Rada Programowa IBD Business School

Rada Programowa IBD Business School opiniuje i zatwierdza wszystkie programy rozwojowe zgodnie z obowiązującymi w Szkole kryteriami jakości w zakresie:

  • opracowywania zawartości tematycznej oferowanych programów,
  • stosowania nowoczesnej metodyki kształcenia,
  • uwzględniania najwyższych światowych standardów edukacji biznesowej,
  • naboru i selekcji uczestników.

prof. Henryk Sterniczuk

Przewodniczący Rady Nadzorczej Polskiej Fundacji Badań nad Zarządzaniem, Przewodniczący Rady Naukowej, członek Rady Programowej IBD Business School

prof. Grzegorz Jędrzejczak

Przewodniczący Komisji ds. Badań IBD Business School, członek Rady Nadzorczej Polskiej Fundacji Badań nad Zarządzaniem, członek Rady Programowej IBD Business School

prof. N. Bulent Gultekin

Członek Rady Nadzorczej Polskiej Fundacji Badań nad Zarządzaniem, członek Rady Programowej IBD Business School, przewodniczący Komisji Kontroli Akademickiej

Włodzimierz K. Buśkiewicz

Prezes Zarządu IBD Business School i Polskiej Fundacji Badań nad Zarządzaniem, członek Rady Programowej IBD Business School

Mira Dziedzic

Wiceprezes Zarządu ds. Programowych, Przewodnicząca Komisji Etyki i Społecznej Odpowiedzialności, członkini Rady Programowej IBD Business School

dr hab. Arkadiusz Kustra

Dyrektor Programowy Centrum Eksperckiego - Finanse i Ład Korporacyjny, członek Rady Programowej IBD Business School

Gerard O'Donovan

Członek Rady Programowej IBD Business School, Dyrektor Zarządzający Noble Manhattan Coaching Ltd

Aneta Cibik

Dyrektor Programowy w IBD Business School