Aktualności

Prawda o sobie

Metoda 360 stopni polega na tym, że pracownik otrzymuje informacje zwrotne od przełożonego, kolegi lub klienta. Dane z różnych źródeł są porównywane z oceną własną osoby. Jeśli te opinie są różne, to należy zidentyfikować przyczyny takiego stanu rzeczy i zastosować adekwatne narzędzia, m.in. szkoleniowe, które pozwolą pracownikowi zniwelować lukę kompetencyjną – uważa Włodzimierz Buśkiewicz.

Kategorie: IBD w mediach