy sesji szkoleniowej, przebieg sesji szkoleniowej – jak organizować czas
 • i przestrzeń by osiągnąć postawione cele szkoleniowe
 • Analiza potrzeb szkoleniowych uczestników szkolenia w przebiegi badania oczekiwań grupy – case study
 • Wyciąganie wniosków z analizy oczekiwań grupy w celu uwzględnienia oczekiwań grupy w przebiegu zaprojektowanego programu – jak dalece zmieniać program? – case study
 • Elastyczność programu – elastyczność trenera: jak to robić? – ćwiczenia

3. Przeprowadzenie pokazu i procesu kalibracji scenariusza szkoleniowego

 • Przygotowanie procesu kalibracji programu – dobre praktyki
 • Techniki zapisu scenariusza osiowego
 • Zasady efektywnego spotkania kalibrującego
  • przejście „krok po kroku” przez scenariusz osiowy
  • przejście „krok po kroku” przez prezentację PPT
  • przejście „krok po kroku” przez handouty
  • przepracowaniem/doświadczenie kluczowych gier i ćwiczeń
 • Zamknięcie procesu kalibracji programu
 • Pilotaż programu

 

SESJA V. WYWIERANIE WPŁYWU W PRACY TRENERA I TRUDNE SYTUACJE SZKOLENIOWE. PANUJ NAD TRUDNOŚCIAMI!

1. Kompetencje osobiste i zawodowe trenera a radzenie sobie z trudnymi sytuacjami

 • Predyspozycje psychologiczne w pracy trenera
 • Cechy skutecznego trenera
 • Reaktywność a proaktywność w budowaniu kompetencji trenerskich
 • Rola przekonań w psychologii osiągnięć – przekonania mobilizujące
  i motywujące do podnoszenia profesjonalizmu
 • Stereotypy i uprzedzenia wpływające na jakość procesu szkolenia i relacje
  z uczestnikami
 • Nawyki i wzorce zachowań blokujące efektywność trenera

2. Reguły, techniki i taktyki wywierania wpływu

 • Ważne reguły wywierania wpływu – prawo podobieństwa i sympatii (prawo aureoli), prawo pierwszeństwa i świeżości, prawo autorytetu, efekt Pigmaliona
 • Wywieranie wpływu a manipulacja
 • Techniki przeciwdziałania presji i manipulacji – zachowania asertywne
 • Negocjacyjne techniki radzenia sobie z presją i oporem – ćwiczenia w zespole
 • Rodzaje taktyk: konsultacja, racjonalna perswazja, ingracjacja, wymiana, koalicja, presja, inspiracja, legitymizacja
 • Prezentacja reguł i technik perswazji z zastosowaniem omówionych reguł perswazji (implikacje, przeramowanie, ukryte pytania)

Inne techniki – słowa klucze, utrwalone wzorce reakcji, metoda dawania wyboru, znaczenie autorytetu pozycji, siły i manipulowanie autorytetem, metoda kontrastu, reguła wzajemności przysług, metoda zaangażowania i konsekwencji, społecznego dowodu słuszności.

3. Radzenie sobie z trudnymi sytuacjami w pracy trenera

 • Źródła zachowań niechętnych i agresywnych
 • Typy trudnych sytuacji i tzw. trudnych uczestników, m.in.: spóźnienia, opór w grupie, niechęć wobec szkolenia, trudne sytuacje w organizacji a efektywność uczestników, atak personalny, niedopasowanie programu do oczekiwań grupy, trudne pytania
 • Metody radzenia sobie z trudnymi uczestnikami – symulacje trudnych sytuacji szkoleniowych
 • Stosowanie strategii przez trenera i narzędzia radzenia sobie w trudnych sytuacjach
 • Trening radzenia sobie – scenki i role play

 

SESJA DODATKOWA. KOMPETENCJE COACHINGOWE W PRACY TRENERA. ROZWIJAJ SWÓJ WARSZTAT!

Zakres programowy:

 • 3-dniowe szkolenie warsztatowe prowadzone przez akredytowanych trenerów i coachów Noble Manhattan Coaching (wersja stacjonarna)
 • tematyka warsztatów:
 • Cztery filary coachingu
 • Umiejętność słuchania w coachingu
 • Umiejętność zadawania pytań w coachingu
 • Model coachingowy TGROW
 • Wartości

W ramach programu BTC uczestnicy mają możliwość zrealizowania modułu coachingowego Coaching Fundamentals Certificate (CFC).

W tym celu należy wybrać termin sesji CFC od momentu rozpoczęcia programu CHRBP do
3 miesięcy po jego zakończeniu spośród dostępnych TUTAJ i dokonać rezerwacji miejsca wysyłając wiadomość na adres szkoleniaotwarte@ibd.pl  lub telefonicznie (22) 768 20 22.

Uczestnicy mają także możliwość uzyskania certyfikatu coachingowego na poziomie Certified Coach akredytowanego przez  International Institute of Coaching & Mentoring  oraz Institute of Leadership & Management.  Uzyskanie certyfikatu wymaga zrealizowania dodatkowych aktywności oraz wniesienia opłaty certyfikacyjnej w wysokości 1500 zł. W celu rozpoczęcia procesu prosimy o kontakt telefoniczny (022) 768 20 22 lub mailowy: szkoleniaotwarte@ibd.pl

 

 

Prowadzący

Prowadzący moduły

Małgorzata Klimowicz - senior konsultant/ senior trener

Absolwentka Zarządzania i Marketingu Politechniki Lubelskiej. Dyplomowany trener biznesu, certyfikowany trener NLP, Certyfikowany Trener Zastępowania...>>

Marzena Kostelecka - trener/ konsultant/ coach

Absolwentka Wydziału Filologii Uniwersytetu Śląskiego oraz studiów podyplomowych z zarządzania ludźmi (Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania...>>

Marcin Markowski - senior trener

Absolwent Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza, Akademii Dyplomatycznej przy Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych w zakresie protokołu...>>

Sylwester Pietrzyk - trener

Praktyk biznesu, posiadający Międzynarodowy Certyfikat Trenera Zarządzania (2000), absolwent Podyplomowych Studiów Zarządzania Zasobami Ludzkimi w...>>

Maciej Polański - senior trener

Psycholog. Absolwent Wydziału Psychologii Uniwersytetu Śląskiego. Doświadczenie biznesowe zdobywał w firmie Prospero Business Training pełniąc przez...>>

Andrzej Stępień - trener/ coach

Trener biznesu,  certyfikowany International Coach ICC oraz akredytowany konsultant typologii osobowości Discovery Insights™i MBTI™. Praktyk...>>

Agnieszka Szwejkowska - mentor/ coach

Absolwentka psychologii zarządzania zasobami ludzkimi na Uniwersytecie Śląskim oraz Akademii Profesjonalnego Trenera  Biznesu na Akademii Leona Koźmińskiego....>>

Piotr Wiśniewski - senior trener/ senior konsultant

Psycholog, praktyk biznesu specjalizujący się w podnoszeniu jakości pracy z klientem oraz    harmonizacji pracy w zespołach pracowniczych. Wieloletni...>>

Monika Zalewska - senior trener

Absolwentka  Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie. Specjalizuje się w warsztatach rozwojowych z zakresu komunikacji, perswazji,...>>

Dariusz Jęda - senior trener/ coach

Praktyk biznesu z wieloletnim doświadczeniem w międzynarodowych korporacjach na różnym poziomie strategicznego zarządzania HR i biznesem. Specjalizuje...>>

Terminy

Warszawa

25-26.08.2018 Sesja I
08-09.09.2018 Sesja II
22-23.09.2018 Sesja III
06-07.10.2018 Sesja IV
20-21.10.2018 Sesja V

 

22-23.09.2018 Sesja I
06-07.10.2018 Sesja II
20-21.10.2018 Sesja III
17-18.11.2018 Sesja IV
01-02.12.2018 Sesja V

 

15-16.10.2018 Sesja I
29-30.10.2018 Sesja II
12-13.11.2018 Sesja III
26-27.11.2018 Sesja IV
10-11.12.2018 Sesja V

17-18.11.2018 Sesja I
01-02.12.2018 Sesja II
15-16.12.2018 Sesja III
12-13.01.2019 Sesja IV
26-27.01.2019 Sesja V
10-11.12.2018 Sesja I
07-08.01.2018 Sesja II
21-22.01.2019 Sesja III
04-05.02.2019 Sesja IV
18-19.02.2019 Sesja V
 
Katowice

27-28.08.2018 Sesja I
10-11.09.2018 Sesja II
24-25.09.2018 Sesja III
08-09.10.2018 Sesja IV
22-23.10.2018 Sesja V

 

22-23.09.2018 Sesja I
06-07.10.2018 Sesja II
20-21.10.2018 Sesja III
17-18.11.2018 Sesja IV
01-02.12.2018 Sesja V

 

15-16.10.2018 Sesja I
29-30.10.2018 Sesja II
12-13.11.2018 Sesja III
26-27.11.2018 Sesja IV
10-11.12.2018 Sesja V

17-18.11.2018 Sesja I
01-02.12.2018 Sesja II
15-16.12.2018 Sesja III
12-13.01.2019 Sesja IV
26-27.01.2019 Sesja V
10-11.12.2018 Sesja I
07-08.01.2018 Sesja II
21-22.01.2019 Sesja III
04-05.02.2019 Sesja IV
18-19.02.2019 Sesja V
 
Poznań

27-28.08.2018 Sesja I
10-11.09.2018 Sesja II
24-25.09.2018 Sesja III
08-09.10.2018 Sesja IV
22-23.10.2018 Sesja V

 

22-23.09.2018 Sesja I
06-07.10.2018 Sesja II
20-21.10.2018 Sesja III
17-18.11.2018 Sesja IV
01-02.12.2018 Sesja V

 

10-11.12.2018 Sesja I
07-08.01.2018 Sesja II
21-22.01.2019 Sesja III
04-05.02.2019 Sesja IV
18-19.02.2019 Sesja V

Gdańsk

27-28.08.2018 Sesja I
10-11.09.2018 Sesja II
24-25.09.2018 Sesja III
08-09.10.2018 Sesja IV
22-23.10.2018 Sesja V

 

15-16.10.2018 Sesja I
29-30.10.2018 Sesja II
12-13.11.2018 Sesja III
26-27.11.2018 Sesja IV
10-11.12.2018 Sesja V

 

10-11.12.2018 Sesja I
07-08.01.2018 Sesja II
21-22.01.2019 Sesja III
04-05.02.2019 Sesja IV
18-19.02.2019 Sesja V

Kraków

27-28.08.2018 Sesja I
10-11.09.2018 Sesja II
24-25.09.2018 Sesja III
08-09.10.2018 Sesja IV
22-23.10.2018 Sesja V

Serock

22-23.09.2018 Sesja I
06-07.10.2018 Sesja II
20-21.10.2018 Sesja III
17-18.11.2018 Sesja IV
01-02.12.2018 Sesja V

 

17-18.11.2018 Sesja I
01-02.12.2018 Sesja II
15-16.12.2018 Sesja III
12-13.01.2019 Sesja IV
26-27.01.2019 Sesja V

Wrocław

27-28.08.2018 Sesja I
10-11.09.2018 Sesja II
24-25.09.2018 Sesja III
08-09.10.2018 Sesja IV
22-23.10.2018 Sesja V

 

15-16.10.2018 Sesja I
29-30.10.2018 Sesja II
12-13.11.2018 Sesja III
26-27.11.2018 Sesja IV
10-11.12.2018 Sesja V

 

17-18.11.2018 Sesja I
01-02.12.2018 Sesja II
15-16.12.2018 Sesja III
12-13.01.2019 Sesja IV
26-27.01.2019 Sesja V

Warunki udziału

Cena szkolenia*: 6.900 PLN –  (obejmuje udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, certyfikat IBD Business School oraz lunch i serwis kawowy).

Cena szkolenia z dodatkowym certyfikatem International Education Society: 7 300 PLN (w tym koszt certyfikatu 400 PLN).

 

Czas trwania – 142 godziny, w tym:

 • 6 sesji w sali szkoleniowej – 104 godziny
 • indywidualna praca z tutorem i prace zdalne – 38 godzin (zadania wdrożeniowe, praca z wykorzystaniem platformy e-learningowej)

 

W ramach programu BTC uczestnicy mają możliwość zrealizowania modułu coachingowego Coaching Fundamentals Certificate (CFC).

W tym celu należy wybrać termin sesji CFC od momentu rozpoczęcia programu BTC do 3 miesięcy po jego zakończeniu spośród dostępnych TUTAJ i dokonać rezerwacji miejsca wysyłając wiadomość na adres szkoleniaotwarte@ibd.pl  lub telefonicznie (022) 768 20 22.

Uczestnicy mają także możliwość uzyskania certyfikatu coachingowego na poziomie Certified Coach akredytowanego przez  International Institute of Coaching & Mentoring  oraz Institute of Leadership & Management.  Uzyskanie certyfikatu wymaga zrealizowania dodatkowych aktywności oraz wniesienia opłaty certyfikacyjnej w wysokości 1500 zł. W celu rozpoczęcia procesu prosimy o kontakt telefoniczny (022) 768 20 22 lub mailowy: szkoleniaotwarte@ibd.pl

 

Uczestnicy szkoleń otwartych realizowanych w kampusie IBD Business School w Serocku mają możliwość skorzystania z bezpłatnego transportu z centrum Warszawy oraz preferencyjnych cen noclegów i wyżywienia.

Szczegółowych informacji na ten temat udziela Dział Programów Otwartych. Zapraszamy do kontaktu (022) 768 20 22 lub szkoleniaotwarte@ibd.pl

 

Wszystkie nasze szkolenia znajdują się w Bazie Usług Rozwojowych.

Dowiedz się więcej jak skutecznie uzyskać dofinansowanie –  przeczytaj artykuł!

 

Miejsce zajęć

Sienna Training Centre w Warszawie, Green Park Conference Centre w Serocku  i lokalizacje w edycjach regionalnych

 

* IBD Business School, jako jednostka kształcenia ustawicznego (Zaświadczenie nr 12/K/10, wydane przez Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy), podlega systemowi oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty.

Referencje

W okresie czerwiec-wrzesień 2017 r. brałam udział w Szkole Trenerów Biznesu - w Business Trainer Certificate (BTC), organizowanym przez IBD Business School. Polecam Szkołę BTC ze względu na spełnione obietnice programowe, rzetelne i profesjonalne przygotowanie szkoleń oraz rozwijanie odpowiedzialności trenerskiej u słuchaczy z podkreśleniem etyki zawodu. Teatyka zajęć jest wymagająca, w całości nastawiona na rozwój kluczowych kompetencji trenerskich. Dostarcza nowej wiedzy, rozwija nowe umiejętności i wpływa na postawy słuchaczy (...). Zajęcia są prowadzone przez wytrawnych, doświadczonych trenerów, wykonujących swój zawód z pasją, otwartych na potrzeby grupy, inspirujących do dalszego rozwoju również poprzez przykład własny.
mgr farmacji Ewa Nowosielska ProPharmina
Szkolenie Business Trainer Certificate zostało przeprowadzone w okresie od 12.05.2016 do 29.07.2016 r. (…) Każdorazowo IBD Business School (drogą mailową) przypominała o zbliżających się zajęciach, podając szczegółowy harmonogram zajęć. Szkoła informowała również o ewentualnych dodatkowych zadaniach, które należy wykonać na zbliżającą się sesję (…). Sesje tematyczne odbywały się zgodnie z planem i przekazanym harmonogramem przez profesjonalnie przygotowanych trenerów biznesu, posiadających wysokie kwalifikacje biznesowe, duże doświadczenie praktyczne i doskonałe kompetencje trenerskie. Wszystkie zajęcia odznaczały się wysokim poziomem merytorycznym, różnorodnością metodologiczną oraz fachowym podejściem do uczestników (…). Na każdą sesję przygotowany był profesjonalnie opracowany materiał teoretyczny oraz zestaw ćwiczeń do analizy i ewentualnego wykorzystania w późniejszej praktyce (…).
Dorota Rusek
W okresie maj-lipiec 2016 r. nasi pracownicy uczestniczyli w programie Business Trainer Certificate (BTC), realizowanym przez IBD Business School. Całość programu została przeprowadzona profesjonalnie, zarówno pod wzgledem merytorycznym, jak i organizacyjnym. Trenerzy dedykowani do realizacji programu dostarczyli uczestnikom wielu ciekawych doświadczeń i inspiracji do dalszego rozwoju, co z pewnością wzbogaci warsztat trenerski naszych pracowników.
Marta Andruszkiewicz Dyrektor Personalny sebn.pl
W okresie od listopada 2014  do listopada 2015 pracownicy PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. uczestniczyli w 3 edycjach programu Business Trainer Certificate (BTC), realizowanego przez IBD Business School. Całość programu w naszej ocenie została przeprowadzona w pełni profesjonalnie (…). Różnorodność trenerów i praktyczny sposób prowadzenia zajęć z pewnością znacznie wzbogaci nasz warsztat trenerski. IBD Business School jest partnerem godnym polecenia w zakresie przygotowania i organizacji podobnych projektów szkoleniowych.
Departament Klientów Biznesowych PGNIG Obrót detaliczny
W okresie luty – marzec 2015 r. pracownicy Agencji Rozwoju Regionalnego w Częstochowie SA Marta Leżańska oraz Artur Szmaciarski brali udział w Szkole Trenerów Biznesu – Business Trainer Certificate (BTC) [...]. Szkolenie zostało przeprowadzone w pełni profesjonalnie, a przygotowanie merytoryczne trenerów wywarło bardzo pozytywne wrażenie. Program szkoleniowy był bardzo napięty, ale również ciekawy i wymagający. Nabyte umiejętności z pewnością pozwolą naszym pracownikom zwiększyc swoje kompetencje zawodowe. Możemy z pełnym spokojem polecić [IBD Business School] nawet bardzo wymagającym klientom jako organizację kompetentną oraz prowadzącą zajęcia na wysokim poziomie.
dr inż. Marcin Kozak Prezes Zarządu Agencji Rozwoju Regionalnego w Częstochowie SA
W III kwartale 2015 r. odbyłam kurs trenerski w ramach Business Trainer Certificate. Serdecznie polecam program szkoleniowy Szkoły Trenerów Biznesu IBD wszystkim osobom, które chcą pogłębić swój warsztat trenerski i nabyć profesjonalne umiejętności. Zajęcia oferowane w ramach programu są ambitne, róznorodne, bogate merytoryczne i praktycznie aktywizujące. Wysokie kwalifikacje i zaangażowanie kadry szkoleniowej, profesjonalny sposob organizacji spotakń oraz jakość materiałów edukacyjnych, w tym możliwość korzystania z platformy internetowej, znacznie ułatwiły mi pgłebienie i utrwalenie wiedzy zdobytej na zajęciach. Natomiast praktyczne podejście do prezentacji poszczególnych modułów pozwoliły mi w komfortowych warunkach przećwiczyć nowe umiejętności.
Aleksandra Strześniewska Konsultant ds. ZZL HR Effects
Każda z 6 sesji szkoleniowych była dla mnie bardzo wartościowa i poruszała istotne zagadnienia w pracy trenerskiej, takie jak zarządzanie procesem grupowym, autoprezentacja podczas szkolenia, różne metody szkoleniowe, układanie własnego scenariusza szkolenia, jak sobie radzić z trudnymi sytuacjami na szkoleniu oraz coaching w pracy trenera. Podczas wszystkich sesji forma wykładu była zminimalizowana na rzecz wielu aktywnych ćwiczeń. (…) Wartość dodaną stanowiło również dla mnie to, że praktycznie każdą sesję prowadził inny trener, co dawało możliwość zobaczenia różnych osobowości oraz różnych stylów prowadzenia szkoleń.
Aleksandra Karpińska