W ciągu kilku lat nasza oferta certyfikowanych kursów coachingowych zyskała uznanie na rynku. Szkoła Coachingu IBD-NMC wyróżnia się szczególną troską, jaką otacza swoich studentów, tworząc środowiska coachingowe w różnych miastach w Polsce, oraz wyposażając studentów w niezbędne narzędzia przydatne w roli coacha, przy użyciu nowatorskich metod nauczania.

Agnieszka Ausfeld
Business Development Manager
tel. kom. +48 695 339 550
aausfeld@ibd.pl

Każda organizacja, nawet ta niewielka, to rodzaj złożonego organizmu o jawnych i ukrytych zależnościach. Dobrze przeprowadzony coaching indywidualny, a zwłaszcza grupowy, odpowiada na potrzeby i zarazem oddziałuje  na resztę ‘organizmu’.  Powinien współgrać z jego strategią i celami, nie zaburzać DNA organizacji, który określa jej kulturę.  I dlatego przewagą coachingu systemowego jest to, że pozwala on uwzględniać możliwie wszystkich organizacyjnych interesariuszy, kładąc nacisk na diagnozę i ocenę efektywności działań.

Aureliusz Leżeński
Dyrektor Szkoły Coachingu IBD-NMC
i Działu Coachingu Systemowego
alezenski@ibd.pl

Czym jest zatem coaching? Pomocą w poznaniu siebie, swoich ideałów, w osiąganiu celów. Dialogiem między osobą coachowaną a coachem o tym, co najważniejsze w pracy i życiu prywatnym. Uczeniem się poprzez słuchanie, rozważanie, zadawanie pytań, uzyskiwanie informacji…

Gerard O’Donovan
Dyrektor Zarządzający
Noble Manhattan Coaching Ltd