Czas trwania 16 godz., 2 dni Ilość sesji 1

Najbliższe terminy

Termin Miejsce Cena
25.04.2024 - 26.04.2024 On-line 2000 PLN
23.05.2024 - 24.05.2024 On-line 2000 PLN
27.06.2024 - 28.06.2024 On-line 2000 PLN
Wypełnij zgłoszenie

Analiza sprawozdań finansowych

 

Program jest realizowany w formule online active learning. Gwarantuje ona wysoką jakość i interaktywność prowadzonych zajęć oraz dostęp do najlepszych prowadzących i ekspertów. Pozwala uczyć się z dowolnego miejsca w Polsce i za granicą, w odpowiednim dla siebie czasie i miejscu.

Jak pracujemy?

 • Poszczególne sesje odbywają się w układzie: 4 godz. zajęć przed południem | przerwa obiadowa | 3 godz. zajęć popołudniu.
 • Nasi wykładowcy i trenerzy są w pełni przygotowani do prowadzenia szkoleń w formule online (od wielu lat łączymy zajęcia stacjonarne z edukacją zdalną).
 • Sesje realizujemy przy wykorzystaniu platformy Teams.
 • Materiały szkoleniowe, case studies oraz ćwiczenia udostępniamy do pobrania na platformie e-learningowej.
 • W odniesieniu do programów certyfikowanych nasi absolwenci otrzymują certyfikaty potwierdzające zdobycie kwalifikacji (dotyczy to również certyfikatów międzynarodowych).

 

Sprawozdania finansowe odgrywają kluczową rolę w procesie podejmowania decyzji w podmiotach gospodarczych. Z jednej strony pełnią funkcję informacyjną, wskazując precyzyjnie na istotę związku przyczynowo-skutkowego w finansach przedsiębiorstw. Z drugiej zaś pełnią funkcję kontrolną, która jest bezpośrednio związana z oceną skutków podejmowanych decyzji. Optymalizacja działań, a co za tym idzie, możliwość osiągnięcia wcześniej zamierzonych celów zarówno w perspektywie długoterminowej, jak i w kontekście bieżącej działalności, jest ściśle i nierozerwalnie związana z analizą bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych. Analiza sprawozdań finansowych przyczynia się do zwiększenia potencjału konkurencyjnego przedsiębiorstwa. Jest to szczególnie istotne w kontekście dynamicznie rozwijających się rynków oraz zmian w otoczeniu jednostek gospodarczych.

Szkolenie „Analiza sprawozdań finansowych” jest w szczególności adresowane do osób odpowiedzialnych za zarządzanie przedsiębiorstwami lub departamentami oraz działami wyodrębnionymi w ramach struktury organizacyjnej, a także właścicieli przedsiębiorstw.

Cele szkolenia

 • Przekonanie uczestników o znaczeniu planowania dla długoterminowego rozwoju przedsiębiorstwa.
 • Nabycie umiejętności czytania i interpretowania informacji zawartych w sprawozdaniach finansowych.
 • Przekazanie uczestnikom wiedzy na temat możliwości przeprowadzania różnego rodzaju analiz, w tym w szczególności analizy wskaźnikowej.
 • Zaznajomienie uczestników z rodzajami ryzyka oraz mechanizmami niwelowania ich wpływu na działalność operacyjną przedsiębiorstwa.

 

Grupa docelowa

 • Kierownicy projektów
 • Menedżerowie
 • Właściciele firm
 • Dyrektorzy ds. personalnych
 • Dyrektorzy ds. marketingu
 • Dyrektorzy ds. sprzedaży
 • Franczyzobiorcy

 

Korzyści dla organizacji

 • Kompleksowe planowanie rozwoju przedsiębiorstwa w perspektywie długoterminowej.
 • Monitoring podejmowanych działań, analiza odchyleń od planów, podejmowania doraźnych działań podnoszących efektywność. prowadzonej działalności

 

Tematyka

 1. Analiza działalności przedsiębiorstw na podstawie sprawozdań finansowych
 2. Analiza marż i rentowności w analizowanych sektorach
 3. Analiza płynności finansowej przedsiębiorstwa
 4. Zarządzanie zapasami, należnościami i zobowiązaniami
 5. Analiza zadłużenia przedsiębiorstwa

 

Metody szkoleniowe

W szkoleniach i warsztatach on-line wykorzystujemy powszechnie dostępne platformy internetowe.

Wykład, dyskusja, ćwiczenia, studia przypadku

Słowa kluczowe: bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych, analiza wskaźnikowa, rentowność, płynność, zapasy, należności, zobowiązania, zadłużenie.

Zobacz także:

Akademia Finansów dla Menedżerów

Kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych

 

Prowadzący

Prowadzący moduły

dr Krzysztof Świeszczak - Lider merytoryczny programu

Doktor nauk ekonomicznych, adiunkt na Katedrze Bankowości w Instytucie Finansów na Uniwersytecie Łódzkim. Absolwent tej uczelni na kierunku: Finanse...>>

Warunki udziału

Cena szkolenia:* 2000 PLN (obejmuje udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, certyfikat IBD Business School).

 

Wszystkie nasze szkolenia znajdują się w Bazie Usług Rozwojowych.

Dowiedz się więcej jak skutecznie uzyskać dofinansowanie –  przeczytaj artykuł!

 

* IBD Business School, jako jednostka kształcenia ustawicznego (Zaświadczenie nr 12/K/10, wydane przez Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy), podlega systemowi oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty.