Czas trwania 48 godz., 6 dni Ilość sesji 3

Najbliższe terminy

Termin Miejsce Cena - zw. z VAT
17.06.2024 - 16.07.2024Ostatnie wolne miejsca! On-line 4800 PLN
22.07.2024 - 20.08.2024 On-line 4800 PLN
26.08.2024 - 24.09.2024 On-line 4800 PLN
30.09.2024 - 29.10.2024 On-line 4800 PLN
Wypełnij zgłoszenie

Certified Assessor for Assessment & Development Centre – certyfikowane szkolenie dla asesorów

 

Program jest realizowany w formule online active learning. Gwarantuje ona wysoką jakość i interaktywność prowadzonych zajęć oraz dostęp do najlepszych prowadzących i ekspertów. Pozwala uczyć się z dowolnego miejsca w Polsce i za granicą, w odpowiednim dla siebie czasie i miejscu.

Jak pracujemy?

 • Poszczególne sesje odbywają się w układzie: 4 godz. zajęć przed południem | przerwa obiadowa | 3 godz. zajęć popołudniu.
 • Nasi wykładowcy i trenerzy są w pełni przygotowani do prowadzenia szkoleń w formule online (od wielu lat łączymy zajęcia stacjonarne z edukacją zdalną).
 • Sesje realizujemy przy wykorzystaniu platformy Teams.
 • Materiały szkoleniowe, case studies oraz ćwiczenia udostępniamy do pobrania na platformie e-learningowej.
 • W odniesieniu do programów certyfikowanych nasi absolwenci otrzymują certyfikaty potwierdzające zdobycie kwalifikacji (dotyczy to również certyfikatów międzynarodowych).

 

Kurs dla asesorów Certified Assessor for Assessment & Development Centre (CAADC), oferowany przez IBD Business School, to jedyna taka propozycja na rynku: jest oparty na najnowszych badaniach nad systemami AC prowadzonymi w USA i Europie oraz na własnych doświadczeniach IBD w konstruowaniu i prowadzeniu sesji AC/DC.

Metodyka szkolenia i jego główne założenia programowe są w pełni zgodne z „Guidelines and Ethical Considerations for Assessment Center Operations International Task Force on Assessment Center Guidelines”.

D o  p o b r a n i a:  Broszura Certified Assessor for Assessment & Development Centre

 

 

 

PROGRAM CERTYFIKOWANY

   

 

Struktura programu

 

Certyfikowane szkolenie dla asesorów AC/DC

 

Cele szkolenia

 • Poznanie całościowej metodologii Assessment Centre/ Development Centre: diagnoza, określenie badanych kompetencji, tworzenie modeli kompetencyjnych.
 • Nabycie umiejętności z zakresu przygotowania sesji AC/DC: opracowanie zadań i skali ocen, logistyka sesji.
 • Zapoznanie uczestników z zasadami przeprowadzania sesji: podawanie instrukcji, prowadzenie ewidencji.
 • Nauczenie się efektywnego pełnienia roli asesora – rozwój kompetencji asesorskich.
 • Nabycie takich umiejętności, jak: udzielanie informacji zwrotnych, analiza i ocena sesji AC/DC (klasyfikacja informacji z ewidencji, dyskusja asesorów), raportowanie sesji.

 

Grupa docelowa

 • Menedżerowie HR
 • Specjaliści działów HR, odpowiadający za selekcję i rekrutację
 • Osoby zarządzające zespołami
 • Asesorzy AC/DC
 • Osoby pragnące nabyć kwalifikacje asesorskie

 

Język szkolenia

Zajęcia są prowadzone w języku polskim. W formule zamkniętej – na życzenie firmy zamawiającej – szkolenie może odbywać się w języku angielskim.

 

Korzyści dla organizacji i uczestników

 • Poznanie metod AC i DC jako skutecznych narzędzi oceny pracowników i budowania ich indywidualnych ścieżek rozwoju.
 • Podniesienie efektywności procesów zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji.
 • Nabycie kwalifikacji, pozwalających na odpowiedzialną rekrutację, selekcję i rozwój pracowników.

 

Tematyka sesji

 • Sesja I. Zasady realizacji projektu Assessment/ Develoment Centre. Kompetencje jako podstawa skuteczności oceny.
 • Sesja II. Kryteria sukcesu w budowaniu Assement/ Development Centre: rola asesora, narzędzia badawcze.
 • Sesja III. Rozwój kompetencji asesorskich: integracja wyników, tworzenie raportów, feedback. Logistyka sesji Assessment & Development Centre.

Uczestnicy uzyskują zaliczenie kursu i otrzymują certyfikat po pomyślnym zdaniu pisemnego egzaminu w formie testowej, który odbywa się w ramach sesji III.

 

Polecamy lekturę:

1. Wytyczne i reguły etyczne The International Congress on Assessment Center Methods

2. Trudna sztuka assessmentu

 

Metody szkoleniowe

W szkoleniach i warsztatach on-line wykorzystujemy powszechnie dostępne platformy internetowe.

Miniwykłady, zajęcia warsztatowe, ćwiczenia, symulacja działań asesorskich.

Słowa kluczowe: szkolenie otwarte, szkolenie certyfikowane, assessment center, development centre, szkolenie dla asesorów, sesje AC/DC, kompetencje asesorskie.

Zobacz także:

Certified HR Business Partner (CHRBP)

Certificate in Talent and Career Management (CTCM)

Certified Compensation and Benefits Professional (CCBP)

Certified Recruitment and Selection Professional (CRSP)

 

Program szczegółowy

Assessment & Development Centre kurs dla asesorów

 

SESJA I. ZASADY REALIZACJI PROJEKTU ASSESSMENT & DEVELOPMENT CENTRE. KOMPETENCJE JAKO PODSTAWA SKUTECZNOŚCI OCENY.

Kluczowe cele sesji to:

 • Nabycie podstawowej wiedzy na temat Assessment & Development Centre.
 • Poznanie międzynarodowych standardów dotyczących sesji AC/DC.
 • Poznanie zasad opisu kompetencji.
 • Poznanie zasad budowy modeli kompetencyjnych.

Omawiane zagadnienia:

1. Assessment & Development Centre:

  • definicje,
  • międzynarodowe standardy,
  • zastosowanie AC i DC,
  • różnice pomiędzy AC i DC,
  • etapy realizacji AC/DC.

2. Kompetencje:

  • definicje,
  • metody opisu kompetencji,
  • tworzenie modeli kompetencyjnych.

 

SESJA II. KRYTERIA SUKCESU W BUDOWANIU ASSESSMENT/ DEVELOPMENT CENTRE – ROLA ASESORA, NARZĘDZIA BADAWCZE.

Kluczowe cele sesji to:

 • Uspójnienie wiedzy na temat Assessment i Development Centre.
 • Poznanie narzędzi wykorzystywanych podczas sesji AC/DC.
 • Poznanie zasad tworzenia narzędzi badawczych.
 • Trening umiejętności asesorskich.

Omawiane zagadnienia:

1. Narzędzia:

  • symulacje behawioralne,
  • testy psychometryczne,
  • wywiad behawioralny.

2. Ocena zachowań:

  • rola asesora,
  • zasady prowadzenia obserwacji,
  • zasady oceny zachowań,
  • integracja wyników.

 

SESJA III. ROZWÓJ KOMPETENCJI ASESORSKICH: INTEGRACJA WYNIKÓW, TWORZENIE RAPORTÓW, FEEDBACK. LOGISTYKA SESJI ASSESSMENT & DEVELOPMENT CENTRE.

Kluczowe cele sesji to:

 • Uporządkowanie wiedzy na temat Assessment i Development Centre.
 • Poznanie zasad prowadzenia sesji AC/DC.
 • Nabycie umiejętności integracji wyników.
 • Nabycie umiejętności pisania raportów.
 • Nabycie umiejętności udzielania feedbacku uczestnikom AC/DC.

Omawiane zagadnienia:

1. Logistyka sesji:

  • role w zespole asesorskim,
  • przygotowanie sesji,
  • harmonogram sesji,
  • monolog asesora wiodącego.

2. Raporty po sesji AC/DC.

3. Feedback po sesji AC/DC.

 

Prowadzący

Prowadzący moduły

Włodzimierz K. Buśkiewicz - senior konsultant/ senior trener

Prezes Zarządu IBD Business School i Polskiej Fundacji Badań nad Zarządzaniem, członek Rady Programowej IBD Business School
Absolwent psychologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Praktyk biznesu z wieloletnim stażem na kluczowych stanowiskach menedżerskich. Doświadczenie...>>

Aneta Cibik-Matujewicz - senior konsultant/ senior trener

Dyrektor Programowy w IBD Business School
Doktor nauk humanistycznych (UW), psycholog (UW), coach (ICC) oraz praktyk biznesu z kilkunastoletnim stażem. Doświadczenie w obszarze zarządzania...>>

Marzena Kostelecka - senior trener/ senior konsultant/ coach

Absolwentka Wydziału Filologii Uniwersytetu Śląskiego oraz studiów podyplomowych z zarządzania ludźmi (Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania...>>

Grzegorz Truszewski - senior konsultant/ senior trener/ coach

Absolwent Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Akademii Wychowania Fizycznego. Związany z IBD Business School od 2008 roku. W tym czasie...>>

Terminy

On-line

27-28.05.2024 Sesja I
10-11.06.2024 Sesja II
24-25.06.2024 Sesja III

17-18.06.2024 Sesja I
01-02.07.2024 Sesja II
15-16.07.2024 Sesja III
22-23.07.2024 Sesja I
05-06.08.2024 Sesja II
19-20.08.2024 Sesja III
26-27.08.2024 Sesja I
09-10.09.2024 Sesja II
23-24.09.2024 Sesja III
30.09-01.10.2024 Sesja I
14-15.10.2024 Sesja II
28-29.10.2024 Sesja III

Warunki udziału

Cena szkolenia: 4800 PLN (obejmuje udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, certyfikat IBD Business School).

Cena szkolenia z dodatkowym certyfikatem International Education Society: 5 200 PLN (w tym koszt certyfikatu 400 PLN).

Warunkiem uzyskania certyfikatów ukończenia programu, przyznawanych przez IBD Business School oraz International Education Society, jest obecność na minimum 80% zajęć.

 

Szczegółowych informacji na ten temat udziela Dział Programów Otwartych. Zapraszamy do kontaktu 695 330 033, (022) 768 20 22 lub szkoleniaotwarte@ibd.pl

 

Wszystkie nasze szkolenia znajdują się w Bazie Usług Rozwojowych.

Dowiedz się więcej jak skutecznie uzyskać dofinansowanie –  przeczytaj artykuł!

Miejsce zajęć

On-line | Warszawa | Poznań | Katowice | Gdańsk | Wrocław | Kraków | Serock | Łódź | Rzeszów | Kielce

 

* IBD Business School, jako jednostka kształcenia ustawicznego (Zaświadczenie nr 12/K/10 [1], wydane przez Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy), podlega systemowi oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty.

Referencje

Od grudnia 2023 roku do lutego 2024 roku zrealizowaliśmy szkolenie z zakresu rozwoju kompetencji asesorskich do metodologii Assessment i Development Centre dla 27 pracowników Alior Banku. Do realizacji szkolenia zaprosiliśmy IBD Business School. Program obejmował łącznie 6 dni szkoleniowych w podziale na trzy, 2. dniowe sesje oraz pracę przed i pomiędzy sesjami w postaci lektur oraz zadań do opracowania przez uczestników. Szkolenie zostało zrealizowane z sukcesem, pod kierunkiem doświadczonego trenera i eksperta w tej dziedzinie, Pana Włodzimierza Buśkiewicza wraz z zespołem IBD Business School. Jakość szkolenia, komunikacji z uczestnikami szkolenia oraz koordynacja procesu zasługuje na nasze najwyższe uznanie. Z przyjemnością możemy polecić współpracę z zespołem IBD Business School, jako sprawdzonym i odpowiedzialnym partnerem w realizacji projektów szkoleniowych.
Magdalena Pytel Menedżer Zespołu Rozwoju Pracowników i Kultury Organizacyjnej Alior Bank SA
Miałam okazję uczestniczyć w kursie Certified Assessor for Assessment & Development Center (CAADC), organizowanym przez IBD Business School. Trenerem prowadzącym był Włodzimierz Buśkiewicz. Kurs przerósł moje oczekiwania. To, co zasługuje na szczególne docenienie, to: (1)  Zawartość merytoryczna programu – „w punkt”, bardzo kompleksowa, zawierająca jednocześnie te elementy, które są najbardziej istotne, bez zbędnych przytłaczających informacji. Wiedza, którą nabyliśmy w trakcie kursu, w 100% jest przeze mnie wykorzystywana. (2)  Trener prowadzący – rzadko spotyka się trenera, który ma tak rozległe doświadczenie biznesowe i w sposób ciekawy oraz przystępny potrafi się nim podzielić. Co najważniejsze, chce się nim podzielić. Włodzimierz Buśkiewicz nie był naszym trenerem w trakcie kursu, a osobą, która inspiruje i wydobywa z uczestnika to, co najbardziej istotne. To trener, który słucha i słyszy. Jestem przekonana, że każdy, kto ma okazję uczestniczyć w kursie czy też szkoleniu prowadzonym przez Włodzimierza Buśkiewicza, czuje się ważny. To był kurs poprowadzony z klasą!
Monika Waligóra Polska Grupa Lotnicza / Polskie Linie Lotnicze LOT SA
Doświadczenie zdobyte podczas szkolenia CAADC online było dla mnie równie angażujące i efektywne, co tradycyjne zajęcia stacjonarne. Bardzo dobra organizacja pod względem technicznym. W trakcie tych 48 godzin intensywnej pracy doświadczyłam prawdziwej współpracy z profesjonalnymi Trenerami, posiadającymi głęboką wiedzę merytoryczną. Na szkoleniu Trenerzy tworzą pozytywną atmosferę, a także dbają o uczestników, szybko przełamując lody i podnosząc dynamikę grupową. Prowadzący i uczestnicy chętnie dzielili się swoim doświadczeniem. Dla mnie osobiście bardzo ważny był bieżący feedback ze strony prowadzących i praca na konkretach. Wszystkie zagadnienia zaplanowane w harmonogramie zostały dokładnie omówione, a liczne praktyczne ćwiczenia umożliwiły mi bezpośrednie zastosowanie nowo zdobytej wiedzy. Zdecydowanie polecam to szkolenie każdemu, kto chce pogłębić swoje kompetencje w dziedzinie assessmentu.
Zuzanna Ramsz
Departament Budżetu, Majątku i Kadr KAS potwierdza, że IBD Business School Sp. z o.o. w ramach Umowy C/480/22/DOM/B/310 zrealizowała w latach 2022 i 2023 dla Krajowej Administracji Skarbowej projekt dotyczący między innymi przeprowadzenia rekrutacji, szkoleń podstawowych i doskonalących dla asesorów oraz szkoleń z zakresu zastosowania Modelu kompetencji KAS dla kadry kierowniczej. IBD Business School przeprowadziło 5 sesji Assessment Centre dla 34 pracowników KAS - kandydatów na asesorów wewnętrznych. Sesje Assessment Centre (AC) zostały zrealizowane w terminie od 18 do 24 listopada 2022 r. Firma została bardzo wysoko oceniona pod względem: przygotowania materiałów do sesji AC, jakości pracy zespołu asesorskiego, realizacji sesji AC. Umowa została zrealizowana terminowo i należycie zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.
Agnieszka Dornfeld-Kmak Zastępca Dyrektora Ministerstwo Finansów, Departament Budżetu, Majątku i Kadr KAS
EME Aero sp. z o.o. z siedzibą w Jesionce potwierdza, iż firma IBD Business School zrealizowała program zamknięty „Certified Assessor for Assessment & Development Centre – kurs dla asesorów” dla pracowników spółki (…). Program obejmował trzy dwudniowe sesje szkoleniowe (razem 48 godzin) zakończone uzyskaniem certyfikatu. Tematyka sesji: zasady realizacji projektu A/DC; kryteria sukcesu w budowaniu A/DC – narzędzia, rola asesora, logistyka sesji; rozwój kompetencji asesorskich – integracja wyników, tworzenie raportów, feedback. Szkolenie spotkało się z pozytywnym odbiorem uczestników i podniosło kompetencje w naszym dziale. Usługa została zrealizowana w należyty sposób. W związku z tym rekomendujemy IBD Business School jako profesjonalnego partnera w zakresie usług szkoleniowych.
Aleksandra Szafraniec Dyrektor ds. Personalnych i Komunikacji, prokurent EME Aero
Firma IBD Business School zrealizowała dla nas program zamknięty „Certified Assessor for Assessment & Development Centre – kurs dla asesorów”. Program obejmował trzy dwudniowe sesje szkoleniowe (razem 48 godzin) zakończone uzyskaniem certyfikatu. Tematyka sesji: zasady realizacji projektu Assessment/ Development Center; kryteria sukcesu w budowaniu Assessment/ Development Center: narzędzia, rola asesora, logistyka sesji; rozwój kompetencji asesorskich: integracja wyników, tworzenie raportów, feedback. Na szczególną pochwałę zasługuje sposób prowadzenia zajęć - przekazywanie wiedzy w sposób przystępny, przygotowanie testów oraz ćwiczeń praktycznych zwiększających tempo przyswajania wiedzy przez uczestników szkoleń oraz bardzo dobrze przygotowane materiały szkoleniowe. Niniejszym potwierdzam wysoką jakość przeprowadzonych szkoleń, materiałów oraz wysokie kwalifikacje trenerów prowadzących. Polecamy firmę IBD Business School jako sprawdzone partnera wykonującego swoją pracę w sposób profesjonalny, z zachowaniem wszystkich standardów dobrej współpracy.
Przemysław Jankowski Zastępca Dyrektora Rekrutacji Centrum Szkoleń i Rozwoju IMPEL SA
Szkolenie Certified Assessor for Assessment & Development Centre było jednym ze szkoleń, które dość długo miałam na swojej liście marzeń i muszę powiedzieć, że okazało się jednym z najlepszych szkoleń, w jakich brałam udział w ostatnich latach. Dodatkowo forma online w moim przypadku wzmocniła zaangażowanie i poczucie skupienia na zadaniu. Niesamowitą wartością warsztatów są prowadzący - ich wiedza, praktyka i umiejetność przekazania założeń CAADC w sposób bazujący na realnych projektach i sytuacjach są bezcenne. Polecam każdemu, kto nie tylko pracuje w HR, ale chce pogłębić wiedzę o kompetencjach, rozwoju pracowników czy też rekrutacji.
Anna Pacelt
Szkolenie CAADC to jedno z najbardziej wartościowych szkoleń, w jakich miałam okazję ostatnio uczestniczyć. Prowadzone było w formie online, co jednak w żaden sposób nie rzutowało na jego jakość. Otrzymałam dużą dawkę wiedzy na temat realizacji projektów AC/DC, popartą dużą ilością praktycznych ćwiczeń oraz narzędzi, z których obecnie korzystam prowadząc własne sesje AD/DC.  Jego niewątpliwą zaletą było doświadczenie osób prowadzących, które pozwoliło mi przełożyć wiedzę teoretyczną na własną praktykę biznesową. Wiedza, jaką zdobyłam podczas szkolenia przydaje się nie tylko podczas realizacji projektów AC/DC, ale także w innych obszarach związanych z rozwojem kompetencji pracowników. Czy poleciłabym to szkolenie innym? Zdecydowanie tak.
Katarzyna Muzyczyszyn Trener / Profesjonalny mówca Grow Outdoor
Miałam przyjemność uczestniczyć w programie Certified Assesor for Assessment & Development Centre (CAADC). Szkolenie było realizowane w trybie online. Z pełnym przekonaniem rekomenduję udział w tym programie. Program został dopracowany pod każdym względem i poprowadzony tak, by angażować każdego z nas w ćwiczenia praktyczne, co wniosło ogromną wartość. Wiedza, doświadczenie i zaangażowanie trenerów to niewątpliwie największy atut tego programu, który został doceniony przez całą naszą grupę. Dodatkowo zostaliśmy wyposażeni w solidny pakiet materiałów szkoleniowych, które z pewnością będą przydatne w dalszej praktyce asesorskiej. Rekomenduję program każdemu, kto chce uczyć się sztuki assessmentu od praktyków z wieloletnim doświadczeniem i prowadzić go w oparciu o międzynarodowe standardy.
Agnieszka Leleń Head of Sales SHL Polska Sp. z o.o.
Uczestniczyłam w kursie Certified Assessor for Assessment & Development Centre (CAADC) organizowanym przez firmę IBD Business School. Kurs w formie trzech dwudniowych sesji prowadzony był przez trenerów posiadających wieloletnie doświadczenie asesorskie, wysoki poziom warsztatu trenerskiego oraz indywidualne podejście do wszystkich uczestników. Podczas szkolenia miałam okazję zapoznać się z terminologią i zagadnieniami Assessment & Development Centre, m.in. zasadami organizowania i prowadzenia sesji AC/DC, rolą asesora w całym procesie, narzędziami oceny oraz metodami ich opracowania. Zdobyte na zajęciach teoretycznych i praktycznych kwalifikacje asesorskie oraz dodatkowe materiały szkoleniowe pozwolą mi w przyszłości samodzielnie przygotować i prowadzić sesje AC/DC. Jestem bardzo zadowolona z udziału w szkoleniu i z pełną odpowiedzialnością polecam je wszystkim, którzy chcą się rozwijać i podnosić swoje kwalifikacje zawodowe.
Dominika Tomczak
Byłam uczestniczką kursu Certified Assessor for Assessment & Development Centre (CAADC) organizowanym przez IBD Business School. Warsztaty były prowadzone przez trenerów, którzy posiadają duże doświadczenie teoretyczne i praktyczne i potrafią w przystępny sposób je przekazać. W czasie szkolenia trenerzy wykorzystali ciekawe narzędzia w postaci zadań, wzorów i szablonów, które były bardzo przydatne i inspirujące do przygotowania własnych materiałów. Jestem bardzo zadowolona z udziału w kursie. Otrzymałam dużą dawkę wiedzy merytorycznej, jak i praktycznych wskazówek. Wszystko to pozwoliło mi lepiej zrozumieć proces C/DC i spojrzeć na niego z innej strony, a w przyszłości skuteczniej projektować tego typu procesy.
Joanna Kwiatkowska
Brałam udział w programie Certified Assessor for Assessment & Development Centre (CAADC) organizowanym przez IBD Business School. Program szkolenia stworzony jest z myślą o osobach, które nie posiadają doświadczenia w realizacji sesji ACDC lub chcą uporządkować i pogłębić wiedzę, i odpowiadał potrzebom uczestników. Zespół trenerów to osoby z dużym doświadczeniem w pracy asesorskiej - co cenne, to doświadczenie potrafiły w sposób angażujący przekazać uczestnikom. Szkolenie uważam za bardzo efektywne i wartościowe - po jego ukończeniu mam poczucie, że wyszłam z zajęć zarówno z solidną dawką wiedzy merytorycznej, jak i też konkretnymi narzędziami, które mogę wykorzystać w codziennej pracy.
Barbara Bułynko Specjalista ds. Rekrutacji i Rozwoju Aviva Sp. z o.o.
Spółka Tramwaje Warszawskie z siedzibą w Warszawie, ul. Siedmiogrodzka 20, potwierdza, że firma IBD Business School Sp. z o.o. zrealizowała szkolenie zamknięte - "Certified Assessor for Assessment & Development Centre" dla pracowników Spółki - trzy dwudniowe sesje szkoleniowe zakończone uzyskaniem certyfikatu IES. Uczestnicy bardzo wysoko ocenili przygotowanie trenerów (Pan Włodzimierz Buśkiewicz i Pani Magdalena Olechnowicz) pod względem merytorycznym oraz profesjonalizm prowadzenia zajęć. Usługa została zrealizowana w sposób należyty. W związku z powyższym rekomendujemy IBD Business School jako profesjonalnego partnera w zakresie usług szkoleniowych.
Marcin Jachacy Specjalista ds. szkoleń Tramwaje Warszawskie sp. z o.o.
Kurs Certified Assessor for Assessment and Development Centre (CAADC) organizowany przez IBD Business School był dla nas doskonałą okazją do pogłębienia umiejętności asesorskich, jakże przydatnych i cennych dla osób pracujących w branży HR. Podczas zajęć, które odbywały się w formie warsztatowej, mieliśmy okazję zdobyć kompleksową wiedzę dotyczącą interesującego nas obszaru. Warto podkreślić ogromne doświadczenie najwyższej klasy ekspertów-praktyków, którzy pełnili rolę trenerów.
Katarzyna Nowaczyk Dyrektor ds. potencjału ludzkiego, Departament Administracji Grant Thornton
Uczestniczyłam w kursie Certified Assessor for Assessment and Development Centre (CAADC) zorganizowanym przez IBD Business School. Zajęcia były prowadzone przez zespół trenerów posiadających dużą wiedzę i doświadczenie oraz potrafiących się nimi dzielić z uczestnikami. Dzięki wysokiemu poziomowi warsztatu trenerskiego prowadzący potrafili dostosować proces szkoleniowy do zróżnicowanej grupy uczestników. Sposób prowadzenia zajęć, zawierający dużo elementów praktycznych, pozwolił mi nabyć wiedzę i umiejętności potrzebne w pracy asesora. Otrzymane materiały szkoleniowe pozwolą w przyszłości opracowywać własne narzędzia potrzebne przy realizacji procesów AC/DC. Jestem zadowolona z uczestnictwa w kursie, ponieważ zdobyłam transferowalną wiedzę i umiejętności - będę mogła wykorzystać je nie tylko przy realizacji procesów AC/DC, ale również przy innych podejmowanych przeze mnie działaniach.
Anna Kaczmarska Właściciel LFC Anna Kaczmarska
Jestem studentką V roku psychologii i postanowiłam odbyć pierwsze szkolenie w profesjonalnej szkole. Wybrałam kurs Certified Assesor for Assessment and Development Centre w IBD Business School i przeszło ono moje najśmielsze oczekiwania. Profesjonalna opieka nad kursantami od dnia zgłoszenia aż do dziś! Ogromna wiedza i doświadczenie trenerów, obszerne i solidne materiały, teoria połączona z praktyką - to wszystko jest właśnie tutaj. Gwarantuję, że każda osoba, która zgłosi się do IBD Business School raz, zostanie tutaj na zawsze.
Natalia Skrzyczewska Business Development Manager BetExpert24
Miałam przyjemność brać udział w kursie Certified Asesor for Assessment & Development Centre (...). Zajęcia były prowadzone przez bardzo profesjonalnych prowadzących, którzy byli zawsze dobrze przygotowani. Wiedza była przekazywana poprzez zastosowanie różnorodnych metod warsztatowych i aktywizacji uczestników. Cały kurs był świetnym połączeniem teorii z praktyką. Pozwoliło to na wypracowanie konkretnych narzędzi, które stosuję w swojej pracy, podczas procesów rekrutacyjnych. Materiały szkoleniowe zawierały sporą porcję praktycznej wiedzy, dzięki temu cały czas mogę z nich korzystać.
Alicja Szyndrowska-Solich Trener Centrum Relacji z Klientami AEGON Transform Tomorrow
Jeżeli ktoś chce zdobyć kompetencje do bycia Certyfikowanym Asesorem Assessment & Development Centre, to zachęcam do skorzystania z oferty szkoleniowej IDB Business School. W ubiegłym roku wzięłam udział w takim szkoleniu i mogę stwierdzić, że było ono przeprowadzone przez profesjonalną kadrę szkoleniową posiadającą wysokie kwalifikacje co przełożyło się na poziom merytoryczny zajęć. Rzetelnie przygotowane treści materiałów edukacyjnych wspierały przyswojenie wiedzy teoretycznej, która na bieżąco była testowana w ćwiczeniach praktycznych. Dla mnie ćwiczenia te były bardzo cenne, ponieważ pozwalały zdobyć realne umiejętności do pracy asesora a oprócz tego dyskusje, pytania i wymiana doświadczeń uczestników, stanowiły dla mnie dodatkową wartość dodaną tych zajęć. Wszystkim zainteresowanym zdobyciem kwalifikacji Asesora Assessment & Development Centre, szczerze polecam wykorzystanie do tego celu, oferty szkoleniowej IDB Business School.
Aldona Boguś Psycholog, doradca zawodowy, trener Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Szkolenie [Certified Assesor for Assessment and Development Centre] spełniło moje wszelkie oczekiwania, m. in. bardzo ciekawie dobrane treści merytoryczne, idealne proporcje między teoria i praktyką, dużo ćwiczeń, dyskusji, pytań, wymiany myśli i doświadczeń. Ale przede wszystkim prowadzący – specjaliści chętnie dzielący się swoją wiedzą i przykładami ze swoich bogatych doświadczeń zawodowych, które „urealniły” tematykę poznawaną na sali szkoleniowej. [...] Doceniam umiejętność stworzenia atmosfery sprzyjającej wchłanianiu wiedzy i sprawiającej, że szkolenie to nie pozostawało w mojej pamięci tylko jako "szkolenie", ale także jako spotkanie z ciekawymi ludźmi, stymulacja i inspiracja do dalszego rozwoju z zakresu tematyki assessment and development centre.
Magdalena Bis Psycholog, doradca zawodowy, trener Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Rekomenduję IBD Business School jako profesjonalną, godną polecenia firmę oferującą usługi szkoleniowe. Miałam okazję uczestniczyć w zajęciach Assessment i Development Center. Zajęcia przeprowadzone były w profesjonalny sposób. Prowadzone były przez Trenerów z dużym doświadczeniem, którzy posiadali obszerną wiedzę.

Trudne zagadnienia przedstawione były w sposób jasny i klarowny, a wszelkie wątpliwości na bieżąco wyjaśniane. Trenerzy udzielali rzetelnych odpowiedzi oraz przytaczali przykłady z własnych doświadczeń. Zajęcia prowadzone były w sposób aktywny, co umożliwiało bieżące utrwalanie zdobytej wiedzy oraz dzielenie się własnymi doświadczeniami.

Małgorzata Dubowicz Konsultant People Sp. z o.o.

Uczestniczyłam w szkoleniu "Certified Assessor for Assessment & Development Centre", które zostało zorganizowane przez IBD Business School (d. Instytut Rozwoju Biznesu).

Z przyjemnością mogę stwierdzić, że zarówno strona organizacyjna, jak i samo prowadzenie szkolenia pozostały bez zarzutu. Program szkoleniowy zawierał w sobie doskonałą proporcję pomiędzy solidną dawką wiedzy merytorycznej a możliwością jej wykorzystania w praktyce. Tym samym rekomenduję szkolenie jako wartościowe, zaś organizatora polecam jako rzetelnego i zaangażowanego partnera szkoleniowego.

Katarzyna Piwowar Specjalista ds. HR CRAFTS Agencja Pracy Tymczasowej
Wysoki merytoryczny poziom sesji, solidnie przygotowane materiały, doświadczeni trenerzy, a także networking między uczestnikami, sprawiają, że zaimplementowanie narzędzi AC/DC nastąpi w Państwa przypadku bardzo szybko po zakończeniu programu szkoleniowego.
Agnieszka Samborska-Szczepanik Manager ds. rekrutacji Sephora Polska
Mieliśmy przyjemność brać udział w trzech 2-dniowych sesjach szkoleniowych prowadzonych w systemie otwartym: „Assessment Centre / Development Centre jako skuteczna metoda oceny personelu” organizowanym przez IBD Business School (d. Instytut Rozwoju Biznesu). Szkolenie poparte było ogromną wiedzą merytoryczną, a głównie składało się z ćwiczeń praktycznych, gdzie każdy z uczestników nabywał umiejętności potrzebne do pracy asesora w trakcie sesji AC/DC.
Agata Pasek, Piotr Rybiński, Krzysztof Urbański Zespól Trenerów FM Banku
Udział w szkoleniu AC/DC spełnił moje oczekiwania zarówno pod względem wysokiego poziomu merytorycznego zajęć i ich organizacji, a także profesjonalizmu wykładowców. materiały.
Bożena Szałaj Koordynator ds. zarządzania zasobami ludzkimi Danfoss LPM Sp. o.o.