Czas trwania 16 godz., 2 dni Ilość sesji 1

Najbliższe terminy

Termin Miejsce Cena
11.07.2024 - 12.07.2024 On-line 2000 PLN
Wypełnij zgłoszenie

Wiarygodność finansowa kontrahentów

 

Program jest realizowany w formule online active learning. Gwarantuje ona wysoką jakość i interaktywność prowadzonych zajęć oraz dostęp do najlepszych prowadzących i ekspertów. Pozwala uczyć się z dowolnego miejsca w Polsce i za granicą, w odpowiednim dla siebie czasie i miejscu.

Jak pracujemy?

 • Poszczególne sesje odbywają się w układzie: 4 godz. zajęć przed południem | przerwa obiadowa | 3 godz. zajęć popołudniu.
 • Nasi wykładowcy i trenerzy są w pełni przygotowani do prowadzenia szkoleń w formule online (od wielu lat łączymy zajęcia stacjonarne z edukacją zdalną).
 • Sesje realizujemy przy wykorzystaniu platformy Teams.
 • Materiały szkoleniowe, case studies oraz ćwiczenia udostępniamy do pobrania na platformie e-learningowej.
 • W odniesieniu do programów certyfikowanych nasi absolwenci otrzymują certyfikaty potwierdzające zdobycie kwalifikacji (dotyczy to również certyfikatów międzynarodowych).

 

Analiza wiarygodności partnera biznesowego w transakcjach handlowych staje się fundamentem bezpieczeństwa przedsiębiorstw. Ryzyko związane z każdą transakcją, koncentrujące się przede wszystkim na zagrożeniu niedotrzymania postanowień zawartego kontraktu ze strony kontrahenta (np. opóźnienie realizacji płatności, częściowa płatność, a także odmowa płatności) może w praktyce zdestabilizować działalność przedsiębiorstwa. Może uniemożliwić jego rozwój oraz realizację projektów inwestycyjnych, a w skrajnych przypadkach – doprowadzić do upadłości.

Szkolenie „Wiarygodność finansowa kontrahentów” jest w szczególności adresowane do osób odpowiedzialnych za pozyskiwanie nowych klientów, zawieranie umów handlowych oraz analizę przepływów pieniężnych w przedsiębiorstwie.

 

Cele szkolenia

 • Przekonanie uczestników o rosnącym znaczeniu systemu weryfikacji klientów.
 • Nabycie umiejętności czytania i interpretowania informacji zawartych w sprawozdaniach finansowych.
 • Poznanie najważniejszych metod i narzędzi oceny wiarygodności kontrahenta.
 • Zaznajomienie uczestników z różnymi strategiami finansowania w ramach kredytu kupieckiego.
 • Zaznajomienie uczestników z zakresem oceny wiarygodności kontrahenta.

 

Grupa docelowa

 • Kierownicy projektów
 • Menedżerowie
 • Właściciele firm
 • Dyrektorzy ds. personalnych
 • Dyrektorzy ds. marketingu
 • Dyrektorzy ds. sprzedaży
 • Osoby odpowiedzialne za pozyskiwanie nowych klientów, zawieranie umów handlowych oraz analizę przepływów pieniężnych w przedsiębiorstwie

 

Korzyści dla organizacji

 • Optymalizacja procesów zawierania umów i kontraktowania partnerów biznesowych.
 • Utrzymywanie stabilnego poziomu bezpieczeństwa w zakresie występującego ryzyka transakcyjnego.
 • Planowanie przepływów pieniężnych w oparciu o dotychczasowe doświadczenia przedsiębiorstw.

 

Korzyści dla uczestnika

 • Zwiększenie świadomości finansowej uczestników szkolenia, zapoznanie ich z terminologią finansową oraz jej utrwalenie poprzez ćwiczenia.
 • Zrozumienie informacji finansowych i sposobów ich wykorzystania.
 • Zrozumienie wpływu podejmowanych decyzji na sprawność działania przedsiębiorstwa.
 • Nabycie umiejętności analizy rzeczywistej sytuacji finansowej przedsiębiorstwa i ryzyka związanego z jego funkcjonowaniem.
 • Większa świadomość znaczenia przepływów pieniężnych w przedsiębiorstwie.
 • Nabycie umiejętności efektywnej komunikacji z osobami z działów produkcji i sprzedaży.

 

Tematyka

 1. Analiza działalności przedsiębiorstw na podstawie sprawozdań finansowych.
 2. Systemy weryfikacji klientów.
 3. Kredyt kupiecki w kontekście różnych strategii finansowania.
 4. Zakres oceny wiarygodności kontrahenta.
 5. Zarządzanie przepływami pieniężnymi.

 

Metody szkoleniowe

W szkoleniach i warsztatach on-line wykorzystujemy powszechnie dostępne platformy internetowe.

Wykład, dyskusja, ćwiczenia, studia przypadku

 

Słowa kluczowe: wiarygodność, zaufanie, kontrahenci, bezpieczeństwo finansowe.

Zobacz także:

Akademia Finansów dla Menedżerów

Kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych

 

Prowadzący

Prowadzący moduły

dr Krzysztof Świeszczak - Lider merytoryczny programu

Doktor nauk ekonomicznych, adiunkt na Katedrze Bankowości w Instytucie Finansów na Uniwersytecie Łódzkim. Absolwent tej uczelni na kierunku: Finanse...>>

Warunki udziału

Cena szkolenia:* 2000 PLN (obejmuje udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, certyfikat IBD Business School).

 

Wszystkie nasze szkolenia znajdują się w Bazie Usług Rozwojowych.

Dowiedz się więcej jak skutecznie uzyskać dofinansowanie –  przeczytaj artykuł!

 

* IBD Business School, jako jednostka kształcenia ustawicznego (Zaświadczenie nr 12/K/10, wydane przez Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy), podlega systemowi oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty.