Czas trwania 104 godz., 13 dni Ilość sesji 6

Najbliższe terminy

Termin Miejsce Cena - zw. z VAT
25.07.2024 - 20.09.2024 On-line 6900 PLN
29.08.2024 - 25.10.2024 On-line 6900 PLN
26.09.2024 - 22.11.2024 On-line 6900 PLN
Wypełnij zgłoszenie

Business Trainer Certificate (BTC) – szkolenie dla trenerów biznesu

 

Program jest realizowany w formule online active learning. Gwarantuje ona wysoką jakość i interaktywność prowadzonych zajęć oraz dostęp do najlepszych prowadzących i ekspertów. Pozwala uczyć się z dowolnego miejsca w Polsce i za granicą, w odpowiednim dla siebie czasie i miejscu.

Jak pracujemy?

 • Poszczególne sesje odbywają się w układzie: 4 godz. zajęć przed południem | przerwa obiadowa | 3 godz. zajęć popołudniu.
 • Nasi wykładowcy i trenerzy są w pełni przygotowani do prowadzenia szkoleń w formule online (od wielu lat łączymy zajęcia stacjonarne z edukacją zdalną).
 • Sesje realizujemy przy wykorzystaniu platformy Teams.
 • Materiały szkoleniowe, case studies oraz ćwiczenia udostępniamy do pobrania na platformie e-learningowej.
 • W odniesieniu do programów certyfikowanych nasi absolwenci otrzymują certyfikaty potwierdzające zdobycie kwalifikacji (dotyczy to również certyfikatów międzynarodowych).

 

Trener biznesu to zawód wymagający szerokiej wiedzy i profesjonalnych kwalifikacji w kształceniu dorosłych. Program BTC łączy w sobie nowatorskie podejście w kształceniu trenerów biznesu (np. diagnoza kompetencji trenerskich), wieloletnie doświadczenie IBD Business School w tym zakresie oraz możliwość zdobycia profesjonalnych kwalifikacji coachingowych, potwierdzonych międzynarodowymi certyfikacjami.

Na rynku jest tylko JEDEN taki program dla trenerów biznesu!

D o  p o b r a n i a:  Broszura Business Trainer Certificate

 

PROGRAM CERTYFIKOWANY

   

PARTNERZY PROGRAMU

  

 


 

Cele szkolenia

 • Zarządzanie grupą w taki sposób, żeby skutecznie wpływać na proces uczenia się
  w zespole i rozwój poszczególnych osób w zespole.
 • Profesjonalne przygotowanie, prowadzenie i ewaluacja szkoleń.
 • Poznanie metodologii i technik szkoleniowych.
 • Profesjonalne planowanie, przygotowanie i prowadzenie szkoleń.
 • Wybór i konstruowanie technik szkoleniowych w odpowiedzi na określone cele szkoleniowe.
 • Zrozumienie psychologicznych mechanizmów uczenia się i specyfiki kształcenia dorosłych.
 • Zarządzanie grupą szkoleniową ze zrozumieniem istniejących mechanizmów psychologicznych oraz prawidłowości, którymi rządzi się grupa szkoleniowa.
 • Poznanie typologii postaw osób szkolonych i sposobów radzenia sobie z trudnymi zachowaniami.

 

Grupa docelowa

 • Trenerzy biznesu
 • Trenerzy wewnętrzni
 • Menedżerowie zarządzający zespołami
 • Osoby przygotowujące się do roli trenera w biznesie

 

Język szkolenia

Zajęcia są prowadzone w języku polskim. W formule zamkniętej – na życzenie firmy zamawiającej – szkolenie może odbywać się w języku angielskim.

 

Korzyści dla organizacji i uczestników

 • Rozwijanie i doskonalenie kompetencji na podstawie autorskiego spójnego modelu kompetencyjnego trenera biznesu.
 • Indywidualna diagnoza kompetencji trenerskich i sesje feedbacku.
 • Doświadczenie pracy ze zróżnicowanym dedykowanym zespołem trenerów (poszczególne sesje prowadzą różni trenerzy pozostający ze sobą w kontakcie, tak by zapewnić jak najlepszą ciągłość procesu wzmacniania kompetencji).
 • Zdobycie kompleksowych umiejętności projektowania sesji szkoleniowych zorientowanych na efektywność i cele biznesowe: począwszy od badania potrzeb szkoleniowych, poprzez wykorzystanie procesu grupowego do efektywnego nauczania i analizy efektywności szkoleń.
 • Zdobycie wiedzy i umiejętności dotyczących budowania i wykorzystywania najnowszych form, metod i narzędzi szkoleniowych.
 • Zbudowanie i doskonalenie kompetencji osobistych ważnych z punktu widzenia skutecznego trenera biznesu, pogłębianie samoświadomości w zakresie własnego funkcjonowania.
 • Poprawa skuteczności trenerskiej w zakresie zarządzania zespołem w procesie szkoleniowym i rozwojowym.

 

Ramowy program rozwoju trenera biznesu

Sesja I. Zarządzanie procesem grupowym i zarządzanie sobą w przebiegu procesu grupowego. Zarządzaj grupą!

Sesja II. Autoprezentacja i wystąpienia na forum. Zarządzaj sobą!

Sesja III. Toolbox – trening pracy z różnymi metodami szkoleniowymi. Kreuj aktywne metody!

Sesja IV. Zaawansowane projektowanie sesji szkoleniowej. Gra kompetencyjna. Projektuj scenariusz szkolenia!

Sesja V. Wywieranie wpływu w pracy trenera i trudne sytuacje szkoleniowe. Panuj nad trudnościami!

Uwaga: Kolejność sesji może być modyfikowana.

Sesja dodatkowa: Coaching Fundamentals Certificate

Ważne! Realizacja programu Business Trainer Certificate (BTC) umożliwia bezpłatne zaliczenie kursu coachingowego – Coaching Fundamentals Certificate (CFC) i rozpoczęcie procesu międzynarodowej certyfikacji, przyznawanej przez Noble Manhattan Coaching, Institute of Leadership & Management oraz International Institute of Coaching & Mentoring.

 

EWALUACJA ROZWOJU

 • Individual  Competence Profile (ICP)- powtórzenie indywidualnej diagnozy kompetencji trenerskich po 6-12 miesiącach od zakończenia programu.
 • Superwizje z profesjonalnymi superwizorami IBD Business School.

Po 1 roku od pierwszego badania ICP rekomendujemy trenerom powtórną diagnozę kompetencji trenerskich w oparciu o ICP (preferencyjne ceny dla naszych absolwentów obejmują Raport indywidualny i sesję feedbacku). Dodatkowo rekomendujemy wykupienie sesji superwizji z profesjonalnym superwizorem IBD.

Metody diagnozy kompetencji

ICP – Individual Competence Profile 

 • Rzetelne i wygodne narzędzie indywidualnej diagnozy kompetencji metodą 360 stopni.
 • Raport Indywidualny dla każdego uczestnika.

Test Taktyk Wywierania Wpływu

Sesje feedbacku  

 • ICP– sesja zdalna feedbackowa (do 30 minut) prowadzona przez konsultanta IBD.
 • Test Taktyk Wywierania Wpływu – omówienie wyników na sesji.

 

KORZYŚCI Z DIAGNOZY

 • Indywidualna diagnoza własnych zachowań i reakcji emocjonalnych w sytuacjach interpersonalnych na podstawie ICP (kompetencje trenerskie).
 • Indywidualna diagnoza predyspozycji i potencjalnych kompetencji i trenerskich – bateria testów psychologicznych.
 • Uzyskanie informacji zwrotnych – pogłębienie samoświadomości osobistego funkcjonowania w zakresie kompetencji kluczowych w pracy trenera (komunikacja, wywieranie wpływu, zarządzanie grupą).
 • Analiza on-line: szybka, wygodna i przyjazna dla użytkowników zdalna forma badania.
 • Analiza kluczowych kompetencji w kontekście działań rozwojowych.
 • Narzędzie poddane walidacji metodologicznej.

 

O INDIVIDUAL COMPETENCE PROFILE ICP

Individual Competence Profile (ICP) to autorskie narzędzie IBD Business School do oceny kompetencji tzw. metodą 360 stopni i wspierającym w rozwoju osoby oceniane. Kompetencje są oceniane przez inne osoby. Umożliwia to poszerzenie perspektywy i zmianę patrzenia na siebie.
Więcej o ICP

Rozwijane kompetencje trenerskie

Sesja I. Zarządzanie procesem grupowym | Komunikacja
Sesja II. Prezentacja | Wywieranie wpływu
Sesja III. Innowacyjność | Współpraca w zespole trenerskim
Sesja IV. Otwartość na uczenie się procesów biznesowych | Innowacyjność
Sesja V. Wywieranie wpływu | Elastyczność
Sesja VI. Komunikacja | Elastyczność

 

Metody szkoleniowe

W szkoleniach i warsztatach on-line wykorzystujemy powszechnie dostępne platformy internetowe.

Gry szkoleniowe, tematyczne case study, filmy instruktażowe, role play, ćwiczenia indywidualne i grupowe, testy, dyskusje moderowane, feedback trenerski i feedback partnerski, mentoring, feedback tutorski, zadania wdrożeniowe: projekty indywidualne i zadania zespołów.

Słowa kluczowe: szkolenie otwarte, szkolenie certyfikowane, szkolenie dla trenerów, trener biznesu, kompetencje trenerskie, testy wiedzy, testy kompetencyjne, warsztat trenerski, zarządzanie grupą, narzędzia trenerskie, metody szkoleniowe, train the trainer.

 

Program szczegółowy

Business Trainer Certificate (BTC) – szkolenie dla trenerów biznesu

 

SESJA I. ZARZĄDZANIE PROCESEM GRUPOWYM I ZARZĄDZANIE SOBĄ W PRZEBIEGU PROCESU GRUPOWEGO. ZARZĄDZAJ GRUPĄ!

Kluczowe cele sesji:

 • Zarządzanie grupą w taki sposób, żeby skutecznie wpływać na proces uczenia się
  w zespole i rozwój poszczególnych osób w zespole.
 • Zrozumienie psychologicznych mechanizmów uczenia się i specyfiki kształcenia dorosłych.
 • Wprowadzenie do Cyklu Kolba.
 • Zarządzanie grupą szkoleniową ze zrozumieniem istniejących mechanizmów psychologicznych oraz prawidłowości, którymi rządzi się grupa szkoleniowa.

Omawiane zagadnienia:

 1. Specyfika uczenia dorosłych.
  • Jak uczą się dorośli.
  • Psychologiczne mechanizmy uczenia się – elementy psychologii uczenia się i funkcjonowania mechanizmów pamięci.
  • Podstawowe zasady uczenia się dorosłych.
  • Etapy uczenia się dorosłych: cykl uczenia się doświadczalnego.
  • według Kolba, stożek doświadczenia Dale’a.
  • Style uczenia się.
  • Bariery w uczeniu się dorosłych.
 1. Zasady pracy z grupami biznesowymi w kontekście procesu grupowego.
  • Zawieranie i realizacja kontraktu w pracy z grupami – jak formułować kontrakt z różnymi rodzajami grup.
  • Rodzaje grup i specyfika ich funkcjonowania – case study.
  • Specyfika pracy z grupami biznesowymi.
  • Techniki aktywizowania grupy.
  • Abecadło trenerskie – prowadzenie dyskusji, wydawanie instrukcji, podsumowywanie ćwiczeń, używanie pomocy.
  • Wybrane metody prowadzenia szkoleń.
  • Humor w kontekście treningu.
 1. Współpraca i zarządzanie grupą w przebiegu procesu szkoleniowego.
  • Rozumienie specyficznych zachowań ludzi.
  • Proces grupowy i jego wpływ na przebieg szkolenia – podstawowe zasady procesu grupowego.
  • Kierowanie procesem poprzez wywieranie konstruktywnego wpływu na grupę i uczestników.
   • Dopasowanie szkolenia do etapu procesu grupowego.
   • Zjawiska grupowe i wpływ społeczny.
  • Rozpoznawanie zjawisk grupowych i ćwiczenie sposobów efektywnego zarządzania procesem grupowym.

 

SESJA II. AUTOPREZENTACJA I WYSTĄPIENIA NA FORUM

Kluczowe cele sesji:

 • Budowanie autorytetu i wiarygodności jako trenera.
 • Techniki skutecznej komunikacji werbalnej i niewerbalnej.
 • Sztuka aktywnego słuchania i zadawania pytań otwartych.
 • Wykorzystanie języka ciała do budowania więzi z uczestnikami

Omawiane zagadnienia:

 1. Autoprezentacja i wizerunek trenera.
  • Wystąpienia na forum.
  • Czynniki wpływające na wspierającą trenera autoprezentację.
  • Charyzma w pracy trenera biznesu – autodiagnoza.
  • Jak kupić widownię?
 1. Stres w czasie wystąpień.
  • Identyfikacja stresorów.
  • Sprawdzone techniki radzenia sobie ze stresem.
 1. Głos i ciało jako narzędzia pracy trenera – ćwiczenia.
  • Czy głos jakim mówię to mój „naturalny” głos?
  • Ćwiczenia dykcji i intonacji.
 1. Przygotowanie do roli trenera – mówcy.
  • Przygotowanie i struktura prezentacji.
  • Schemat „dobrego rozpoczęcia” – czyli co zrobić, by „kupić” grupę.
  • Zakończenie w służbie celu szkoleniowego.
  • Jak uruchamiać emocje i angażować słuchaczy – ćwiczenia.
  • Proksemika – ogarnij przestrzeń.
 1. 7 przykazań trenera-mówcy.

 

SESJA III. „TOOLBOX TRENERA” – TRENING PRACY Z RÓŻNYMI METODAMI. KREUJ AKTYWNE METODY!

Kluczowe cele sesji:

 • Praktyczne zastosowanie Cyklu Kolba w kontekście pracy rozwojowej z dorosłymi.
 • Poznanie metodologii i technik szkoleniowych.
 • Profesjonalne planowanie, przygotowanie i prowadzenie szkoleń.
 • Wybór i konstruowanie technik szkoleniowych w odpowiedzi na określone cele szkoleniowe.
 • Poznanie typologii postaw osób szkolonych i sposobów radzenia sobie z trudnymi zachowaniami.

Omawiane zagadnienia:

 1. Toolbox – skrzynia narzędzi pracy trenera.
  • Ćwiczenia i praca na case studys: rodzaje narzędzi i sposoby ich konstrukcji.
  • Praca indywidualna i grupowa uczestników nad tworzeniem i walidacją narzędzi z wykorzystaniem symulacji procesu szkolenia.
  • Skąd czerpać inspirację do tworzenia narzędzi szkoleniowych – wykorzystanie własnej, grupowej wiedzy i kreatywności.
  • Pakiet kluczowych narzędzi szkoleniowych trenera biznesu:
   • case study,
   • zespołowe rozwiązywania problemów,
   • dyskusje grupowe,
   • role plays,
   • gry i symulacje biznesowe,
   • wideotrening,
   • feedback trenerski – sztuka obserwacji i interpretacji biznesowej.
 1. Dyskusja moderowana, studium przypadku, symulacja – skuteczne narzędzia w pracy z grupami biznesowymi.
  • Analiza przypadku jako proces rozwiązywania problemów – korzystanie
   z metody.
  • Jak zbudować studium przypadku?
   • Różne podejścia do budowania studium.
   • Pisanie tekstu.
   • Testowanie.
  • Mocne i słabe strony studium przypadku.
  • Umiejętności doskonalone dzięki analizie przypadku.
  • Ćwiczenia i praca na case studys: rodzaje narzędzi i sposoby ich konstrukcji.
  • Odmiany dyskusji moderowanych.
  • Trening prowadzenia dyskusji moderowanych.
 1. Szkolenie w parze trenerskiej – z czego wynika sukces współpracy trenerskiej.
  • Zasady współpracy teamu trenerskiego.
  • Zarządzanie wspólną przestrzenią.
  • Zarządzanie czasem – dyscyplina i reżim czasowy.
  • Trzymanie równowagi w aktywności szkoleniowej pomiędzy prowadzącymi.
  • Techniki przekazywanie aktywności trenerskiej.
  • Metody budowania i wzmacniania pozycji ko-trenera.
  • Model partnerskiego feedbacku rozwojowego.

 

SESJA IV. ZAAWANSOWANE PROJEKTOWANIE SESJI SZKOLENIOWEJ. GRA KOMPETENCYJNA.  PROJEKTUJ SCENARIUSZ SZKOLENIA!

Kluczowe cele sesji:

 • Dostarczenie umiejętności przeprowadzania skutecznego badania potrzeb szkoleniowych w organizacji lub grupie docelowej.
 • Zapewnienie uczestnikom wiedzy i umiejętności potrzebnych do skutecznego stawiania celów rozwojowych.
 • Dostarczenie wiedzy i umiejętności potrzebnych do efektywnego planowania i przygotowywania szkoleń.
 • Zapewnienie narzędzi i strategii niezbędnych do zapewnienia skuteczności i zaangażowania uczestników dorosłych.

Omawiane zagadnienia:

 1. Identyfikacja i analiza potrzeb szkoleniowych j – IAPS.
  • Klient a interesariusze szkolenia – podmioty, z których każdy ma swoje potrzeby i oczekiwania.
  • Identyfikowanie potrzeb u różnych interesariuszy szkolenia – kogo badać – case study.
  • Rodzaje metod badania potrzeb szkoleniowych.
  • Wybór narzędzi badawczych – ćwiczenie.
  • Praktyczne zasady konstrukcji podstawowych narzędzi do badania potrzeb szkoleniowych, w tym wywiadów z decydentem szkolenia, HR, uczestnikami – ćwiczenie.
  • Analiza i wnioskowanie z zebranych informacji – ćwiczenie.
  • Oczekiwania zbieżne i sprzeczne – rozwiązywanie kolizji między oczekiwaniami poszczególnych interesariuszy – case study.
  • Rozpoznawanie i odróżnianie zachcianek szkoleniowych od rzeczywistych potrzeb klienta.
  • Urealnianie potrzeb i oczekiwań klienta.
  • Rekomendowanie działań pozaszkoleniowych, które mogą skutecznie pomóc klientowi w progresie uczestników i całej organizacji.
 1. Określanie celów i zarządzanie celami szkoleniowymi.
  • Formułowanie ogólnych i operacyjnych celów treningu na podstawie IAPS – w zakresie wiedzy umiejętności, postaw – ćwiczenie.
  • Które cele mogą zostać zrealizowane za pomocą szkolenia, a które wymagają innej aktywności organizacji lub działań wspierających – case study.
  • Przełożenie celów na program szkolenia oraz na scenariusz szkolenia.
  • Wzajemna zależność i głębokie różnice między programem szkolenia a scenariuszem szkolenia.
  • Wybór metod szkoleniowych dopasowanych do celów ogólnych szkolenia i celów cząstkowych poszczególnych modułów szkoleniowych – ćwiczenie.
  • Przygotowanie materiałów, pomocy i miejsca szkolenia zgodnego z założonymi celami.
  • Maksymalizowanie efektywności osiągania celów szkoleniowych – zarządzanie czasem w przebiegu szkolenia.
  • Pomiar stopnia realizacji celów i efektywności szkolenia – ewaluacja szkolenia wg Kirkpatricka.
  • Wybór metody ewaluacji sesji szkoleniowej.
 1. Gra kompetencyjna „Projektuj scenariusz szkolenia”.

Gra kompetencyjna ma na celu zintegrowanie i konkretne zastosowanie kompetencji i narzędzi trenerskich niezbędnych do stworzenia programu, zaplanowania, przygotowani sesji oraz zbudowania szczegółowego scenariusza szkolenia.

Uczestnicy w praktyce wykorzystają umiejętności i wiedzę pozyskaną w poprzednich modułach tej sesji, zwłaszcza dotyczącą IAPS i określania celów szkolenia. Zintegrują i zastosują również wiedzę zdobytą podczas poprzednich sesji BTC, szczególnie na temat zasad nauczania osób dorosłych, procesu grupowego, narzędzi i metod trenerskich.

Gra ma charakter symulacyjny, a zatem stając przed niemałym wyzwaniem, wykreowanym przez twórców gry, grupa doświadczy realnego procesu działań trenera od kontaktu z klientem, aż po skonstruowanie scenariusza sesji. Dzięki temu będzie przygotowana do samodzielnego przygotowania skutecznego, efektywnego i interesującego szkolenia.

 

SESJA V. WYWIERANIE WPŁYWU W PRACY TRENERA I TRUDNE SYTUACJE SZKOLENIOWE. PANUJ NAD TRUDNOŚCIAMI!

Kluczowe cele sesji:

 • Poznanie typologii postaw osób szkolonych i sposobów radzenia sobie z trudnymi zachowaniami.
 • Poznanie skutecznych strategii radzenia sobie z oporem, konfliktami i niezadowoleniem uczestników.
 • Zapewnienie trenerom umiejętności skutecznego wywierania wpływu na uczestników szkoleń oraz radzenia sobie z trudnymi sytuacjami.
 1. Kompetencje osobiste i zawodowe trenera a radzenie sobie z trudnymi sytuacjami
  • Predyspozycje psychologiczne w pracy trenera.
  • Cechy skutecznego trenera.
  • Reaktywność a proaktywność w budowaniu kompetencji trenerskich.
  • Rola przekonań w psychologii osiągnięć – przekonania mobilizujące i motywujące do podnoszenia profesjonalizmu.
  • Stereotypy i uprzedzenia wpływające na jakość procesu szkolenia i relacje z uczestnikami.
  • Nawyki i wzorce zachowań blokujące efektywność trenera.
 1. Reguły, techniki i taktyki wywierania wpływu
  • Ważne reguły wywierania wpływu – prawo podobieństwa i sympatii (prawo aureoli), prawo pierwszeństwa i świeżości, prawo autorytetu, efekt Pigmaliona.
  • Wywieranie wpływu a manipulacja.
  • Techniki przeciwdziałania presji i manipulacji – zachowania asertywne.
  • Negocjacyjne techniki radzenia sobie z presją i oporem – ćwiczenia w zespole.
  • Rodzaje taktyk: konsultacja, racjonalna perswazja, ingracjacja, wymiana, koalicja, presja, inspiracja, legitymizacja.
  • Prezentacja reguł i technik perswazji z zastosowaniem omówionych reguł perswazji (implikacje, przeramowanie, ukryte pytania).

Inne techniki – słowa klucze, utrwalone wzorce reakcji, metoda dawania wyboru, znaczenie autorytetu pozycji, siły i manipulowanie autorytetem, metoda kontrastu, reguła wzajemności przysług, metoda zaangażowania i konsekwencji, społecznego dowodu słuszności.

 1. Radzenie sobie z trudnymi sytuacjami w pracy trenera.
  • Źródła zachowań niechętnych i agresywnych.
  • Typy trudnych sytuacji i tzw. trudnych uczestników, m.in.: spóźnienia, opór w grupie, niechęć wobec szkolenia, trudne sytuacje w organizacji a efektywność uczestników, atak personalny, niedopasowanie programu do oczekiwań grupy, trudne pytania.
  • Metody radzenia sobie z trudnymi uczestnikami – symulacje trudnych sytuacji szkoleniowych.
  • Stosowanie strategii przez trenera i narzędzia radzenia sobie w trudnych sytuacjach.
  • Trening radzenia sobie – scenki i role play.

 

SESJA DODATKOWA: KOMPETENCJE COACHINGOWE W PRACY TRENERA. ROZWIJAJ SWÓJ WARSZTAT!

Kluczowe cele sesji:

 • Zapoznanie uczestników z metodologią i narzędziami coachingowymi niezbędnymi do efektywnego stosowania tej metody w praktyce trenerskiej.
 • Przećwiczenie wybranych narzędzi coachingowych, takich jak GROW (Goal, Reality, Options, Will) i CLEAR (Contracting, Listening, Exploring, Action, Review).

Zakres programowy:

 • 3-dniowe szkolenie warsztatowe prowadzone przez akredytowanych trenerów i coachów Noble Manhattan Coaching (wersja stacjonarna)
 • Tematyka warsztatów:
  • Cztery filary coachingu
  • Umiejętność słuchania w coachingu
  • Umiejętność zadawania pytań w coachingu
  • Model coachingowy TGROW
  • Wartości

W ramach programu Business Trainer Certificate (BTC) uczestnicy mają możliwość zaliczenia kursu coachingowego Coaching Fundamentals Certificate (CFC), który jest realizowany podczas sesji dodatkowej.

Aby wziąć udział w kursie CFC, należy:

TUTAJ  wybrać dogodny termin, jednakże nie przekraczający 3 miesięcy od rozpoczęcia programu BTC do jego zakończenia.

– Zarezerwować miejsce, wysyłając wiadomość na adres szkoleniaotwarte@ibd.pl  lub telefonicznie: 695 330 033, 695 119 911, (22) 618 85 83

Uczestnicy mają także możliwość uzyskania certyfikatu coachingowego na poziomie Certified Coach akredytowanego przez  International Institute of Coaching & Mentoring oraz Institute of Leadership & Management. Od uczestników jest wymagane wykonanie dodatkowych zadań i wniesienie opłaty certyfikacyjnej w wysokości 1500 zł. W celu rozpoczęcia procesu prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

 

Prowadzący

Prowadzący moduły

Dariusz Jęda - senior trener/ coach

Praktyk biznesu z wieloletnim doświadczeniem w międzynarodowych korporacjach na różnym poziomie strategicznego zarządzania HR i biznesem. Specjalizuje...>>

Agnieszka Kluszczyńska - senior konsultant/ senior trener

Praktyk biznesu, trener, coach kierownik studiów podyplomowych, doradca CSR PARP. Wcześniej przez 10 lat zawiązana z działem sprzedaży w amerykańskiej...>>

Marzena Kostelecka - senior trener/ senior konsultant/ coach

Absolwentka Wydziału Filologii Uniwersytetu Śląskiego oraz studiów podyplomowych z zarządzania ludźmi (Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania...>>

Maciej Polański - senior trener

Psycholog. Absolwent Wydziału Psychologii Uniwersytetu Śląskiego. Doświadczenie biznesowe zdobywał w firmie Prospero Business Training pełniąc przez...>>

Aneta Ropek - senior trener/ senior konsultant

Absolwentka Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu (kierunek zarządzanie i marketing), Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego (kierunek: zarządzanie...>>

Agnieszka Szwejkowska - mentor/ coach

Absolwentka psychologii zarządzania zasobami ludzkimi na Uniwersytecie Śląskim oraz Akademii Profesjonalnego Trenera  Biznesu na Akademii Leona Koźmińskiego....>>

Tomasz Strojecki - senior trener/ senior konsultant

Absolwent socjologii na Uniwersytecie Łódzkim oraz studiów doktoranckich w Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej. Ukończył...>>

Terminy

On-line

27-28.06.2024 Sesja I
11-12.07.2024 Sesja II
25-26.07.2024 Sesja III
08-09.08.2024 Sesja IV
22-23.08.2024 Sesja V

 

25-26.07.2024 Sesja I
08-09.08.2024 Sesja II
22-23.08.2024 Sesja III
05-06.09.2024 Sesja IV
19-20.09.2024 Sesja V

29-30.08.2024 Sesja I
12-13.09.2024 Sesja II
26-27.09.2024 Sesja III
10-11.10.2024 Sesja IV
24-25.10.2024 Sesja V
26-27.09.2024 Sesja I
10-11.10.2024 Sesja II
24-25.10.2024 Sesja III
07-08.11.2024 Sesja IV
21-22.11.2024 Sesja V
Poznań

 

 

 

 

 

Wrocław

 

 

 

 

 

Łódź
Kraków

Warunki udziału

Cena szkolenia*: 6.900 PLN –  (obejmuje udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, certyfikat IBD Business School).

Cena szkolenia z dodatkowym certyfikatem International Education Society: 7 300 PLN (w tym koszt certyfikatu 400 PLN).

 

W ramach programu BTC uczestnicy mają możliwość zrealizowania modułu coachingowego Coaching Fundamentals Certificate (CFC) i rozpocząć proces certyfikacji na preferencyjnych warunkach.

W tym celu należy wybrać termin sesji CFC od momentu rozpoczęcia programu BTC do 3 miesięcy po jego zakończeniu spośród dostępnych TUTAJ i dokonać rezerwacji miejsca wysyłając wiadomość na adres szkoleniaotwarte@ibd.pl  lub telefonicznie 695 330 033.

Uczestnicy mają także możliwość uzyskania certyfikatu coachingowego na poziomie Certified Coach akredytowanego przez  International Institute of Coaching & Mentoring  oraz Institute of Leadership & Management.  Uzyskanie certyfikatu wymaga zrealizowania dodatkowych aktywności oraz wniesienia opłaty certyfikacyjnej w wysokości 1500 zł. W celu rozpoczęcia procesu prosimy o kontakt telefoniczny 695 330 033 lub mailowy: szkoleniaotwarte@ibd.pl

 

Szczegółowych informacji na ten temat udziela Dział Programów Otwartych. Zapraszamy do kontaktu 695 330 033, (022) 768 20 22 lub szkoleniaotwarte@ibd.pl

 

Wszystkie nasze szkolenia znajdują się w Bazie Usług Rozwojowych.

Dowiedz się więcej jak skutecznie uzyskać dofinansowanie –  przeczytaj artykuł!

 

Miejsce zajęć

Warszawa | Poznań | Katowice | Gdańsk | Wrocław | Kraków | Serock | Łódź | Rzeszów | Kielce

 

* IBD Business School, jako jednostka kształcenia ustawicznego (Zaświadczenie nr 12/K/10, wydane przez Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy), podlega systemowi oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty.

Referencje

Niniejszym zaświadczam, że IBD Business School Sp. z o.o. w ramach realizacji przedmiotu umowy z Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną SA wykonała dla członków zespołu koordynatora klastra Silesia Automotive & Advanced Manufacturing szkolenie: „Trener biznesu” dla trzech uczestników w ramach pięciu sesji szkoleniowych odbywających się online (…). Szkolenie Business Trainer Certificate (BTC) realizowało 3 trenerów: Pan Dariusz Jęda, Pani Aneta Cibik-Matujewicz i Pani Katarzyna Janiec. Wszyscy prowadzący wykazali się profesjonalizmem oraz odpowiednim przygotowaniem dydaktycznym i merytorycznym. Sposób przygotowania i realizacji szkolenia oraz przekazane materiały szkoleniowe zostały dobrze ocenione przez uczestników szkolenia. Polecam współpracę z IBD Business School w ww. obszarze szkoleń.
Łukasz Górecki Dyrektor Klastra SA&AM Katowickiej SSE SA Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna SA
Z czystym sercem mogę polecić kurs trenerski BTC organizowany przez IBD Business School. Mimo że przed udziałem w zajęciach miałem doświadczenie trenerskie, to zdobyte umiejętności i wiedza znacznie oszlifowały moje kompetencje. Dzięki kursowi mam większą uważność na proces grupowy oraz lepiej potrafię sobie radzić z trudnymi sytuacjami na szkoleniu. Na zajęciach miałem możliwość przetestowania swojej pracy w zróżnicowanym środowisku oraz zrozumiałem swoją osobowość trenerską na głębszym poziomie. Również doświadczenie trenerów prowadzących było bardzo pomocne (w szczególności inspiracją była dla mnie praca z Marzeną Kostelecką). Sama organizacja szkolenia również była na wysokim poziomie.
Tomasz Delmaczyński Trener biznesu Huawei Technologies
W przyjemnością polecam kurs trenerski BTC organizowany przez IBD BUSINESS SCHOOL. Uważam się za osobę doświadczoną w branży, jednak dawka wiedzy oraz praktycznych umiejętności przekazanych w trakcie zajęć okazały się niezwykle cenne i przydatne. Zwłaszcza praktyka w prowadzeniu szkoleń oraz część zajęć z coachingu była dla mnie niezwykle cenna. Gorąco polecam tę formę podwyższania własnych kwalifikacji.
Przemysław Kaźmierczak Quantum Consulting
Kurs trenerski [BTC] był prowadzony metodami warsztatowymi, dzięki temu mogłam przekonać się, jak w praktyce sprawdzają się omawiane narzędzia. Wszystkie moduły były niezwykle przydatne, ponieważ pozwalały na wypracowanie narzędzi praktycznie gotowych do wdrożenia od razu po szkoleniach. Jako trener z wieloletnim doświadczeniem odświeżyłam swój warsztat i mogłam poznać również wiele nowych narzędzi [...]. Polecam kurs zarówno dla osób, które rozpoczynają swoją karierę szkoleniową, ale także dla tych, którzy na sali szkoleniowej spędzili już bardzo wiele godzin jako trening i przypomnienie.
Alicja Szyndrowska-Solich, Regionalny Trener Sprzedaży Aegon Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA
Brałem udział w kursie Business Trainer Certificate (BTC) organizowanym przez IBD Business School Sp. z o.o. Z programu i jego realizacji jestem bardzo zadowolony i spełnił on moje oczekiwania. Pozwala usystematyzować wiedzę i przetrenować techniki prowadzenia szkoleń w praktyce. Zaletą jest możliwość czerpania z doświadczeń i warsztatu wielu doświadczonych trenerów (w szczególności inspiracją była praca z Sylwestrem Pietrzykiem). Zarówno osoby zajmujące się się na co dzień szkoleniami, jak i menedżerowie szkolący swoich klientów czy współpracujący z zewnętrznymi firmami (...) znajdą wiele cennej wiedzy dotyczącej tych obszarów. Dodatkowym plusem jest fakt, że kurs zawiera cały program Coaching Fundamentals (CFC).
Krzysztof Gieryszewski Menedźer sprzedaży/ zakupów rynku Dom i ogród
Brałem udział w szkole trenerów (BTC) organizowanej przez IBD Business School. Cały cykl szkoleniowy w pełni spełnił moje oczekiwania. Zajęcia realizowane były zgodnie z przedstawionym wcześniej programem. Prowadzący trenerzy byli ekspertami w swoich dziedzinach i posiadali bardzo bogate doświadczenie, którym chętnie się dzielili. Zajęcia wymagały nieco wysiłku od uczestnika, dużą ich część zajmowały warsztaty praktyczne. W moim wypadku przełożyło się o na świetne utrwalenie zdobytej wiedzy. Podczas każdego modułu trenerzy przekazywali również bardzo dobrze opracowane materiały, które umożliwiają przypomnienie omawianych treści po szkoleniu. Kurs trenerski organizowany przez IBD Business School polecam osobom, które dopiero planują być trenerem biznesu, jak i osobom posiadającym już doświadczenie, którzy chcieliby poszerzyć i utrwalić swoją wiedzę i umiejętności w asyście świetnych specjalistów.
Kamil Tetwejer Trener NGO and Business Service
Ukończyłem program kierowany do trenerów przeprowadzony przez IBD Business School. Jestem niezmiernie zadowolony z odbytego szkolenia i zachęcam wszystkich do udziału oraz nawiązaniu współpracy z IBD. Głównym wyróżnikiem tej szkoły jest bardzo profesjonalne podejście na najwyższym światowym poziomie. Program jest idealnie przygotowany, dobrany do zapotrzebowania uczestników szkolenia. Trenerzy prowadzący cechują się olbrzymim bagażem doświadczeń, który chętnie przekazują uczestnikom. Otwartość na aspekty oraz chęć przekazania wiedzy sprawiały, że na szkoleniu czułem się bardzo swobodnie i komfortowo. Program szkoleń IBD polecam wszystkim trenerom, zarówno tym początkującym, jak i tym, którzy pragną się rozwinąć.
Tomasz Rawecki Trener
Ukończyłem program trenerski IBD Business School. Jako trener wewnętrzny potrzebowałem usystematyzowania dotychczasowej wiedzy, potwierdzenia swoich umiejętności, ale też zmiany niektórych nawyków i nauczenia się nowych sposobów na profesjonalne trenowanie pracowników. Program zaskoczył mnie pozytywnie. Nie tylko usystematyzowałem swoją wiedzę, ale również nabyłem sporo nowych umiejętności, które do dziś wykorzystuję w pracy trenerskiej. Bardzo pomogły mi zajęcia szlifujące umiejętności wystąpień publicznych, możliwość obejrzenia siebie na nagraniu oraz rady profesjonalistów, co trzeba zmienić, zajęcia były ciężkie, ale pomocne (...). Program IBD [Business Trainer Certificate] polecam osobom, które mają już wiedzę trenerską, chcą ją dobrze poukładać i przekonać się, że każdy trener powinien się rozwijać na tego typu profesjonalnie przygotowanych zajęciach.
Paweł Jędrzejak Trener wewnętrzny INFOR.PL SA
Niniejszym zaświadczam, że byłem uczestnikiem kursu trenerskiego Business Trainer Certificate zrealizowanego przez IBD Business School Sp. z o.o. Kurs realizowany był zgodnie z programem oraz według wskazanego harmonogramu. kadra prowadząca odznaczała się wysokimi kwalifikacjami. Zajęcia były bogate w merytorykę oraz przykłady zastosowania mechanizmów rządzących prowadzeniem szkoleń w praktyce. Polecam IBD Business School jako wiarygodną instytucję szkoleniową, gwarantującą realizację usług edukacyjnych na profesjonalnym i wysokim poziomie.
Jakub Dzieńkowski Trener JD Szkolenia
Brałam udział w Szkole Trenerów Biznesu - w Business Trainer Certificate (BTC), organizowanym przez IBD Business School. Polecam Szkołę BTC ze względu na spełnione obietnice programowe, rzetelne i profesjonalne przygotowanie szkoleń oraz rozwijanie odpowiedzialności trenerskiej u słuchaczy z podkreśleniem etyki zawodu. Tematyka zajęć jest wymagająca, w całości nastawiona na rozwój kluczowych kompetencji trenerskich. Dostarcza nowej wiedzy, rozwija nowe umiejętności i wpływa na postawy słuchaczy (...). Zajęcia są prowadzone przez wytrawnych, doświadczonych trenerów, wykonujących swój zawód z pasją, otwartych na potrzeby grupy, inspirujących do dalszego rozwoju również poprzez przykład własny.
mgr farmacji Ewa Nowosielska ProPharmina
(…) Każdorazowo IBD Business School (drogą mailową) przypominała o zbliżających się zajęciach [na szkoleniu Business Trainer Certificate], podając szczegółowy harmonogram zajęć. Szkoła informowała również o ewentualnych dodatkowych zadaniach, które należy wykonać na zbliżającą się sesję (…). Sesje tematyczne odbywały się zgodnie z planem i przekazanym harmonogramem przez profesjonalnie przygotowanych trenerów biznesu, posiadających wysokie kwalifikacje biznesowe, duże doświadczenie praktyczne i doskonałe kompetencje trenerskie. Wszystkie zajęcia odznaczały się wysokim poziomem merytorycznym, różnorodnością metodologiczną oraz fachowym podejściem do uczestników (…). Na każdą sesję przygotowany był profesjonalnie opracowany materiał teoretyczny oraz zestaw ćwiczeń do analizy i ewentualnego wykorzystania w późniejszej praktyce (…).
Dorota Rusek
Nasi pracownicy uczestniczyli w programie Business Trainer Certificate (BTC), realizowanym przez IBD Business School. Całość programu została przeprowadzona profesjonalnie, zarówno pod względem merytorycznym, jak i organizacyjnym. Trenerzy dedykowani do realizacji programu dostarczyli uczestnikom wielu ciekawych doświadczeń i inspiracji do dalszego rozwoju, co z pewnością wzbogaci warsztat trenerski naszych pracowników.
Marta Andruszkiewicz Dyrektor Personalny sebn.pl
Pracownicy PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. uczestniczyli w 3 edycjach programu Business Trainer Certificate (BTC), realizowanego przez IBD Business School. Całość programu w naszej ocenie została przeprowadzona w pełni profesjonalnie (…). Różnorodność trenerów i praktyczny sposób prowadzenia zajęć z pewnością znacznie wzbogaci nasz warsztat trenerski. IBD Business School jest partnerem godnym polecenia w zakresie przygotowania i organizacji podobnych projektów szkoleniowych.
Departament Klientów Biznesowych PGNIG Obrót detaliczny
Pracownicy Agencji Rozwoju Regionalnego w Częstochowie SA Marta Leżańska oraz Artur Szmaciarski brali udział w Szkole Trenerów Biznesu – Business Trainer Certificate (BTC) [...]. Szkolenie zostało przeprowadzone w pełni profesjonalnie, a przygotowanie merytoryczne trenerów wywarło bardzo pozytywne wrażenie. Program szkoleniowy był bardzo napięty, ale również ciekawy i wymagający. Nabyte umiejętności z pewnością pozwolą naszym pracownikom zwiększyc swoje kompetencje zawodowe. Możemy z pełnym spokojem polecić [IBD Business School] nawet bardzo wymagającym klientom jako organizację kompetentną oraz prowadzącą zajęcia na wysokim poziomie.
dr inż. Marcin Kozak Prezes Zarządu Agencji Rozwoju Regionalnego w Częstochowie SA
Odbyłam kurs trenerski w ramach Business Trainer Certificate. Serdecznie polecam program szkoleniowy Szkoły Trenerów Biznesu IBD wszystkim osobom, które chcą pogłębić swój warsztat trenerski i nabyć profesjonalne umiejętności. Zajęcia oferowane w ramach programu są ambitne, różnorodne, bogate merytoryczne i praktycznie aktywizujące. Wysokie kwalifikacje i zaangażowanie kadry szkoleniowej, profesjonalny sposób organizacji spotkań oraz jakość materiałów edukacyjnych, w tym możliwość korzystania z platformy internetowej, znacznie ułatwiły mi pogłębienie i utrwalenie wiedzy zdobytej na zajęciach. Natomiast praktyczne podejście do prezentacji poszczególnych modułów pozwoliły mi w komfortowych warunkach przećwiczyć nowe umiejętności.
Aleksandra Strześniewska Konsultant ds. ZZL HR Effects
Każda z 6 sesji szkoleniowych była dla mnie bardzo wartościowa i poruszała istotne zagadnienia w pracy trenerskiej, takie jak zarządzanie procesem grupowym, autoprezentacja podczas szkolenia, różne metody szkoleniowe, układanie własnego scenariusza szkolenia, jak sobie radzić z trudnymi sytuacjami na szkoleniu oraz coaching w pracy trenera. Podczas wszystkich sesji forma wykładu była zminimalizowana na rzecz wielu aktywnych ćwiczeń. (…) Wartość dodaną stanowiło również dla mnie to, że praktycznie każdą sesję prowadził inny trener, co dawało możliwość zobaczenia różnych osobowości oraz różnych stylów prowadzenia szkoleń.
Aleksandra Karpińska