Kalendarz szkoleń otwartych

Nazwa Termin Miejsce Czas trwania - liczba sesji Cena w PLN Kategoria Grupa docelowa
Introduction to Coaching (ItC) 27.06.2024 - 27.06.2024Ostatnie wolne miejsca! International, On-line 1 (4 godz., 1 dzień) 199 PLN 0 PLN Szkoła Coachingu IBD-NMC
Zarządzanie płynnością i rentownością przedsiębiorstwa 20.06.2024 - 21.06.2024 On-line 1 (16 godz., 2 dni) 2000 PLN Finanse i Ład Korporacyjny Średnia kadra menedżerska, Wyższa kadra zarządzająca
Optymalizacja produkcji i sprzedaży 04.07.2024 - 05.07.2024 On-line 1 (16 godz., 2 dni) 2000 PLN Finanse i Ład Korporacyjny Średnia kadra menedżerska, Wyższa kadra zarządzająca
Zarządzanie płynnością i rentownością przedsiębiorstwa 25.07.2024 - 26.07.2024 On-line 1 (16 godz., 2 dni) 2000 PLN Finanse i Ład Korporacyjny Średnia kadra menedżerska, Wyższa kadra zarządzająca
Optymalizacja produkcji i sprzedaży 08.08.2024 - 09.08.2024 On-line 1 (16 godz., 2 dni) 2000 PLN Finanse i Ład Korporacyjny Średnia kadra menedżerska, Wyższa kadra zarządzająca
IBD Advanced Management Program (IBD AMP) 29.06.2024 - 25.08.2024 On-line 5 ( 144 godz., 12 dni ) 25000 PLN Wyższa kadra zarządzająca
Practitioner Coach Diploma (PCD) 14.06.2024 - 16.06.2024 On-line 1 ( Czas trwania: 3 dni (Residential) + 6 dni (MasterClass) + 6 mentoringów ) 14500 PLN Szkoła Coachingu IBD-NMC
Akademia Finansów dla Menedżerów 27.06.2024 - 09.08.2024 On-line 4 (64 godz., 8 dni) 5900 PLN Finanse i Ład Korporacyjny Średnia kadra menedżerska, Wyższa kadra zarządzająca
Analiza sprawozdań finansowych 27.06.2024 - 28.06.2024 On-line 1 (16 godz., 2 dni) 2000 PLN Finanse i Ład Korporacyjny Średnia kadra menedżerska, Wyższa kadra zarządzająca
Wiarygodność finansowa kontrahentów 11.07.2024 - 12.07.2024 On-line 1 (16 godz., 2 dni) 2000 PLN Finanse i Ład Korporacyjny Średnia kadra menedżerska, Wyższa kadra zarządzająca
Certified Recruitment and Selection Professional (CRSP) 27.06.2024 - 26.07.2024 On-line 3 (48 godz., 6 dni ) 3500 PLN Zarządzanie Kapitałem Ludzkim
High Performance Leadership (HPL) - szkolenie z przywództwa dla rezultatów 27.06.2024 - 09.08.2024 On-line 4 (64 godz., 8 dni ) 5900 PLN Przywództwo Średnia kadra menedżerska, Wyższa kadra zarządzająca
Rising Leaders Program (RLP) - szkolenie z przywództwa dla nowych menedżerów 17.06.2024 - 16.07.2024 On-line 3 (48 godzin, 6 dni) 3500 PLN Przywództwo Średnia kadra menedżerska
Certified Assessor for Assessment & Development Centre (CAADC) 17.06.2024 - 16.07.2024Ostatnie wolne miejsca! On-line 3 (48 godz., 6 dni ) 4800 PLN Zarządzanie Kapitałem Ludzkim
Certificate in Talent and Career Management (CTCM) 27.06.2024 - 26.07.2024 On-line 3 (48 godz., 6 dni ) 4500 PLN Zarządzanie Kapitałem Ludzkim
Certified Compensation and Benefits Professional (CCBP) 27.06.2024 - 26.07.2024 On-line 3 (48 godz, 6 dni ) 4000 PLN Zarządzanie Kapitałem Ludzkim
Coaching Fundamentals Certificate (CFC) 28.06.2024 - 30.06.2024 On-line 1 (24 godz., 3 dni) 4800 PLN Szkoła Coachingu IBD-NMC
Kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych 29.06.2024 - 25.08.2024Ostatnie wolne miejsca! On-line 5 (90 godz., 9 dni ) 3800 PLN 3500 PLN Finanse i Ład Korporacyjny Pracownicy operacyjni
Business Negotiation Program (BNP) - szkolenie z prowadzenia negocjacji 17.06.2024 - 16.07.2024 On-line 3 ( 48 godz., 6 dni) 4500 PLN Przywództwo, Sprzedaż i Negocjacje
Finanse dla niefinansistów 21.06.2024 - 23.06.2024 On-line 1 (24 godz., 3 dni) 2000 PLN Finanse i Ład Korporacyjny
Ocena projektów inwestycyjnych 06.07.2024 - 07.07.2024 On-line 1 (16 godz., 2 dni) 2000 PLN Finanse i Ład Korporacyjny
Certified HR Business Partner (CHRBP) 20.06.2024 - 06.09.2024 On-line 7 (120 godz., 15 dni ) 8500 PLN Zarządzanie Kapitałem Ludzkim
Certificate in Business Mentoring (CBM) - szkolenie z mentoringu 20.06.2024 - 23.08.2024 On-line 5 ( 80 godz., 10 dni ) 8000 PLN Przywództwo, Szkoła Trenerów Biznesu IBD
Business Trainer Certificate (BTC) 27.06.2024 - 23.08.2024 On-line 6 (104 godz., 13 dni) 6900 PLN Szkoła Trenerów Biznesu IBD
Advanced Sales Management Program (ASMP) - Akademia Menedżera Sprzedaży 20.06.2024 - 23.08.2024 On-line 5 (88 godz., 11 dni ) 6900 PLN Sprzedaż i Negocjacje
High Performance Leadership (HPL) - szkolenie z przywództwa dla rezultatów 25.07.2024 - 06.09.2024 On-line 4 (64 godz., 8 dni ) 5900 PLN Przywództwo Średnia kadra menedżerska, Wyższa kadra zarządzająca
High Performance Leadership (HPL) - szkolenie z przywództwa dla rezultatów 29.08.2024 - 11.10.2024 On-line 4 (64 godz., 8 dni ) 5900 PLN Przywództwo Średnia kadra menedżerska, Wyższa kadra zarządzająca
High Performance Leadership (HPL) - szkolenie z przywództwa dla rezultatów 26.09.2024 - 08.11.2024 On-line 4 (64 godz., 8 dni ) 5900 PLN Przywództwo Średnia kadra menedżerska, Wyższa kadra zarządzająca
Rising Leaders Program (RLP) - szkolenie z przywództwa dla nowych menedżerów 18.07.2024 - 23.08.2024 On-line 3 (48 godzin, 6 dni) 3500 PLN Przywództwo Średnia kadra menedżerska
Rising Leaders Program (RLP) - szkolenie z przywództwa dla nowych menedżerów 22.08.2024 - 20.09.2024 On-line 3 (48 godzin, 6 dni) 3500 PLN Przywództwo Średnia kadra menedżerska
Rising Leaders Program (RLP) - szkolenie z przywództwa dla nowych menedżerów 19.09.2024 - 18.10.2024 On-line 3 (48 godzin, 6 dni) 3500 PLN Przywództwo Średnia kadra menedżerska
Business Negotiation Program (BNP) - szkolenie z prowadzenia negocjacji 18.07.2024 - 23.08.2024 On-line 3 ( 48 godz., 6 dni) 4500 PLN Przywództwo, Sprzedaż i Negocjacje
Business Negotiation Program (BNP) - szkolenie z prowadzenia negocjacji 22.08.2024 - 20.09.2024 On-line 3 ( 48 godz., 6 dni) 4500 PLN Przywództwo, Sprzedaż i Negocjacje
Business Negotiation Program (BNP) - szkolenie z prowadzenia negocjacji 19.09.2024 - 18.10.2024 On-line 3 ( 48 godz., 6 dni) 4500 PLN Przywództwo, Sprzedaż i Negocjacje
Coaching Fundamentals Certificate (CFC) 26.07.2024 - 28.07.2024 On-line 1 (24 godz., 3 dni) 4800 PLN Szkoła Coachingu IBD-NMC
Coaching Fundamentals Certificate (CFC) 23.08.2024 - 25.08.2024 On-line 1 (24 godz., 3 dni) 4800 PLN Szkoła Coachingu IBD-NMC
Coaching Fundamentals Certificate (CFC) 27.09.2024 - 29.09.2024 On-line 1 (24 godz., 3 dni) 4800 PLN Szkoła Coachingu IBD-NMC
Certified HR Business Partner (CHRBP) 25.07.2024 - 04.10.2024 On-line 7 (120 godz., 15 dni ) 8500 PLN Zarządzanie Kapitałem Ludzkim
Certified HR Business Partner (CHRBP) 29.08.2024 - 08.11.2024 On-line 7 (120 godz., 15 dni ) 8500 PLN Zarządzanie Kapitałem Ludzkim
Certified HR Business Partner (CHRBP) 19.09.2024 - 06.12.2024 On-line 7 (120 godz., 15 dni ) 8500 PLN Zarządzanie Kapitałem Ludzkim
Certified Assessor for Assessment & Development Centre (CAADC) 22.07.2024 - 20.08.2024 On-line 3 (48 godz., 6 dni ) 4800 PLN Zarządzanie Kapitałem Ludzkim
Certified Assessor for Assessment & Development Centre (CAADC) 26.08.2024 - 24.09.2024 On-line 3 (48 godz., 6 dni ) 4800 PLN Zarządzanie Kapitałem Ludzkim
Certified Assessor for Assessment & Development Centre (CAADC) 30.09.2024 - 29.10.2024 On-line 3 (48 godz., 6 dni ) 4800 PLN Zarządzanie Kapitałem Ludzkim
Certificate in Talent and Career Management (CTCM) 25.07.2024 - 23.08.2024 On-line 3 (48 godz., 6 dni ) 4500 PLN Zarządzanie Kapitałem Ludzkim
Certificate in Talent and Career Management (CTCM) 29.08.2024 - 27.09.2024 On-line 3 (48 godz., 6 dni ) 4500 PLN Zarządzanie Kapitałem Ludzkim
Certificate in Talent and Career Management (CTCM) 26.09.2024 - 25.10.2024 On-line 3 (48 godz., 6 dni ) 4500 PLN Zarządzanie Kapitałem Ludzkim
Certified Compensation and Benefits Professional (CCBP) 25.07.2024 - 23.08.2024 On-line 3 (48 godz, 6 dni ) 4000 PLN Zarządzanie Kapitałem Ludzkim
Certified Compensation and Benefits Professional (CCBP) 29.08.2024 - 27.09.2024 On-line 3 (48 godz, 6 dni ) 4000 PLN Zarządzanie Kapitałem Ludzkim
Certified Compensation and Benefits Professional (CCBP) 26.09.2024 - 25.10.2024 On-line 3 (48 godz, 6 dni ) 4000 PLN Zarządzanie Kapitałem Ludzkim
Certified Recruitment and Selection Professional (CRSP) 29.08.2024 - 27.09.2024 On-line 3 (48 godz., 6 dni ) 3500 PLN Zarządzanie Kapitałem Ludzkim
Kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych 27.07.2024 - 22.09.2024 On-line 5 (90 godz., 9 dni ) 3800 PLN Finanse i Ład Korporacyjny Pracownicy operacyjni
Kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych 31.08.2024 - 27.10.2024 On-line 5 (90 godz., 9 dni ) 3800 PLN Finanse i Ład Korporacyjny Pracownicy operacyjni
Kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych 21.09.2024 - 24.11.2024 On-line 5 (90 godz., 9 dni ) 3800 PLN Finanse i Ład Korporacyjny Pracownicy operacyjni
Finanse dla niefinansistów 23.08.2024 - 25.08.2024 On-line 1 (24 godz., 3 dni) 2000 PLN Finanse i Ład Korporacyjny
Finanse dla niefinansistów 18.10.2024 - 20.10.2024 On-line 1 (24 godz., 3 dni) 2000 PLN Finanse i Ład Korporacyjny
Business Trainer Certificate (BTC) 25.07.2024 - 20.09.2024 On-line 6 (104 godz., 13 dni) 6900 PLN Szkoła Trenerów Biznesu IBD
Business Trainer Certificate (BTC) 29.08.2024 - 25.10.2024 On-line 6 (104 godz., 13 dni) 6900 PLN Szkoła Trenerów Biznesu IBD
Business Trainer Certificate (BTC) 26.09.2024 - 22.11.2024 On-line 6 (104 godz., 13 dni) 6900 PLN Szkoła Trenerów Biznesu IBD
Certificate in Business Mentoring (CBM) - szkolenie z mentoringu 25.07.2024 - 20.09.2024 On-line 5 ( 80 godz., 10 dni ) 8000 PLN Przywództwo, Szkoła Trenerów Biznesu IBD
Certificate in Business Mentoring (CBM) - szkolenie z mentoringu 29.08.2024 - 25.10.2024 On-line 5 ( 80 godz., 10 dni ) 8000 PLN Przywództwo, Szkoła Trenerów Biznesu IBD
Certificate in Business Mentoring (CBM) - szkolenie z mentoringu 19.09.2024 - 22.11.2024 On-line 5 ( 80 godz., 10 dni ) 8000 PLN Przywództwo, Szkoła Trenerów Biznesu IBD

Szkolenia otwarte – przywództwo i zarządzanie

IBD Business School od wielu lat organizuje zaawansowane certyfikowane szkolenia otwarte z przywództwa i zarządzania. Są one realizowane według autorskich programów, opracowanych przez grono ekspertów IBD. Szkolenia otwarte z przywództwa i zarządzania stanowią najlepszy wyborów dla tych, którzy szukają nowoczesnych sposobów edukacji, pozwalających zdobyć lub udoskonalić wymagane przez rynek pracy kompetencje menedżerskie i najnowszą praktyczną wiedzę biznesową. Będą zatem odpowiednie m. in. dla:

 • przedstawicieli wyższej kadry zarządzającej, którzy decydują o kierunkach rozwoju firm, którymi kierują,
 • dyrektorów działów i departamentów dużych organizacji,
 • doświadczonych menedżerów poszukujących informacji o własnym stylu zarządzania, który pozwoli im zmienić sposób kierowania ludźmi i firmą,
 • szefów HR, których praca wymaga ambicji, odwagi i wyjścia poza strefę komfortu,
 • menedżerów zarządzających zespołami,
 • kierowników projektów,
 • właścicieli firm,
 • trenerów i coachów

Uczestnicy programów otwartych zdobędą podstawową wiedzę dotyczącą przywództwa. Będą potrafili zastosować narzędzia ochrony przed trudnymi emocjami w sytuacjach konfliktowych. Rozwiną także umiejętność prowadzenia trudnych rozmów menedżerskich oraz radzenia sobie ze zmianami i prowadzenia zespołów w procesie ciągłych zmian. Trenerzy i coachowie z kolei rozwiną umiejętności stosowania technik edukacyjnych w procesie mentoringu oraz profesjonalnego przygotowania i prowadzenia go.

Programy otwarte z zarządzania z kolei uwzględniają pojawiające się wyzwania, przed jakimi stają osoby zarządzające firmą. Najczęściej dotyczą one:

 • budowy i skutecznego wdrażania strategii,
 • podnoszenia efektywności,
 • skutecznego przeprowadzania zmian przez firmę,
 • wykorzystywania innowacji,
 • sposobów reagowania na konsekwencje globalnych problemów w gospodarce,
 • umiejętności wykorzystywania nowych obszarów i nisz w biznesie.

Szkolenia otwarte z zarządzania uczą, że nie zawsze cięcie kosztów w firmie lub jednorazowe jej usprawnienia przynoszą spodziewane efekty. Najważniejsze w osiąganiu sukcesu są innowacje, które w dłuższej perspektywie sprawdzają się najlepiej. Dzięki wprowadzaniu nowoczesnych produktów i ulg firmy mają możliwość wejścia na nowe rynki. Nowoczesność jest potrzebna nie tylko menedżerom, ale także ich pracownikom. Dzięki niej przełamują oni bariery kulturowe oraz potrafią przeprowadzić samoocenę stylu, w jakim zarządzają.

Zarządzanie kapitałem ludzkim

Oferta IBD Business School w zakresie szkoleń otwartych z zarzadzania ludźmi jest w pełni kompleksowa. Obejmuje całe spektrum zagadnień praktycznych, których dogłębna znajomość dla menedżerów HR jest niezbędna. Kształcimy w takich specjalnościach, jak:

 • HR Business Partner,
 • asesor AC i DC,
 • zarządzanie talentami i rozwojem kariery,
 • zarządzanie wynagrodzeniami,
 • zastosowanie narzędzi testowych.

Ten rodzaj szkoleń przeznaczony jest dla dyrektorów i menedżerów HR, właścicieli i przedstawicieli kadry zarządzającej firmami, HR Business Partnerów, specjalistów do spraw rekrutacji oraz osób zarządzających zespołami. Uczestnicy po ukończeniu szkoleń otwartych nabędą kwalifikacje pozwalające na odpowiedzialną rekrutację, selekcję i rozwój pracowników, usystematyzują dotychczasową wiedzę z zakresu rozwijania pracowników, budowy ścieżek karier, indywidualnego podejścia do rozwoju oraz zarządzania talentami. Szkolenia pozwolą także na podniesienie efektywności procesów zarządzania zasobami ludzkimi oraz wynagrodzeniami w organizacji. Nasza oferta z zarządzania kapitałem ludzkim wyróżnia się:

 • praktyczną użytecznością,
 • nowoczesną metodologią w konstruowaniu programów,
 • warsztatowym charakterem zajęć,
 • najnowszą wiedzą i światowymi rozwiązaniami w dziedzinie HR.

Szkolenia otwarte z marketingu i sprzedaży

Programy szkoleń otwartych z marketingu i sprzedaży, a także obsługi klienta i negocjacji kładą nacisk na kształcenie praktycznych kwalifikacji i umiejętności z uwzględnieniem najnowszych trendów w tym w zakresie. W szkoleniach z marketingu akcentujemy jego powiązanie z nowoczesnymi technologiami i rolę psychologii w decyzjach nabywców. Szkolenie ze sprzedaży adresujemy do menedżerów, którzy odpowiadają za sprawne działanie zespołów sprzedażowych. Z kolei program z negocjacji to praktyczne warsztaty umiejętności interpersonalnych. Do udziału w opisanych wyżej szkoleniach zapraszamy:

 • osoby odpowiedzialne za marketing, sprzedaż, komunikację i public relations,
 • kierowników marek i produktów,
 • menedżerów sprzedaży,
 • pracowników agencji reklamowych,
 • przedsiębiorców chcących rozwijać kompetencje marketingowe i innowacyjność działań w swoich firmach.

Uczestnicy programów otwartych zdobędą wiedzę i umiejętności z zakresu klasycznych oraz nowoczesnych koncepcji marketingu, psychologii marketingu i sprzedaży, a także negocjacji. W szczególności poznają również techniki content marketingu. Dowiedzą się, jaka jest różnica między innowacją a kreatywnością, rozwiną praktyczne umiejętności w zarządzaniu projektami i zespołami. Przećwiczą skuteczne techniki negocjacyjne. Zrozumieją także, jak działają i jakie cele mają poszczególne narzędzia marketingowe czy sprzedażowe.

Szkolenia otwarte – finanse i ład korporacyjny

Celem tego rodzaju programów otwartych jest usystematyzowanie i pogłębienie wiedzy z zakresu ekonomii i podstaw finansów, restrukturyzacji i budowy strategii rynkowych, a także prawa i ładu korporacyjnego. Kurs dla kandydatów na członków organów nadzorczych organizujemy od ponad 30 lat. Jest on uznawany za jedną z najbardziej cenionych na rynku ofert szkoleniowych z zakresu corporate governance.

Szkolenia otwarte z finansów przeznaczone są w głównej mierze dla dyrektorów ds. personalnych, marketingu i sprzedaży, osób odpowiedzialnych za inwestycje i finansowanie, pracowników sektora bankowego, specjalistów analizujących wnioski kredytowe oraz kandydatów na członków rad nadzorczych spółek prawa handlowego. Uczestnicy tych szkoleń zapoznają się z zasadami i metodami budżetowania, kontroli kosztów, praktycznymi aplikacjami narzędzi controllingu oraz najważniejszą terminologią finansową, którą utrwalą dzięki odpowiednim ćwiczeniom. Zdobędą też nowe umiejętności z zakresu wyceny projektów inwestycyjnych i ich wpływu na wskaźniki finansowe przedsiębiorstwa oraz analizy rzeczywistej sytuacji finansowej przedsiębiorstwa i ryzyka związanego z jego funkcjonowaniem.

Szkoła Coachingu IBD-NMC

Kursy, warsztaty i szkolenia otwarte dla coachów to doskonały sposób, aby usystematyzować zdobytą już wiedzę, nauczyć się nowych technik coachingowych, poznać tajniki prawidłowego networkingu czy dowiedzieć się, jak zacząć prowadzić własny biznes i zbudować swój wizerunek w branży. Takie programy otwarte przeznaczone są dla:

 • osób rozwijających się w ramach ścieżki coachingu indywidualnego lub korporacyjnego,
 • trenerów,
 • psychologów,
 • menedżerów,
 • osób kierujących zespołami,
 • studentów i absolwentów podyplomowych studiów coachingowych.

Po zakończeniu szkoleń otwartych dotyczących coachingu każdy uczestnik będzie miał niezbędną wiedzę oraz umiejętności związane z prowadzeniem coachingu w firmie lub pracą w charakterze niezależnego coacha indywidualnego. W dokładny sposób pozna sposoby efektywnej komunikacji, zdobędzie niezbędne narzędzia do pracy coacha i zrozumie, w jaki sposób z nich korzystać, aby osiągnąć jak najlepsze efekty pracy.

Kursy z coachingu są objęte potrójną międzynarodową certyfikacją. Są bowiem organizowane przez IBD Business School w ramach partnerskiej współpracy z Noble Manhattan Coaching, jedną z najbardziej cenionych w Europie i na świecie szkół coachingu.

Szkoła Trenerów Biznesu IBD

Kursy, warsztaty i szkolenia otwarte dla coachów to doskonały sposób, aby usystematyzować zdobytą już wiedzę, nauczyć się nowych technik coachingowych, poznać tajniki prawidłowego networkingu czy dowiedzieć się, jak zacząć prowadzić własny biznes i zbudować swój wizerunek w branży. Takie programy otwarte przeznaczone są dla:

 • osób rozwijających się w ramach ścieżki coachingu indywidualnego lub korporacyjnego,
 • trenerów,
 • psychologów,
 • menedżerów,
 • osób kierujących zespołami,
 • studentów i absolwentów podyplomowych studiów coachingowych.

Po zakończeniu szkoleń otwartych dotyczących coachingu każdy uczestnik będzie miał niezbędną wiedzę oraz umiejętności związane z prowadzeniem coachingu w firmie lub pracą w charakterze niezależnego coacha indywidualnego. W dokładny sposób pozna sposoby efektywnej komunikacji, zdobędzie niezbędne narzędzia do pracy coacha i zrozumie, w jaki sposób z nich korzystać, aby osiągnąć jak najlepsze efekty pracy.