Czas trwania 24 godz., 3 dni Ilość sesji 1

Najbliższe terminy

Brak.
Wypełnij zgłoszenie

Executive & Corporate Coach Diploma – kurs coachingu dla top-managementu

Executive & Corporate Coach Diploma (ECCD) jest kursem kontynuującym rozwój kompetencji coachingowych niezbędnych w pracy ze średnią i najwyższą kadrą menedżerską, przed którą stoją wyzwania w zarządzaniu zmianą w organizacjach. ECCD pozwala na rozwinięcie umiejętności praktycznych i wiedzy z zakresu indywidualnych i grupowych procesów coachingowych wykorzystywanych w organizacjach.

Kurs oferowany jest wyłącznie w wersji anglojęzycznej i wymaga udokumentowania ukończenia kursu coachingu – np. Practitioner Coach Diploma lub podobnego.

D o  p o b r a n i a:  Broszura Executive & Corporate Coach Diploma (ECCD)

 

 

Certyfikaty i akredytacje

Executive & Corporate Coach Diploma (ECCD) umożliwia uczestnikom zdobycie międzynarodowej certyfikacji, przyznawanej przez następujące organizacje:

 • Noble Manhattan Coaching – poziom Senior Corporate Coach (SCNMC) w ścieżce Managerial & Corporate Coaching,
 • Institute of Leadership & Management (ILM) – ILM (poziom 7)*:
  • wymagana dodatkowa opłata dla ILM,
  • wymagane spełnienie kryteriów określonych przez ILM,
 • International Authority for Professional Coaching & Mentoring (IAPCM) – poziom Master Coach:
 • wymagana dodatkowa opłata dla IIC&M,
 • wymagane spełnienie kryteriów określonych przez IIC&M.

 

Warunki udziału

 • Wykształcenie wyższe – minimum dyplom licencjata
 • Złożenie formularza zgłoszeniowego
 • Podpisanie umowy
 • Rozmowa przyszłego uczestnika z osobą odpowiedzialną za rekrutację
 • Opłacenie i zdanie egzaminu w formie rozmowy coachingowej z asesorem IBD Business School (nie dotyczy osób, które zdały egzamin w ramach kursu Practitioner Coach Diploma),
 • Wpłata należnej kwoty

 

* Prosimy wziąć pod uwagę, że ze względu na wymogi akredytacyjne, chęć uzyskania akredytacji ILM należy zgłosić PRZED rozpoczęciem nauki oraz bezzwłocznie uiścić stosowne opłaty. Nie ma możliwości otwarcia ścieżki akredytacyjnej ILM po rozpoczęciu kursu.

 

Tematyka

W ramach warsztatu praktycznego (residential), w tym w materiałach kursowych, zrealizowane zostaną następujące zagadnienia:

 • ABC: praca z modelem 3-D
 • Bycie coachem
 • Budowanie praktyki coachingowej
 • Coach jako katalizator
 • Coaching z klientami w procesie zarządzania zmianą
 • Coaching a polityka organizacyjna
 • Coaching Masterclass
 • Ramy i perspektywy – wybrane spojrzenia na coaching
 • Ćwiczenia praktyczne z informacją zwrotną (od współuczestników i prowadzących)
 • Rewizja i audyt coachingu
 • Kompetencje w coachingu korporacyjnym
 • Leadership Coaching: modele kompetencji
 • Etyka
 • Spojrzenie z wielu perspektyw

 

Słowa kluczowe: szkolenie otwarte, kurs coachingu w języku angielskim, coaching dla zaawansowanych, kompetencje coachingowe, warsztat coacha, międzynarodowe certyfikacje, szkoła coachów, coaching w organizacji, leader coaching, Noble Manhattan Coaching

Zobacz pełną ofertę z coachingu: Szkoła Coachingu IBD-NMC

Program szczegółowy

Executive & Corporate Coach Diploma

Kurs dla coachów – warsztaty stacjonarne

 

Zrozumienie realiów

Rozpoczniesz naukę od szerokiego spojrzenia na coaching w kontekście organizacji. Dokonasz przeglądu metod, modeli i narzędzi coachingowych; spojrzysz na coaching z perspektywy biznesu, najwyższej kadry menedżerskiej, przełożonego stosującego metody coachingowe oraz zespołów. Krok po kroku będziesz rozwijać swoje zrozumienie i umiejętności coachingowe w kontekście biznesowym i korporacyjnym.

Poznasz od strony praktycznej tematykę przywództwa i tego, co to znaczy być kompetentnym coachem w rozwoju liderów. Zagłębisz się w materiały patrzące na człowieka indywidualnie i na jego potrzeby związane z wydajnością w ramach organizacji; oraz badające relację pomiędzy codziennymi zachowaniami przywódców i tym, jakie psychologiczne motywatory za nimi stoją.

Zgłębienie zagadnień

Mając dobre podstawy dla dalszej pracy z tematem coaching w organizacji, skupisz się na 4 głównych obszarach istotnych w otoczeniu biznesowym. Materiały merytoryczne przygotowaliśmy w formie samokształceniowej, pozwalającej na uporządkowanie i rozwój wiedzy w sposób elastyczny, dostosowany do Twojego stylu życia i bieżących zobowiązań zawodowych. Na potrzeby kursu, do szczegółowej analizy wybierzesz dwa spośród następujących obszarów.

 • Executive Coaching

Definicja Executive Coachingu / Modele coachingowe / Kluczowe kompetencje / Zarządzanie procesem Executive Coachingu / Zwrot z inwestycji

 • Team Coaching

Coaching w zespołach/ Zarys narzędzi profilujących do wykorzystania w coachingu zespołu / Modelowanie cech i zachowań zespołów cechujących się wysoką wydajnością / Rozwój umiejętności związanych z team coachingiem

 • Przywództwo

Cechy i zachowania przywódcze / Umiejętności przywódcze coacha / Strategie przywódcze / Umiejętności coachingowe przywódców

 • Kultura organizacyjna i zarządzanie zmianą

Rodzaje i przyczyny zmian / Cykl życia zmiany / Potrzeby i możliwości dla coachingu / Narzędzia analizy i wdrażania zmiany przydatne w coaching wspierającym proces zmian w organizacjach.

Zdobycie wiedzy i know how

Szeroki wybór teleklas (nagrania audio) obejmuje następujące zagadnienia:

 • Model ABC
 • Kompetencje w coachingu korporacyjnym
 • Coaching i mentoring
 • Leadership
 • Budowanie wizji
 • Team Coaching
 • Tworzenie kultury organizacyjnej
 • Zarządzanie zmianą
 • Wartości
 • Praca na skalę globalną/ różnice kulturowe
 • Zarządzanie konfliktem
 • Różnorodność

Aby zapewnić jak wygodę i elastyczność korzystania z nagrań, można je odsłuchiwać online lub zachować na przenośnym odtwarzaczu multimedia (np. smartfonie).

Rozwój umiejętności

Znając podstawowe umiejętności coachingowe rozpoczniesz pracę ze swoim indywidualnym mentorem ECCD, dzięki czemu rozwiniesz swoje kompetencje na potrzeby pracy z organizacjami. W ramach każdego z czterech jednogodzinnych spotkań Twój mentor będzie Twoim Klientem i będziesz z nim pracować nad zagadnieniami typowymi dla pracy z klientem korporacyjnym. W ramach sesji mentorskiej otrzymasz szczegółową informację zwrotną i wskazówki dla dalszego rozwoju.

Praca z superwizorem

W ramach kursu będziesz pracować z dedykowanym superwizorem. Celem tego komponentu jest profesjonalizacja Twojego rozwoju jako coacha. Rolą superwizora jest zwrócenie uwagi na możliwe lub istniejące nieświadome procesy oraz na obszary, w których Twój profesjonalizm może zostać wzmocniony.

Intensywna nauka – 3-dniowy warsztat praktyczny (residential)

Intensywny, rozbudowany i angażujący 3-dniowy warsztat praktyczny (residential) dostarcza teorii, przykładów oraz praktyki w obszarze coachingu korporacyjnego w bezpiecznym otoczeniu. Pod czujnym okiem najwyższej klasy prowadzących uczestniczysz w sesjach warsztatowych pozwalających na przełożenie teorii na praktykę poprzez udział w ćwiczeniach indywidualnych i grupowych.

Prowadzący

Prowadzący moduły

Di McLanachan - coach/ trener

Trener, coach, dyrektor zarządzający Learning Curves Personal Development Ltd. Di McLanachan posiada ponad 25-letnie doświadczenie w pracy z dużymi...>>

Gerard O'Donovan - coach/ trener

Członek Rady Programowej IBD Business School, Dyrektor Zarządzający Noble Manhattan Coaching Ltd
Z wykształcenia filozof i psycholog biznesu. Czołowy europejski mówca oraz Life i Executive Coach. Założyciel i prezes międzynarodowej szkoły...>>

dr Michał Szulawski - senior trener/ coach/ konsultant

Doktor psychologii i absolwent filologii angielskiej. Autor artykułów i współautor publikacji książkowych z zakresu relacji międzyludzkich i motywacji....>>

Warunki udziału

Cena kursu wynosi 16 000 PLN*.

Opłata za egzamin wstępny – 300 PLN (w przypadku zdania, kwota zaliczana jest na poczet opłaty za całość kursu).

Dla studentów Noble Manhattan Coaching po kursie PCD – 14 000 PLN

Zawartość kursu

 • 3 dni – 24 godz. (residential)
 • 4 sesje mentoringowe
 • 4 sesje superwizyjne
 • 4 dni warsztatów Masterclass
 • Udział w 10 webinariach
 • Zaliczenie 100 godzin coachingu w ramach indywidualnej praktyki
 • 3 prace pisemne
 • łączny czas trwania kursu – 2 lata

 

* IBD Business School, jako jednostka kształcenia ustawicznego (Zaświadczenie nr 12/K/10, wydane przez Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy), podlega systemowi oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty.

 

Referencje

Brałam udział w międzynarodowej edycji szkolenia Executive & Corporate Coach Diploma, która odbyła się na Teneryfie. Oprócz świetnej organizacji i mistrzowskich trenerów niewątpliwym atutem tego doświadczenia była możliwość wymiany z osobami z innych krajów i z różnych obszarów zawodowych. To szkolenie stanowiło dla mnie także skondensowany przegląd wiedzy z dziedziny nowoczesnego zarządzania, przywództwa oraz coachingu biznesowego. Podobał mi się refleksyjny charakter warsztatów i koncentracja na samorozwoju uczestników poprzez ich zaangażowane uczestnictwo w indywidualnych i grupowych ćwiczeniach. Szczególnie polecam to szkolenie osobom, które chcą wzmocnić swoją tożsamość coacha biznesowego i skonfrontować swoją wiedzę i umiejętności z kolegami i koleżankami po fachu.
Anna Radzikowska Anna Radzikowska Coaching