System Ocen Pracowniczych

System ocen pracowniczych służy do kompleksowej oceny wyników (poziomu realizacji zadań, celów) i stylu pracy (kompetencji) pracowników. Odpowiednio przygotowany i wdrożony jest fundamentem, na którym opiera się wszelka działalność motywacyjno-rozwojowa organizacji wobec swoich pracowników.

W tradycyjnej ocenie pracowniczej (typu 90 – oceniającym jest przełożony lub 180 stopni – oceniającymi są przełożony i sam pracownik) ocenie podlegają oba obszary:

  • Zadania i/lub cele
  • Kompetencje

IBD Business School wspiera Klientów w przygotowaniu i wdrażaniu systemów ocen pracowniczych dotyczących zarówno pomiaru efektywności pracowników jak i ich kompetencji.

Szczegółowe informacje o sposobie budowy modelu kompetencji do wykorzystania w procesie oceny pracowniczej znajdują się w zakładce https://ibd.pl/doradztwo-i-badania/modele-kompentencyjne/

 

Przebieg budowy i wdrażania systemu ocen pracowniczych

System ocen pracowniczych

 

System ocen pracowniczych – jak pracujemy?

  • Współpracujemy z Klientem na każdym etapie realizacji projektu, tak aby gotowy system ocen pracowniczych był w pełni dopasowany do specyfiki i strategii organizacji.
  • Tworzymy system ocen pracowniczych, który wspiera zarówno krótko-, jak i długoterminowe cele organizacji.
  • Wdrażamy system, wykorzystując szeroko zakrojoną komunikację na jego temat do pracowników, tak aby byli oni przekonani, że jest to narzędzie wspierające ich w rozwoju.
  • Sprawdzamy, jak system ocen pracowniczych działa w praktyce – realizujemy badania ewaluacyjne po pierwszej turze ocen, tak aby dokonać niezbędnych modyfikacji systemu, o ile okaże się to konieczne.

 

Zapraszamy do kontaktu

kontakt@ibd.pl, tel. +48 695 330 161