Czas trwania 16 godz., 2 dni Ilość sesji 1

Najbliższe terminy

Termin Miejsce Cena
15.04.2023 - 16.04.2023 On-line 2000 PLN
Wypełnij zgłoszenie

Wiarygodność finansowa kontrahentów – szkolenie

Dla Państwa bezpieczeństwa nasze programy są obecnie realizowane w formule on-line. Jak pracujemy?

 • Poszczególne sesje odbywają się w układzie: 4 godz. zajęć przed południem| przerwa obiadowa | 3 godz. zajęć popołudniu
 • Nasi wykładowcy i trenerzy są w pełni przygotowani do prowadzenia szkoleń w formule on-line (od wielu lat łączyliśmy zajęcia stacjonarne z e-learningiem)
 • Sesje realizujemy przy wykorzystaniu platformy Zoom lub Teams
 • Materiały szkoleniowe, case studies oraz ćwiczenia udostępniamy do pobrania na platformie e-learningowej
 • W odniesieniu do programów certyfikowanych nasi absolwenci otrzymują takie same certyfikaty jak w przypadku szkoleń stacjonarnych (dotyczy to również certyfikatów międzynarodowych)

Dodatkowe korzyści płynące z edukacji w formule on-line:

 • Dostępność szkolenia niezależnie od lokalizacji osoby szkolącej się – wymagany dostęp do komputera oraz stabilne łącze internetowe
 • Oszczędność czasu i pieniędzy związana z dojazdami i ewentualnymi noclegami

Wspólnie wykorzystajmy ten czas dla własnego rozwoju!

Analiza wiarygodności partnera biznesowego w transakcjach handlowych staje się fundamentem bezpieczeństwa przedsiębiorstw. Ryzyko związane z każdą transakcją, koncentrujące się przede wszystkim na zagrożeniu niedotrzymania postanowień zawartego kontraktu ze strony kontrahenta (np. opóźnienie realizacji płatności, częściowa płatność, a także odmowa płatności) może w praktyce zdestabilizować działalność przedsiębiorstwa. Może uniemożliwić jego rozwój oraz realizację projektów inwestycyjnych, a w skrajnych przypadkach – doprowadzić do upadłości.

Szkolenie „Wiarygodność finansowa kontrahentów” jest w szczególności adresowane do osób odpowiedzialnych za pozyskiwanie nowych klientów, zawieranie umów handlowych oraz analizę przepływów pieniężnych w przedsiębiorstwie.

 

Cele szkolenia

 • Przekonanie uczestników o rosnącym znaczeniu systemu weryfikacji klientów
 • Nabycie umiejętności czytania i interpretowania informacji zawartych w sprawozdaniach finansowych
 • Poznanie najważniejszych metod i narzędzi oceny wiarygodności kontrahenta
 • Zaznajomienie uczestników z różnymi strategiami finansowania w ramach kredytu kupieckiego
 • Zaznajomienie uczestników z zakresem oceny wiarygodności kontrahenta

 

Grupa docelowa

 • Kierownicy projektów
 • Menedżerowie
 • Właściciele firm
 • Dyrektorzy ds. personalnych
 • Dyrektorzy ds. marketingu
 • Dyrektorzy ds. sprzedaży
 • Osoby odpowiedzialne za pozyskiwanie nowych klientów, zawieranie umów handlowych oraz analizę przepływów pieniężnych w przedsiębiorstwie

 

Korzyści dla organizacji

 • Optymalizacja procesów zawierania umów i kontraktowania partnerów biznesowych
 • Utrzymywanie stabilnego poziomu bezpieczeństwa w zakresie występującego ryzyka transakcyjnego
 • Planowanie przepływów pieniężnych w oparciu o dotychczasowe doświadczenia przedsiębiorstw

 

Korzyści dla uczestnika

 • Zwiększenie świadomości finansowej uczestników szkolenia, zapoznanie ich z terminologią finansową oraz jej utrwalenie poprzez ćwiczenia
 • Zrozumienie informacji finansowych i sposobów ich wykorzystania
 • Zrozumienie wpływu podejmowanych decyzji na sprawność działania przedsiębiorstwa
 • Nabycie umiejętności analizy rzeczywistej sytuacji finansowej przedsiębiorstwa i ryzyka związanego z jego funkcjonowaniem
 • Większa świadomość znaczenia przepływów pieniężnych w przedsiębiorstwie
 • Nabycie umiejętności efektywnej komunikacji z osobami z działów produkcji i sprzedaży

 

Tematyka

 1. Analiza działalności przedsiębiorstw na podstawie sprawozdań finansowych
 2. Systemy weryfikacji klientów
 3. Kredyt kupiecki w kontekście różnych strategii finansowania
 4. Zakres oceny wiarygodności kontrahenta
 5. Zarządzanie przepływami pieniężnymi

 

Metody szkoleniowe

W szkoleniach i warsztatach on-line wykorzystujemy powszechnie dostępne platformy internetowe.

Wykład, dyskusja, ćwiczenia, studia przypadku

 

Słowa kluczowe: wiarygodność, zaufanie, kontrahenci, bezpieczeństwo finansowe

Zobacz także:

Akademia Finansów dla Menedżerów

Kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych

 

Prowadzący

Prowadzący moduły

dr Krzysztof Świeszczak - Lider merytoryczny programu

Doktor nauk ekonomicznych, adiunkt na Katedrze Bankowości w Instytucie Finansów na Uniwersytecie Łódzkim. Absolwent tej uczelni na kierunku: Finanse...>>

Terminy

11-12.02.2023, Online

11-12.03.2023, Online

15-16.04.2023, Online

Warunki udziału

Cena szkolenia:* 2000 PLN (obejmuje udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, certyfikat IBD Business School).

 

Wszystkie nasze szkolenia znajdują się w Bazie Usług Rozwojowych.

Dowiedz się więcej jak skutecznie uzyskać dofinansowanie –  przeczytaj artykuł!

 

* IBD Business School, jako jednostka kształcenia ustawicznego (Zaświadczenie nr 12/K/10, wydane przez Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy), podlega systemowi oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty.