Budowa systemu wynagrodzeń pakietowych

W obecnych czasach praca zawodowa z powodu dynamicznych zmian technologicznych i organizacyjnych wymaga permanentnego rozwoju. Zwiększają się niewątpliwie wymagania w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji. W organizacjach oczekuje się od pracowników poprawy rezultatów, zwiększonego wysiłku i angażowania się w coraz bardziej skomplikowane działania. Motywowanie pracowników wymusza zatem stosowanie odpowiednich narzędzi, w tym również w zakresie wynagradzania. Wynagrodzenia pakietowe z pewnością są jednym ze skuteczniejszych sposobów tworzenia w organizacji systemu płacowego.

Wynagrodzenia pakietowe – nasze rozumienie

wynagrodzenie pakietowe w organizacjach

Obraz pixabay.com/pl

Wynagrodzenie pakietowe można zdefiniować jako wieloskładnikowe wynagrodzenie całkowite pracownika, składające się ze zharmonizowanych i spójnych elementów, które wspierają realizację strategii organizacji. W związku z tym system wynagrodzeń może mieć mniej lub bardziej rozbudowany zestaw składników i zawierać:

 • wynagrodzenie gotówkowe, czyli płacę zasadniczą,
 • bodźce krótkoterminowe, czyli np. premie, nadwyżki akordowe, udziały w zyskach,
 • bodźce długoterminowe, czyli np. udziały własnościowe, finansowe, ubezpieczeniowe i inne,
 • świadczenia dodatkowe, tzw. pers

W naszym rozumieniu w tworzeniu wynagrodzeń pakietowych brane są pod uwagę przede wszystkim następujące cele:

 • wsparcie w realizacji strategii personalnej, a co za tym idzie strategii organizacji,
 • stworzenie możliwości skuteczniejszego pozyskania odpowiednich pracowników i ich zatrzymania jak najdłużej w organizacji,
 • stymulowanie pracowników do zwiększenia efektywności pracy.

Konkludując, na podstawie zdefiniowanych celów w organizacji pula środków przeznaczonych na fundusz wynagrodzeń podlega podziałowi na elementy składowe:

 

WYNAGRODZENIE PAKIETOWE

wynagrodzenia pakietowe

 

Wynagrodzenia pakietowe – co nas wyróżnia

W tworzeniu systemu wynagrodzeń pakietowych stosujemy partycypacyjny model współpracy z Klientem. Zakłada on bowiem powołanie zespołów uczestniczących w realizacji poszczególnych etapów projektu. Zaletą metody partycypacyjnej bezsprzecznie jest większa precyzja w dopasowaniu proponowanych rozwiązań do rzeczywistości firmy oraz wzbudzenie „efektu ojcostwa” w osobach uczestniczących w projekcie.

W ramach realizacji projektu możliwy jest zatem wybór dostosowanej do potrzeb i możliwości Klienta ścieżki. Dlatego proponujemy następujące schematy działania:

wynagrodzenia pakietowe

wynagrodzenia pakietowe

wynagrodzenia pakietowe

system wynagrodzeń

system wynagrodzeń

 

Wynagrodzenia pakietowe – korzyści

Obiektywny i spójny system wynagradzania jest z pewnością jednym z fundamentów efektywnego funkcjonowania każdego przedsiębiorstwa. Godne uwagi jest to, jak wiele korzyści wnosi on do organizacji, takich jak.

 • Wzrost motywacji i zaangażowania pracowników
 • Spójny i logiczny system nagradzania w formie świadczeń finansowych i pozafinansowych
 • Podniesienie atrakcyjności i prestiżu firmy
 • Zainteresowanie ze strony najbardziej utalentowanych kandydatów do pracy
 • Kompleksowy system wynagrodzeń, który odzwierciedla strategię i wartości firmy, komunikuje jej priorytety, zwiększa efektywność i umożliwia korzystniejsze gospodarowanie budżetem tej samej wartości
 • Opracowany i wdrożony w organizacji system wynagrodzeń o jasnych i obiektywnych kryteriach oraz mechanizmy naliczania płac
 • Możliwość wypracowania rozwiązań zwiększających efektywność funduszu wynagrodzeń.

Metodologia

W ramach realizacji projektu wykorzystujemy przede wszystkim najnowszą wiedzę teoretyczną i nasze bogate doświadczenie na podstawie bazy „dobrych praktyk”, które są stosowane w polskich i międzynarodowych organizacjach. W szczególności opieramy się na takich narzędziach, jak:

 • metoda badań ankietowych, wywiadów ustrukturyzowanych i pogłębionych oraz analiza dokumentów źródłowych w organizacji,
 • metoda analityczno-punktowa szyta na miarę organizacji na podstawie modernizacji znanych i cenionych metodologii, np. UMEWAP, AWP, Timmy itp.,
 • wypracowanie kryteriów oceny efektywności pracy zgodnie z metodologią MBO, BSC lub HPI.

Przykład etapów prac doradczych

wynagrodzenia pakietowe

 

Zapraszamy do kontaktu

kontakt@ibd.pl, tel. +48 695 330 161