Kalendarz szkoleń otwartych

Nazwa Termin Miejsce Czas trwania - liczba sesji Cena w PLN Kategoria Grupa docelowa
Content marketing (CM) 21.05.2022 - 22.05.2022 On-line 1 (16 godz., 2 dni ) 2500 PLN Marketing i Sprzedaż
Business Strategy for HR Directors (BS HRD) 23.06.2022 - 22.07.2022 On-line 3 (48 godz., 6 dni ) 16000 PLN Strategia i Zarządzanie Średnia kadra menedżerska, Wyższa kadra zarządzająca
Supervised Coaching Masterclass (MA) 29.05.2022 - 29.05.2022 On-line 1 ( 8 godz., 1 dzień) 920 PLN Szkoła Coachingu IBD-NMC
Supervised Coaching Masterclass (MA) 19.06.2022 - 19.06.2022 On-line 1 ( 8 godz., 1 dzień) 920 PLN Szkoła Coachingu IBD-NMC
Practitioner Coach Diploma (PCD) 22.07.2022 - 24.07.2022 On-line 1 ( Czas trwania: 3 dni (Residential) + 6 dni (MasterClass) + 6 mentoringów ) 14500 PLN Szkoła Coachingu IBD-NMC
High Performance Leadership (HPL) - szkolenie z przywództwa dla rezultatów 26.05.2022 - 08.07.2022 On-line 4 (64 godz., 8 dni ) 5900 PLN Przywództwo Średnia kadra menedżerska, Wyższa kadra zarządzająca
High Performance Leadership (HPL) - szkolenie z przywództwa dla rezultatów 23.06.2022 - 05.08.2022 On-line 4 (64 godz., 8 dni ) 5900 PLN Przywództwo Średnia kadra menedżerska, Wyższa kadra zarządzająca
Rising Leaders Program (RLP) - szkolenie z przywództwa dla nowych menedżerów 26.05.2022 - 24.06.2022 On-line 3 (48 godzin, 6 dni) 3500 PLN Przywództwo Średnia kadra menedżerska
Rising Leaders Program (RLP) - szkolenie z przywództwa dla nowych menedżerów 23.06.2022 - 22.07.2022 On-line 3 (48 godzin, 6 dni) 3500 PLN Przywództwo Średnia kadra menedżerska
Certificate in Business Mentoring (CBM) - szkolenie z mentoringu 25.06.2022 - 04.09.2022 On-line 6 ( 96 godz., 12 dni ) 8000 PLN Przywództwo, Szkoła Trenerów Biznesu IBD
Certified HR Business Partner (CHRBP) 30.05.2022 - 09.08.2022 On-line 7 (120 godz., 15 dni ) 8500 PLN Zarządzanie Kapitałem Ludzkim
Certified HR Business Partner (CHRBP) 25.06.2022 - 04.09.2022 On-line 7 (120 godz., 15 dni ) 8500 PLN Zarządzanie Kapitałem Ludzkim
Certified Assessor for Assessment & Development Centre (CAADC) 30.05.2022 - 28.06.2022Ostatnie wolne miejsca! On-line 3 (48 godz., 6 dni ) 4800 PLN Zarządzanie Kapitałem Ludzkim
Certified Assessor for Assessment & Development Centre (CAADC) 27.06.2022 - 26.07.2022 On-line 3 (48 godz., 6 dni ) 4800 PLN Zarządzanie Kapitałem Ludzkim
Certificate in Talent and Career Management (CTCM) 27.06.2022 - 19.07.2022Ostatnie wolne miejsca! On-line 3 (48 godz., 6 dni ) 4500 PLN Zarządzanie Kapitałem Ludzkim
Certified Recruitment and Selection Professional (CRSP) 27.06.2022 - 26.07.2022 On-line 3 (48 godz., 6 dni ) 3500 PLN Zarządzanie Kapitałem Ludzkim
Certified Compensation and Benefits Professional (CCBP) 23.05.2022 - 21.06.2022 On-line 3 (48 godz, 6 dni ) 4000 PLN Zarządzanie Kapitałem Ludzkim
Certified Compensation and Benefits Professional (CCBP) 25.06.2022 - 24.07.2022Ostatnie wolne miejsca! On-line 3 (48 godz, 6 dni ) 4000 PLN Zarządzanie Kapitałem Ludzkim
Advanced Marketing Expedition (AME) 26.06.2022 - 21.08.2022 On-line 5 (80 godz., 10 dni) 9000 PLN Marketing i Sprzedaż
Advanced Negotiation Program (ANP) - Negocjacje zaawansowane 26.05.2022 - 24.06.2022 On-line 3 ( 48 godz., 6 dni) 4500 PLN Marketing i Sprzedaż
Advanced Negotiation Program (ANP) - Negocjacje zaawansowane 23.06.2022 - 22.07.2022 On-line 3 ( 48 godz., 6 dni) 4500 PLN Marketing i Sprzedaż
Europejski Standard Kwalifikacji Bankowych. Kurs przygotowujący do egzaminu 23.06.2022 - 22.07.2022 On-line 3 (48 godz., 6 dni) 3900 PLN Finanse i Ład Korporacyjny
Kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych 21.05.2022 - 24.07.2022 On-line 5 (90 godz., 9 dni ) 3500 PLN Finanse i Ład Korporacyjny Pracownicy operacyjni
Kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych 25.06.2022 - 21.08.2022 On-line 5 (90 godz., 9 dni ) 3500 PLN Finanse i Ład Korporacyjny Pracownicy operacyjni
Business Trainer Certificate (BTC) 26.05.2022 - 22.07.2022Ostatnie wolne miejsca! On-line 6 (104 godz., 13 dni) 6900 PLN Szkoła Trenerów Biznesu IBD
Business Trainer Certificate (BTC) 30.06.2022 - 26.08.2022 On-line 6 (104 godz., 13 dni) 6900 PLN Szkoła Trenerów Biznesu IBD
Advanced Sales Management Program (ASMP) - Akademia Menedżera Sprzedaży 26.05.2022 - 22.07.2022 On-line 5 (88 godz., 11 dni ) 6900 PLN Marketing i Sprzedaż
Advanced Sales Management Program (ASMP) - Akademia Menedżera Sprzedaży 30.06.2022 - 26.08.2022 On-line 5 (88 godz., 11 dni ) 6900 PLN Marketing i Sprzedaż
Finanse dla niefinansistów poziom I 23.05.2022 - 24.05.2022 On-line 1 (16 godz., 2 dni) 1800 PLN Finanse i Ład Korporacyjny
Finanse dla niefinansistów poziom I 20.06.2022 - 21.06.2022 On-line 1 (16 godz., 2 dni) 1800 PLN Finanse i Ład Korporacyjny
Finanse dla niefinansistów poziom II 26.05.2022 - 27.05.2022 On-line 1 (16 godz., 2 dni) 1800 PLN Finanse i Ład Korporacyjny
Finanse dla niefinansistów poziom II 23.06.2022 - 24.06.2022 On-line 1 (16 godz., 2 dni) 1800 PLN Finanse i Ład Korporacyjny
IBD Advanced Management Program (IBD AMP) 25.08.2022 - 21.10.2022 On-line 5 ( 144 godz., 12 dni ) 25000 PLN Strategia i Zarządzanie Wyższa kadra zarządzająca
Coaching Fundamentals Certificate (CFC) 27.05.2022 - 29.05.2022 On-line 1 (24 godz., 3 dni) 4500 PLN Szkoła Coachingu IBD-NMC
Coaching Fundamentals Certificate (CFC) 24.06.2022 - 26.06.2022 On-line 1 (24 godz., 3 dni) 4500 PLN Szkoła Coachingu IBD-NMC
Business Trainer Certificate (BTC) 28.07.2022 - 23.09.2022Ostatnie wolne miejsca! On-line 6 (104 godz., 13 dni) 6900 PLN Szkoła Trenerów Biznesu IBD
High Performance Leadership (HPL) - szkolenie z przywództwa dla rezultatów 30.07.2022 - 11.09.2022 On-line 4 (64 godz., 8 dni ) 5900 PLN Przywództwo Średnia kadra menedżerska, Wyższa kadra zarządzająca
High Performance Leadership (HPL) - szkolenie z przywództwa dla rezultatów 25.08.2022 - 07.10.2022 On-line 4 (64 godz., 8 dni ) 5900 PLN Przywództwo Średnia kadra menedżerska, Wyższa kadra zarządzająca
High Performance Leadership (HPL) - szkolenie z przywództwa dla rezultatów 29.09.2022 - 18.11.2022 On-line 4 (64 godz., 8 dni ) 5900 PLN Przywództwo Średnia kadra menedżerska, Wyższa kadra zarządzająca
Rising Leaders Program (RLP) - szkolenie z przywództwa dla nowych menedżerów 30.07.2022 - 28.08.2022 On-line 3 (48 godzin, 6 dni) 3500 PLN Przywództwo Średnia kadra menedżerska
Rising Leaders Program (RLP) - szkolenie z przywództwa dla nowych menedżerów 25.08.2022 - 23.09.2022 On-line 3 (48 godzin, 6 dni) 3500 PLN Przywództwo Średnia kadra menedżerska
Rising Leaders Program (RLP) - szkolenie z przywództwa dla nowych menedżerów 29.09.2022 - 28.10.2022 On-line 3 (48 godzin, 6 dni) 3500 PLN Przywództwo Średnia kadra menedżerska
Certificate in Business Mentoring (CBM) - szkolenie z mentoringu 30.07.2022 - 09.10.2022 On-line 6 ( 96 godz., 12 dni ) 8000 PLN Przywództwo, Szkoła Trenerów Biznesu IBD
Certificate in Business Mentoring (CBM) - szkolenie z mentoringu 25.08.2022 - 18.11.2022 On-line 6 ( 96 godz., 12 dni ) 8000 PLN Przywództwo, Szkoła Trenerów Biznesu IBD
Certificate in Business Mentoring (CBM) - szkolenie z mentoringu 29.09.2022 - 16.12.2022 On-line 6 ( 96 godz., 12 dni ) 8000 PLN Przywództwo, Szkoła Trenerów Biznesu IBD
Certified HR Business Partner (CHRBP) 25.07.2022 - 04.10.2022 On-line 7 (120 godz., 15 dni ) 8500 PLN Zarządzanie Kapitałem Ludzkim
Certified HR Business Partner (CHRBP) 29.08.2022 - 15.11.2022 On-line 7 (120 godz., 15 dni ) 8500 PLN Zarządzanie Kapitałem Ludzkim
Certified HR Business Partner (CHRBP) 24.09.2022 - 04.12.2022 On-line 7 (120 godz., 15 dni ) 8500 PLN Zarządzanie Kapitałem Ludzkim
Certified Assessor for Assessment & Development Centre (CAADC) 25.07.2022 - 23.08.2022 On-line 3 (48 godz., 6 dni ) 4800 PLN Zarządzanie Kapitałem Ludzkim
Certified Assessor for Assessment & Development Centre (CAADC) 29.08.2022 - 27.09.2022 On-line 3 (48 godz., 6 dni ) 4800 PLN Zarządzanie Kapitałem Ludzkim
Certified Assessor for Assessment & Development Centre (CAADC) 26.09.2022 - 25.10.2022 On-line 3 (48 godz., 6 dni ) 4800 PLN Zarządzanie Kapitałem Ludzkim
Certificate in Talent and Career Management (CTCM) 18.07.2022 - 23.08.2022 On-line 3 (48 godz., 6 dni ) 4500 PLN Zarządzanie Kapitałem Ludzkim
Certificate in Talent and Career Management (CTCM) 22.08.2022 - 20.09.2022 On-line 3 (48 godz., 6 dni ) 4500 PLN Zarządzanie Kapitałem Ludzkim
Certificate in Talent and Career Management (CTCM) 19.09.2022 - 18.10.2022 On-line 3 (48 godz., 6 dni ) 4500 PLN Zarządzanie Kapitałem Ludzkim
Certified Compensation and Benefits Professional (CCBP) 18.07.2022 - 23.08.2022 On-line 3 (48 godz, 6 dni ) 4000 PLN Zarządzanie Kapitałem Ludzkim
Certified Compensation and Benefits Professional (CCBP) 22.08.2022 - 20.09.2022 On-line 3 (48 godz, 6 dni ) 4000 PLN Zarządzanie Kapitałem Ludzkim
Certified Compensation and Benefits Professional (CCBP) 19.09.2022 - 18.10.2022 On-line 3 (48 godz, 6 dni ) 4000 PLN Zarządzanie Kapitałem Ludzkim
Certified Recruitment and Selection Professional (CRSP) 29.08.2022 - 27.09.2022 On-line 3 (48 godz., 6 dni ) 3500 PLN Zarządzanie Kapitałem Ludzkim
Kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych 23.07.2022 - 18.09.2022 On-line 5 (90 godz., 9 dni ) 3500 PLN Finanse i Ład Korporacyjny Pracownicy operacyjni
Kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych 27.08.2022 - 23.10.2022 On-line 5 (90 godz., 9 dni ) 3500 PLN Finanse i Ład Korporacyjny Pracownicy operacyjni
Kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych 24.09.2022 - 20.11.2022 On-line 5 (90 godz., 9 dni ) 3500 PLN Finanse i Ład Korporacyjny Pracownicy operacyjni
Europejski Standard Kwalifikacji Bankowych. Kurs przygotowujący do egzaminu 24.09.2022 - 23.10.2022 On-line 3 (48 godz., 6 dni) 3900 PLN Finanse i Ład Korporacyjny
Finanse dla niefinansistów poziom I 18.07.2022 - 19.07.2022 On-line 1 (16 godz., 2 dni) 1800 PLN Finanse i Ład Korporacyjny
Finanse dla niefinansistów poziom I 22.08.2022 - 23.08.2022 On-line 1 (16 godz., 2 dni) 1800 PLN Finanse i Ład Korporacyjny
Finanse dla niefinansistów poziom I 19.09.2022 - 20.09.2022 On-line 1 (16 godz., 2 dni) 1800 PLN Finanse i Ład Korporacyjny
Finanse dla niefinansistów poziom II 21.07.2022 - 22.07.2022 On-line 1 (16 godz., 2 dni) 1800 PLN Finanse i Ład Korporacyjny
Finanse dla niefinansistów poziom II 25.08.2022 - 26.08.2022 On-line 1 (16 godz., 2 dni) 1800 PLN Finanse i Ład Korporacyjny
Finanse dla niefinansistów poziom II 22.09.2022 - 23.09.2022 On-line 1 (16 godz., 2 dni) 1800 PLN Finanse i Ład Korporacyjny
Ocena projektów inwestycyjnych 20.06.2022 - 21.06.2022 On-line 1 (16 godz., 2 dni) 1800 PLN Finanse i Ład Korporacyjny
Ocena projektów inwestycyjnych 22.08.2022 - 23.08.2022 On-line 1 (16 godz., 2 dni) 1800 PLN Finanse i Ład Korporacyjny
Coaching Fundamentals Certificate (CFC) 29.07.2022 - 31.07.2022 On-line 1 (24 godz., 3 dni) 4500 PLN Szkoła Coachingu IBD-NMC
Coaching Fundamentals Certificate (CFC) 26.08.2022 - 28.08.2022 On-line 1 (24 godz., 3 dni) 4500 PLN Szkoła Coachingu IBD-NMC
Coaching Fundamentals Certificate (CFC) 23.09.2022 - 25.09.2022 On-line 1 (24 godz., 3 dni) 4500 PLN Szkoła Coachingu IBD-NMC
Business Trainer Certificate (BTC) 27.08.2022 - 23.10.2022Ostatnie wolne miejsca! On-line 6 (104 godz., 13 dni) 6900 PLN Szkoła Trenerów Biznesu IBD
Business Trainer Certificate (BTC) 29.09.2022 - 02.12.2022 On-line 6 (104 godz., 13 dni) 6900 PLN Szkoła Trenerów Biznesu IBD
Innovative Product Development (IPD) 23.07.2022 - 24.07.2022 On-line 1 (16 godz., 2 dni ) 2500 PLN Marketing i Sprzedaż
Innovative Product Development (IPD) 24.09.2022 - 25.09.2022 On-line 1 (16 godz., 2 dni ) 2500 PLN Marketing i Sprzedaż
Content marketing (CM) 23.07.2022 - 24.07.2022 On-line 1 (16 godz., 2 dni ) 2500 PLN Marketing i Sprzedaż
Content marketing (CM) 24.09.2022 - 25.09.2022 On-line 1 (16 godz., 2 dni ) 2500 PLN Marketing i Sprzedaż
Advanced Negotiation Program (ANP) - Negocjacje zaawansowane 23.07.2022 - 21.08.2022 On-line 3 ( 48 godz., 6 dni) 4500 PLN Marketing i Sprzedaż
Advanced Negotiation Program (ANP) - Negocjacje zaawansowane 29.08.2022 - 27.09.2022 On-line 3 ( 48 godz., 6 dni) 4500 PLN Marketing i Sprzedaż
Advanced Negotiation Program (ANP) - Negocjacje zaawansowane 26.09.2022 - 25.10.2022 On-line 3 ( 48 godz., 6 dni) 4500 PLN Marketing i Sprzedaż

Szkolenia otwarte - strategia i zarządzanie

IBD organizuje trzy zaawansowane szkolenia ze strategii i zarządzania. Są one przeznaczone dla:

 • przedstawicieli wyższej kadry zarządzającej, którzy chcą poszerzyć wiedzę oraz rozszerzyć zakres działalności firmy,
 • doświadczonych menedżerów poszukujących informacji o własnym stylu zarządzania, który pozwoli im zmienić sposób kierowania ludźmi i firmą,
 • szefów HR dużych organizacji, których praca wymaga ambicji, odwagi i wyjścia poza strefę komfortu.

Programy otwarte ze strategii i zarządzania uwzględniają pojawiające się wyzwania, przed jakimi staje zarządzający firmą. Najczęściej dotyczą one:

 • budowy i skutecznego wdrażania strategii,
 • podnoszenia efektywności,
 • skutecznego przeprowadzania zmian przez firmę,
 • wykorzystywania innowacji.

Te szkolenia otwarte uczą, że nie zawsze cięcie kosztów w firmie lub jednorazowe jej usprawnienia przynoszą spodziewane efekty. Najważniejsze w osiąganiu sukcesu są innowacje, które w dłuższej perspektywie sprawdzają się najlepiej. Dzięki wprowadzaniu nowoczesnych produktów i ulg firmy mają możliwość wejścia na nowe rynki. Nowoczesność jest potrzebna nie tylko menedżerom, ale także ich pracownikom. Dzięki niej przełamują oni bariery kulturowe oraz potrafią przeprowadzić samoocenę stylu, w jakim zarządzają.

Szkolenia otwarte z przywództwa

Szkolenia otwarte dotyczące przywództwa to najlepszy wybór dla tych, którzy szukają praktycznych i nowoczesnych sposobów edukacji pozwalających zdobyć lub udoskonalić wymagane przez rynek pracy kompetencje menedżerskie. Będą zatem odpowiednie dla:

 • dyrektorów działów i departamentów,
 • menedżerów zarządzających zespołami,
 • kierowników projektów,
 • właścicieli firm,
 • trenerów i coachów.

Uczestnicy programów otwartych zdobędą podstawową wiedzę dotyczącą przywództwa. Będą potrafili zastosować narzędzia ochrony przed trudnymi emocjami w sytuacjach konfliktowych. Rozwiną także umiejętność prowadzenia trudnych rozmów menedżerskich oraz radzenia sobie ze zmianami i prowadzenia zespołów w procesie ciągłych zmian. Trenerzy i coachowie z kolei rozwiną umiejętności stosowania technik edukacyjnych w procesie mentoringu oraz profesjonalnego przygotowania i prowadzenia go.

Zarządzanie kapitałem ludzkim

Oferta IBD Business School w zakresie szkoleń otwartych z zarzadzania ludźmi jest w pełni kompleksowa. Obejmuje całe spektrum zagadnień praktycznych, których dogłębna znajomość dla menedżerów HR jest niezbędna. Kształcimy w takich specjalnościach, jak:

 • HR Business Partner,
 • asesor AC i DC,
 • zarządzanie talentami i rozwojem kariery,
 • zarządzanie wynagrodzeniami,
 • zastosowanie narzędzi testowych.

Ten rodzaj szkoleń przeznaczony jest dla dyrektorów i menedżerów HR, właścicieli i przedstawicieli kadry zarządzającej firmami, HR Business Partnerów, specjalistów do spraw rekrutacji oraz osób zarządzających zespołami. Uczestnicy po ukończeniu szkoleń otwartych nabędą kwalifikacje pozwalające na odpowiedzialną rekrutację, selekcję i rozwój pracowników, usystematyzują dotychczasową wiedzę z zakresu rozwijania pracowników, budowy ścieżek karier, indywidualnego podejścia do rozwoju oraz zarządzania talentami. Szkolenia pozwolą także na podniesienie efektywności procesów zarządzania zasobami ludzkimi oraz wynagrodzeniami w organizacji. Nasza oferta z zarządzania kapitałem ludzkim wyróżnia się:

 • praktyczną użytecznością,
 • nowoczesną metodologią w konstruowaniu programów,
 • warsztatowym charakterem zajęć,
 • najnowszą wiedzą i światowymi rozwiązaniami w dziedzinie HR.

Szkolenia otwarte z marketingu i sprzedaży

Programy szkoleń otwartych z marketingu i sprzedaży, a także obsługi klienta i negocjacji kładą nacisk na kształcenie praktycznych kwalifikacji i umiejętności z uwzględnieniem najnowszych trendów w tym w zakresie. W szkoleniach z marketingu akcentujemy jego powiązanie z nowoczesnymi technologiami i rolę psychologii w decyzjach nabywców. Szkolenie ze sprzedaży adresujemy do menedżerów, którzy odpowiadają za sprawne działanie zespołów sprzedażowych. Z kolei program z negocjacji to praktyczne warsztaty umiejętności interpersonalnych. Do udziału w opisanych wyżej szkoleniach zapraszamy:

 • osoby odpowiedzialne za marketing, sprzedaż, komunikację i public relations,
 • kierowników marek i produktów,
 • menedżerów sprzedaży,
 • pracowników agencji reklamowych,
 • przedsiębiorców chcących rozwijać kompetencje marketingowe i innowacyjność działań w swoich firmach.

Uczestnicy programów otwartych zdobędą wiedzę i umiejętności z zakresu klasycznych oraz nowoczesnych koncepcji marketingu, psychologii marketingu i sprzedaży, a także negocjacji. W szczególności poznają również techniki content marketingu. Dowiedzą się, jaka jest różnica między innowacją a kreatywnością, rozwiną praktyczne umiejętności w zarządzaniu projektami i zespołami. Przećwiczą skuteczne techniki negocjacyjne. Zrozumieją także, jak działają i jakie cele mają poszczególne narzędzia marketingowe czy sprzedażowe.

Szkolenia otwarte - finanse i ład korporacyjny

Celem tego rodzaju programów otwartych jest usystematyzowanie i pogłębienie wiedzy z zakresu ekonomii i finansów, bankowości, restrukturyzacji i budowy strategii rynkowych, a także prawa i ładu korporacyjnego. Uczestnicy poznają m.in. takie zagadnienia, jak:

 • funkcjonowanie podstawowych działów w przedsiębiorstwie,
 • zakres i główne cele działalności banków,
 • rodzaje sprawozdań finansowych,
 • metody i narzędzia zarządzania finansami przedsiębiorstwa.

Szkolenia z finansów przeznaczone są w głównej mierze dla dyrektorów ds. personalnych, marketingu i sprzedaży, osób odpowiedzialnych za inwestycje i finansowanie, pracowników sektora bankowego, specjalistów analizujących wnioski kredytowe oraz kandydatów na członków rad nadzorczych spółek prawa handlowego. Uczestnicy tych szkoleń zapoznają się z zasadami i metodami budżetowania, kontroli kosztów, praktycznymi aplikacjami narzędzi controllingu oraz najważniejszą terminologią finansową, którą utrwalą dzięki odpowiednim ćwiczeniom. Zdobędą też nowe umiejętności z zakresu wyceny projektów inwestycyjnych i ich wpływu na wskaźniki finansowe przedsiębiorstwa oraz analizy rzeczywistej sytuacji finansowej przedsiębiorstwa i ryzyka związanego z jego funkcjonowaniem.

Szkoła Coachingu IBD-NMC

Kursy, warsztaty i szkolenia otwarte dla coachów to doskonały sposób, aby usystematyzować zdobytą już wiedzę, nauczyć się nowych technik coachingowych, poznać tajniki prawidłowego networkingu czy dowiedzieć się, jak zacząć prowadzić własny biznes i zbudować swój wizerunek w branży. Takie programy otwarte przeznaczone są dla:

 • osób rozwijających się w ramach ścieżki coachingu indywidualnego lub korporacyjnego,
 • trenerów,
 • psychologów,
 • menedżerów,
 • osób kierujących zespołami,
 • studentów i absolwentów podyplomowych studiów coachingowych.

Po zakończeniu szkoleń otwartych dotyczących coachingu każdy uczestnik będzie miał niezbędną wiedzę oraz umiejętności związane z prowadzeniem coachingu w firmie lub pracą w charakterze niezależnego coacha indywidualnego. W dokładny sposób pozna sposoby efektywnej komunikacji, zdobędzie niezbędne narzędzia do pracy coacha i zrozumie, w jaki sposób z nich korzystać, aby osiągnąć jak najlepsze efekty pracy.

Szkoła Trenerów Biznesu IBD

W ramach dwóch programów otwartych trenerzy biznesu zdobędą profesjonalne kwalifikacje trenerskie, które zostaną potwierdzone międzynarodowymi certyfikacjami. Celem tych szkoleń jest poszerzenie i zdobycie wiedzy oraz umiejętności z zakresu:

 • zarządzania grupą,
 • skutecznego wpływu na proces uczenia się w zespole,
 • profesjonalnego planowania, przygotowania i prowadzenia szkoleń,
 • poznania różnorodnych metod i technik szkoleniowych,
 • rozumienia psychologicznych mechanizmów kształcenia się dorosłych,
 • budowania zaawansowanych narzędzi szkoleniowych trenera biznesu,
 • budowania profesjonalnego wizerunku biznesowego.

Szkolenia Business Trainer Certificate oraz Business Trainer Diploma przeznaczone są odpowiednio: dla początkujących i doświadczonych trenerów biznesu, menedżerów zarządzających zespołami oraz osób przygotowujących się do roli trenera lub coacha. Te szkolenia otwarte pozwalają zdobyć:

 • doświadczenie w pracy ze zróżnicowaną grupą trenerów,
 • umiejętności projektowania efektywnych biznesowych sesji szkoleniowych,
 • wiedzę i umiejętności związane z budowaniem i wykorzystywaniem najnowszych form i metod szkoleniowych,
 • indywidualne kompetencje trenerskie.