Budowa testów kompetencyjnych

Testy kompetencyjne w ostatnich latach stały się jednym z narzędzi często wykorzystywanych przez działy personalne do pomiaru kompetencji menedżerskich, sprzedażowych lub specjalistycznych. IBD Business School buduje testy kompetencyjne i sprawdza ich właściwości w zgodzie z metodologią tworzenia sytuacyjnych testów decyzyjnych opracowaną przez prof. Roberta Sternberga w 1991 roku.

Testy kompetencyjne – baza teoretyczna

Robert Sternberg traktuje wiedzę intuicyjną jako aspekt praktycznej inteligencji. Ten rodzaj wiedzy uwidacznia się w praktycznej zdolności uczenia się z doświadczenia i zastosowania tej wiedzy do osiągania ważnych celów pracy na swoim stanowisku. Wiedza intuicyjna jest potrzebna pracownikom, aby mogli skutecznie adaptować się do otoczenia, w którym działają, i je zmieniać. IBD Business School przeprowadziła badania, pokazujące, że wiedzę intuicyjną można także traktować jako zestaw kompetencji. Należy je rozumieć jako przejawiające się w zachowaniu umiejętności działania w jakimś zakresie.

Oferta IBD Business School w zakresie budowy testów kompetencyjnych dla organizacji

Proponujemy firmom i instytucjom zbudowanie testu kompetencyjnego ściśle odpowiadającego potrzebom organizacji i zgodnie z jej modelem kompetencyjnym. Takie podejście stwarza  unikalną możliwość odwzorowania specyfiki danej organizacji, a dzięki temu pozwala uzyskać wyższą trafność narzędzia. Dzięki temu organizacja może dysponować przydatnym narzędziem do oceny kompetencji – zarówno dotyczących kadry menedżerskiej, jak i stanowisk specjalistycznych.

 

Proces budowy testu kompetencyjnego

testy kompetencyjne - budowa

 

 

Zapraszamy do kontaktu

kontakt@ibd.pl, tel. +48 695 330 161