Czas trwania 48 godz., 6 dni Ilość sesji 3

Najbliższe terminy

Termin Miejsce Cena - zw. z VAT
18.04.2024 - 24.05.2024 On-line 3500 PLN
27.06.2024 - 26.07.2024 On-line 3500 PLN
Wypełnij zgłoszenie

Certified Recruitment and Selection Professional (CRSP) – szkolenie z rekrutacji i selekcji pracowników

 

Program jest realizowany w formule online active learning. Gwarantuje ona wysoką jakość i interaktywność prowadzonych zajęć oraz dostęp do najlepszych prowadzących i ekspertów. Pozwala uczyć się z dowolnego miejsca w Polsce i za granicą, w odpowiednim dla siebie czasie i miejscu.

Jak pracujemy?

 • Poszczególne sesje odbywają się w układzie: 4 godz. zajęć przed południem | przerwa obiadowa | 3 godz. zajęć popołudniu.
 • Nasi wykładowcy i trenerzy są w pełni przygotowani do prowadzenia szkoleń w formule online (od wielu lat łączymy zajęcia stacjonarne z edukacją zdalną).
 • Sesje realizujemy przy wykorzystaniu platformy Teams.
 • Materiały szkoleniowe, case studies oraz ćwiczenia udostępniamy do pobrania na platformie e-learningowej.
 • W odniesieniu do programów certyfikowanych nasi absolwenci otrzymują certyfikaty potwierdzające zdobycie kwalifikacji (dotyczy to również certyfikatów międzynarodowych).

 

Program Certified Recruitment and Selection Professional (CRSP) w usystematyzowany i kompleksowy sposób przygotowuje uczestników do przeprowadzenia wszystkich etapów doboru pracowników: od rekrutacji, przez selekcję do oceny. Certyfikowane szkolenie otwarte z rekrutacji i selekcji pracowników uwzględnia najnowsze praktyki w tym zakresie, które są stosowane w Polsce i Europie. Program CRSP  jest także oparty na wieloletnim doświadczeniu IBD Business School w realizacji projektów zamkniętych dla firm w zakresie procesów rekrutacyjnych i selekcyjnych. Szkolenie prowadzą cenieni specjaliści z dużą praktyką trenerską.

 

PROGRAM CERTYFIKOWANY

IBD Business School     International Education Society

Cele szkolenia

 • Zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu doboru pracowników , procesu rekrutacji kandydatów, wyboru strategii rekrutacyjnej, doboru źródła pozyskiwania kandydatów do pracy, sposobów selekcji kandydatów, przeprowadzania rozmowy kompetencyjnej i procedury Assessment Center, badania efektywności procesu rekrutacji i selekcji.
 • Uświadomienie roli osób rekrutujących w procesie budowania pozytywnego wizerunku firmy jako pracodawcy na rynku pracy.
 • Wskazanie kamieni milowych w procesie doboru pracowników.
 • Zapoznanie z przepisami prawa pracy, mającymi wpływ na przebieg procesu doboru pracowników do organizacji (co zawrzeć w ogłoszeniu, czego nie umieszczać, o co można pytać w trakcie rozmowy rekrutacyjnej, j akie obowiązki ma osoba rekrutująca po przeprowadzeniu testów psychologicznych i procedury Assessment Centre).

 

Grupa docelowa

 • Specjaliści ds. rekrutacji, którzy mają potrzebę uporządkowania swojej wiedzy i umiejętności z zakresu rekrutacji i selekcji.
 • Osoby pracujące w działach HR z krótkim stażem pracy, zajmujące się procesem doboru pracowników i potrzebujące umiejętności niezbędnych do efektywnego prowadzenia procesu rekrutacji i selekcji.
 • Menedżerowie, którzy odpowiadają za dobór pracowników, uczestniczą w procesach doboru, chcą uporządkować i rozwinąć swoje kompetencje w tym zakresie.
 • Osoby pracujące poza działami HR, które odpowiadają za pozyskiwanie pracowników, prowadzą proces doboru, np. w działach sprzedaży.

 

Język szkolenia

Zajęcia są prowadzone w języku polskim. W formule zamkniętej – na życzenie firmy zamawiającej – szkolenie może odbywać się w języku angielskim.

 

Korzyści dla organizacji i uczestników

 • Usystematyzowanie wiedzy z zakresu przeprowadzania doboru pracowników do organizacji.
 • Poznanie i przećwiczenie nowych umiejętności, niezwykle istotnych w procesie doboru, takich jak:
  – budowa profilu kandydata,
  – tworzenie ogłoszenia,
  – wybór źródeł pozyskiwania kandydatów,
  – budowa procedury rekrutacyjnej w organizacji,
  – adekwatny dobór narzędzi selekcyjnych do profilu kandydata,
  – prowadzenie rozmowy w oparciu o zestaw kompetencji,
  – tworzenie i wykorzystanie narzędzi Assessment Center,
  – obserwacja,
  – przygotowywanie raportów po AC i całym procesie doboru.

 

Tematyka

 • Sesja I. Rekrutacja pracowników.
 • Sesja II. Selekcja pracowników.
 • Sesja III. Assessment Center.

 

Metody szkoleniowe

W szkoleniach i warsztatach on-line wykorzystujemy powszechnie dostępne platformy internetowe.

Miniwykłady, zajęcia warsztatowe, ćwiczenia, symulacja działań asesorskich.

 

Zobacz także:

Certified HR Business Partner (CHRBP)

Certified Assessor for Assessment & Development Centre (CAADC)

Certificate in Talent and Career Management (CTCM)

Certified Compensation and Benefits Professional (CCBP)

 

 

Program szczegółowy

szkolenie z rekrutacji i selekcji pracowników

Certified Recruitment and Selection Professional (CRSP) – szkolenie z rekrutacji i selekcji pracowników

 

Sesja I. REKRUTACJA

Kluczowe cele sesji:

 • Doskonalenie umiejętności rekrutacyjnych.
 • Zrozumienie procesu rekrutacji.
 • Poprawa współpracy z działami zatrudnienia.
 • Efektywne wykorzystanie narzędzi rekrutacyjnych.
 • Wzmacnianie marki pracodawcy.
 • Zapobieganie dyskryminacji i promowanie różnorodności.

Omawiane zagadnienia:

 • Etapy procesu naboru kandydatów na wakujące stanowiska w organizacji.
 • Budowa profilu kandydata i konstrukcja ogłoszenia.
 • Wybór strategii rekrutacji i metody pozyskiwania kandydatów.
 • Szczególne wykorzystanie nowych mediów.
 • Budowa wizerunku pracodawcy na etapie doboru pracowników do organizacji.
 • Badanie efektywności procesu rekrutacji.

 

Sesja II. SELEKCJA

Kluczowe cele sesji:

 • Zwiększenie świadomości uczestników na temat kluczowych elementów wpływających na efektywność procesu selekcji.
 • Zapoznanie z najlepszymi praktykami w zakresie selekcji kandydatów.
 • Dostarczenie narzędzi i strategii pozwalających na doskonalenie procesu selekcji w organizacji.
 • Wyposażenie uczestników w umiejętności oceny i zastosowania różnych technik selekcji.

Omawiane zagadnienia:

 • Wybór rekomendowanych kandydatów do zatrudnienia.
 • Preselekcja dokumentowa.
 • Omówienie najczęściej stosowanych metod selekcji kandydatów: wywiad telefoniczny, wywiad kompetencyjny, testy psychologiczne, referencje.
 • Efektywność procesu selekcji.

 

Sesja III. ASSESSMENT CENTRE

Kluczowe cele sesji:

 • Poznanie całościowej metodologii Assessment Centre/ Development Centre: diagnoza, określenie badanych kompetencji, tworzenie modeli kompetencyjnych.
 • Nabycie umiejętności z zakresu przygotowania sesji AC/DC.
 • Zapoznanie uczestników z zasadami przeprowadzania sesji.
 • Nauczenie się efektywnego pełnienia roli asesora – rozwój kompetencji asesorskich.
 • Nabycie takich umiejętności, jak: udzielanie informacji zwrotnych, analiza i ocena sesji AC/DC.

Omawiane zagadnienia:

 1. Assessment Centre – koncepcja centrum oceny.
 2. Etapy pracy.
 3. Wykorzystywane ćwiczenia.
 4. Rola asesora i rozwój jego umiejętności.
 5. Raport po sesji.
 6. Feedback dla uczestnika, szczególny nacisk na rozwojową informację zwrotną dla kandydatów wewnętrznych.

 

 

Prowadzący

Prowadzący moduły

Włodzimierz K. Buśkiewicz - senior konsultant/ senior trener

Prezes Zarządu IBD Business School i Polskiej Fundacji Badań nad Zarządzaniem, członek Rady Programowej IBD Business School
Absolwent psychologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Praktyk biznesu z wieloletnim stażem na kluczowych stanowiskach menedżerskich. Doświadczenie...>>

Aneta Cibik-Matujewicz - senior konsultant/ senior trener

Dyrektor Programowy w IBD Business School
Doktor nauk humanistycznych (UW), psycholog (UW), coach (ICC) oraz praktyk biznesu z kilkunastoletnim stażem. Doświadczenie w obszarze zarządzania...>>

Marzena Kostelecka - senior trener/ senior konsultant/ coach

Absolwentka Wydziału Filologii Uniwersytetu Śląskiego oraz studiów podyplomowych z zarządzania ludźmi (Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania...>>

Terminy

On-line

19-20.02.2024 Sesja I
04-05.03.2024 Sesja II
18-19.03.2024 Sesja III

 

18-19.04.2024 Sesja I
09-10.05.2024 Sesja II
23-24.05.2024 Sesja III

 

27-28.06.2024 Sesja I
11-12.07.2024 Sesja II
25-26.07.2024 Sesja III

Warszawa

Warunki udziału

Cena szkolenia**: 3500 PLN (obejmuje udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, certyfikat IBD Business School).

Cena szkolenia z dodatkowym certyfikatem International Education Society: 3 900 PLN (w tym koszt certyfikatu 400 PLN).

Warunkiem uzyskania certyfikatów ukończenia programu, przyznawanych przez IBD Business School oraz International Education Society, jest obecność na minimum 80% zajęć.

Szczegółowych informacji na ten temat udziela Dział Programów Otwartych. Zapraszamy do kontaktu 695 330 033, (022) 768 20 22 lub szkoleniaotwarte@ibd.pl

 

Wszystkie nasze szkolenia znajdują się w Bazie Usług Rozwojowych.

Dowiedz się więcej jak skutecznie uzyskać dofinansowanie –  przeczytaj artykuł!

Miejsce zajęć

On-line | Warszawa | Poznań | Katowice | Gdańsk | Wrocław | Kraków | Serock | Łódź | Rzeszów | Kielce

 

* IBD Business School, jako jednostka kształcenia ustawicznego (Zaświadczenie nr 12/K/10 [1], wydane przez Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy), podlega systemowi oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty.