System Ocen Pracowniczych

System ocen pracowniczych służy do kompleksowej oceny wyników (poziomu realizacji zadań, celów) i stylu pracy (kompetencji) pracowników. Odpowiednio przygotowany i wdrożony jest fundamentem, na którym opiera się wszelka działalność motywacyjno-rozwojowa organizacji wobec swoich pracowników.

W tradycyjnej ocenie pracowniczej (typu 90 – oceniającym jest przełożony lub 180 stopni – oceniającymi są przełożony i sam pracownik) ocenie podlegają oba obszary:

  • Zadania i/lub cele
  • Kompetencje

IBD Business School wspiera Klientów w przygotowaniu i wdrażaniu systemów ocen pracowniczych. Chodzi o systemy dotyczące zarówno pomiaru efektywności pracowników, jak i ich kompetencji.

Szczegółowe informacje o sposobie budowy modelu kompetencji do wykorzystania w procesie oceny pracowniczej znajdują się w zakładce https://ibd.pl/doradztwo-i-badania/modele-kompentencyjne/

 

Przebieg budowy i wdrażania systemu ocen pracowniczych

System ocen pracowniczych

 

System ocen pracowniczych – jak pracujemy?

  • Współpracujemy z klientem na każdym etapie realizacji projektu. Chodzi o to, aby gotowy system ocen pracowniczych był w pełni dopasowany do specyfiki i strategii organizacji.
  • Tworzymy system ocen pracowniczych, który wspiera zarówno krótko-, jak i długoterminowe cele organizacji.
  • Wdrażamy system, wykorzystując szeroko zakrojoną komunikację na jego temat do pracowników. Ważne jest, aby byli oni przekonani, że jest to narzędzie wspierające ich w rozwoju.
  • Sprawdzamy, jak system ocen pracowniczych działa w praktyce. Realizujemy badania ewaluacyjne po pierwszej turze ocen, tak aby dokonać niezbędnych modyfikacji systemu. O ile, rzecz jasna, okaże się to konieczne.

 

PRZYKŁADOWE REFERENCJE

Mariusz Wielec, Kanclerz UKSW w Warszawie

IBD Business School usługę polegającą na opracowaniu procedur oceny pracowników w połączeniu z systemem motywacyjnym i modelem kompetencyjnym, w tym pilotaż oceny i weryfikację procedur, oraz szkolenie z zakresu oceny pracowników. Usługa została zrealizowana w ramach projektu „Kwalifikacja jakości w Uniwersytecie”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej (…). Powyższa usługa została wykonana z należytą starannością, zgodnie z zamówieniem. Konsultanci IBD wykazali się dużą elastycznością w podejściu do potrzeb Zamawiającego, dążąc do wypracowania narzędzi i systemów dopasowanych do organizacji. Projekt był realizowany z zaangażowaniem i nastawieniem na współpracę.

 

Zobacz również kalendarz szkoleń. Międzynarodowa certyfikacja: IES

Zapraszamy do kontaktu

kontakt@ibd.pl, tel. +48 695 330 161