Czas trwania 48 godz., 6 dni Ilość sesji 3

Najbliższe terminy

Termin Miejsce Cena - zw. z VAT
14.12.2023 - 26.01.2024 On-line 3500 PLN
19.02.2024 - 19.03.2024 On-line 3500 PLN
Wypełnij zgłoszenie

Certified Recruitment and Selection Professional (CRSP) – szkolenie z rekrutacji i selekcji pracowników

Program jest realizowany w formule online active learning. Gwarantuje ona wysoką jakość i interaktywność prowadzonych zajęć oraz dostęp do najlepszych prowadzących i ekspertów. Pozwala uczyć się z dowolnego miejsca w Polsce i za granicą, w odpowiednim dla siebie czasie i miejscu.

Jak pracujemy?

 • Poszczególne sesje odbywają się w układzie: 4 godz. zajęć przed południem | przerwa obiadowa | 3 godz. zajęć popołudniu
 • Nasi wykładowcy i trenerzy są w pełni przygotowani do prowadzenia szkoleń w formule online (od wielu lat łączymy zajęcia stacjonarne z edukacją zdalną)
 • Sesje realizujemy przy wykorzystaniu platformy Teams
 • Materiały szkoleniowe, case studies oraz ćwiczenia udostępniamy do pobrania na platformie e-learningowej
 • W odniesieniu do programów certyfikowanych nasi absolwenci otrzymują certyfikaty potwierdzające zdobycie kwalifikacji (dotyczy to również certyfikatów międzynarodowych).

Program Certified Recruitment and Selection Professional (CRSP) w usystematyzowany i kompleksowy sposób przygotowuje uczestników do przeprowadzenia wszystkich etapów doboru pracowników: od rekrutacji, przez selekcję do oceny. Certyfikowane szkolenie otwarte z rekrutacji i selekcji pracowników uwzględnia najnowsze praktyki w tym zakresie, które są stosowane w Polsce i Europie. Program CRSP  jest także oparty na wieloletnim doświadczeniu IBD Business School w realizacji projektów zamkniętych dla firm w zakresie procesów rekrutacyjnych i selekcyjnych. Szkolenie prowadzą cenieni specjaliści z dużą praktyką trenerską.

 

PROGRAM CERTYFIKOWANY

IBD Business School     International Education Society

Cele szkolenia

 • Zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu doboru pracowników , procesu rekrutacji kandydatów, wyboru strategii rekrutacyjnej, doboru źródła pozyskiwania kandydatów do pracy, sposobów selekcji kandydatów, przeprowadzania rozmowy kompetencyjnej i procedury Assessment Center, badania efektywności procesu rekrutacji i selekcji
 • Uświadomienie roli osób rekrutujących w procesie budowania pozytywnego wizerunku firmy jako pracodawcy na rynku pracy
 • Wskazanie kamieni milowych w procesie doboru pracowników
 • Zapoznanie z przepisami prawa pracy, mającymi wpływ na przebieg procesu doboru pracowników do organizacji (co zawrzeć w ogłoszeniu, czego nie umieszczać, o co można pytać w trakcie rozmowy rekrutacyjnej, j akie obowiązki ma osoba rekrutująca po przeprowadzeniu testów psychologicznych i procedury Assessment Center)

 

Grupa docelowa

 • Specjaliści ds. rekrutacji, którzy mają potrzebę uporządkowania swojej wiedzy i umiejętności z zakresu rekrutacji i selekcji
 • Osoby pracujące w działach HR z krótkim stażem pracy, zajmujące się procesem doboru pracowników i potrzebujące umiejętności niezbędnych do efektywnego prowadzenia procesu rekrutacji i selekcji
 • Menedżerowie, którzy odpowiadają za dobór pracowników, uczestniczą w procesach doboru, chcą uporządkować i rozwinąć swoje kompetencje w tym zakresie
 • Osoby pracujące poza działami HR, które odpowiadają za pozyskiwanie pracowników, prowadzą proces doboru, np. w działach sprzedaży

 

Język szkolenia

Zajęcia są prowadzone w języku polskim. W formule zamkniętej – na życzenie firmy zamawiającej – szkolenie może odbywać się w języku angielskim.

 

Korzyści dla organizacji i uczestników

 • Usystematyzowanie wiedzy z zakresu przeprowadzania doboru pracowników do organizacji
 • Poznanie i przećwiczenie nowych umiejętności, niezwykle istotnych w procesie doboru, takich jak:
  – budowa profilu kandydata,
  – tworzenie ogłoszenia,
  – wybór źródeł pozyskiwania kandydatów,
  – budowa procedury rekrutacyjnej w organizacji,
  – adekwatny dobór narzędzi selekcyjnych do profilu kandydata,
  – prowadzenie rozmowy w oparciu o zestaw kompetencji,
  – tworzenie i wykorzystanie narzędzi Assessment Center,
  – obserwacja,
  – przygotowywanie raportów po AC i całym procesie doboru.

 

Tematyka

 • Sesja I. Rekrutacja pracowników
 • Sesja II. Selekcja pracowników
 • Sesja III. Assessment Center

 

Metody szkoleniowe

W szkoleniach i warsztatach on-line wykorzystujemy powszechnie dostępne platformy internetowe.

Miniwykłady, zajęcia warsztatowe, ćwiczenia, symulacja działań asesorskich.

 

Zobacz także:

Certified HR Business Partner (CHRBP)

Certified Assessor for Assessment & Development Centre (CAADC)

Certificate in Talent and Career Management (CTCM)

Certified Compensation and Benefits Professional (CCBP)

 

 

Program szczegółowy

szkolenie z rekrutacji i selekcji pracownikówProgram szczegółowy szkolenia z rekrutacji i selekcji pracowników

 

Sesja I. Rekrutacja

 • Etapy procesu naboru kandydatów na wakujące stanowiska w organizacji.
 • Budowa profilu kandydata i konstrukcja ogłoszenia.
 • Wybór strategii rekrutacji i metody pozyskiwania kandydatów.
 • Szczególne wykorzystanie nowych mediów.
 • Budowa wizerunku pracodawcy na etapie doboru pracowników do organizacji.
 • Badanie efektywności procesu rekrutacji.

 

Sesja II. Selekcja

 • Wybór rekomendowanych kandydatów do zatrudnienia.
 • Preselekcja dokumentowa.
 • Omówienie najczęściej stosowanych metod selekcji kandydatów: wywiad telefoniczny, wywiad kompetencyjny, testy psychologiczne, referencje.
 • Efektywność procesu selekcji.

 

Sesja III. Assessment Center

 • Assessment Center – koncepcja centrum oceny.
 • Etapy pracy.
 • Wykorzystywane ćwiczenia.
 • Rola asesora i rozwój jego umiejętności.
 • Raport po sesji.
 • Feedback dla uczestnika, szczególny nacisk na rozwojową informację zwrotną dla kandydatów wewnętrznych.

Prowadzący

Prowadzący moduły

Marzena Kostelecka - trener/ konsultant/ coach

Absolwentka Wydziału Filologii Uniwersytetu Śląskiego oraz studiów podyplomowych z zarządzania ludźmi (Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania...>>

Beata Pietrzykowska-Stachnik - senior konsultant/ senior trener

Absolwentka wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego,  studiów podyplomowych na KUL oraz licznych szkoleń, m.in.  w obszarze budowania wizerunku...>>

Beata Wiernicka-Bełz - trener/ konsultant

Absolwentka Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Leona Koźmińskiego. Ukończyła również Polsko-Niemieckie Studium Menadżerskie...>>

Terminy

On-line

26-27.10.2023 Sesja I
09-10.11.2023 Sesja II
23-24.11.2023 Sesja III

 

14-15.12.2023 Sesja I
11-12.01.2024 Sesja II
25-26.01.2024 Sesja III

 

19-20.02.2024 Sesja I
04-05.03.2024 Sesja II
18-19.03.2024 Sesja III

Warszawa

Warunki udziału

Cena szkolenia**: 3500 PLN (obejmuje udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, certyfikat IBD Business School).

Cena szkolenia z dodatkowym certyfikatem International Education Society: 3 900 PLN (w tym koszt certyfikatu 400 PLN).

Warunkiem uzyskania certyfikatów ukończenia programu, przyznawanych przez IBD Business School oraz International Education Society, jest obecność na minimum 80% zajęć.

Szczegółowych informacji na ten temat udziela Dział Programów Otwartych. Zapraszamy do kontaktu 695 330 033, (022) 768 20 22 lub szkoleniaotwarte@ibd.pl

 

Wszystkie nasze szkolenia znajdują się w Bazie Usług Rozwojowych.

Dowiedz się więcej jak skutecznie uzyskać dofinansowanie –  przeczytaj artykuł!

Miejsce zajęć

On-line | Warszawa | Poznań | Katowice | Gdańsk | Wrocław | Kraków | Serock | Łódź | Rzeszów | Kielce

 

* IBD Business School, jako jednostka kształcenia ustawicznego (Zaświadczenie nr 12/K/10 [1], wydane przez Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy), podlega systemowi oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty.