Advanced Strategic Management

20 lutego br. w prestiżowym Centrum Sienna rozpoczyna się I sesja programu z zarządzania strategicznego. Celem szkolenia ASM jest m.in. doskonalenie umiejętności obserwacji zachodzących w świecie zmian, trafnego wnioskowania i odważnego prognozowania, tj. tego, co stanowi dziś o istocie zarządzania organizacją. Do udziału zapraszamy wyższą i średnią kadrę zarządzającą oraz właścicieli firm.

Po szkoleniu uczestnicy będą potrafili prawidłowo stosować metody i narzędzia analizy strategicznej, definiować i komunikować cele strategiczne, określać zakres i charakter zmian i innowacji, planować proces ich wdrożenia, a także motywować pracowników do aktywnego uczestnictwa. Polecamy! Są jeszcze ostatnie wolne miejsca.

Powrót...