Umowy z sieciami międzynarodowymi

Umowy z sieciami międzynarodowymi – audyt i doradztwo

Sieci detaliczne zajmują znaczącą pozycję na mapie polskiego handlu. Są ważnym ogniwem łańcucha dystrybucji dóbr szybko rotujących (FMCG), a także artykułów gospodarstwa domowego, odzieży i innych popularnych kategorii produktowych. Postępująca konsolidacja i redukcja liczby aktywnych podmiotów w tym kanale sprzedaży, którą obserwujemy na przestrzeni ostatnich lat, stawia nowe wyzwania przed producentami i dostawcami towarów i usług. Zawierając umowy z sieciami międzynarodowymi, w szczególności należy położyć akcent na warunki handlowe. Trzeba także przewidzieć sytuacje dotyczące np. kar umownych czy tych przypadków, kiedy umowy „nie pracują”.

 

umowy z sieciami międzynarodowymiPoza rynkiem detalicznym także rynek hurtowy podlega konsolidacji . Staje się pod względem oczekiwań i specyfiki warunków handlowych i serwisu podobny do kanału sieci detalicznych.
Oczywistym jest, że platformą współpracy z sieciami i jej podstawowym regulatorem jest umowa handlowa. Ona precyzująca zasady współpracy, ceny, warunki płatności i wzajemne zobowiązania obu stron.
Nie istnieje „idealna” umowa z klientami sieciowymi. Zwłaszcza kiedy praktycznie każdy z nich narzuca tej umowie wypracowany przez siebie format i zawartość. Zaś negocjowanie z pozycji siły pomaga skutecznie uzyskać zamierzone rezultaty. Można jednak ustrzec się pułapek. Umowa i zawarte w niej warunki handlowe powinny być odpowiednio dobrze przygotowane. Negocjacje wstępne lub roczne powinny się odbywać według ustalonego planu.

Jak opracowywać i negocjować umowy z sieciami międzynarodowymi

Eksperci IBD Business School mogą dokonać audytu istniejących warunków handlowych i umów z sieciowymi klientami. Mogą także doradzić, jak przygotować i prowadzić negocjacje, na jakie elementy umów handlowych zwrócić szczególną uwagę i które należy dokładnie przestudiować – np. kary umowne. Innym istotnym zagadnieniem jest porównanie umów z różnymi klientami oraz zwrócenie szczególnej uwagi na występujące w nich różnice, zwłaszcza te dotyczące cen. Dodatkowym zagadnieniem może być analiza rentowności poszczególnych kontraktów oraz porównanie umów w świetle potencjalnych korzyści oraz zagrożeń.

Umowy  z sieciami międzynarodowymi to jednak jeszcze nie wszystko. Zapisy umowne „pracują” tylko wtedy, kiedy są wzajemnie przestrzegane. Przy pomocy IBD Business School mogą Państwo dokonać audytu skuteczności realizacji posiadanych umów. Przy naszej pomocy przygotować się do negocjacji mających na celu ich poprawę.

Zobacz kalendarz szkoleń. Międzynarodowa certyfikacja: IES